Dodaj do ulubionych

Bicz na prezesa

IP: *.acn.waw.pl 12.03.05, 16:51
Edytor zaawansowany
 • Gość: Ursynowianin IP: *.acn.waw.pl 12.03.05, 17:20
  Pod takim tytułem ukazała się dzisiaj w Gazecie Wyborczej (str 1 i 30)
  informacja dotycząca uchwalenia przez Sejm nowelizacji prawa spółdzielczego.
  Jak zwykle posłowie SLD,którzy od lat lat roztaczali parasol ochronny nad
  działaczami spółdzielczymi wnioskowali o odrzucenie projektu nowelizacji.
  Chodziło om o storpedowanie przepisów, które nie są na rękę prezesom
  spółdzielni.

  "Koniec bezkarności władz spółdzielni mieskaniowych. Jeśli narażą spółdzielnię
  na straty , będą odpowiadali całym swoim majątkiem. Niedopełnienie obowiązków
  lub przekroczenie uprawnień ma być karane więzieniem." Karą za działalność na
  szkodę spółdzielni byłoby nawet 5 lat więzienia i grzywna.

  Kolejny krok na drodze ku normalności muszą wykonać członkowie
  spółdzielni.Dopóki nie zadziała mechanizm kontrolny, np. rada nadzorcza nadal
  będzie elementem dekoracyjnym, nic się nie zmieni - tak twierdzi zastępca
  rzecznika praw obywatelskich.

  Marek Wielgo w komentarzu "Beton skruszał" pisze, że " musi się jeszcze zmienić
  mentalność członków spółdzielni, by chcieli korzystać z broni, którą daje im
  ustawa ".

  A więc drodzy spółdzielcy, bierzmy się do dzieła. Zbliżają się grupy
  członkowske. Pójdźmy na nie. Miejmy wpływ na rozliczanie zarządu. Odwołajmy
  spolegliwych wobec zarzdu członków rady nadzorczej. Wybierzmy ludzi uczciwych.
  którzy dotychczas nie splamili się działalnością kolaboracyjną . Miejmy chęć i
  odwagę. Bo jeśli tego nie zrobimy, to i lepsze prawo nam nie pomoże.

 • Gość: jaa_ga IP: *.acn.waw.pl 13.03.05, 08:42
  Koniec bezkarności prezesów spółdzielni


  r e k l a m a  ZOBACZ TAKŻE

  • Konieczny jest wgląd w umowy (12-03-05, 01:43)


  Marek Wielgo 11-03-2005 , ostatnia aktualizacja 12-03-2005 01:44

  Za spowodowanie strat prezesi spółdzielni mieszkaniowych będą odpowiadali całym
  swoim majątkiem, a nie - jak obecnie - trzymiesięczną pensją - zdecydował w
  piątek Sejm. Niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień ma być karane
  więzieniem!

  Takie przepisy przyjął w piątek Sejm. Za stosownymi poprawkami do Prawa
  spółdzielczego, które zaproponował rząd, głosowało wczoraj 366 posłów, przeciw
  było zaledwie 29. Przepisy dotyczą wszystkich spółdzielni, także pracy i
  rolnych. Jednak najwięcej emocji ta sprawa budzi w spółdzielniach
  mieszkaniowych. Wszak mieszka w nich niemal co trzeci Polak.

  Masa skarg

  Rzecznik praw obywatelskich od lat apelował o wprowadzenie sankcji dla zarządów
  spółdzielni. Zastępca rzecznika Stanisław Trociuk opowiada, że najwięcej skarg
  dotyczy rozliczenia kosztów budowy mieszkań. Skarżący sądzą, że są one zawyżone
  wskutek błędnych decyzji i niegospodarności zarządu spółdzielni.

  Dziś na takich prezesów nie ma rady. Co najwyżej grozi im kara w wysokości
  trzykrotnego wynagrodzenia. Zdarza się, że ktoś traci posadę, ale poważne
  konsekwencje finansowe i tak ponoszą członkowie.

  Ponadto w rękach zarządów spółdzielni jest często olbrzymi majątek, zaś kontrola
  nad nimi - iluzoryczna. Legendy krążą o prowizjach, które od firm (np.
  budowlanych) biorą prezesi za zlecenia na rzecz spółdzielni.

  Dzięki uchwalonej wczoraj ustawie, prezesi i członkowie rad nadzorczych
  spółdzielni nie będą już mogli czuć się bezkarni, bo za udowodnione straty
  odpowiedzą całym swoim majątkiem.

  Ponadto ustawa przewiduje sankcje karne wobec członków władz spółdzielni za
  niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień - np. karą za działalność
  na szkodę spółdzielni byłoby nawet pięć lat więzienia i grzywna.

  Rewolucja na pół gwizdka

  SLD, który od lat roztacza parasol ochronny nad działaczami spółdzielczymi, nie
  kwestionował tych rozwiązań. Mimo to los projektu wisiał na włosku, bo posłowie
  Sojuszu wnioskowali o jego odrzucenie. Chodziło im o storpedowanie innych
  zapisów, które nie są na rękę prezesom spółdzielni.

  Ale swój plan SLD zrealizował tylko częściowo. Nie będzie możliwy np. podział
  spółdzielni na wniosek mniejszości członków (PiS i PO chciały, by spór w tej
  sprawie rozstrzygał sąd).

  Ponadto władze spółdzielni będą mogły odmówić wglądu do zawartych umów,
  zasłaniając się tajemnicą handlową.

  Na osłodę każdy będzie mógł zajrzeć do uchwał i protokołów obrad organów
  spółdzielni, protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych.

  To dopiero początek

  - Decyzja Sejmu jest krokiem we właściwym kierunku - ocenia Stanisław Trociuk. -
  Kolejny muszą wykonać członkowie spółdzielni. Dopóki nie zadziała mechanizm
  kontrolny, np. rada nadzorcza nadal będzie elementem dekoracyjnym, nic się nie
  zmieni - dodaje zastępca rzecznika praw obywatelskich.

  Tymczasem Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zapewnia, że nadużycia
  gospodarcze są rzadkością. Dyrektor Związku Ryszard Jajszczyk mówi, że w
  ostatnich dwóch latach słyszał o zaledwie trzech wyrokach przeciwko prezesom
  spółdzielni. - Z tego, co wiem, doniesień do prokuratury jest dużo, ale nie
  przekłada się to na akty oskarżenia - dodaje.

  Z badań lustracyjnych, które przeprowadza związek rocznie w około 200
  spółdzielniach (na 3,4 tys. działających w Polsce), wynika, że tylko w jednej
  czy dwóch stwierdzono nieprawidłowości mające znamiona przestępstwa, np. zarząd
  jednej ze spółdzielni zainwestował jej rezerwy finansowe na rynku kapitałowym,
  ale inwestycja przyniosła stratę.

  O wiele więcej jest nieprawidłowości oraz uchybień formalnych i proceduralnych.
  Np. zarządy nie zwołują na czas walnego zgromadzenia lub zebrania
  przedstawicieli członków albo nie poddają spółdzielni lustracji raz na trzy lata
  (a spółdzielni inwestującej - co rok).

  Do tej pory sprawcy tego typu drobnych na pozór uchybień pozostają bezkarni, bo
  badania lustracyjne mają jedynie charakter "diagnostyczno-ekspertyzowy". Po
  wejściu w życie nowelizacji (na razie zajmie się nią Senat) prezesom grozić
  będzie za to "grzywna albo kara ograniczenia wolności".
 • Gość: Mors IP: *.chello.pl 13.03.05, 17:45
  Patologie w spółdzielczości mieszkaniowej to skutek:
  -bierności samych spółdzielców( cztaj:faktycznych właścicieli) i
  fatalnych,cwaniackich i nastawionych wyłącznie na swój interes r Rad
  Nadzorczych.
  W nich ulokowane jest całe zło: to Rady wybierają prezesów i one są
  odpowiedzialne za faktyczne nadużycia.
  Bardzo dobrze się stało ,że teraz członkowie Rad Nadzorczych będą dotkliwie
  karani i będa odpowiadali własnym majątkiem za swoje sprawki,które wyczyniaja z
  wybranymi przez siebie prezesami i zarządami.
  Uchwalona ustawa- jest początkiem rozliczenia Rad Nadzorczych i prezesów
  spółdzielni z wieloletnich nadużyć i działania wbrew interesom członków
  spółdzielni, kończy się parasol kolesiów z SLD-wskiego nadania. Po wyborach-
  ustawa zostanie znowelizowana i znacznie zaostrzona- skończy się czas
  kombinatorów z komuchowego nadania i własność wróci w ręce właścicieli.
  Spółdzielcy !!! -dokumentujcie przekręty waszych Rad Nadzorczych i Zarządów-
  będą Wam potrzebne.
 • Gość: Janka IP: *.internetdsl.tpnet.pl 17.03.05, 15:27
  Chętnie byśmy wzięli sprawy w swoje ręce, lecz na to trzeba dużo czasu, którym
  obecnie dysponują albo emeryci, albo młodzież i dzieci.
 • Gość: sp. z Jarów IP: *.acn.waw.pl 14.03.05, 00:38
  Na pierwszy ogień mega prekrętaczy Sołtysiaka z Kretkiewiczem z
  Jarów.Sprawdzimy ich majątek jaki przekręcili w czasie swojej prezesury i
  dlaczego tak uparcie walczą o swoje stołeczki-.......
 • jaa_ga 15.03.05, 15:40
  12 marca 2005 Rzeczpospolita


  Minister postrachem prezesów


  Prezes może trafić do więzienia za szkody wyrządzone spółdzielni. Spółdzielcy
  zyskują łatwiejszy dostęp do dokumentów. Te zmiany mają im pomóc w walce z
  nieuczciwymi władzami spółdzielni. Do znowelizowanej ustawy o spółdzielczości
  posłowie wprowadzili też kontrowersyjną nowość: nadzór ministra infrastruktury
  nad spółdzielniami.

  Minister infrastruktury będzie mógł żądać informacji o spółdzielni
  mieszkaniowej. Jeśli stwierdzi, że jej władze łamią prawo, to z wnioskiem o
  lustrację wystąpi do właściwego związku rewizyjnego lub do Krajowej Rady
  Spółdzielczej. Te, nawet jeżeli nie chcą, muszą przeprowadzić lustrację. Mają na
  to 30 dni od daty złożenia wniosku. Za lustrację zapłaci sama spółdzielnia. Na
  tym jednak rola ministra się nie kończy. Protokół z lustracji musi bowiem trafić
  na jego biurko.

  Gdy minister się dowie, że spółdzielnia nie zrealizowała wniosków pokontrolnych
  (przepis nie mówi, skąd ma mieć taką informację), zażąda, by to uczyniła.
  Spółdzielnia ma na to 3 miesiące.

  Według współautora tego pomysłu Jerzego Polaczka nadzór ministra jest niezbędny.
  Wielu prezesów nie respektuje orzeczeń sądowych i świadomie łamie prawo. Dla
  wielu spółdzielców minister będzie ostatnią deską ratunku.

  W innym świetle widzi to Andrzej Bratkowski, wiceminister infrastruktury. To
  przepis - twierdzi - żywcem wyjęty z epoki komunizmu. Minister nie może pełnić
  nadzoru nad podmiotem z sektora prywatnego i zmuszać jeszcze jego władze do
  respektowania jakichś postanowień. Według Bratkowskiego, nawet gdyby przepis
  wszedł w życie, to nigdy nie uda się go zrealizować w praktyce.

  W Polsce - mówi - działa 3 tys. spółdzielni mieszkaniowych, które zrzeszają 3,5
  mln członków. Wystarczy, że tylko 1 proc. złoży wnioski, i ministerstwo ma pracy
  na kilka lat. By się więc wywiązać z nowego obowiązku, musiałoby zatrudnić armię
  nowych urzędników, o tym już jednak posłowie nie pomyśleli.

  Tej propozycji przeciwny jest również Związek Rewizyjny Spółdzielni
  Mieszkaniowych RP. - Mamy nadzieję, że senatorowie zauważą jej absurdalność i
  zaproponują skreślenie - powiedział Ryszard Jajszczyk, dyrektor biura tego związku.

  Będą kary
  Spółdzielców będą chronić przed nieuczciwymi władzami spółdzielni również
  przepisy karne. Członkowie zarządu, rady nadzorczej, założyciele oraz
  likwidatorzy spółdzielni za działania na jej szkodę mogą trafić do więzienia
  nawet na 5 lat. Będzie im też groziła grzywna.

  Władzom spółdzielni będzie groziła także grzywna oraz ograniczenie wolności za
  przestępstwa: niepoddania spółdzielni obowiązkowej lustracji, odmowy udzielenia
  informacji lustratorowi (lub udzielenie fałszywych), zatajenia dokumentów albo
  uniemożliwienia pełnienia obowiązków lustratorowi.

  Posłowie zmienili także przepisy o odpowiedzialności cywilnej władz spółdzielni.
  Mogą one zapłacić wysokie odszkodowania, jeżeli z pełną świadomością naraziły
  spółdzielnię na straty. Prawo spółdzielcze nie będzie zawierało żadnych
  ograniczeń co do jego wysokości.

  - Te przepisy mają przede wszystkim znaczenie psychologiczne - ocenia Ryszard
  Jajszczyk. Już teraz - jego zdaniem - nieuczciwego prezesa można pociągnąć do
  odpowiedzialności karnej, tyle że na podstawie kodeksu karnego. Zmiana dotycząca
  odpowiedzialności cywilnej ma zaś charakter uściślający, bo podobny już prawo
  spółdzielcze zawiera. Często jednak jest źle interpretowany.

  Przepisy dokładnie wyliczają też, jakie dokumenty spółdzielni może jej członek
  przeglądać. Prawo to obejmuje również wgląd w umowy zawierane przez spółdzielnię
  z osobami trzecimi (jeśli nie będzie sprzeciwu zarządu).

  Pojawi się także przepis, który mówi, że pieniądze z opłat eksploatacyjnych za
  mieszkania nie mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji własnych
  spółdzielni.

  Bonifikaty z ustawy
  Ustawa, a nie statuty spółdzielni, określi warunki finansowe przekształcenia
  lokatorskiego prawa do mieszkania we własnościowe. To ona również, a nie statut,
  poda wysokość bonifikaty za to przekształcenie. Prawo do upustów będą miały
  ponadto osoby, które wystąpiły do spółdzielni o przekształcenie lokatorskiego
  prawa w pełną własność. Nowelizacja określa to tak: członek, który chce zmienić
  swoje prawo w silniejsze, musi m.in. zapłacić różnicę między zwaloryzowanym
  wkładem mieszkaniowym a wartością rynkową mieszkania. Bonifikatę zaś otrzyma
  tylko osoba zajmująca lokal wybudowany przez spółdzielnię z pomocą publicznych
  pieniędzy (chodzi o stare kredyty, zaciągane jeszcze przed utworzeniem Krajowego
  Funduszu Mieszkaniowego). Upust wyniesie 50 proc. tej pomocy. Bez przykładu
  jednak trudno zrozumieć, o co posłom chodzi. Załóżmy więc, że spółdzielca wniósł
  wkład mieszkaniowy odpowiadający 60 proc. kosztów poniesionych na budowę
  mieszkania. Lokal wyceniono na 100 tys. zł. Jego wkład zatem to 60 tys zł.
  Spółdzielca musi dopłacić 40 tys. zł. Od tej kwoty będzie jeszcze bonifikata.
  Właścicielem będzie więc za 20 tys. zł. /dl/

  --
  SISKOM-Społeczny i Spontaniczny Komitet Obwodnicy Miejskiej
  SISKOM-TAK siskom_tak@autograf.pl
  TAK dla warszawskiej obwodnicy
 • Gość: Mors IP: *.chello.pl 20.03.05, 19:00
  Zarząd olstyńskiej spółdzielni mieszkaniowej POJEZIERZE oraz ich radców
  prawnych-prowadzący śledztwo prokurator odsunął od pełnienia czynności
  służbowych .. Zarzuty są poważne.Jest juz 14 podejrzanych z władz spółdzielni i
  z pracowników.
  A więc pomału zaczyna się.. Bezkarność wieloletnia ,przekręty i oszustwa, kpiny
  z członków- przestaną sie opłacać Kiedy prokuratura wkroczy na Ursynów,
  Imielin , Kabaty, Moczydło? od kogo zacząć.. ????
  Ale będzie roboty !!!!5lat więzienia za działanie na szkodę członków
  spóldzielni, odpowiedzialność majątkiem- czego to się doczekali prezesi i
  członkowie Rad Nadzorczych...
  A tak było ładnie... Tyle lat... I komu to przeszkadzało... Spółdzielcy-
  dokumentujcie nadużycia i przekręty tych ludzi- WASZ CZAS NADCHODZI...
  Od której spółdzielni warto zacząć ???
 • Gość: Lancecik IP: *.aster.pl / *.aster.pl 20.03.05, 23:26
  Proponuję zacząć od SM Przy Metrze. To towarzycho (zarząd) przez 10 lat nie
  daje się ruszyć. Fałszują wybory, przekupują Związek Rewizyjny,
  lustratorów,biegłych. Fałszują protokoły z posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i
  zebrania przedstawicieli. Do tej pory nie rozliczyli inwestycji oddanych kilka
  lat temu. Ciągle zwiększają dopłaty do nowo oddanych lokali.
  Również rada im w tym wszystkim pomaga. Opłaty za używanie lokali brane są
  z "sufitu". Członkowie, którzy próbują przeciwstawić się niecnym praktykom
  zarządu i rady nadzorczej są wykluczani.
 • Gość: Jarowicz IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.03.05, 07:40
  Ktoś proponuje rozpoczęcie czyszczenia spółdzielni od spółdzielni Przy Metrze i
  pisze dlaczego.
  Ja jako mieszkaniec Jarów proponuję z kolei od SMB Jary, bo w niej ma miejsce
  co namniej tyle samo przekrętów co w spółdzielni Przy metrze. Dokumenty w mojej
  spółdzielni też są nagminnie fałszowane, spółdzielcy okradani.
  Podejrzewam, że w innych spółdzielniach ursynowskich jest to samo - wniosek z
  tego taki, że spółdzielnie to siedlisko aferzystów i oszustów. Tylko my jako
  spółdzielcy od lat to tolerujemy.
  Może przykład ze spółdzielni Pojezierze z Olsztyna da trochę do myślenia
  zarówno kretacki zarzadom i radom jak i spółdzielcom.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.