• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Proszę o pomoc,sprzedaż mieszkania,a podatek?!

 • 14.09.05, 18:47
  Dnia 05.września 2000r. spisałam akt notarialny-darowizny.Stałam się
  właścicielką mieszkania. Dziś chcę moje mieszkanie sprzedać. Będzie to miało
  miejsce na koniec listopada, czyli jestem zameldowana w tej nieruchomości
  przez 5lat(pełnych).Teraz wyczytaliśmy w gazecie "Nieruchomości", że 5 lat
  liczy się od początku roku do końca, czyli w/g nich 5 lat minie 31 grudnia
  2005r.Czy w takiej sytuacji notariusz poczas sprzedaży mieszkania będzie
  chciał wyegzekwować ode mnie 10% wartości M.(podatek)?Czy jeśli kupujemy od
  razu inne mieszkanie, możemy zadeklarować, że całą kwotę z pierwszego
  mieszkania przeznaczymy na modernizację drugiego???Proszę o pomoc i
  odpowiedź.Dla mnie to zaskoczenie....
  Edytor zaawansowany
  • 14.09.05, 20:14
   Tak to prawda, zgodnie z Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ( stan
   prawny na dzień 01.01.2005.) źródłem przychodów jest zbycie np. spółdzielczego
   własnosciowego prawa do lokalu jeżeli zbycie następuje przed upływem 5 lat,
   licząc od końca roku kanlendarzowego, w którym nastapiło nabycie ( Rozdział 2 -
   Źródła przychodów, art.10 wyżej podanej ustawy).
   Notmiast z tego co się orientuje to notariusz podatku od zbycia nieruchomości
   czyli tych 10% nie pobiera. Należy samemu odprowadzić ten podatek do US lub
   złożyć pisemne oświdczenie że przedmiotową kwotę wydatkuje się na inne cele
   mieszkaniowe w okresie 2 lat ( reguluje to ta sama ustawa w art. 21 ust.1 pkt.
   32 )
   Mam nadzieję, że cos pomogłam.
   Pozdrawiam
   Tatiana
   • 14.09.05, 21:07
    Dzięki za pomoc, ale już się dowiedziałam, że ta ustawa mnie nie dotyczy gdyż
    mieszkanie stało się moją własnością przez darowiznę!!!
    Ale mam nowy problem...
    W akcie darowizny jest mowa o zwolnieniu od podatkuod spadków i darowizn,gdyż
    będę zamieszkiwać w tym mieszkaniu przez 5 lat.Od kiedy liczy się to 5 lat
    jeżeli obowiązek podatkowy w ramach tej darowizny nie wystąpił(nie składałam
    zeznania podatkowego związanego z tą darowizną)?
    • 14.09.05, 21:57
     Myslisz dwa pojęcia mamem. Czym innym jest zwolnienie z podatku od spadków i
     darowizn (rzeczywiście w momencie otrzymania darowizny, twoje przysporzenie nie
     spowodowało powstania "przychodu" dla celów PIT), a czym innym podatek
     dochodowy przy odpłatnym zbyciu nieruchomości (uprzednio kupionej, wybudowanej
     czy otrzymanej w spadku lub darowiznie). W przypadku dochodowego, jeśli zbycie
     nieruchomości nastepuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku w którym
     nastąpiło nabycie nieruchomości jest podatek wg stawki 10% chyba że
     zadeklarujesz że kupisz np. inne mieszkanie(składa się do US odpowiedni PIT,
     załączniki i oświadczenie).

     Art. 28. 1. Przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
     określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami
     (dochodami) z innych źródeł.
     2. Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w
     wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w
     terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu
     skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
     zamieszkania podatnika.
     2a. Zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do
     podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych
     w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) [czyli nieruchomości lub ich części oraz
     udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
     mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
     mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy], którzy w
     terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód
     uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.
     a) lub lit. e) [mieszkaniowe].
     3. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32
     lit. a) lub lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie
     terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

     1) od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa
     lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę
     pobieranych od zaległości podatkowych,
     2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży,
     aż do dnia zapłaty

     - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

     4. W terminie płatności podatku, podatnik jest obowiązany złożyć deklarację
     według ustalonego wzoru.


     --
     Moje Podróże
     community.webshots.com/user/miriam_1973-date
     • 15.09.05, 09:24
      No sorry miriam, ale może warto przeczytać wszystkie przepisy. Bo moim skromnym
      zdaniem nie masz racji. Np. to art.21 ust.1 pkt 32 lit.d - zwalnia się
      przychody..., w całości, jeżeli nabycie zbywanych nieruchomości i praw
      nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Jasne jak malo co w podatkach. Czyli
      po prostu nie ma dochodowego.
      Co do darowizny, to : "5) będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku
      przez 5 lat:
      a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia
      zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
      b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca
      zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.
      Trudno mi sobie wyobrazić, że nie było zeznania od darowizny, tzn. inaczej -
      powinna byc umowa notarialna, a wtedy zalatwił to za Ciebie notariusz (płatnik
      podatku). Moim zdaniem można uznać, że te 5 lat od dnia, kiedy to notariusz
      powinien odprowadzić podatek lub poinformować o zwolnieniu od niego. Bodajże ma
      na to 14 dni od aktu notarialnego.
      • 16.09.05, 10:58
       123, nie jestem pewna, nawet przed chwila dyskutowałam o tym z babeczka z US,
       bo "obudziłeś" moje wątpliwosci :))).
       Otóż, urzędy skarbowe twierdzą (zadzwoń i spytaj, autentycznie) że zwolnieniu z
       PIT w całości podlega przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze
       darowizny ale tylko pod warunkiem wydatkowania tego przychodu na cele
       mieszkaniowe w ciąglu dwóch lat od sprzedaży, czyli jakby łącznie czytają pkt.
       a i d. Ja nie jestem przekonana do tej interpretacji, ale po prostu wiem jak
       oni do tego podchodzą. Sama to przerobiłam 2 lata temu.

       --
       Moje Podróże
       community.webshots.com/user/miriam_1973-date
       • 16.09.05, 16:39
        Aż mnie wmurowało w fotel. TO JAKAŚ SPRZECZNA Z PRAWEM NADINTERPTETACJA! Jak
        można łącznie czytać warunki nie połączone koniunkcją? PIerwszy raz slysze
        takie tezy. POniżej kilka przykładów interpreacji US, gdzie nawet sie nie
        zająknięto o warunku wydatkowania.

        Powrót Wersja do druku Wyszukiwarka
        Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
        Sygnatura US37/DFP/415/31/2004
        Data 2004.12.23        Autor Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek        Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody
        ze sprzedaży nieruchomości        Słowa kluczowe darowizna
        kredyt bankowy
        sprzedaż nieruchomości        Pytanie podatnika Czy przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży
        mieszkania (przed upływem pięciu lat) otrzymanego w drodze darowizny na spłatę
        kredytu mieszkaniwego zwalnia z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku
        dochodowego od sprzedaży nieruchomości?
        Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
        podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176
        ze. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004r. wolne od podatku dochodowego są
        przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w
        art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2 a: w całości -
        jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.W związku z
        powyższym zapisem ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, kwota ze
        sprzedaży przedmiotowego mieszkania nie podlega opodatkowaniu podatkiem
        dochodowym, gdyż jego nabycie nastąpiło w drodze darowizny.
        Fakt przeznaczenia uzyskanego przychodu na spłatę zaciągniętego kredytu
        mieszkaniowego nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie.

        Informacji udzielono w oparciu o stan zawarty w piśmie, zgodnie ze stanem
        prawnym obowiązującym w dniu jej udzielenia.


        Powrót Wersja do druku Wyszukiwarka
        Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
        Sygnatura US37/DFP/415/25/2004
        Data 2004.11.05        Autor Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek        Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe        Słowa kluczowe darowizna
        sprzedaż nieruchomości        Pytanie podatnika Czy sprzedaż nieruchomości przed upływem pięcu lat nabyta w
        drodze darowizny będzie opodatkowana podatkiem dochodowym, jeżeli pieniądze
        otrzymane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup segmentu jednorodzinnego,
        którego odbiór nastapi w 2006 r.?
        Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
        dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. (Dz. U. z
        2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodu jest odplatne zbycie, z
        zastrzeżeniem ust. 2:
        a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
        b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub użytkowego oraz prawa do
        domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
        c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
        d. innych rzeczy,
        - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności i zostało
        dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
        określonych w lit. a)-c)
        - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
        nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy
        - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie;
        w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej osoby dokonującej zamiany.

        Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) w/w ustawy o podatku dochodowym od osób
        fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są
        przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w
        art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2 a: w całości -
        jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

        Zgodnie z powołanym przepisem art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku
        dochodowym od osób fizycznych, kwota przychodu uzyskana ze sprzedaży mieszkania
        jest wolna od zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży, gdyż mieszkanie
        to zostało nabyte w drodze darowizny.        Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
        Sygnatura PDII/415-36-2/2004
        Data 2004.07.21        Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu        Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych        Słowa kluczowe darowizna
        lokal mieszkalny
        podatek dochodowy od osób fizycznych
        sprzedaż nieruchomości
        zryczałtowany podatek dochodowy        Pytanie podatnika Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego,
        nabytego w drodze darowizny, podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od
        osób fizycznych?
        Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14
        a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.
        926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 lipca 2004 r. dotyczące
        opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, informuje
        jak poniżej:

        Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
        o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze
        zm.), źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
        fizycznych jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w
        nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub
        użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
        prawa wieczystego użytkowania gruntu, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w
        wykonaniu działalności gospodarczej i zostaje dokonane przed upływem pięciu
        lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub
        wybudowanie.

        Przychód ten, zgodnie z art. 28 ust. 2 tej ustawy podlega opodatkowaniu
        podatkiem dochodowym w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu,
        który jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego
        zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
        skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

        Z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ww. ustawy wynika natomiast, iż wolne od
        podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw
        majątkowych jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

        Z załączonych do powyższego pisma dokumentów wynika, że w dniu 21 stycznia 2004
        r. aktem notarialnym Rep. A nr X/2004 stanowiącym umowę darowizny nabyliście
        Państwo lokal mieszkalny położony w Opolu przy ul. Niemodlińskiej.

        W dniu 24 czerwca 2004 r. aktem notarialnym Rep. A nr Y/2004 dokonano sprzedaży
        przedmiotowej nieruchomości.

        W świetle powyżej cytowanych przepisów przychód uzyskany z przedmiotowego
        zbycia lokalu jest wolny od podatku dochodowego. W świetle powyżej cytowanych
        przepisów przychód uzyskany z przedmiotowego zbycia lokalu jest wolny od
        podatku dochodowego.        Powrót Wersja do druku Wyszukiwarka
        Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
        Sygnatura PD II 415-80/04
        Data 2004.06.17        Autor Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki        Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów        Słowa kluczowe spadek
        sprzedaż nieruchomości        Pytanie podatnika W roku 2001 nabyłem w drodze spadku po zmarłym bracie
        kamienicę. Obecnie zamierzam ją sprzedać. Czy przychód, który uzyskam ze
        sprzedaży będzie opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?
        Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym
        od osób fizycznych (t. jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem
        przychodów jest m. in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz
        udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
        mieszkalnego lub użytkowego, prawa wiecz
        • 18.09.05, 14:28
         Dla mnie to też nielogiczne, ale Ursynów i Mokotów tak twierdzą. Serio, serio.
         --
         Moje Podróże
         community.webshots.com/user/miriam_1973-date
         • 19.09.05, 09:21
          Hm, chyba mam ochotę zadać im to pytanie i pociągnąć to do sądu. No sprawa
          wygrana jak złoto. Fajnie że można to już robić z interpretacjami...
   • 19.09.05, 13:24
    dodam tylko, że faktura zakupu nowego mieszkania musi byc wystawiona po dacie
    sprzedaży starego. Kwota uzyskana ze sprzedazy starego mieszkania musi w
    całości mieścić się w kwocie nowego mieszkania. Inaczej US zakwwstionuje ci
    oświadczenie i każe zapłacić podatek. Przerabiałam to w zeszłym roku.
    Pozdrawiam
    • 20.09.05, 11:05
     To ja mam jedno pytanko, tak przy okazji:
     Czy jeżeli nie byłem zameldowany w mieszkaniu, które teraz chcę sprzedać (bo
     byłem krótko i to na czas określony) to podatek 10% muszę zapłącić? Czy też
     należy to liczyć: 5lat (w moim przypadku i pól) od chwili zakupu?
     Dręczy mnie ta kwestia, bo niedługo zamierzam sprzedać kawalerkę, a nie
     zamierzam niczego remontować, ani kupować.

     • 20.09.05, 11:27
      Jak jest napisane w pierwszym poście, 5 lat od końca roku nabycia własności.
      • 20.09.05, 11:30
       czyli rozumiem od chwili nabycia, bez warunku, że musiałem być tam zameldowany!
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.