• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

rozbiorka domu

 • 11.05.08, 23:06
  Witam. mam na swojej dzialce stary drewniany dom , jego stan jest oplakany czy
  potrzebuje jakiegos pozwolenia na jego rozbiorke ??? czy moge sam tego dokonac
  ??? z gory dziekuje
  Edytor zaawansowany
  • Gość: lena IP: *.ssp.dialog.net.pl 11.05.08, 23:18
   sprawdz, czy figuruje w ewid. budynkow, na mapach, czy placone od niego pod. na niektore wyburzenia, zgodnie z pr.bud., potrzeba pozwolenia.
   www.piib.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=797&Itemid=177
   • 12.05.08, 00:44
    heh niestety jest na mapkach i placi sie od niego podatek ;\ czyli jednak musze
    miec pozwolenie ;\ gdzie je uzyskac i czy moge go rozebrac sam ?
    • 12.05.08, 07:50
     ciepolek napisał:

     > gdzie je uzyskac i czy moge go rozebrac sam ?

     Z Prawa Budowlanego:
     "Art. 80.
     1. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z
     zastrzeżeniem ust. 3(9) i 4, następujące organy:
     1) starosta;
     2) wojewoda;
     3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
     2. Zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 310) i
     4, następujące
     organy:
     1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;
     2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
     jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w
     skład zespolonej administracji wojewódzkiej;
     3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
     3. (uchylony).
     4. Administrację architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w
     dziedzinie górnictwa sprawują organy określone w odrębnych
     przepisach."

     Zgłoszenie (lub wniosek o wydane pozwolenia na rozbiórkę) z pełną
     dokumentacją wysyłasz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
     (czyli do starostwa).

     Z Prawa Budowlanego:

     "Art. 30
     2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania
     robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy
     dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w
     zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także
     pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W
     razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w
     drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w
     określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich
     nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
     3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20,
     należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu
     wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta
     posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt
     zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji
     gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być
     uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń
     przeciwpożarowych."


     Z Prawa Budowlanego:
     Art. 33
     (...)
     4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
     1) zgodę właściciela obiektu;
     2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
     3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
     4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
     5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne
     dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi;
     6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu."

     Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika
     budowy, którego powinieneś sobie powołać.
     Kierownikiem budowy może być inżynier lub technik budownictwa z
     uprawnieniami wykonawczymi, przynależący do PZITB.

     Niebezpiecznym byłoby, gdybyś sam zaczął prace rozbiórkowe, a np.
     jakaś zlekceważona belka spadłaby Ci na głowę.

     Kieronik budowy jest od tego, by wszelkie prace były prowadzone
     zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zasad BHP.
   • Gość: Leopard IP: 193.243.147.* 12.05.08, 08:50
    Na prawie każdą rozbiórkę budynku, zgodnie z Prawem Budowlanym, potrzebne jest
    pozwolenie. Inaczej mówiąc jeśli do wybudowania takiego rodzaju budynku
    potrzebne byłoby pozwolenie na budowę - to na rozbiórkę potrzebne też jest
    pozwolenie, za wyjątkiem niskich budynków (do 8m usytuowanych w odległości nie
    mniejszej niż połowa wys. od działki). Na rozbiórkę niektórych budynków
    potrzebna jest zgoda konserwatora zabytków.
  • 12.05.08, 06:05
   ciepolek napisał:

   > Witam. mam na swojej dzialce stary drewniany dom , jego stan jest
   > oplakany czy potrzebuje jakiegos pozwolenia na jego rozbiorke ???
   > czy moge sam tego dokonac??? z gory dziekuje


   "USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
   (Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr
   170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127,
   poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844.)
   (...)
   Art. 30
   (...)
   5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem
   zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót
   budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia
   doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji,
   sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w
   zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
   Art. 31.
   1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
   1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz
   nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli
   ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa
   wysokości;
   2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest
   wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako
   zabytki.
   2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
   wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy
   określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis
   art. 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
   3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na
   rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka
   tych obiektów:
   1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków
   sanitarnych oraz stanu środowiska lub
   2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być
   uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
   4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub
   mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących
   prowadzenia robót rozbiórkowych.
   5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed
   uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli
   mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa
   ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku
   bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o
   zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego."

   Jeżeli ten dom ma poniżej 8 m, i stoi w odległości od granicy
   działki, która to odległość jest nie miejsza niż połowa wysokości
   tego domu i nie jest objęty ochroną konserwatorską to musisz wysłać
   zgłoszenie i odczekać, co Ci urząd po 30 dniach odpowie (np. czy
   nie stwierdzi, że jednak należy starać się o pozwolenia na
   rozbiórkę). Jeśli jednak nic nie stwierdzi i nic Ci nie odpowie -
   możesz zaczynać rozbiórkę.

   Jeśli natomiast stan domu jest taki, że zagraża życiu, możesz
   rozbiórkę zaczynać natychmiast, ale zgłoszenie wysłac trzeba.


   Jeśli dom ma wysokość powyżej 8 m lub stoi w odległości od granicy
   dzialki, która jest niższą niż połowa jego wysokości lub jeśli
   podlega ochronie konserwatorskiej musisz się starać o pozwolenie na
   rozbiórkę.


   Podatki nie mają tu nic do rzeczy.
   • 12.05.08, 13:19
    jak juz pisalem drwniany domek w starym stylu nie jest napewno objety
    konserwatorem , max wysokosc to okolo 5,5 metra , dach dwu spadowy z dachowki
    sciany z bali , 3 scianki dzialow z cegly , na podmorowce z cegly . mysle ze
    jestem w stanie poradzic sobie z rozbiorka . Czy jest faktycznie wymagana
    podczas rozbiorki tego domku obecnosc inzyniera lub technika budowlanego z
    papierami ??? dziekuje za odpowiedzi bo juz rozjasniliscie mi gdzie pukac i
    stukac by dostac pozwolenie :D
    • Gość: Leopard IP: 193.243.147.* 12.05.08, 14:26
     To tylko sprawdź czy nie jest bliżej niż ok. 3 m (5,5 / 2) od granicy i zgłoś
     rozbiórkę (zgłoszenie jest konieczne).
     • 12.05.08, 15:34
      heh i kolejny problem bo z jednej strony jest do granicy 1 metr a z drugiej
      okolo 2 ;\ i co dalej z tym fantem zrobic ???
      • 12.05.08, 15:52
       ciepolek napisał:

       > heh i kolejny problem bo z jednej strony jest do granicy 1 metr a
       z drugiej
       > okolo 2 ;\ i co dalej z tym fantem zrobic ???
      • Gość: Leopard IP: *.kalisz.mm.pl 12.05.08, 21:13
       To trzeba decyzję - pozwolenie na rozbiórkę
       • 12.05.08, 23:50
        dzieki wielkie za pomoc :D nie pozostalo mi nic innego jak tylko skladac papiery
        i heh to czego nikt nie lubi ....czekac ;\
  • Gość: lleszek IP: *.centertel.pl 26.08.08, 21:26
   Tak potrzebujesz zezwolenia dzisiaj na w bicie szpadla w ziemię potrzebujesz
   mieć zgodę i musisz zapłacić na tych nierobów z nadzoru budowlanego i urzędasów
   • Gość: CV* IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.08.08, 17:23
    Stary drewniany dom? Skrzyknąć ekipę i w jeden dzień rozebrać, a w razie czego
    zawsze można oświadczyć że sam się zawalił po wichurze, a ty tylko
    posprzątałeś. Nie sądzę żeby były kłopoty - no chyba że sąsiad donosiciel,
    właściwie tylko tego bym się bał.
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.