Dodaj do ulubionych

TELEFONY komórkowe w Urzędzie Gminy

15.11.05, 17:48
W dniu dzisiejszym wpisałem jako nowy temat sprawę telefonach komórkowych w
Urzędzie Gminy. Tymczasem „ktoś” załatwił, że cały temat został zlikwidowany.
Dlatego tez na podst. art. 1 ust.3 ustawy prawo o stowarzyszeniach informuję.
Jak wynika to z posiadanych przez nas informacji, to aż 7 (siedem) osób
dysponuje takim służbowym telefonem. Rozumiemy, że taki telefon należy się
dla Wójta, to jednak dysponowanie takimi telefonami aż przez 7 osób budzi
nasze wątpliwości co do tego. ponadto z posiadanych przez nas informacji
wynika, że koszt telefonu, którym dysponuje Miłościwie Nam Panujący wynosi
przeszło 300 zł miesięcznie. dzieje się to w Gminie, która jest na 23 miejscu
od końca najbiedniejszych gmin w Polsce. A przecież 300 zł nierzadko musi
wystarczyć na życie dla całej rodziny przez miesiąc. Dlatego też przy
obecnych cenach, to naprawdę trzeba być „telefonistą”, żeby to kosztowało aż
300 zł. Tym bardziej, że ma się do dyspozycji jeszcze służbowe telefony
stacjonarne.
Edytor zaawansowany
 • siwydym25 17.11.05, 11:51
  << cześć !! czy ktosik może rozliczyć UG z rozmów tel. ???? jeżeli tak to niech
  to zrobi np. za ostatnie półrocze. Pozdro !!
 • stowarzyszenie2 18.11.05, 13:00
  Cze! Obecnie jestem w posiadaniu listy osób (7) które posiadają służbowe
  telefony komorkowe w UG w Odrzywole. Ponadto jestem w posiadaniu informacji,
  jaka kwotę za każdego z tych "telefonistów" zaplacił UG (czyli my wszyscy) za
  styczeń 2005r. Informacji dotyczacych pytania zawartego przez siwydyma25
  aktyalnie nie posiadam, ponieważ nasz Milosciwie nam panujacy ich odmawia.
  Zasadne byloby poinformować, że czyni to bezprawnie i po interwencji
  Samorządowego Kolegium Odwolawczego ma obowiązek udzielic tych informacji do
  dnia 5 grudnia 2005r. Dlatego też, jeśli (siwydym25) interesują Cię aktualnie
  posiadane przeemnie informacje to czekam na wpis. Pozdrawiam.
 • siwydym25 19.11.05, 12:23
  Witam!! oczywiście że interesują i napewno nie tylko mnie ale wszystkich na
  forum. Pieniądze podatników nie moga byc wydawane lekką ręką. Jeżeli telefony
  sa uzywane więcej w celach prywatnych niż słuzbowych należy zweryfikować ich
  przydział danej osobie lub ograniczenie ilości tych telefonów.Pozdrawiam !!
 • stowarzyszenie2 19.11.05, 14:12
  Cze! W związku z prośbą siwydym25 informuję, że na podstawie otrzymanego od
  Władz dokumentu to za (miesiąc styczeń 2005r,) służbowe telefony posiadali i
  koszty tych telefonów były następujące:
  1. Wójt – Marian. K – 314,66 zł
  2. Kierownik Referatu Zagospodarowania – Jerzy M.- 60,99 zł
  3. Kierowca - Henryk. M – 31,70 zł
  4. Kierowca – Andrzej. B – 22,94 zł
  5. Kierowca Marek. W – 31,70 zł
  6. Konserwator – Szymon. N – 129,10 zł
  7. Kierowca – Jacek . W – 18,30 zł
  Z tego wynika, że razem kosztowało to 609,39 zł za jeden tylko miesiąc. Jeśli
  chodzi o informacje w skali całego roku, to postanowieniem Samorządowego
  Kolegium Odwoławczego w Radomiu, Wójt ma OBOWIĄZEK udzielić tej informacji do
  dnia 9.12.05. Wszystkich, ktorzy też chcielby dysponowac służbowymi telefonami
  informuję, że wnioski w tej sprawie kierować na Urząd Gminy z dopiskiem "my też
  chcemy zostać służbowymi telefonistami".Pozdrawiam,
 • storm1313 19.11.05, 18:06
  jeśli w ug posiadacz firmowego telefonu przekroczy limit darmowych minut to
  musi to pokryć z własnej kieszeni a to zakrawa na kolejny szfindel pozdro
  STORM1313
 • rypok1 21.11.05, 06:21
  Podobno kierowca Marek W. w straży ma swój prywatny telefon, a gminny oddał do
  dyspozycji swojej małżonki.
 • stowarzyszenie2 26.11.05, 10:32
  Cze! Telefony komórkowe, to nie tylko „odbiorniki”. To także budowa masztów
  antenowych. W Polsce jest 3 głównych operatorów takich jak: IDEA (obecnie
  Orange) ERA i PLUS. W Odrzywole „zasięg” dotyczy tylko IDEA i ERY. Maszt ERY
  zlokalizowany jest pomiędzy Odrzywołem, a Klwowem. Z kolei maszt IDEA
  zlokalizowany jest w Odrzywole na działce należącej do jednego z mieszkańców
  Odrzywołu. W tym miejscu należy streścić pewną opowieść zamieszczoną w lokalnej
  gazecie i zatytułowaną „O TRANSAKCJACH, UMOWACH I OŚWIADCZENIACH” (jak to
  możliwe, że działki w ODRZYWOLE w ciągu 3 lat sześćdziesięciokrotnie (60 razy)
  zwiększają swoją wartość)
  Określenie ręka rękę myje, nie jest bynajmniej opisem technologii mycia rąk. !%
  maja 1998r. ówczesny Zarząd Wspólnoty podjął decyzję o sprzedaży jednej z
  działek należących do Wspólnoty prywatnemu kupcowi. Kserokopia Uchwały zarządu
  Spółki (...) z dnia 15 maja 1998r. jest odręcznym pismem zawierającym tytuł i
  trzy paragrafy. Nie ma w niej przytoczonego upoważnienia zarządu do zbywania
  gruntów, nie ma składu zarządu. Jest wykaz dwóch działek przeznaczonych do
  sprzedaży, położonych na terenie użytkowanym przez SKR. Kupcem tych działek był
  Andrzej R. , a w imieniu zarządu jednoosobowo uchwałę podpisał wiceprezes
  ówczesnego zarządu Marian N.
  30.06.1998r. przed przysuskim notariuszem zawarty został akt notarialny
  dotyczący sprzedaży tego gruntu należącego do Wspólnoty. W imieniu Wspólnoty
  podpisał się w/w Marian N. oraz drugi z członków zarządu. Obie działki leżały
  na terenach budowlanych na co są stosowne zaświadczenia. Cena obu działek, o
  łącznej powierzchni 0,7973 ha, została ustalona w wysokości 5.500 zł, co daje
  ZAWROTNĄ KWOTĘ 0,69 zł (69 gr.) ZA METR KWADRATOWY.
  Co prawda w umowie notarialnej jest zapis, że strony uznają roszczenie nabywcy
  Andrzeja R. wynikające z tytułu nabycia przez niego nakładów znajdujących się
  na tych działkach w postaci zabudowań (dwa magazyny o pow. 576 i 75 m kw)
  nabytych wcześniej przez kupującego od SKR, ale tego zapisu zupełnie nie
  rozumiemy. Co ma wspólnego sprzedaż działek należących do Wspólnoty ze
  sprzedażą SKR-u?
  I teraz pojawia się wątek sporu Wójta w sprawie uznania nowego zarządu
  Wspólnoty. Ten akt notarialny, a co za tym idzie i transakcja zostały
  zaskarżone do Sądu Rejonowego w Przysusze, ale ten zawiesił postępowanie na
  czas nieokreślony, a raczej do przedstawienia przez skarżących (nowy Zarząd)
  stosownych wpisów do ewidencji gruntów. Tych jednak Wójt odmawia.
  To jeszcze nie koniec historii. Tę samą działkę Andrzej R. odsprzedał, już nie
  prezesowi Wspólnoty – Marianowi N, ale po prostu osobie fizycznej Marianowi N.
  W księdze wieczystej w Przysusze nie ma adnotacji o cenie. Księga została
  sporządzona 15.03.2000r. na podst. aktu notarialnego 2681/99 podpisanego w
  jednym z biur notarialnych w Opocznie. Nie wiemy za jaka kwotę pozbył się tych
  dwóch działek Andrzej R. Natomiast z zapisów w księdze wieczystej wynika, że
  współwłaścicielowi owej działki, biznesmen z terenu powiatu, założył
  (rozumiemy, że na swoją część) hipotekę w wysokości 330.000 zł.
  c.d.n.
 • nemne 14.02.06, 18:30
  Okazuje sie, że w Odrzywole to tylko jeden z mieszkancow ma "monopol" na tereny
  do budowy masztów, ponieważ okazuje sie że budowana stacja przekażnikowa PLUS
  GSM ma takze być zlokalizowana na Jego placu.
  Przeciwko takiej lokalizacji podpisalo sie nie tylko wielu mieszkańców
  Odrzywołu, ale tez i Wysokina i Cetnia.
  Być może się nie znam, ale jak wynika to z artykul;ow prasowych to lokalizacjia
  takich masztów blisko mieszkań oraz budynkow uzyteczności publicznej na pewno
  nie służy ochronie zdrowia.
  Gdyby jednak bylo odwrotnie, to Władze powinny sie strarać, aby taka budowle
  przesunąc o 4 m dalej i pieniadze z tego tytulu odbierałby nie "ubogi"
  mieszkaniec, ale Gmina.
  Tym bardziej, że jeden tak maszt (IDEA) ma ten "mieszkaniec" zlokalizowany na
  swojej dzialce.
  To na razie tyle.

  Pozdrawiam.
 • raven32 14.02.06, 20:00
  Kiedy ta stacja przekaźnikowa Plus'a ma zostać wybudowana (i czy to w ogóle
  pewne? ) . Co do wpływu fal elektromagnetycznych na organizmy żywe to z tego co
  mi wiadomo to takowego narazie nie stwierdzono.
 • nemne 15.02.06, 11:07
  Witaj <rawen32>

  Decyzją z dnia 22.04.2004r. Wójt ustalił warunki zabudowy dla budowy masztu
  telefonii komórkowej PLUS na działce nr ew. 356/1 przy ulicy Warszawskiej.
  Na prośbę dwóch mieszkańców (bezpośrednich sąsiadów) którzy mnie o to poprosili
  (zebrali kilkadziesiąt podpisów protestu okolicznych mieszkańców) napisałem
  odwołanie od tej decyzji.
  W dniu 3.09.2004r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) uchyliło decyzję Wójta.
  W dniu 12.04.2005r. na podst. art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego w
  imieniu stowarzyszenia napisałem wniosek aby dopuścić Stowarzyszenie do udziału
  w tej sprawie, w związku z naszą statutowa działalnością.
  Ponieważ w dniu 14.07.2005r. otrzymałem pismo, że tym razem to brana pod uwagę
  jest lokalizacja budowy na działce nr 602 i 603 (teren oczyszczalni ścieków)
  dlatego uznałem, że w tym przypadku to uzyskane z tego tytułu pieniądze zasilą
  budżet gminy, a nie "Wybrańca", dlatego już dalej nie interweniowałem.
  Tymczasem okazało się, że to wszystko „podpucha” i jednak „najlepsze miejsce
  to .......... działka nr 356/1 należącą do ......... Wybrańca” i to tam ma
  zostać postawiony ten maszt.
  Dlatego też, PONOWNIE skierowałem wniosek dotyczący dopuszczenia naszego
  Stowarzyszenia na prawach strony do udziału w postępowaniu.
  Ponieważ przez przeszło 4 miesiące nie raczono na mój wniosek odpowiedzieć,
  dlatego też zgodnie z art. 37 Kpa złożyłem zażalenie do SKO.
  Moje zażalenie zostało uwzględnione i postanowieniem znak: SKO/ZP/2274/05 z
  dnia 17 stycznia 2006r. nakazano Wójtowi udzielić mi odpowiedzi do dnia 28
  lutego 2006r.
  c.d niżej .
 • nemne 15.02.06, 11:14
  druga część dla <rawena32>

  Tak więc, to na razie wszystko co wiem w tej sprawie i na wszystko o czym piszę
  mam co oczywiste dokumenty.
  Uważam, że rzeczywiście brak jest na naszym terenie PLUS – a,
  Jednak uważam, że Władze powinny czynić wszelkie starania, a by związane z tym
  w końcu niemałe pieniądze zasiliły budżet Gminy, a nie jakichś cwaniaków.
  Co do szkodliwości, to muszę się przyznać, że czytałem różne opinie.
  Jeśli nawet weźmiemy, że jest to nieszkodliwe, to przecież najłatwiej można by
  to postawić obok szkoły czy też Urzedu Gminy.
  Jeszcze raz podkreślam. JEŚLI JEST TO NIESZKODLIWE.
  Bo jeśli to jest „nieszkodliwe” na placu Wybrańca, to jak ten maszt zostanie
  zlokalizowany 4 m dalej, ale na terenie boiska szkolnego to będzie to taka sama
  szkodliwość, ale pieniądze wpłyną do budżetu (czyli także szkoły) a nie dla
  Wybrańca.
  To na razie tyle. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze jakieś informacje to chętnie
  przekażę.

  Pozdrawiam Cię – Sławek G. (nemne)

 • raven32 15.02.06, 17:08
  Dzięki za info, masz absolutną rację, zyski z budowy przekaźnika powinna
  otrzymać gmina a nie jakaś prywatna osoba, zwłaszcza że jak piszesz gra idzie o
  odległośc paru metrów. Jeśli władze gminy nie podejmują odpowiednich działań to
  dla mnie to nic innego jak niegospodarność (albo gorzej: działanie na szkodę
  lub poprostu korupcja). Co do szkodliwości to oczywiście że można przeczytać
  różne opinie (często ludzi którzy na temacie się w ogóle nie znają), ale
  oficjalny świat nie doniósł narazie o szkodliwości fal elektro-magnetycznych
  dla ludzi (mimo to takie badania są nadal prowadzone, w końcu gra idzie o
  niemałą stawkę, gdyby taki szkodliwy wpływ wykazano operatorzy telefoni
  komórkowych straciliby miliony na odszkodowania (pomijając już fakt że same
  tel. komórkowe byłyby szkodliwe a co dopiero nadajniki)). Lokalizacja obok
  boiska czy szkoły nie jest moim zdniem jednak dobrym pomysłem z racji że jakiś
  dzieciak mógłby się wdrapać na takowy nadajnik i zrobic sobie krzywdę (chyba
  żeby go dobrze ogrodzić) . Pozatym taki maszt ściągałby wyładowania
  atmosferyczne. Mam nadzieję jednak że mimo tych kłopotów nadajnik zostanie
  wybudowany bo zasięg Plusa u nas jest prawie zerowy. Pozdro neme.
 • raven32 15.02.06, 17:32
  Chodziło mi oczywiście o oficjalny świat nauki.
  Jeszcze nie tak dawno toczona była dyskusja co do szkodliwości samych telefonów
  komórkowych (że jakoby miały powodować raka mózgu), teraz telefon taki ma
  prawie każdy a mimo to jakoś nie zaobserwowano ich negatywnego wpływu na
  zdorwie społeczeństw. Z drugiej strony jak zacząłem teraz przeglądać strony w
  necie to faktycznie znacznie więcej jest takich na których przedstawiono opinie
  o szkodliwości fal elektromagnetycznych dla organizmów żywych... Co by to
  oznaczało? Że wszytko od wielkich nadajników poprzez telefony komórkowe,
  telewizory, komputery po okablowanie w naszych domach byłoby szkodliwe dla
  zdrowia...(mniej lub bardziej). Wolę pozostać przy oficjalnej wersji.

  Wszystich zainteresowancych tematem (oraz wyznawców teorii spiskowych)
  zapraszam na strony:

  wplyw_fal_elektromagnetycznych_na_zdrowie_czlowieka.nauke.ogarnij.biz/
  www.iddd.de/umtsno/odpsejm/hum1.htm
  www.maszt.ikskomp.pl/
  www.iddd.de/umtsno/opiniaMK.htm
 • nemne 28.02.06, 15:29
  Witaj <rawen32>
  Po prawie rocznych bojach, zapewne z bólem serca Nasza Władza Ukochana wydała
  postanowienie administracyjne ZP.7331/3/2001/2006 z dnia 17.02.2006r.
  dopuszczające nasze Stowarzyszenie, na prawach strony do udziału w
  postępowaniu w sprawie wydania decyzji na budowę tego masztu.
  Jest oczywiście rzeczą bezdyskusyjną, że w Odrzywole należy postawić taki
  maszt, bo zasiąg PLUSA jest prawie zerowy.
  Jednak też podzielam Twoje zdanie, ze nie powinno się go stawiać w pobliżu
  boiska szkolnego.
  Dodatkowo jakby nie patrzeć, to mimo całego szacunku jaki mam do Jaśnie Nam
  Panującego to, powinien się On starać, aby taki maszt powstał z dala od
  zabudowań i aby pieniądze z tego tytułu zasilały budżet Gminy, a nie jakichś
  jego kolegów.
  Chyba, że ktoś mnie przekona, że „najlepsze kasztany rosną na placu Pigal”,
  a „najlepsze tereny do budowy masztów ma .......” .

  Dlatego mam jakąś dziwną pewność, że co niektórym tradycyjnie już udzielę
  bezpłatnej nauki administracyjnej, jak należy uchylać decyzje administracyjne
  wydane przez Jaśnie Nam Oświeconego. (ostatnio nie chwaląc się, to mam 100%
  skuteczność).

  Pozdrawiam Cię - (nemne)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka