Ko.ściół Katolicki Sp z o.o. (cz. 2) Dodaj do ulubionych

 • drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
 • drzewko odwrotne
  • Gość: Ed IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.05.09, 20:59
   Inkwizycja na forach katolickich usuwa ten tekst - czyżby w imię
   chrześcijańskiej prawdy?

   Wywiad z profesorem Hubertusem Mynarkiem - byłym księdzem, teologiem
   i filozofem, dziekanem Uniwersytetu Wiedeńskiego, pisarzem i
   najbardziej - obok prof. Karlheinza Deschnera i Hansa Kunga - znanym
   niemieckim krytykiem Kościoła.

   Kościół to perwersja

   - Jak to się stało, że ksiądz pochodzący z Polski, profesor teologii
   kilku uczelni, stanął po drugiej stronie ideologicznej barykady?
   - Byłem przez bardzo długi czas produktem mojego śląsko-katolickiego
   środowiska. Z czasem jednak zrozumiałem lepiej znaczenie katolickiej
   teologii. Jedynym jej zadaniem jest legitymizowanie strategii
   hierarchii kościelnej. Papież, który jest antydemokratycznym
   autokratą, deklaruje: „Objawienie istnieje, przyszło z nieba,
   przyniesione przez Jezusa Chrystusa, jest zapisane w Piśmie Świętym,
   w czterech Ewangeliach i w listach apostołów". Jednak to papież,
   jako „nieomylny", decyduje o tym, jak interpretować treść Biblii.
   Jednocześnie w Starym i Nowym Testamencie znajdujemy mnóstwo
   okrucieństw, scen pornograficznych, niemoralnych zasad i nakazów. A
   do tego hierarchia kościelna, papieże i sobory deklarują, że Biblia
   jest od A do Z świętą księgą, daną nieomylnie przez Boga.
   - Chce Pan powiedzieć, że teologowie, ludzie inteligentni i z
   tytułami naukowymi, nie widzą tej sprzeczności?
   - Naturalnie, że teologowie są świadomi, iż niezależne badania
   Biblii dowodzą czegoś i zupełnie przeciwnego: odkrywają przecież w
   tym „świętym piśmie" mnóstwo mitów, oszustw i fałszerstw. Jednak
   jako urzędnicy, kościelni teologowie muszą mówić, uzasadniać i
   legitymizować to, co papież i biskupi nakazują. Nie wolno im
   powiedzieć ludowi katolickiemu prawdy! W rzeczywistości nic się nie
   zmieniło od czasów świętego Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów,
   który ogłosił: „Aby dojść do prawdy we wszystkich sprawach, musimy
   być gotowi do wiary, że to, co nam wydaje się białe, jest czarne,
   jeżeli Kościół hierarchiczny tak to definiuje".
   Pod wpływem długich badań historycznych, filozoficznych i
   egzegetycznych stało się dla mnie zupełnie jasne, że teologia nie
   jest obiektywną nauką. Teologia jest ideologią w służbie kościelnej
   władzy hierarchicznej, która samą siebie ustanowiła nieomylną
   prawdą. Tej „prawdy" potrzebuje Kościół, aby ludzi straszyć piekłem,
   grzechem, karą za nieposłuszeństwo, wyrzutami sumienia, spowiedzią
   itp. Kościół hierarchiczny chce jedynie panować i odnosić korzyści,
   a religia jest dla niego jedynie fasadą, za którą ukrywa swoje
   właściwe zamiary. Oto dlaczego zrzuciłem sutannę i wystąpiłem z
   Kościoła katolickiego!
   - Odchodząc z Kościoła w 1972 roku, napisał Pan list otwarty do
   papieża Pawła VI, wzywając do zniesienia celibatu i demokratyzacji w
   Kościele.
   - Papież, naturalnie, nie odpowiedział. Władza absolutna nie widzi
   potrzeby dyskutowania. Ona znajduje interes tylko w wydawaniu
   poleceń. Wysłałem także kopię mojego listu otwartego do ówczesnego
   arcybiskupa Wiednia, kardynała Koeniga, ponieważ byłem profesorem i
   dziekanem na Uniwersytecie Wiedeńskim. Oczywiście, też nie dostałem
   żadnej odpowiedzi. Za to kardynał natychmiast zażądał od kanclerza
   Austrii Brunona Kreiskiego mojego zwolnienia ze stanowiska profesora
   wydziału teologii katolickiej państwowego uniwersytetu. Państwo
   austriackie zrobiło posłusznie to, czego chciał Kościół - wysłano
   mnie na emeryturę.
   Tygodnik „Der Spiegel" napisał wówczas: „Mynarek w wieku 43 lat stał
   się najmłodszym emerytem wśród profesorów teologii". Echa mojej
   decyzji pojawiły się w całej Austrii i Niemczech. Wszystkie wielkie
   gazety odnotowały to wydarzenie:
   „Kronenzeitung", „Die Presse",
   wiedeński „Kurier", „Stem", „Frankfuerter Allgemeine Zeitung".
   Poświęcono mi obszerne artykuły, a wszystko dlatego, że byłem
   pierwszym w XX wieku profesorem teologii, który wystąpił z Kościoła.
   Naturalnie, ukazały się także artykuły pełne nienawiści i złości
   przeciwko mnie, szczególnie w wielu kościelnych gazetach. Kościół,
   ta „siedziba miłości i dobroci", nie wybacza takiego kroku byłemu
   księdzu!
   - Czym się Pan zajął po odejściu z Kościoła?
   - Moja sprawa stała się tak głośna, że największe wydawnictwo
   niemieckie Berteismann Koncern poprosiło mnie o napisanie książki na
   temat stosunków i intryg w Kościele i wśród panów tego Kościoła. A
   więc napisałem książkę pod tytułem „Herren und Knechte der Kirche "
   („Panowie i wasale Kościoła"). Redakcja wydawnictwa z radością
   zaakceptowała mój skrypt. Bertelsmann rozesłał zapowiedzi i
   fragmenty mojej książki do wszystkich wielkich gazet. Kościół
   zorientował się, że ukaże się niebezpieczna książka i wywarł taką
   presję na wydawnictwo, że wycofało się z publikacji. Tak wielka jest
   finansowa i propagandowa siła Kościoła, że największy dom wydawniczy
   przestraszył się i zmienił zamiary! Natychmiast jednak zgłosiły się
   inne wydawnictwa i w końcu książka ukazała się w 1973 roku w
   wydawnictwie Kiepenheur & Witsch w Kolonii i już po dwóch tygodniach
   stała się bestsellerem. Tego Kościół nie mógł tolerować!
   Kardynałowie, biskupi i wielu oportunistycznych teologów wytoczyło
   mi procesy. Było ich w sumie ponad 15. Twierdzili, że moja książka
   ich obraża. Urażony był m.in. Josef Ratzinger, obecny papież, który
   także wytoczył mi proces. Wszyscy oni żądali odszkodowań jako
   zadośćuczynienia za szkody na ich honorze. W sumie żądano ode mnie
   360 tys. marek niemieckich! W efekcie procesów i wyroków straciłem
   dom, a nawet maszynę do pisania. Do dzisiaj nie ma w Niemczech
   sędziego, który wydał wyrok na niekorzyść Kościoła w procesach
   ludzi, którzy krytykują go w imieniu prawdy historycznej. Doszło do
   tego, że zakazano sprzedaży mojej książki. Dopiero w 2003 roku
   doczekałem się ponownego jej wydania pod tym samym tytułem i z
   uwzględnieniem niesprawiedliwości, jakiej doświadczyłem ze strony
   sądów i Kościoła. Tylko ateistyczne wydawnictwa - Historia Verlag i
   Ahriman Verlag - miały odwagę wydać moją książkę. Chociaż procesy
   przeciwko mnie trwały wiele lat i kosztowały wiele energii,
   publikowałem dalsze książki: historyczne, filozoficzne,
   kosmologiczne, antropologiczne i socjologiczne. Ponadto odbyłem
   wiele prelekcji i odczytów dla słuchaczy z różnych środowisk.
   - Do tej pory ukazały się w Polsce dwie Pana książki: „Jezus i
   kobiety" i „Zakaz myślenia". W pierwszej podjął Pan próbę
   demitologizacji seksualności założyciela chrześcijaństwa, a w
   drugiej obnażył fanatyzm, który kryje się u źródeł wielkich religii
   monoteistycznych.
   - Hierarchia kościelna do dzisiejszego dnia twierdzi, że Jezus był
   aseksualny, absolutnie czysty, niepokalany, nie dotknięty
   zmysłowością. Kościół potrzebuje właśnie takiego Jezusa i jego
   matki, aby wpoić ludziom swoją rygorystyczną, antyhumanistyczną
   ideologię moralności. Ludzie mają mieć poczucie winy, gdy porównają
   swoje „grzeszne" życie seksualne z ascetycznym życiem Jezusa i jego
   matki.
   Ale Jezus był inny, jeśli wierzyć ewangeliom. Stale otoczony był
   kobietami, chętnie gościł u kobiet, na przykład Marii i Marty,
   sióstr Łazarza, którego - według Ewangelii świętego Jana - wskrzesił
   do nowego życia. Szczególnie serdeczny stosunek miał Jezus do Marii
   Magdaleny. Reformator Marcin Luter, znawca Biblii, mówił o „wielkiej
   miłości" między Jezusem i Marią Magdaleną.
   Faktem pozostaje, że bez kobiet nie byłoby chrześcijaństwa. Maria
   Magdalena i inne kobiety były pierwszymi misjonarkami
   zmartwychwstałego Jezusa. Apostołowie nie chcieli wierzyć kobietom,
   które twierdziły, że widziały żyjącego Jezusa. Ewangelie
   apokryficzne, których Kościół później zakazał, opisały wielką rolę
   kobiet u progu chrześcijaństwa. Później patriarchalne, zdominowane
   przez mężczyzn struktury Kościoła likwidowały ślady matriarchatu w
   pierwotnym
   • Gość: Ed IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.05.09, 21:07
    Co do mojej publikacji pod tytułem „Zakaz myślenia", to wyjaśnia
    ona, że religie monoteistyczne proklamują swoją podstawową tezę: Bóg
    jest i rozwiązuje każdy problem. Ponieważ istnieje, wszystkie
    problemy mają szansę na rozwiązanie. Niestety, Bóg nie rozwiązuje
    żadnego problemu, on sam jest problemem. Tajemnicy zła w świecie nie
    daje się pogodzić z istnieniem Boga absolutnej dobroci i miłości.
    Kościół rzymskokatolicki, a także inne wyznania i religie
    monoteistyczne potrzebują Boga jako najwyższej i ostatniej
    instancji, aby móc żądać od ludzi absolutnego, bezwarunkowego
    posłuszeństwa wobec siebie.
    Również systemy polityczne potrzebują dla utrzymania i umocnienia
    swojej władzy najwyższego przywódcy, Führera, lidera, i wyposażają
    go w boskie atrybuty. Każdy z tych systemów religijnych i
    politycznych wydaje zakazy myślenia i buduje barykady, których nie
    wolno przekraczać. Ale wolna myśl musi żądać wolności myślenia we
    wszystkich sprawach, także wolności do wątpienia. Bez wątpienia nie
    ma postępu w ludzkiej kulturze. Tymczasem Kościół naucza, że każda
    wątpliwość wobec jakiejkolwiek prawdy przez niego głoszonej jest
    grzechem śmiertelnym. Kto nie wierzy, będzie potępiony!
    - Wiele osób uważa, że Kościół katolicki jest ostoją publicznej
    moralności. Sądzą, że bez tej instytucji świat pogrążyłby się w
    moralnym chaosie i anarchii.
    - Ludzie, którzy coś takiego twierdzą, są albo ślepi, albo
    fanatyczni. Prawdą jest, że Kościół nieustannie głosi: „Jestem
    najwyższą, najważniejszą instancją i gwarancją moralności". Ale
    chaos i anarchia są w samym sercu Kościoła katolickiego! Katolicyzm
    jest najbardziej niemoralną religią w całej historii ludzkości. Moja
    książka „Nowa inkwizycja" wykazuje we wszystkich szczegółach
    zbrodnie Kościoła w odleglejszej przeszłości, a także w XIX i XX
    wieku. Nie ma drugiej takiej religii, która zniszczyłaby tyle
    istnień ludzkich, co religia katolicka. Inkwizycja, palenie kobiet -
    domniemanych czarownic - likwidacja całych narodów, prześladowania
    niewierzących, heretyków, żydów, tak zwanych sekt; związki Kościoła
    z dyktatorami (Mussolini, Franco, Hitler, Pinochet), z mafią (Calvi,
    Sidona etc.); wykorzystywanie niewinnych dzieci i młodych ludzi do
    celów seksualnych (pedofilia) przez papieży, biskupów i księży;
    oszustwo celibatu, który trwa, chociaż mnóstwo księży żyje z
    partnerkami lub partnerami (co opisałem w moich książkach: ,,Eros
    und Klerus" i ,,Casanovas in Schwarz".
    Współczesne państwa i rządy w wyniku własnej słabości lub głupoty
    popierają mity o moralnym autorytecie Kościoła i jego niezbędności
    dla prawidłowego funkcjonowania społeczności ludzkiej. Dzięki temu
    Kościół zyskuje na znaczeniu i rośnie w siłę, także finansową.
    Tymczasem każdy człowiek ma własne sumienie i musi zbudować swój
    własny system etyczny, jeżeli nie chce się stać wasalem propagandy,
    konwencji i ślepej dogmatyki Kościoła. Papież Jan Paweł II
    podróżował do niedawna, a Benedykt XVI obecnie - do milionów ludzi,
    ale obaj są niczym więcej jak postaciami pop kultury. Dla
    ugruntowania i podniesienia moralności nie czynią niczego.
    - Czy widzi Pan jakieś plusy w watykańskiej religii? Jak ocenia Pan
    Kościoły protestanckie? Czy sympatyzuje Pan bądź należy do któregoś
    z nich?
    - Mimo mojej dobrej woli, nie widzę żadnych plusów w katolicyzmie.
    Nadal Watykan uważa się za kontynuację starożytnego imperium
    rzymskiego, nadal papież nazywa siebie pontifex maximus, jak
    najwyższy kapłan religii rzymskiej, nadal nie toleruje de facto
    żadnych innych religii i konfesji. Nadal głosi że ojczyzną prawdy
    jest Kościół rzymskokatolicki. Nadal religia pozostaje jedynie
    fasadą, bo Watykan ciągle ma tylko jeden cel i ideał:
    więcej władzy i więcej zysku. Nadal papieże i ich wasale w
    hierarchii rozumieją „dialog ekumeniczny" jako powrót
    wszystkich „zagubionych synów", wszystkich wyznań do papa mundi,
    czyli ojca Kościoła i świata, rezydującego w Rzymie.
    Jedynym plusem Kościołów protestanckich jest nieuznawanie przez nich
    dyktatora w osobie papieża. Niestety, widziałem wśród protestanckich
    przywódców także wielu autorytarnych wodzów. Faktem jest natomiast
    większy liberalizm niektórych ugrupowań protestanckich. Niestety,
    kierownictwo największego Kościoła protestanckiego Niemiec (EKD) z
    biskupem Huberem na czele często zbyt konformistycznie i
    oportunistycznie reaguje na działania Kościoła katolickiego.
    Zaletą protestantyzmu jest dopuszczenie kobiet do urzędów, także do
    urzędu biskupa, a wadą - wpływ wielu nauk Lutra, który negował wolną
    wolę człowieka, propagował totalną zależność człowieka od Boga, a
    także prześladował heretyków, żydów i niewierzących. Straszne,
    brutalne i okrutne zasady postępowania Lutra wobec żydów służyły
    nawet jako przykład i motywacja dla nazistów. Dzisiejsza
    nietolerancja oficjalnego Kościoła ewangelickiego wobec tak zwanych
    sekt wypływa z antyhumanitarnej ideologii Lutra. Dlatego nie mogę
    należeć do żadnego z Kościołów protestanckich. Moja wizja wolności i
    moje humanistyczne nastawienie nie zgadzają się z nauką i praktyką
    tych kościołów.
    - Czy jest Pan człowiekiem wierzącym?
    - Pana pytanie jest sformułowane zbyt ogólnie. Jeżeli Pan rozumie
    wiarę jako wiarę w dogmaty jakiegoś kościoła, wtedy jestem
    człowiekiem niewierzącym. Wielu ludzi, zwłaszcza w Polsce,
    identyfikuje cały fenomen religii z katolicyzmem. Ale można być
    człowiekiem wierzącym i religijnym bez jakiejkolwiek przynależności
    do katolicyzmu, protestantyzmu czy w ogóle chrześcijaństwa. Religie
    azjatyckie, na przykład buddyzm, hinduizm, taoizm albo konfucjanizm,
    bardzo różnią się od chrześcijaństwa. Nie uznają one Boga
    monoteistycznego, ale są przecież prawdziwymi religiami! W centrum
    tych religii stoi wiara w reinkarnację, a nie wiara w Boga.
    Przekonują, że człowiek musi przejść wiele doświadczeń, wiele
    wcieleń, aby osiągnąć doskonałość. Napisałem przed kilkoma laty
    książkę „Religijność bez Boga", w której zamieściłem wiele
    przykładów religii, gdzie nie ma wiary w Boga, ale istnieje głęboka
    religijność.
    Wracając do katolicyzmu... Uważam, że nie jest on prawdziwą religią,
    lecz konglomeratem rozmaitych religii i światopoglądów. Można w nim
    znaleźć elementy chrześcijaństwa, religii pogańskich, filozofii
    antycznych i współczesnych. To nie jest jednolita i czysta religia.
    Katolicyzm jest pozbawiony oryginalności. Nie ma w tym Kościele
    jednej prawdy wiary, która nie zostałaby ukradziona jakiejś innej
    religii. A Kościół jako taki jest perwersją i zdradą religii,
    ponieważ nadużywa jej do manipulowania ludźmi, ogłupiania ich i
    wykorzystywania.
    Nawet wiara w jedynego boga jest wynalazkiem faraona Echnatona, a
    bóg Jahwe nie był na początku Starego Testamentu jedynym i
    uniwersalnym bogiem nieba i ziemi, ale bogiem klanu Hebrajczyków,
    którzy nie negowali istnienia bogów innych narodów i klanów.
    - Czy Bóg istnieje?
    - Tego nie wiem. Żaden człowiek nie może z pewnością wiedzieć, czy
    Bóg istnieje, czy nie istnieje. Także „nieomylny" papież tego nie
    wie, może jedynie wierzyć. Wiara, każda wiara, jest egzystencjalną
    decyzją. Nigdy nasza wiedza nie jest na tyle uniwersalna i jasna,
    abyśmy byli zmuszeni wierzyć lub nie wierzyć. To akceptuje nawet
    Kościół, który uczy, że wiara w Boga jest łaską i cnotą, do której
    człowiek z wysiłkiem musi dążyć. Wiele rzeczy w przyrodzie, w
    kosmosie i człowieku jest argumentem (lecz nie dowodem!) na rzecz
    istnienia Boga, ale problemu zła fizycznego i psychicznego w świecie
    żaden człowiek nie może rozwiązać. Są ślady wielkiej inteligencji w
    naturze, w ewolucji, w kosmosie, ale te ślady nie są takiej wagi,
    aby zmusiły nas do przyjęcia nieskończenie doskonałego,
    inteligentnego i wszystkowiedzącego Boga.
    Już starożytni filozofowie byli przekonani, że świat został
    stworzony nie przez Boga, lecz przez demiurga, czyli byt, który jest
    bardzo
    • Gość: Ed IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.05.09, 21:11
     Uważam, że człowiek prawdziwie humanistyczny jest agnostykiem,
     otwartym jednakże na wszystkie możliwości metafizyki. Jak będzie po
     śmierci, tego nikt nie wie na pewno, ale każdy człowiek musi tu na
     ziemi zbudować swój własny światopogląd. Nie jest tak ważne, czy
     jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy nie. Istotniejsze jest, czy jesteśmy
     ludźmi etycznymi, czy może raczej złymi, okrutnymi, brutalny mi,
     agresywnymi, poszukującymi zysku, sukcesu i kariery ze szkodą dla
     innych. W roku 2005 ukazała się moja książka ”Unsterhlichtkeit”
     („Nieśmiertelność"), która zajmuje się tymi zagadnieniami.
     - W Niemczech przeciwnicy mają Panu za złe, że broni Pan tak zwanych
     sekt, a nawet że był Pan z nimi związany. Mam na myśli Życie
     Uniwersalne i scjentologię. Oskarża się Pana także o związki z
     niemieckimi unitarianami, nawiązującymi podobno do faszystowskiego
     nurtu chrześcijaństwa.
     - Nie należę do żadnej sekty, niestety, Kościół, a pod jego
     naciskiem także państwo, dyskryminują w Niemczech tak zwane sekty.
     Każdy humanista jest zobowiązany do obrony prześladowanych
     mniejszości. Ci, którzy dyskryminują - tak zwane wielkie historyczne
     Kościoły - sami są de facto sektami, a różnią się od małych sekt
     tylko siłą i wpływami. Kościół rzymskokatolicki i całe
     chrześcijaństwo swój marsz przez historię rozpoczęło 2000 lał temu
     jako mała sekta religii żydowskiej. Wszelkie błędy, herezje,
     oszustwa i zbrodnie dokonane przez sekty są relatywnie i ilościowo
     niewielkie w porównaniu złymi, jakich dopuścił się Kościół rzymski.
     Kościół potępia sekty, bo obawia się utraty kontroli nad ludźmi.
     Musimy pamiętać, że spośród wszystkich religii i sekt w całej
     historii ludzkości Kościół papieski jest organizacją najbardziej
     zbrodniczą.
     Co do związków z niemieckimi unitarianami, to sprowadzały się one do
     kilku odczytów i prelekcji, które dla nich zrobiłem, podobnie jak
     robię je na zaproszenie wielu innych grup. Znam nawet kilku
     żydowskich profesorów, którzy także mieli odczyty na zaproszenie
     unitarian, lecz tylko mnie się za to atakuje. To jest bardzo dziwne,
     ale zauważyłem, że Kościół lubi mnie atakować nie wprost, ale często
     wykorzystuje do tego innych. Nie waha się korzystać z usług nawet
     byłych stalinowców.
     A teraz o moich związkach z Życiem Uniwersalnym. Chcę podkreślić, że
     ludzie z tego ugrupowania czynią dla innych ludzi, szczególnie
     chorych, i dla zwierząt tysiące razy więcej dobrych rzeczy niż
     rzymski Kościół. Dlatego właśnie stali się celem wielu ataków ze
     strony hierarchii. Nie należę do tego ugrupowania, ale wydałem u
     nich moją książkę „Nowa inkwizycja", bo zgodzili się ją opublikować
     po tym, jak 30 innych wydawnictw powiedziało „nie".
     Ze scjentologią nie mam kontaktów, ale też pragnę zauważyć, że
     rozpowszechniany przez Kościół obraz tej religii mija się z
     rzeczywistością. A wracając do unitarian - to prawda, że ruch ten aż
     do roku 1945 współpracował z Hitlerem. Podobnie zresztą jak
     przedstawiciele wielu różnych religii i kościołów w Niemczech.
     Jednak po wojnie unitarianie wyrzucili ze swoich szeregów wszystkich
     nazistów i obecnie jest to ruch religijny szanujący wartości
     demokratyczne i akceptowany przez większość Niemców.
     - Ostatnia Pana książka to nie wydany jeszcze po polsku „Polski
     papież". Nie wątpię, że zawiera ona wiele krytycznych uwag pod
     adresem uwielbianego w Polsce przywódcy Kościoła.
     - Analizowałem w tej książce teologię dogmatyczną papieża Wojtyły,
     jego doktrynę moralności i seksualności, jego politykę społeczną,
     finansową, wewnętrzną i wobec innych państw oraz religii, a także
     jego stosunek do kobiet w teorii i praktyce. W rezultacie doszedłem
     do wniosku, że ten papież nie zmienił niczego z przestarzałej
     dogmatyki Kościoła. Na przykład grzech pierworodny nadal jest dla
     niego absolutnym fundamentem Kościoła. Grzech - hipotetycznie
     popełniony przez Adama przed tysiącami czy milionami lat - jest
     nadal naszym grzechem. Inny przykład: piekło według papieża jest
     wieczne i nawet po upływie milionów lat nie ma możliwości zbawienia
     grzesznika. A cóż to za Ojciec i Bóg miłości, który nie potrafi
     przebaczyć win swoim dzieciom, nawet po bardzo długim odbywaniu
     kary?!
     Rygorystyczna doktryna seksualna papieża sprawiła, że na całej kuli
     ziemskiej papieski zakaz stosowania antykoncepcji przyczynia się y.
     całą mocą do pogłębienia nieświadomości, ucisku, cierpień i chorób.
     Zakaz używania prezerwatyw sprzyja szerzeniu się AIDS. Według Brendy
     Maddot, ta doktryna papieska powoduje więcej zła niż polityka
     apartheidu i prowadzi do katastrofy demograficznej. Nadal pod
     panowaniem Jana Pawła II kobiety nie miały tych samych praw co
     mężczyźni, nie mogły awansować na odpowiedzialne urzędy w Kościele,
     nie miały prawa zostać duchownymi.
     Idealna kobieta - według zmarłego papieża - to dobra matka i
     opiekunka domu. Nie mogę się nadziwić, że tak wiele kobiet chodzi
     ciągle do Kościoła i nie występuje z tej maczystowskiej instytucji.
     - Jakie widzi Pan perspektywy dla Kościoła watykańskiego po śmierci
     Jana Pawia II? Jaką przyszłość przewiduje Pan dla katolicyzmu w
     Polsce?
     - Nie widzę perspektyw dla Kościoła watykańskiego. Nowy papież
     Ratzinger jest jeszcze gorszy od Jana Pawła II. Benedykt XVI jest i
     pozostaje tym, kim był - fanatycznym inkwizytorem. On niczego nie
     zmieni w autorytarno-konserwatywnym Watykanie. Każda poważniejsza
     reforma tej instytucji byłaby jej negacją, jej kapitulacją, jej
     końcem. Kościół papieski jest instytucją totalnie antydemokratyczną:
     papież posiada władzę absolutną, a biskupi i kardynałowie mają
     jedynie władzę delegowaną; także ich prawa są delegowane. Lud Boży
     natomiast w ogóle pozbawiony jest praw - ma tylko obowiązki.
     Prawdziwa demokratyzacja Kościoła byłaby śmiercią absolutystycznej
     hierarchii.
     Oficjalny katolicyzm w Polsce potrzebuje epoki oświecenia, ponieważ
     tkwi jeszcze w średniowieczu. Środowiska intelektualne w Kościele
     powinny wyemancypować się ze wszelkich wpływów duchowieństwa.
     Podobnie i teologia polska, której daleko do teologii i egzegezy
     zachodnioeuropejskiej.

     Rozmawiał Adam CIOCH FiM
  • Gość: * IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.05.09, 23:30
   miasta.gazeta.pl/lublin/1,48724,6551148,Isakowicz_Zaleski__Nie_dla_doktoratu_Juszczenki.html

   Fakty:
   * Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy, albo będzie Ukraina
   albo lechicka krew po kolana, Polaków w pień wyciąć.
   * W związku z sukcesami wojsk sowieckich konieczne jest
   przyspieszenie likwidacji Polaków, muszą zostać całkowicie
   zgładzeni, ich wioski spalone (...) ludność polską należy zniszczyć.

   Opis: Fragment rozkazu z 1944 r. Szuchewycza do OUN.

   12 października 2007 Roman Szuchewycz został pośmiertnie nagrodzony
   tytułem Bohatera Ukrainy przez prezydenta Ukrainy Wiktora
   Juszczenkę.
   Rektor KUL'u ks. prof. Wilk najwyraźniej bredzi obstając przy swoim
   pomyśle skłaniając się do ukamienowania prawdy:
   www.kki.pl/piojar/polemiki/rubiez/wirtuoz/wirtuoz.html
  • Gość: et IP: *.chello.pl 06.06.09, 22:22
   • "Ojcze nasz, któryś jest w niebie [...] nie wódź nas na
    pokuszenie..." - czy z tego wynika, że kuszenie jest nie tylko
    domeną diabła???

    --
    Jeśli mijasz się z prawdą, to przynajmniej się jej ukłoń. (Karol
    Kord)
  • Gość: ww IP: *.chello.pl 17.06.09, 21:04
   "...– Księża często nie potrafią sobie poradzić, napotkawszy postawy
   antyklerykalne – przyznaje psycholog Ewa Kusz, prowadząca terapię osób
   konsekrowanych i księży. – A przecież każda krytyka wnosi coś pozytywnego,
   niezależnie od tego, czy jest słuszna. Stanowi szansę na skonfrontowanie się z
   cudzą opinią, przyjrzenie się, czy coś z tych zarzutów jest prawdą i co można by
   ewentualnie zmienić. Informacja zwrotna zawsze jest cenna, najgorsza jest
   obojętność."
  • Gość: ojejku ojejku IP: *.chello.pl 21.06.09, 18:29
  • Gość: * IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.06.09, 21:33
   Kardynał drugiego tysiąclecia Józef Glemp w jednym z pierwszych
   wywiadów udzielonych po śmierci Jana Pawła 2, powiedział mniej
   więcej coś takiego:

   "Modliliśmy się dużo za Ojca Świętego, będziemy modlić się dalej już
   do niego, żeby wypraszał nam łaski".

   Samemu Glempowi już bym się nie dziwił, ponieważ nie jednego Hioba
   już zaserwował. Okazuje się jednak, że jest to głos wcale nie
   odosobniony. Otóż na portalu TVP INFO pod datą 02.04.2009, jest
   artykuł pt. "Abp Mokrzycki: modlę się do Jana Pawła II".

   W artykule czytamy:
   "Modlę się do Ojca Świętego, jest dla mnie najbliższym patronem –
   powiedział na antenie TVP Info były sekretarz Jana Pawła II,
   metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. Dodał, że jeszcze za
   życia papieża miał wrażenie, że jest on człowiekiem świętym.

   Kościół dopuszcza publiczny kult zmarłych wyłącznie w przypadku osób
   oficjalnie wyniesionych na ołtarze. Zezwala jednak, a nawet zachęca
   do prywatnej modlitwy za pośrednictwem osób, w stosunku do których
   toczy się proces beatyfikacyjny." [...]

   Kościół Katolicki wyraźnie zachęca do takiej modlitwy, ale czy Pismo
   Święte pozwala na coś takiego???

   Więcej:
   husyta.wordpress.com/2009/05/03/katolicy-modla-sie-do-zmarlego-jana-pawla-2/
  • Gość: * IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.06.09, 22:06
   Papież gratuluje Paetzowi

   Papież Benedykt XVI przesłał telegram gratulacyjny arcybiskupowi
   Juliuszowi Paetzowi z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich.

   Były metropolita poznański 7 lat temu odszedł z urzędu po
   oskarżeniach o molestowanie seksualne kleryków i księży. Obecnie
   jest na emeryturze. Tekst papieskich życzeń zamieszcza najnowszy
   numer Przewodnika Katolickiego, oficjalnego organu archidiecezji
   poznańskiej.

   Benedykt XVI nazywa arcybiskupa Paetza "czcigodnym bratem" i
   przypomina jego zasługi dla Kościoła. Podkreśla, że w czasie
   sześcioletniego kierowania diecezją poznańską arcybiskup Paetz
   pracował nad duchowym rozwojem wiernych i pobożnie im służył. Papież
   nie wspomina o kulisach odwołania arcybiskupa. Telegram jest
   napisany po łacinie i własnoręcznie podpisany przez Benedykta XVI.

   Skandal wokół ówczesnego metropolity poznańskiego wybuchł w 2001
   roku. W Wielki Czwartek kolejnego roku arcybiskup Juliusz Paetz
   złożył rezygnację z urzędu, do czego miał go skłonić osobiście Jan
   Paweł II.

   W najbliższą sobotę obecny metropolita poznański, arcybiskup
   Stanisław Gądecki odprawi zwyczajowo w katedrze mszę świętą dla
   kapłanów obchodzących złoty jubileusz kapłaństwa. Wśród nich jest
   także arcybiskup Juliusz Paetz.
   www.rp.pl/artykul/2,325248.html
   Za poprzedniego papieża zalecał ukrywanie pedofilii wśród kleru.
   Teraz gratuluje Paetzowi 50-letnich osiągnięć "pasterskich". Już
   dawno nie zademonstrowano tak jawnie zgnilizny moralnej, obłudy,
   hipokryzji i zakłamania koscioła.

   Tekst papieskiego telegramu można znaleźć w najnowszym numerze
   Przewodnika Katolickiego, oficjalnego organu archidiecezji
   poznańskiej. Telegram jest napisany po łacinie i własnoręcznie
   podpisany przez Benedykta XVI jako "Czcigodny brat"

   Papież wspomina również o zasługach duchownego dla Kościoła. Pisze
   też, że podczas kierowania diecezją poznańską, arcybiskup Paetz
   pracował nad duchowym rozwojem wiernych i pobożnie im służył.
   Natomiast ani słowem nie jest wspomniane o tym, w jakich to
   skandalicznych okolicznościach duchowny rozstał się ze swoim urzędem.

   Innymi słowy można zlożyć gratulacje dla zespołu "Paetz & shop
   boys" ;(
  • Gość: * IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.06.09, 17:29
   Czy popularny proboszcz, który nie kryje że żyje z kobietą, zostanie
   wykluczony ze stanu kapłańskiego? Jeśli jego biskup do tego
   doprowadzi, Austrię może czekać kolejna fala odejść z Kościoła

   Sprawę 66-letniego księdza Josefa Friedla, proboszcza maleńkiego
   Ungenach bacznie śledzi papież Benedykt XVI. Jak pisze austriacka
   prasa papież, były biskup Monachium, zna doskonale zna kościół w
   Austrii, a jego tradycyjność bardzo sobie ceni i chce chronić.
   Dlatego sprawa Friedla budzi w Watykanie taki sam niepokój jak wśród
   konserwatywnych hierarchów austriackich.

   W marcu podczas publicznej dyskusji panelowej proboszcz Friedl
   przyznał, że od lat żyje z kobietą. I dodał, że w podobnej sytuacji
   jest wielu księży w Austrii. Co więcej ks. Friedl i jego
   przyjaciółka mieszkają na plebani, o czym doskonale wiedzą
   parafianie. I księdza popierają. - Ludzie byliby zawiedzeni, gdybym
   w tej sprawie skłamał. Straciłbym w ich oczach wiarygodność -
   tłumaczył dziennikarzom ks. Friedl.

   Po tej wypowiedzi biskup Linzu Ludwig Schwarz, któremu podlega
   Friedl natychmiast wezwał go na dywanik. Proboszcza się jednak nie
   przestraszył. - Idę za rok na emeryturę, z parafii mnie już nie
   wyrzucą - oświadczył. A mediom powiedział, że Kościół powinien
   pozwolić księżom się żenić. - To byłby sposób na brak nowych
   powołań. Kościół stałby się bardziej ludzki i wiarygodny.

   Do tej pory Friedla pozbawiono jedynie funkcji księdza dziekana. -
   Włos mu z głowy nie spadnie. Sprawa stała się zbyt głośna, a wierni
   identyfikują się poglądami Friedla. On sam czuje się silny, bo zna
   go cały kraj - mówi Georgia Meinhart, dziennikarka "Die Presse".

   Friedl zdobył sławę już dwa lata temu, gdy ukrył przed policją
   Arigonę Zogaj, 15 letnią Kosowarkę. Rząd chciał ja deportować,
   ponieważ jej rodzice przybyli do Austrii nielegalnie pod koniec lat
   90. Teraz okazało się, że dziewczyną na plebani opiekowała się
   przyjaciółka proboszcza.

   - Mnie jako mężczyźnie jakoś było niezręcznie zajmować się
   dziewczynką - opowiadał. Wówczas nienawidzący imigrantów austriaccy
   prawicowcy zalali go obraźliwymi e-mailami.

   W rozpoczętym właśnie Roku Kapłańskim papież Benedykt XVI
   zapowiedział rozprawę z księżmi, którzy naruszają kościelne
   przepisy - nie przestrzegający celibatu mają być szybko usuwani z
   kapłaństwa.

   - Gdyby tak postąpiono z Friedlem doszłoby do kolejnej fali
   wystąpień z Kościoła. Hierarchom na tym nie zależy - uważa Meinhart.

   Tysiące oburzonych Austriaków wypisały się z Kościoła po skandalu w
   seminarium w St. Pölten w 2004 r. Odkryto tam wówczas pornografię
   dziecięcą, a miejscowemu biskupowi udowodniono, że na czele uczelni
   świadomie postawił księdza o homoseksualnych skłonnościach.

   W tym roku kolejną falę wystąpień Austriaków z Kościoła wywołała
   decyzja papieża o zdjęciu ekskomuniki z lefebrystów w tym z biskupa
   Richarda Williamsona, który okazał się kłamcą oświęcimskim.

   Oliwy do ognia dolała mianowanie przez Benedykta XVI
   ultrakonserwatywnego ks. Gerharda Wagnera mianowaniu na biskupa
   pomocniczego Linzu. Ks. Wagner stwierdził, że książki o Harrym
   Potterze promują satanizm, a huragan, który spustoszył Nowy Orlean
   jest karą za grzechy.

   Dlatego właśnie biskup Linzu ciągle stara się dogadać z knąbrnym
   księdzem. Wiadomo, że za Friedlem stoją duchowni, którym marzy się
   kościół z łagodniejszym podejściem do celibatu. Wspierają ich
   wierni, którym coraz mniej podobają się konserwatyzm w austriackim
   kościele - Czy Friedl poruszy lawinę? - Spór między liberałami a
   konserwatystami mocno się zaostrzył. O tym że sprawa jest poważna
   świadczy uwaga Watykanu - mówi dziennikarka.

   Tydzień temu na audiencji dla biskupów austriackich papież
   nawiązując do sprawy ks Friedla zapytał ich czy sami wierzą w sens
   celibatu. Ci wręczyli mu list od krnąbrnego proboszcza z rzekomą
   obietnicą powrotu do przykładnego życia. Ks. Friedl twierdzi, że
   niczego nie obiecywał, a przyjaciółki nie oddali.
   wyborcza.pl/1,75477,6749656,Austriacki_klopot_Watykanu.html
  • Gość: * IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.06.09, 17:32
   Czy skrajny konserwatyzm kościoła w kwestii antykoncepcji i życia
   seksualnego ma swój początek w poglądach Wandy Półtawskiej,
   krakowskiej lekarki?
   Raport specjalny: Wanda Półtawska, 88-letnia lekarka i działaczka
   katolicka, dysponuje setkami listów od Karola Wojtyły, które dowodzą
   niezwykłej przyjaźni trwającej ponad 50 lat. Jej treść zaskoczyła
   hierarchów Kościoła. Z ustaleń Gazety Wyborczej wynika, że Wojtyłę i
   Półtawską łączyła wyjątkowa zażyłość. Lekarka z Krakowa miała wpływ
   na poglądy oraz decyzje Wojtyły jako biskupa i papieża w ważnych
   sprawach.
   O przyjaźni Wandy Półtawskiej i Karola Wojtyły czytaj w raporcie


   Amerykanin Jonathan Kwitny, nieżyjący już dziennikarz "Wall Street
   Journal" i biograf Jana Pawła II, materiały do swojej
   książki "Człowiek stulecia" zbierał w latach 90. Jedzie do Krakowa,
   chce rozmawiać z Wandą Półtawską. Ale ona odmawia. Mówi, że
   znajomość z papieżem to jej osobista sprawa, a jeśli dziennikarz
   chce poznać Jana Pawła II, powinien czytać jego poezję.

   Półtawska zgadza się jednak, by Kwitny porozmawiał z jej mężem
   Andrzejem. "Siedzimy - opisze później Kwitny - w zadziwiająco
   ciemnym i nędznie umeblowanym mieszkaniu przy krakowskim Rynku". Po
   dwóch godzinach przysłuchiwania się rozmowie mężczyzn zza ściany
   przyłącza się Wanda.

   Półtawski tłumaczy, że zainteresowanie jego żony - jako lekarza
   psychiatry i jako działaczki katolickiej - sferą życia seksualnego
   wzięło się z jej doświadczeń w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück
   w czasie II wojny światowej: - Przez wiele lat walczyła o swoją
   ludzką godność. W stosunku płciowym zawiera się godność kobiety i
   mężczyzny.

   Półtawscy tłumaczą Amerykaninowi, na czym polega ich przyjaźń z
   Wojtyłą - połączyły ich poglądy na temat katolickiej etyki,
   zwłaszcza sprzeciw wobec stosunków przedmałżeńskich i środków
   antykoncepcyjnych (dopuszczalne są tylko naturalne metody, czyli
   wstrzemięźliwość w dni płodne).

   Dlaczego antykoncepcja jest zła, tłumaczy sama Półtawska. Po
   pierwsze, z powodów religijnych - stosunek musi być nastawiony na
   prokreację, przy okazji wzmacniając więź między ludźmi. Po drugie,
   medycznych. Jej zdaniem badania naukowe, w tym jej własne, dowodzą,
   że "stosowanie antykoncepcji wywołuje stany neurotyczne".

   Kwitny jest zdumiony: badania naukowe krakowskiej lekarki leżą u
   podstaw teologii ciała głoszonej przez Karola Wojtyłę? Po powrocie
   do Stanów Zjednoczonych szuka publikacji Półtawskiej. Znajduje
   jedną, która - ocenia Kwitny - nie ma wartości naukowej, to tylko
   zbiór "twierdzeń i kilka zapożyczonych anegdot".

   Andrzej Półtawski: - Wszystkie środki antykoncepcyjne są szkodliwe.
   Stosunek przerywany jest najbardziej naturalny, ale prowadzi do
   oziębłości, impotencji i tak dalej. Stosowanie antykoncepcji szkodzi
   płodności oraz zdrowiu. Antykoncepcji potrzebują tylko firmy, które
   zarzucają rynek środkami. Moja żona uważa również, że antykoncepcja
   prowadzi do aborcji. Dochodzi do niej, gdy zawiedzie jakiś środek
   antykoncepcyjny.

   Jak przestrzegać tak surowych zasad? Przez samodyscyplinę,
   wyrzeczenie, ascezę. Trzeba się nauczyć panowania nad sobą, np.
   poprzez umiejętność powstrzymywania się od współżycia. To podstawy
   etyki katolickiej.

   Masturbujecie się, chłopcy?

   W latach 50. Wanda Półtawska wykłada medycynę pastoralną na
   Papieskiej Akademii Teologicznej. To trochę dziwny przedmiot:
   połączenie fizjologii, seksuologii, ginekologii, psychiatrii,
   psychologii. Chodzi o to, by młodym klerykom dać podstawy wiedzy o
   życiu seksualnym i wiążących się z nim problemach psychicznych.

   Półtawska twierdzi, że masturbacja prowadzi do groźnych nerwic. Pyta
   wprost kleryków: - Czy się masturbujecie? Chłopcy parskają zduszonym
   śmiechem. Boją się jej jak ognia.

   Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, uczeń Półtawskiej, w swoim blogu
   napisał, że jeden z jego kolegów diakonów ośmielił się zażartować z
   metod naturalnych. Półtawska poskarżyła się rektorowi. Chłopak
   przypłacił żart niedopuszczeniem do święceń.

   Antykoncepcję i aborcję Półtawska porównuje do zbrodni nazistów.

   Homoseksualizm to dla niej poważne zboczenie. Na symptomy
   homoseksualne zwraca szczególną uwagę przy badaniu psychologicznym
   kandydatów na kapłanów.

   Już w latach 60. Półtawska z pomocą Wojtyły - od 1958 roku biskupa
   pomocniczego w Krakowie, a od 1963 roku arcybiskupa - tworzy
   Instytut Teologii Rodziny. Prowadzi tam badania m.in. nad
   szkodliwością antykoncepcji i udowadnia, że za pomocą naturalnych
   metod można zaplanować kolejne dzieci. Pracuje w poradniach
   małżeńskich, jest biegłym sądowym, zajmuje się dziećmi:
   nieprzystosowanymi społecznie, z rozbitych rodzin. Leczy też z
   nerwic byłych więźniów obozów koncentracyjnych.

   Przez ciało do Boga

   Poglądy Wojtyły znalazły się w wydanej w 1960 roku książce "Miłość i
   odpowiedzialność". Dziś trąci myszką, ale wtedy w Kościele oceniano
   ją jako rewolucyjną - Wojtyła głosił, że akt fizyczny nie jest
   grzechem, można o nim mówić.

   Biskup z Krakowa używa takich słów jak seks, zbliżenie, akt płciowy,
   oziębłość, podniecenie, orgazm. Apeluje do mężczyzn, by szanowali
   potrzeby seksualne kobiet, do kobiet - by nie lekceważyły pragnień
   mężczyzn.

   Biskupi na całym świecie są zbulwersowani, wielu jest zgorszonych.
   Ks. Stanisław Witek z KUL zarzuca Wojtyle, że głosi poglądy
   niezgodne z nauką Kościoła.


   Ale to nieprawda. U Wojtyły wszystko jest zgodne z zasadami etyki
   katolickiej. Akt seksualny, ten najwyższy stopień bliskości między
   ludźmi, to nie tylko prokreacja i przyjemność, lecz akt prawie
   mistyczny, odprysk miłości Boga do ludzi.

   Ks. Prusak: - Teologia ciała Wojtyły to personalistyczna wizja
   seksualności, która poprzez nowy język zmierzała do wyjścia z
   lękowego myślenia o seksie, które w Kościele ma wielowiekową
   tradycję. To pokazanie, że jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga i
   że nie można rozdzielić ducha i ciała. Przez cielesność otwieramy
   się zarówno na człowieka, jak i Boga.

   Książkę Wojtyły uzupełnia bardzo dokładna, medyczna instrukcja, jak
   uniknąć zapłodnienia zgodnie z akceptowanymi przez Kościół
   naturalnymi metodami.

   W jednym z listów do Półtawskiej biskup pisze o "Miłości i
   odpowiedzialności", że to "moja i Twoja książka". George Weigel,
   amerykański biograf papieża, napisał w "Świadku nadziei", że
   Półtawska służyła Wojtyle "wielką pomocą". Kwitny precyzuje z kolei,
   że Dusia napisała fragmenty książki o stanach lękowych spowodowanych
   antykoncepcją i organizmie kobiety.

   Halina Bortnowska, która przygotowywała książkę do II wydania w 1962
   roku przez Znak: - Miałam wrażenie, że uparte trzymanie się przez
   Wojtyłę podziału na antykoncepcję naturalną, akceptowaną przez
   Kościół, i sztuczną, odrzucaną, wynikało z wpływu Półtawskiej na
   jego poglądy.

   Encyklika inspirowana z Krakowa

   W 1963 roku Watykan - naciskany przez księży nieradzących sobie z
   pukającą do bram Kościoła rewolucją seksualną - tworzy specjalną
   komisję ekspertów. Ma wypracować stosunek Kościoła do problemu
   kontroli narodzin.

   Papież Paweł VI zaprasza do niej Wojtyłę. Ten prosi Półtawską o
   konsultacje i przeprowadzenie badań, które wesprą poglądy
   potępiające antykoncepcję.

   Jednak większość członków papieskiej komisji opowiada się za jej
   dopuszczeniem. Paweł ich nie słucha i 25 lipca 1968 roku ogłasza
   encyklikę "Humanae vitae" ("O życiu ludzkim"), w której całkowicie
   zakazuje stosowania antykoncepcji. Bowiem "obraża [ona] Boga,
   niszczy życie w łasce, uniemożliwia przyjmowanie sakramentów św. A
   co boleśniejsze, szkodzi pożyciu pary".

   Takiego zdania nie powstydziłaby się Wanda Półtawska.

   Jej mąż mówił Jonathanowi Kwitny'emu: - Wojtyła napisał "Humanae
   Vitae" - nie dosłownie; z Krakowa jednak nadsyłano teksty,
   opracowania, które zrobiły wrażenie na Pawle VI. Można założyć, że
   Wojtyła miał na nią wpływ.

   Eksperci uważają, że nawet jeśli nie miał wpływu, to w decydujące
   • Gość: * IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.06.09, 17:35
    Eksperci uważają, że nawet jeśli nie miał wpływu, to w decydującej
    chwili - gdy Paweł VI wahał się, czy ogłosić encyklikę - Wojtyła mu
    poradził, by to zrobił.

    W świecie podnosi się wrzawa. Katolicy nie rozumieją, o co chodzi
    papieżowi. Jak prezerwatywa może kłócić się z prawem naturalnym?
    Pigułka?

    Nawet Franz König, arcybiskup Wiednia, mówi, że lepiej byłoby, gdyby
    papież pominął różnicę między naturalną i sztuczną antykoncepcją.

    W USA 642 księży podpisało petycję o uznanie środków
    antykoncepcyjnych. Buntują się Niemcy. Francuscy biskupi ogłaszają,
    że stosowanie antykoncepcji to sprawa sumienia wiernych.

    Sprawa stosunku do seksu podzieli Kościół - zarówno księży, jak i
    świeckich. Wojtyła nie zmieni zdania do śmierci.

    Strażniczka doktryny

    W maju 1968 roku Wojtyła mianuje Dusię "strażniczką doktryny"
    wyłożonej w "Humanae vitae". Z Jasnej Góry pisze do niej list, w
    którym wyznacza przyjaciółce zadania: "Potrzeba duszpasterstwa
    rodzin oraz apostolstwa świeckich w tej dziedzinie jest rzeczą
    jasną. Jasne jest też, że aby je prowadzić, trzeba mieć do gruntu
    prawidłowe widzenie tych wartości, o jakie chodzi. Widzenie takie
    posiadasz jak mało kto. Posiadasz również to całkowite i
    nieoszczędzające siebie oddanie dla sprawy".

    I tłumaczy, jak wyobraża sobie pracę Dusi: w ramach Instytutu
    Teologii Rodziny ma stworzyć zespół ludzi, którzy będą propagowali
    seksualną etykę katolicką: "Trzeba werbować ludzi, jeżeli cała ta
    działalność ma przynosić owoce. A o to przecież chodzi i o tym nie
    przestaję myśleć i tego pragnąć".

    A kiedyś, jak wspomina Półtawska, doda: - Urodziłem sobie ciebie.


    Kolejne odcinki opowieści o niezwykłej przyjaźni Wandy Półtawskiej i
    Karola Wojtyły w Gazecie Wyborczej w środę, czwartek i piątek

    Korzystałam m.in. z książek Wandy Półtawskiej: "Beskidzkie
    rekolekcje", "Stare rachunki" (Edycja św. Pawła), André
    Frossarda: "Rozmowy z Janem Pawłem II" (Libreria Editrice Vaticana),
    ks. Adama Bonieckiego: "Kalendarium życia Karola Wojtyły" (Znak),
    Jonathana Kwitny'ego: "Człowiek stulecia", Adama Bujaka i Michała
    Rożka: "Wojtyła" (Wydawnictwo Dolnośląskie) oraz portalu
    glosojcapio.pl

    Źródło: Gazeta Wyborcza
    wyborcza.pl/1,76842,6746811,Poltawska__Wojtyla_i_narodziny_seksualnej_etyki_katolickiej.html
  • Gość: em IP: *.chello.pl 30.06.09, 21:42

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Okazje.info.pl

Bestsellery

 • Kategorie tematyczne
 • Najnowsze wątki
 • Więcej forów
 • Więcej wątków na ten temat
 • Tagi
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.