Re: mobing jest - czy nie Dodaj do ulubionych


mobbing


Mobbing (od ang. mob - sfora, pospólstwo), zwany także psychoterrorem (H.
Leymann), jest to trwające w czasie prześladowanie psychiczne jednostki przez
inną osobę lub grupę osób, w celu jej destrukcji lub wyeliminowania z kolektywu
pracy. Daje jej się w ten sposób do zrozumienia, iż nie ma dla niej miejsca w
grupie.

Działania takie polegają na poddawaniu osoby, obranej za kozła ofiarnego,
systematycznym oraz stygmatyzującym ją w oczach grupy atakom, co w konsekwencji
prowadzi do zniszczenia jej integralności fizycznej i psychicznej.

Najczęściej o mobbingu mówi się w odniesieniu do miejsca pracy. Ofiara jest
poddawana ze strony przełożonych lub współpracowników szykanom, zastraszana i
nękana. Najczęstsze taktyki mobbingu to upokarzanie, groźby, pomniejszanie
kompetencji, wydawanie sprzecznych lub niemożliwych do wykonania poleceń,
nieustanne kontrolowanie, etc.... Działania te mają na celu izolowanie
pracownika od otoczenia, naruszanie jego godności osobistej, wywołanie poczucia
bezradności i bezsilności a w rezultacie doprowadzenie do wyeliminowania go z
zespołu. Nie chodzi tu jednak o otwartą agresję, lecz o ukrytą, zakamuflowaną
strategię, której ofiara początkowo nie dostrzega.

Motorem takich zachowań w zakładzie pracy jest zazwyczaj zwierzchnik lub/i
współpracownicy, charakterystyczny jest także brak reakcji ze strony świadków.

Osoba jest atakowana i prześladowana tak długo (czasami przez miesiące lub
lata), aż doprowadza to do utraty przez nią posady, choroby, inwalidztwa, a
nawet samobójstwa.

Proces ten może zostać zatrzymany, jeśli instytucja zdobędzie się na
wysłuchanie pracownika oraz podejmie odpowiednie środki administracyjne (zmiana
miejsca pracy, sankcje dyscyplinarne wobec agresora). Stąd też istotne jest
odróżnienie mobbingu od banalnego zatargu czy konfliktu w pracy, gdyż jest to
długotrwały, wielofazowy oraz ściśle zlokalizowany proces, mający poważne
konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia jednostki.

Mobbing to patologiczne zjawisko społeczne, spowodowane przez ekstremalne
czynniki stresogenne obecne w świecie pracy. Jednocześnie zjawisko to pociąga
za sobą szereg negatywnych skutków, takich jak biologiczne i psychiczne reakcje
na stres. To podwójna zależność przyczynowo-skutkowa od stresu powoduje, iż
mobbing może być traktowany jako mechanizm kaskadowego przenoszenia się stresu
między różnymi poziomami instytucji. Pracownik - ofiara mobbingu ze strony
szefa, sam zaczyna prześladować podwładnego lub współpracownika.

Obraz kliniczny ofiar mobbingu przejawia wiele analogii z objawami
stwierdzonymi u osób, które przeżyły kataklizm, atak z bronią w ręku, gwałt,
etc. Najbardziej typowymi zaburzeniami będącymi skutkiem długotrwałego mobbingu
są: zespół depresyjny, stany lękowe i fobijne oraz PTSD (zespół stresu
pourazowego).

Obok destrukcji jednostki, szerzący się w firmach mobbing naraża także na
dodatkowe koszty samo przedsiębiorstwo (absencja, wzrost liczby urlopów
zdrowotnych, spadek wydajności oraz jakości produkcji, degradacja atmosfery
pracy, wysoki turnover), a tym samym i całe społeczeństwo, które ponosi między
innymi koszty opieki zdrowotnej nad ofiarami.

Celem zapobiegania tej patologii społecznej, wiele krajów posiada już
odpowiednie ramy ustawodawcze do zwalczania mobbingu w miejscu pracy.


zobacz również: molestowanie moralne i wiktymologia.Jolanta Cackowska-Demirian Molestowanie moralne - perwersja moralna czy
patologia społeczna.

Siuta J. red. (2005) Słownik Psychologii. Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa.
--------------------------------------------------------------------------------
Unikanie problemu jest najczęstszą i najbardziej błędną drogą. Jedynym sposobem
na przezwyciężenie mobbingu, czyli uleczenie atmosfery w polskich zakładach
pracy, jest dokładne poznanie tego zjawiska zarówno przez pracowników, jak i
pracodawców. Nawet, jeśli w danej chwili wydaje Ci się, że Twojej firmy to nie
dotyczy – sytuacja może się zmienić każdego dnia, nawet jutro. Pamiętaj, że
lepiej zapobiegać, niż leczyć, więc zapewnij sobie spokojną przyszłość poprzez
zdobycie rzetelnej wiedzy na ten temat.Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane
przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub
zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności
zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,
izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.Pracodawco!

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe

Oddział w Krakowie
O nas
Teksty
Literatura
Porady
Ogłoszenia
Linki
Adresy
Kontakt
Spis treści

Stowarzyszenie Antymobbingowe w Krakowie jako Oddział Krajowego
Stowarzyszenia Antymobbingowego (powstało we Wrocławiu w 2002 roku) powstało w
2003 roku. Swoją działalnością obejmuje cały kraj, a w szczególności region
Małopolski. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom prześladowanym w
środowisku pracy przez przełożonych, współpracowników, a również przez
podwładnych.

Mobbing jest to bezzasadne, długotrwałe i powtarzające się dręczenie
pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej
przemocy. Mobbing jest stosowany zwykle wobec jednostki, rzadko wobec grupy
pracowników, co powoduje u osoby prześladowanej poczucie osamotnienia,
bezsilności i odrzucenia przez grupę. Uprawianiu mobbingu sprzyja
niezrównoważony rynek pracy, istnienie wielkiego bezrobocia. Najczęściej jednak
mobbing wynika ze złej woli przełożonych lub współpracowników lub z
nieumiejętności kierowania ludźmi.

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe:

ujawnia zjawisko mobbingu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu wobec
kobiet, prowadzi w tym kierunku badania, publikuje ich wyniki i nagłaśnia
problem mobbingu w środkach masowego przekazu, współpracuje w tym zakresie z
innymi organizacjami;
organizuje spotkania indywidualne i grupowe, podczas których osoby mobbingowane
mają możliwość przedstawienia swojego problemu i uzyskania życzliwej porady
psychologicznej lub prawnej;
prowadzi działalność oświatową, uczy, jak radzić sobie ze złym i
niesprawiedliwym traktowaniem przez przełożonego lub współpracowników,
pracodawcom doradza, jak unikać lub rozwiązywać konflikty z pracownikami, uczy
asertywności;
interweniuje u pracodawców na rzecz osób mobbingowanych, dąży do ustawowego
uregulowania walki z mobbingiem w pracy na wzór innych krajów rozwiniętych.


Pracowniku!
Jeśli w pracy - przełożeni albo współpracownicy - źle Cię traktują,
narzucają Ci za dużo obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami,
niesprawiedliwie Cię krytykują, oskarżają
o niepopełnione błędy, przywłaszczają sobie efekty Twojej pracy, ustawicznie
zarzucają Ci niekompetencję, nieuczciwość, niską wydajność, szantażują
zwolnieniem lub bezpodstawnie Cię zwalniają z pracy, to znaczy, że jesteś
mobbingowany. Zgłoś się do nas osobiście, telefonicznie, przez pocztę lub
wyślij e-mail. Postaramy się Ci pomóc. Nie jesteś sam (a)! Przedstaw swój
problem, uzyskasz poradę specjalisty lub innych ludzi, którzy tak jak Ty byli w
pracy mobbingowani.

www.gazetakadrowego.infor.pl/poradniki/280,1501,5,Firma-wolna-od-
mobbingu-i-dyskryminacji.html#10

Pracodawco i Kierowniku!

Jeśli masz konflikty z pracownikiem, nie potrafisz zrozumieć jego
zachowania, nie możesz wyegzekwować należytego wykonania pracy, czujesz
nieuzasadnioną niechęć wobec siebie ze strony pracownika lub masz inne
wątpliwości związane z kierowaniem ludźmi, to też zgłoś się do nas, opisz swoje
problemy, podaj przykłady. Chcemy słuchać i przedsta
Przeczytaj całą dyskusję
  • drzewko
  • od najstarszego
  • od najnowszego
  • drzewko odwrotne

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.