Dodaj do ulubionych

Przybliżenie budynku do granicy z sąsiada

IP: *.net.pulawy.pl 24.04.07, 14:29
Witam!

Posiadam działkę budowlaną o szerokości 17,80m. Wstępnie wybrany projekt domu
ma szerokość 10,50m. Czy uzyskam pozwolenie na budowę przybliżając się do
granicy? oczywiście sąsiedzi zgadzają się na przybliżenie do granicy. Dodam że
z obydwóch stron w projekcje są okna i raczej nie chciałbym z nich rezygnować.
Edytor zaawansowany
 • ravenheart1 24.04.07, 14:49
  Najlepiej zapytaj w gminie.

  A jeśli chodzi o przepisy to kwestię tę normuje § 12 Rozp. o warunkach
  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  "§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub przepisów odrębnych
  nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od
  granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
  1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub
  drzwiowymi w stronę tej granicy,
  2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub
  drzwiowych w stronę tej granicy.
  2. Odległość od granicy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy się w poziomie
  od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w
  połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej
  krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.
  3. Sytuowanie ściany budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
  dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub
  bezpośrednio przy granicy, jeżeli:
  1) wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
  2) nie jest możliwe zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ze
  względu na rozmiary działki.
  4. Jeżeli na sąsiedniej działce:
  1) w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez
  otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak
  usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów
  okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy, chyba że
  przepisy odrębne stanowią inaczej,
  2) bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych
  lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego
  budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub
  drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany,
  chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
  5. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej,
  o których mowa w ust. 1, o więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak
  balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - o więcej niż 1,3 m.
  6. Odległości, o których mowa w ust. 1-5, nie odnoszą się do podziemnych części
  budynku znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu.
 • Gość: Marcin IP: *.net.pulawy.pl 24.04.07, 19:32
  Dzięki za odpowiedź.

  Warunki techniczne w rozporządzeniu są mi znane. Chodziło mi bardziej jak to
  wygląda w praktyce, czy poszczególne Starostwa powiatowe idą "na rękę"
  wnioskującym jeżeli mają pisemną zgodę sąsiada i wydają pozwolenia na budowę,
  czy właśnie obligatoryjny jest § 12 rozporządzenia o warunkach technicznych
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka