Dodaj do ulubionych

stypendia naukowe na uniwersytecie rzeszowskim

23.09.08, 21:48
Mam pytanie do wtajemniczonych,czy odmowa przez w/w uczelnie przyjmowania
wniosków o stypendium naukowe składanych przez studentów I roku studiów
magisterskich,którzy ukończyli studia licencjackie w 2007 roku jest zgodna
zobowiązującym w Polsce prawem?Dodam że kierunek doczekał się studiów
magisterskich dopiero w tym roku.Panie z dziekanatu z rozbrajającym uśmiechem
tłumaczą się : " się trzeba było zapisac na podobny kierunek gdzieś w kraju"...
--
Edytor zaawansowany
 • rzeszow3210 23.09.08, 22:39
  "Stypendia za wyniki w nauce

  §4
  1. Stypendium za wyniki w nauce jest świadczeniem pomocy materialnej, jakie może
  uzyskać student od II roku studiów. Przyznawane jest ono na cały rok akademicki.
  2. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się i ustala jego wysokość na
  podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów uzyskanych w poprzednim roku
  akademickim.
  3. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce określa Dziekan
  (Prodziekan) w porozumieniu z Zarządem Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.
  Ustalenia te są przekazywane do wiadomości Rektora (Prorektora).
  4. Stypendium za wyniki w nauce przysługuje studentowi, który terminowo zaliczył
  wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów na danym roku i złożył indeks w
  Dziekanacie w wyznaczonym terminie oraz studentowi będącemu na pierwszym roku
  studiów magisterskich uzupełniających za trzeci rok studiów licencjackich.
  Zgodnie z Regulaminem Studiów UR, za terminowe zaliczenie należy uważać:
  a) termin 30 września - przy rocznym zaliczeniu roku akademickiego;
  b) termin 31 marca oraz 30 września - przy semestralnym zaliczeniu roku
  akademickiego.
  Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego może określać
  wcześniejszy termin zaliczenia semestru (roku).
  5. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje studentowi, który:
  ° otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;
  ° otrzymał stypendium za wyniki w sporcie;
  ° miał przerwę w studiach dłużej niż rok;
  ° był wolnym słuchaczem;
  ° jest studentem I roku studiów magisterskich uzupełniających, a dyplom
  licencjata uzyskał w Uniwersytecie Rzeszowskim jako absolwent KN lub NKJO;
  ° jest studentem I roku studiów magisterskich uzupełniających, a dyplom
  licencjata uzyskał w innej uczelni niż Uniwersytet Rzeszowski.
  6. Student nie traci prawa do stypendium za wyniki w nauce, gdy w ramach
  porozumienia pomiędzy uczelniami przebywa na stypendium w innej uczelni.
  7. Student, który za zgodą Uczelni studiował za granicą (program
  SOCRATES/ERASMUS) lub studiował w ramach programu MOST na innej uczelni
  krajowej, po powrocie na Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do otrzymania
  stypendium za wyniki w nauce, jakie osiągnął
  w poprzednim roku akademickim. Studentowi takiemu wlicza się do średniej oceny
  uzyskane zarówno na polskich jak i zagranicznych uczelniach.
  8. Student, który uzyskał średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium za
  wyniki
  w nauce, a od października do czerwca kolejnego roku przebywał na urlopie
  dziekańskim po powrocie z urlopu składa podanie do WKS o wypłacenie stypendium.
  9. W przypadku zobowiązania studenta do uzupełnienia różnic programowych, oceny
  z przedmiotów będących różnicami programowymi nie wlicza się do ocen z
  przedmiotów obowiązujących w danym roku, za który należy się stypendium za
  wyniki w nauce.
  10. Studentowi, który studiuje w ramach indywidualnego planu i programu studiów
  do obliczenia średniej arytmetycznej wlicza się oceny z egzaminów ustalonych
  indywidualnie na dany rok."

  W cytowanym fragmencie regulaminu nie ma nic o honorowaniu przez w/w uczelnie
  wyników w nauce na I roku studiów magisterskich na innej uczelni.Skąd więc
  wcześniej cytowane zdanie pań z dziekanatu i odsyłanie do innych uczelni? Jest
  zapis o niehonorowaniu studiów licencjackich z innych uczelni!.Czy zatem słuszna
  jest odmowa przyznawania stypendium studentom którzy przerwali naukę nie z
  własnej winy?Tym bardziej że wszystkim mówiono że za rok będą magisterskie....
 • Gość: ms IP: *.rze.vectranet.pl 24.09.08, 10:03
  5. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje studentowi, który: (...) ° miał
  przerwę w studiach dłużej niż rok;

  - tutaj chodzi o rok kalendarzowy. Studia mgr ruszają od 1 października 2008 r.,
  jeśli obrona licencjatu miała miejsce wcześniej niż 1 października 2007 r. to
  stypendium odpada. Możesz się odwołać do OKS-u. Obradują w grudniu i mają tyle
  wniosków, że przez przypadek Twój mogą uznać. A Panie z dziekanatu dobrze ci
  poradziły (szkoda, że post factum). Mając dyplom lic. z UR spełniasz jeden
  warunek otrzymania stypy, a zaczynając jakiekolwiek inne studia w tamtym roku
  byłby spełniony ten drugi warunek, który podałem wyżej. Typowy kruczek prawny.
 • Gość: gość IP: *.wist.com.pl 25.09.08, 20:42
  Dzięki,teraz mam jasność.Swoją drogą sprytnie to wymyślili żeby oszczędzić kaskę.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka