• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

CUKIER A ZDROWIE PSYCHICZNE

 • 11.04.09, 21:47
  W średniowieczu osoby targane wewnętrznymi konfliktami rzadko zamykano w
  odosobnieniu z powodu ich szaleństwa. Zamykanie ludzi jako „psychicznych”
  rozpoczęło się dopiero w Oświeceniu, po tym jak cukier pokonał drogę od
  przepisu aptekarskiego do produkcji cukierków. „Wielkie odosobnianie chorych
  umysłowo”, jak nazywa to jeden z historyków, zaczęło się w końcu XIX wieku,
  kiedy spożycie cukru w Wielkiej Brytanii wzrosło w ciągu 200 lat od szczypty
  lub dwóch w beczce piwa do ponad dwóch milionów funtów rocznie. W tym okresie
  londyńscy lekarze zaczęli dostrzegać i odnotowywać nieuleczalne fizyczne
  objawy zespołu znanego jako „sugar blues”. Pojęciem „Sugar Blues” William
  Dufty określa zespół fizycznych i umysłowych problemów spowodowanych
  spożywaniem przez ludzi rafinowanej sacharozy, zwanej powszechnie cukrem.

  Gdy osoby spożywające cukier nie manifestowały wyraźnych objawów fizycznych i
  lekarze byli z tego powodu zdezorientowani, pacjentów nie uznawano już za
  będących pod wpływem czarów, ale za szalonych, chorych psychicznie lub
  niezrównoważonych emocjonalnie. Lenistwo, zmęczenie, rozpasanie,
  niezadowolenie rodziców - każdy z tych powodów wystarczał do zamknięcia
  każdego poniżej 25 roku życia w którymś z pierwszych paryskich szpitali dla
  psychicznie chorych. Aby do nich trafić wystarczyły skargi zgłaszane przez
  rodziców, krewnych lub wszechpotężnych pastorów parafii w ramach inkwizycji.
  Mamki ze swymi dziećmi, nastolatki w ciąży, opóźnione lub uszkodzone dzieci,
  starcy, paralitycy, epileptycy, prostytutki, homoseksualiści lub lunatycy -
  zamykano każdego, kogo chciano usunąć z ulic lub pola widzenia. Szpitale
  psychiczne zastąpiły polowanie na czarownice i heretyków jako bardziej
  oświecona i humanitarna metoda inkwizycyjnej kontroli społecznej. Lekarze i
  księża zajęli się brudną robotą oczyszczania ulic z niewygodnych osobników w
  zamian za królewskie przywileje.

  Początkowo, gdy na podstawie dekretu królewskiego utworzono w Paryżu Szpital
  Ogólny, zamknięto w nim l procent jego mieszkańców. Od tego czasu do XX wieku
  wraz ze wzrostem konsumpcji cukru rosła - szczególnie w miastach - liczba
  ludzi umieszczanych w tym szpitalu. 300 lat później można już było z pomocą
  kontrolujących mózg leków psychotropowych zamieniać „emocjonalnie
  niezrównoważonych” ludzi w chodzące automaty. Dzisiaj, pionierzy psychiatrii
  ortomolekularnej, tacy jak dr Abram Hoffer, dr Allan Cott, dr A. Cherkin, a
  także dr Linus Pauling, twierdzą, że choroby psychiczne są mitem i że
  zaburzenia emocjonalne mogą być pierwszym symptomem oczywistej niezdolności
  organizmu danego człowieka do zwalczenia stresu uzależnienia od cukru. W
  swojej “Orthomolecular Psychiatry” (”Psychiatrii Ortomolekularnej”) dr Pauling
  pisze: „Funkcjonowanie mózgu i tkanki nerwowej jest w sposób bardziej wrażliwy
  zależne od tempa przebiegu reakcji chemicznych niż funkcjonowanie innych
  organów i tkanek. Uważam, że choroby umysłowe są w większości powodowane przez
  nienormalny przebieg reakcji determinowany przez budowę genetyczną i dietę, a
  także przez nienormalne stężenie molekularne niezbędnych substancji… Wybór
  pożywienia (i leków) w świecie, który przechodzi gwałtowne naukowe i
  technologiczne zmiany często może być daleki od właściwego”. Z kolei w
  Megavita m.in “B3 Therapy for Schizophrenia” (”Terapii schizofrenii
  megadawkami witaminy B3″) dr Abram Hoffer zauważa: „Pacjentom zaleca się
  stosowanie się do programu dobrego odżywiania z ograniczeniem sacharozy i
  bogatych w nią produktów”.

  Badania kliniczne prowadzone z dziećmi nadaktywnymi lub psychotycznymi, a
  także dziećmi z uszkodzeniami mózgu lub zaburzeniami w uczeniu się wykazały:
  „nienormalne wysoką historię rodzinną cukrzycy, to znaczy rodziców i dziadków,
  których organizm nie mógł kontrolować przyswajania cukru; nienormalnie wysoką
  ilość przypadków niskiego poziomu glukozy w krwi lub funkcjonalną hipoglikemię
  u badanych dzieci, co wskazuje, że ich system nie może dać sobie rady z
  cukrem; uzależnienie od wysokiego poziomu cukru w diecie wielu dzieci, których
  organizm nie daje sobie rady z jego przyswajaniem. Wywiad dotyczący historii
  diet pacjentów diagnozowanych jako schizofreników ujawnia, że wybierana przez
  nich dieta jest bogata w słodycze, cukierki, ciastka, kawę, napoje z kofeiną i
  żywność przygotowaną z użyciem cukru. Żywność, która stymuluje nadnercza,
  powinna być eliminowana lub ściśle ograniczona”. Awangarda nowoczesnej
  medycyny odkryła na nowo to, czego skromne czarownice nauczyły się dawno temu
  przez cierpliwe badanie natury.
  Edytor zaawansowany
  • 11.04.09, 21:48
   „Przez ponad 20 lat pracy psychiatrycznej” - pisze dr Thomas Szasz - „nigdy nie
   spotkałem psychologa klinicznego, który doniósłby na podstawie planowanego
   testu, że pacjent jest normalną, zdrową psychicznie osobą. Podczas, gdy niektóre
   czarownice mogły przeżyć próbę wody przez pławienie, żaden «wariat» nie jest w
   stanie przejść pomyślnie testów psychologicznych… nie ma zachowania lub osoby,
   której nowoczesny psychiatra nie mógłby w sposób budzący zaufanie zdiagnozować
   jako nienormalnej lub chorej”. Tak też było w XVII wieku, gdy wzywano doktora
   lub egzorcystę, znajdował się on pod presją, aby coś zrobić. Gdy jego starania
   nie przynosiły skutku, biedny pacjent musiał być usunięty z drogi. Często mówi
   się, że chirurdzy zakopują swoje błędy. Lekarze i psychiatrzy dla odmiany
   usuwają je, zamykając w odosobnieniu.

   W latach 1940-tych dr John Tintera odkrył ponownie doniosłą wagę systemu
   endokrynologicznego, szczególnie gruczołów nadnerczy, w „patologicznym działaniu
   mózgu, lub „leniwym mózgu”. Analizując 200 przypadków leczenia z
   hipoadrenokortyzmu (brak odpowiedniej produkcji hormonu kory nadnerczy lub brak
   równowagi między tymi hormonami) odkrył, że główne skargi jego pacjentów były
   często podobne do tych, jakie stwierdzał u osób, których organizm nie mógł dać
   sobie rady z cukrem: zmęczenie, nerwowość, depresja, obawy, łaknienie słodyczy,
   niezdolność metabolizowania alkoholu, alergie, niskie ciśnienie krwi. Sugar
   blues! Dr Tintera zaczął nalegać, aby wszyscy jego pacjenci poddali się
   czterogodzinnemu testowi tolerancji glukozy (Glucose Tolerance Test; w skrócie
   GTT) w celu stwierdzenia, czy ich organizm może metabolizować cukier. Wyniki
   były tak zaskakujące, że laboratoria dwukrotnie sprawdziły swoje techniki, a
   następnie przeprosiły za coś, co uznały za nieprawidłowe odczyty. To, co ich
   zadziwiło, to niskie, mocno spłaszczone krzywe uzyskane u niezrównoważonych
   emocjonalnie młodocianych. Ta procedura laboratoryjna była wcześniej stosowana
   tylko u pacjentów z objawami fizycznymi nasuwającymi podejrzenie cukrzycy.

   W definicji schizofrenii Dorianda (dementia praecox Bleulera) znajdujemy zdanie:
   „często rozpoznawana podczas lub krótko po dojrzewaniu” - a w odniesieniu do
   hebefrenii i katatonii: „występuje wkrótce po osiągnięciu dojrzałości”. Wydawać
   się może, że warunki te powstają lub zaostrzają się w czasie dojrzewania, ale
   sięgając do przeszłości pacjentów często odkrywa się wskazania, które były
   obecne podczas urodzin, w pierwszym roku życia, a także w latach przedszkolnych
   oraz szkoły podstawowej. Każdy z tych okresów posiada swój własny
   charakterystyczny obraz kliniczny. Obraz ten staje się bardziej znaczący w
   momencie osiągnięcia dojrzałości i często powoduje, że pracownicy szkolni skarżą
   się na młodzieńcze wykroczenia lub niedostateczne osiągnięcia. Przeprowadzony w
   każdym z tych okresów test tolerancji glukozy powinien zaalarmować rodziców i
   lekarzy. Może on zaoszczędzić im niezliczonych godzin czasu i małych fortun
   traconych na poszukiwanie w psychice dziecka i środowisku domowym wątpliwych
   przyczyn jego niedopasowania. Negatywizm, nadaktywność i uparta niechęć do
   dyscypliny są dostatecznymi wskazaniami do przeprowadzenia przynajmniej minimum
   testów laboratoryjnych: badania moczu i morfologii, określenia poziomu jodu
   związanego z białkiem (PBI) i pięciogodzinnego testu tolerancji glukozy. Test
   tolerancji glukozy powinien być wykonany u małego dziecka mikrometodą, która
   zaoszczędzi mu urazu. W rzeczywistości nalegam, aby te 4 testy obowiązywały
   rutynowo wszystkich pacjentów, nawet zanim zostanie przeprowadzony wywiad i
   badanie fizyczne.

   W prawie wszystkich dyskusjach dotyczących uzależnienia od leków, alkoholizmu i
   schizofrenii stwierdza się, że nie ma definitywnego typu konstytucyjnego, który
   byłby podatny na te przypadłości. Prawie zawsze stwierdza się, że wszystkie te
   osoby są emocjonalnie niedojrzałe. Od dawna staramy się przekonać lekarzy, bez
   względu na to, czy zajmują się oni psychiatrią, genetyką, czy fizjologią, do
   uznania, że jeden typ indywidualności endokrynologicznej przeważa w większości
   tych przypadków: hipoadrenokortyczny. Tintera opublikował kilka epokowych
   artykułów medycznych. Wielokrotnie podkreślał, że poprawa, złagodzenie,
   uśmierzenie lub leczenie „zależy od odtworzenia normalnych funkcji całego
   organizmu”. Pierwszym, co zapisywał, była odpowiednia dieta. Wielokrotnie mówił,
   że „nie da się przecenić doniosłości diety”. Wprowadzał daleko idące trwałe
   zakazy używania cukru w jakiejkolwiek postaci i pod jakimkolwiek pretekstem.

   Podczas gdy Egas Moniz z Portugalii odbierał nagrodę Nobla za wynalezienie
   zbrodniczej lobotomii w celu fikcyjnego leczenia schizofrenii, nagrodą dla
   Tintery było nękanie i napastowanie przez mędrców zorganizowanej medycyny.
   Chociaż daleko idące implikacje dotyczące cukru jako przyczyny tego, co się
   nazywa „schizofrenią”, mogły być publikowane w czasopismach medycznych,
   pozostawał osamotniony i ignorowany. Był tolerowany, dopóki ograniczał się do
   „swojego terytorium” - endokrynologii. Nawet kiedy sugerował, że alkoholizm jest
   związany z uszkodzeniem nadnerczy wskutek nadużycia cukru, nikt go nie słuchał,
   albowiem medycy zdecydowali, że w alkoholizmie nie ma dla nich nic do roboty, i
   scedowali ten temat na stowarzyszenia Anonimowych Alkoholików. Gdy jednak
   Tintera ośmielił się zasugerować w powszechnie dostępnym magazynie, że „mówienie
   o alergiach jest śmieszne, w sytuacji gdy jest ich tylko jeden rodzaj, który
   jest przejawem uszkodzenia gruczołów nadnerczy przez cukier”, wzięto go na celownik.
   • 11.04.09, 21:48
    Same alergie powodują wielki rozgłos. Alergicy zabawiali się nawzajem przez lata
    skargami na egzotyczne alergie - od sierści konia po ogon homara. I tu pojawia
    się ktoś, kto mówi, że to wszystko jest bez znaczenia, że wystarczy przestać
    jeść cukier i trzymać się z dala od niego. Przypuszczalnie przedwczesna śmierć
    Tintery w roku 1969 w wieku 57 lat ułatwiła profesji medycznej zaakceptowanie
    odkryć, które wydawały się jej przedtem tak samo odległe, jak proste zasady
    medycyny orientalnej dotyczące genetyki i diety, yin i yang. Dziś lekarze na
    całym świecie powtarzają to, co Tintera głosił wiele lat temu: nikt pod żadnym
    pozorem nie powinien zaczynać tego, co nazywa się „leczeniem psychiatrycznym”,
    bez wcześniejszego przeprowadzenia testu tolerancji glukozy w celu ustalenia,
    czy organizm danej osoby jest zdolny do przyswajania cukru.

    Tak zwana medycyna prewencyjna idzie dalej i sugeruje, że jeśli myślimy, że nasz
    organizm może przyswajać cukier, ponieważ początkowo mieliśmy sprawne nadnercza,
    lepiej nie czekajmy na sygnały ich uszkodzenia. Zdejmijmy z nich ciężar już
    teraz usuwając cukier we wszystkich formach, zaczynając od tej szklanki
    gazowanego napoju, którą trzymamy w ręku. Doprawdy aż kręci się w głowie, kiedy
    rzuci się okiem na to, co nazywamy historią medycyny. Przez stulecia zagubieni
    ludzie byli paleni za czary, egzorcyzmowani z powodu opętania, zamykani z powodu
    chorób umysłowych, torturowani z powodu szaleństwa masturbacji, leczeni z powodu
    chorób psychicznych i poddawani lobotomii z powodu schizofrenii. Ilu pacjentów
    uwierzyłoby, gdyby miejscowy uzdrowiciel powiedział im, że jedyną rzeczą, jaka
    powoduje ich dolegliwości, jest „sugar blues”?
  • 11.04.09, 21:55
   jako walka z hipoglikemia, a relacja miedzy wystaepowaniem diagnoz a
   umasowieniem cukru. moze ktos rozinie temat.
   • 11.04.09, 21:59
    www.subterraneans.co.uk/archive/barrett.gif
    moj ulubiony schizofrenik ktory umarl na cukrzyce

    a jak mi po zarciu wychodzil kiedys nizszy cukier niz na czczo i mam ojca
    cukrzyka, to chyba musze przemyslec temat
  • 12.04.09, 02:37
   Wlasciwie nie uzywam cukru prawie wcale, czasem raz na trzy miesiace
   cos moze mnie skusic do sprobowania ciastka, albo czekoladki.
   Moj cukier pochodzi z owocow tylko.
   Nie mniej nie zgadzam sie ze cukier wywoluje problemy psychiczne,
   ale napewno pomaga sie im rozwinac.
   To samo dotyczy kofeiny, jest ona moim zdaniem jeszcze bardziej
   niebezpieczna niz cukier. Jest ona w czekoladzie, kawie, herbacie a
   takze w coca coli. Nie uzywam kofeiny wcale.
   Kofeina nie wywoluje problemow psychicznych rowniez, ale pomaga sie
   im rozwijac.
   Brak cwiczen fizycznych zwykle powoduje ze nie jestesmy w stanie
   kontrolowac naszych emocji. Ten brak kontroli razem z cukrem,
   kofeina i nieprawidlowa dieta moze wywolac wiele problemow
   psychicznych u niektorych osob ale wcale nie musi.
   Brak umiejetnosci zycia, kontaktowania sie z ludzmi, wlasna rodzina,
   niska samoocena, brak umiejetnosci wybaczania, krytyka, zawisc,
   zazdrosc, poczucie winy, negatywna filozofia i inne problemy
   psychologiczne sa glowna przyczyna problemow psychicznych.
   Serdeczne pozdrowienia.
   • 12.04.09, 09:00
    a z czym ma pan sie zgadzac czy nie zgadzac. to jest ciekawe ze ktos robi
    badania dotyczace faktow, a pan sie zgadza albo nie zgadza, w zaleznosci czy to
    potrzebne pana idologi czy niepotrzebne.
    • 13.04.09, 03:27
     Nie przytoczylas faktow ze choroby psychiczne biora sie z cukru.
     Przytoczylas tylko opinie i oceny. Ja przedstawilem moja opinie.
     Serdeczne pozdrowienia.
     • 13.04.09, 09:00
      mogl pan napisac, ze tekst jest wyssany z palca, tylko nie wiem na jakiej
      podstawie, bo pan zadnych badan nie prowadzi, tylko ideologie promouje, ale ze
      nie dotyczy faktow to zadziwiajace. nie pisze ze WSZYSTKIE CHOROBY nigdzie w
      tekscie.
  • 13.04.09, 18:24
   muszę powiedzieć że z tym cukrem coś jest na rzeczy, w zasadzie chyba nawet
   calkowita racja jest z tym cukrem. jak ktoś zna metodę odwyku od cukru to ja
   chetnie, chociaż myślę że sprawa jest raczej beznadziejna.
   --
   nic nie jest pewne poza tym, że się obudziłam
   • 13.04.09, 18:50
    dzis rano na czczo 91 a dwie godziny po posilku 111. co z tego wynika? a skad
    mam wiedziec.
    • 13.04.09, 19:03
     wynika tyle ze czas sie zaprzyjaznic z cukrzyca
     • 13.04.09, 19:42
      mnie chodzilo raczej o to że w wielu przypadkach zle samopoczucie wynika z diety
      bogatej w cukier, np dzieci z adhd dużo lepiej funkcjonują na diecie z malą
      ilością cukru, na własne oczy to widzę, Zależność wydaje się być bezsporna. Co
      do wyników badań to nie wiem,nie znam się.
      --
      nic nie jest pewne poza tym, że się obudziłam
      • 13.04.09, 20:43
       lucyna_n napisała:

       > np dzieci z adhd dużo lepiej funkcjonują na diecie z malą
       > ilością cukru,
       nom... i mniej syfow na gebie mają....

       a co do odwyku... powolutku i sie chec zmniejszy
       makarony i ryz moza zjadac, to mniej do cukierkow bedzie ciagnelo
       podobno
       • 14.04.09, 09:50
        gdyby nie cukier to wydaje mi się że już obrzydliwie zdrowotnie si ęodżywiam,
        razowe makarony, rożne ryże, soczewice, kasze, pestki , żurawiny i inne cuda
        wianki, nie jadam żadnych buee grili i ogólnie, ale z tymi słodyczami to jest
        zonk, zdarza się że parę tygodni nei jem, ale to jak detoks od forumu, zawsze
        polegnę na herbacie z cytryną i czekoladzie, tylko kawaleczek, tylko troszkę i
        od rzemyczka do koniczka.
        --
        nic nie jest pewne poza tym, że się obudziłam
     • 13.04.09, 20:47
      ceee napisał:

      > wynika tyle ze czas sie zaprzyjaznic z cukrzyca
      a Ty sie kiedys po grejpfruta wybierales
      dotarles do tego warzwniaka?

      bo one podobno reguluja te sprawy
      (jesli jest cos do regulowania, bo ja sie na cyferkach tego rodzaju
      nie znam)
      • 13.04.09, 22:02
       wyrzucilem 10 grejfrutow w srodku lasu w ramach walki ze zludzeniami o schudnieciu
       • 14.04.09, 09:19
        najs
    • 13.04.09, 21:24
     ooo , glukometr masz :)
     ktoś Ci go dał , więc po coś , a po co?
     --
     upside down life
     • 13.04.09, 22:00
      dla glukometru 90 to gorna dawka normy, nizsza niz przy badaniu krwi. a ja
      przestalem od paru lat tolerowac alkohol, nie upijam sie, jak niegdys, tylko
      zmeczony jestem. jestem genetycznie predysponowany do bycia polowka czlowieka,
      cukrzyca to przesrana sprawa. aczkolwiek trzeba brac pod uwage ze badam to w
      okresie swiat.
      • 13.04.09, 22:10
       dostałeś glukometr bo dziwnie metabolizujesz alko? 8| yyyyyy
       no to się na razie pobadaj a na wnioski to czas jeszcze,
       coś bym na pocieszkę napisała ale mogłoby to skierować na ślepe ścieżki więc
       jednak nie
       --
       upside down life
       • 13.04.09, 22:14
        to nie moj glukometr tylko ojca cukrzyka, zmierzylem sie przed swiatecznym
        sniadankiem, i po zjedzeniu 5 jajek, michy salatki warzywnej, drugiej z sosem
        tatarskim, herbata z 5 lyskami cukru, i 5 malymi sledzikami
      • 13.04.09, 22:13
       ok, w necie ogolne sranie po scianie, raz ze wyniki dobre raz ze zle, trzeba po
       prostu chudnac w koncu
       • 13.04.09, 22:15
        no, nie do końca tak z tymi wynikami
        rzucasz jedzenie? no to kciuki trzymam :)
        --
        upside down life
        • 13.04.09, 22:17
         czyli co juz ide na insuline?
         • 13.04.09, 22:19
          zaraz byś tam insulinę chciał :D
          sporo wciągnąłeś na to świąteczne śniadanko
          nie wiem czy taki sybaryta jedzeniowy tez schodzi do poziomu wyjściowego po 2
          godzinach
          trzeba było się zmierzyc po 3 , jak experymentowac to na całego
          --
          upside down life
          • 13.04.09, 22:22
           ale wedle norm nikt nie musi schodzic po dwoch godzinach. zawsze po jedzeniu sa
           wyzsze
           • 13.04.09, 22:23
            mow co wiesz. jesli bede jadl jak wegetarianin maskianski, to bede mogl sie
            kiedys jeszcze upic?
            • 13.04.09, 22:24
             o boze cukier niszczy kolagen
             • 14.04.09, 11:50
              No dobra, a oprócz tego glukometru, to robiłeś już jakieś badania, krzywa
              cukrowa itp?
              Świetnie zbija cukier specjalna dieta cukrzycowa i samo się na niej chudnie:)
              Mogę służyć pomocą jakby co.

              --
              Pod Szczurem
              • 15.04.09, 00:10
               chodzenie do lekarzy z przypadlosciami na ktore sie nie umiera w blizszej
               perspektywie jest nieprzyjemne, nie chadzam. dziekuje za oferte pomocy.
            • 13.04.09, 22:36
             wiele to chyba nie wiem ale i tak trochę tego jest
             nie będę mulić forum
             jak chcesz jakieś tropy do sprawdzenia to chyba na @ najlepiej
             --
             upside down life
           • 13.04.09, 22:29
            ja tam widzę róznicę zaraz po jedzeniu i po 2 godzinach( w sensie formalnym)
            ale ja teoretyk jestem i sie nie znam
            --
            upside down life
            • 14.04.09, 19:15
             a wiecie,ze sa tacy co duzo cukru jedza a po chwili we krwi maja go bardzo malo
             no i wtedy zaczyna sie jazda i nic nie pomaga tylko pozbycie sie cukru z
             diety,hipoglokemia
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.