Dodaj do ulubionych

G.Masłowska (LPR) ,,Albo program LPR albo .."

16.10.04, 19:02
oto fragment występienia Pani poseł Gabrieli Masłowskiej w imieniu klubu LPR
w trakcie dyskusji budżetowej z 14 października 2004 roku


Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W dzisiejszej dyskusji brakuje nam
pewnego wyjaśnienia, brak jest jednego stwierdzenia, mianowicie co jest celem
bezwzględnego ograniczania, kosztem najsłabszych, deficytu, budżetowego.
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że celem ograniczania deficytu budżetowego jest
przyspieszona likwidacja waluty narodowej i przejście do strefy euro, co
wymagane jest unią walutową. Trzeba Polakom, którzy ponoszą już dzisiaj
ciężar
takich decyzji, wyraźnie powiedzieć, że jest to ofiara, którą ponoszą za to,
że rząd polski spieszy się z likwidacją waluty narodowej, złotego polskiego i
podejmuje działania w tym kierunku, aby przypodobać się urzędnikom unijnym,
obniżyć deficyt budżetowy do 3% (Oklaski), ponieważ wtedy jest dopiero szansa
na wejście do strefy euro.

Otóż, panie ministrze finansów, oczekujemy od pana zaniechania
jakichkolwiek działań mających na celu likwidację polskiego złotego. Domagamy
się od wielu miesięcy publicznej debaty na ten temat. Nie wyrażamy zgody na
przekazanie kompetencji naszego kraju w dziedzinie polityki monetarnej z
Warszawy do Frankfurtu. Drugim bowiem warunkiem powodzenia polityki
podatkowej
i polityki gospodarczej jest harmonizowanie polityki monetarnej i polityki
podatkowej, działanie w jednym kierunku. Wtedy efekty ekspansji są widoczne,
jest ona skuteczna, taka polityka jest skuteczna. A rząd proponuje nam tutaj
oddanie tych instrumentów monetarnych właśnie w ręce obce, w ręce
Europejskiego Banku Centralnego. Jak sobie wyobrażacie oddziaływanie na
przebieg procesów gospodarczych w Polsce?

Przypominamy panu, panie ministrze finansów, że suwerenność monetarna nie
jest ciężarem, ale jest zadaniem. Jej posiadanie stwarza szanse, które należy
wykorzystać. Ewentualne elementy ryzyka trzeba minimalizować. (Oklaski)
Żądamy
w trybie ekspresowym likwidacji Międzyresortowej Grupy Roboczej do spraw
Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową. W zamian oczekujemy od pana
realizacji programu alternatywnego. Został on zaprezentowany 15 czerwca tego
roku na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Warto może przypomnieć
pewne
elementy tego programu.

Zgodnie z założeniami tego programu bank centralny powinien realizować
trzy faktyczne cele generalne. Po pierwsze, powinien prowadzić skuteczną
politykę antycykliczną. Po drugie, powinien podejmować działania zmierzające
do odzyskania i utrwalania polskiego stanu własności w naszej gospodarce. I
po
trzecie wreszcie, trzeba, aby bank centralny sprzyjał proeksportowemu
charakterowi gospodarki. W przedłożonym programie zaproponowaliśmy
jednocześnie środki do osiągnięcia tych celów.

Aby polityka pieniężna była bardziej skuteczna w oddziaływaniu na realne
procesy gospodarcze, należy wykorzystać koncepcję tzw. rynkowego monobanku.
Narodowy Bank Polski powinien przyjmować depozyty od gospodarstw domowych i
na
ich podstawie udzielać kredytów dla małych i średnich polskich firm. Bank
centralny uzupełniałby działania zdominowanego przez kapitał zagraniczny
prywatnego sektora bankowego, wywierając nań dodatkową presję. Należy także
rozważyć możliwość ustalania przez NBP minimalnego i maksymalnego poziomu
oprocentowania - oczywiście w sytuacjach nadzwyczajnych - kredytów dla
sektora
niefinansowego oraz depozytów dla sektora niefinansowego. Instrumentów tych
nie trzeba nawet zawsze wykorzystywać. Wystarczy, że one są czymś w rodzaju
straszaka na banki komercyjne.

Należy pamiętać, że konieczne jest zmierzanie do odzyskania i utrwalania
polskiego stanu własności w naszej gospodarce, a szczególnie w sektorze
bankowym. Trzeba podjąć ostrą rywalizację z bankami zagranicznymi i walkę tę
po prostu wygrać. (Oklaski) Już w szkołach podstawowych propagowany powinien
być szeroko pojęty patriotyzm gospodarczy, który także powinien przyczynić
się
do pozyskiwania klientów przez banki polskie i odchodzenia klientów od banków
zagranicznych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powinien sprzedawać znajdujące się
w procesie sanacji banki polskie tylko inwestorom polskim. Trzeba budować
polską grupę kapitałową w oparciu o PKO BP i PZU. Należy pilnować, aby spółki
skarbu państwa utrzymywały bądź przenosiły swe rachunki z banków
zagranicznych
do banków polskich. Trzeba dążyć do tego, by rachunki samorządów
terytorialnych, uczelni publicznych prowadzone były przez banki polskie.

Aby podjęcie tych kroków było możliwe, należy dokonać weryfikacji kadr
NBP. (Oklaski) Konieczne jest przeprowadzenie całkowitej i bezwzględnej
dekosmopolityzacji kadr wszystkich jednostek organizacyjnych NBP. Konieczne
będzie powołanie komisji weryfikacyjnej, która przeprowadzi szczegółowe
przesłuchania wszystkich pracowników NBP od tej strony.

Należy prowadzić aktywną politykę proeksportową. NBP powinien przeznaczyć
nawet do 5% rezerwy walutowej na utworzenie polskiego banku proeksportowego.
Bank taki powinien udzielać kredytów, gwarancji i poręczeń naszym
eksporterom.
Zatrudnieni w tym banku pracownicy powinni pomagać naszym firmom
proeksportowym w zdobywaniu kapitału na swoją proeksportową działalność za
pośrednictwem giełdy warszawskiej. Polski bank proeksportowy powinien
świadczyć naszym eksporterom usługi szeroko pojętego doradztwa w zakresie
zdobywania nowych rynków zbytu, w tym rynków zagranicznych.

Panie Ministrze Finansów! Pragnę pana ostrzec. Jeżeli będzie pan próbował
uchylać się od uczestniczenia w realizacji takiej koncepcji programu, który
tu
przedstawiłam bardzo skrótowo, właściwie tylko pewien jego fragment, złożony
zostanie przez nas wniosek o odwołanie pana z zajmowanego stanowiska.
Naprawdę
nie stać nas już na marnowanie czasu.

Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione tu propozycje mogą wywołać opór
kosmopolitów, doktrynalnych liberałów oraz suchych teoretyków. Niezadowolony
będzie także pan Balcerowicz. Program ten wdrożyć należy mimo to. Mogą się
także pojawić gesty oburzenia ze strony Komisji Europejskiej. No cóż, należy
im wytłumaczyć, że realizacja tego programu przyczyni się do przyspieszenia
wzrostu gospodarczego w całej Europie.

Jeżeli nadal będą się opierać, to
należy zagrozić im po prostu wyjściem z Unii Europejskiej !!!!!. Dziękuję.
(Oklaski)
Edytor zaawansowany
  • Gość: łuki IP: *.icpnet.pl 17.10.04, 14:25
    Masłowska ? To ta od "wojny polsko-ruskiej" , W elper ?
    ;)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka