Dodaj do ulubionych

Czy to fałszerstwo czy tylko drobne pomyłki???

16.11.06, 20:28
Proszę o pomoc, bo nie wiem czy poniższe to fałszerstwo, czy też tylko (jak
chce PIS-owa dyrektor i jej SLD-SdPL owskie pupilki)tylko drobne kancelaryjne
uchybienie???

Teks poniżej:

OŚWIADCZENIE


Około 16-17.10.2006r otrzymałam od teczki aktowe spraw wraz z pismem o
skierowaniu ich do ZOR w celach windykacyjnych. Sprawdzając zasadność
wnioskowanej windykacji natknęłam się na liczne uchybienia w rejestracji pism
zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
Najpoważniejsze zarzuty miałam do teczki aktowej spraw rolnośrodowiskowych
p. B... M.. EP )#(#$@!%! w której stwierdziłam istnienie czterech wniosków
rolnośrodowiskowych w tym trzech o tym samym numerze kancelaryjnym 1521, tej
samej dacie wpływu czyli 22.03.2005 oraz tej samej godzinie 16.13.
1. Wniosek , który wpłynął 13stycznia 2005r l.dz.101/05 godz.13.56.
Zawierał tylko pakiet półnaturalnych łąk dwukośnych w ilości 79,60 ha na
kwotę 70048zł. Na wniosku widnieje podpis wnioskodawcy M. B... oraz data
sporządzenia 12-01-2005r. W sekcji I. Cel złożenia wczesniej zaznaczony
niebieskim piórem „wniosek” został przekreślony czarnym piórem i i
zaznaczono zmiana. Pomimo tego 01-03-2005r do p. K... B... wysłano pismo
informujące między innymi o konieczności prowadzenia rejestru
rolnośrodowiskowego, którego wzór oraz instrukcję przesłano 01-03-2005r za
ZPO (odebrane02-03-2005r). W dniu 07. marca wysłano kolejne pismo z
załączeniem kompletnego formularza wniosku rolnośrodowiskowego za ZPO
(odebrano 07-03-2005r). Powyższe pozwala przypuszczać, że mamy do czynienia z
wnioskiem, a nie zmianą do wniosku.
2. Wniosek z dnia 22 marca2005r zarejestrowany pod l.dz. 1521 o godz.
16.13. Mamy tu do czynienia z TRZEMA POSTACIAMI tego wniosku, pomimo, że w
książce kancelaryjnej w tym dniu i pod tym nr zarejestrowano tylko jeden
wniosek. Jest to wersja kontynuacyjna pakietu ekologicznego bez łak
ekstensywnych.. W sekcji XI wniosku widnieje data sporządzenia 21-03-2005 i
podpis p. M... B...
3. DRUGA POSTAĆ WNIOSKU z dnia 22-03-2005r l.dz.1521., godz 16.13
powstała najprawdopodobniej ok.15.11.2005r. W tym okresie pracownica AA
zamknęła zarejestrowaną w PROW sprawę dla łąk ekstensywnych, a pakiet ten
pojawił się w drugiej wersji wniosku. W sekcji XI w miejscu data i podpis
wnioskodawcy widnieje podpis p. B i data 22.03.05r. Prawdopodobnie w tym
okresie wniosek z 13.01.2005r stał się zmianą do wniosku z 22marca2005r!
Zgodnie zaś z obowiązującymi procedurami nie można było dodać dodatkowego
pakietu do wniosku kontynuacyjnego po 15.06.2005r.
4. TRZECIA POSTAĆ WNIOSKU z 22-03-2005r powstała ok.14grudnia 2005r. W
tym bowiem czasie (13.12.2005) p. B... K...(pełnomocnik)został wezwany do
złożenia wyjaśnień w sprawie obszarowej. Po skontrolowaniu działek (PEG)
stwierdzono, ze w rzeczywistości powierzchnia stwierdzona to 300,12 ha a nie
jak podawał dotychczas 304,16ha. Pan B... złożył 14.12.2005r stosowna zmianę
do wniosku rolnośrodowiskowego i podpisał jako K...B..., ale zmiana ta jest
uwidoczniona na TRZECIEJ WERSJI WNIOSKU 22.marca2005r! W sekcji XI w miejscu
data i podpis wnioskodawcy jest podpis M... B... ale nie jest to podpis
tożsamy z wcześniejszymi podpisami, natomiast jest prawie identyczny z
podpisem złożonym na zmianie z 14.grudnia 2005r czyli podpisem p. K... B...
Data przy podpisie to 22.03.05 . Na pierwszej stronie jest adnotacja
ołówkiem sporzadzona przez pracownicę... „ wprowadzić, bo to jest ostat”. Ta
też wersja została wprowadzona do systemu 30 stycznia 2006r.
5. Raport z kontroli administracyjnej wniosku z dnia 22.03.2005r w dniu
7 kwietnia 2006r sporządziła pracownica. A. K.- B., decyzję o przyznaniu
płatności sporządziła p. A.A. Decyzję podpisał urzędujący wówczas Kierownik
BP#)(

Przeprowadziłam postępowanie wyjaśniające. Na okoliczność podejrzenia o
wyłudzenie dopłat w kwocie co najmniej 70857,60zł, gdyż :

1. Nie można przyjąć TRZECH RÓŻNYCH WNIOSKÓW jednocześnie z ta sama
datą, l.dziennika i godziną. Jest to rażące naruszenie obowiązujących
procedur!
2. Nie można wprowadzić danych z TRZECH RÓZNYCH WNIOSKÓW! Zgodnie z
procedurą liczy się tylko wniosek, który wpłynął jako pierwszy czyli z 13
stycznia 2005r. Wniosek z 22 marca nie mógł być przyjęty jako wniosek tylko
jako korekta lub zmiana!
3. Nie można dowolnie manipulować wnioskami tzn. z wniosku robić zmianę
(jak w przypadku wniosku z 13.01.2005r) i nanosić ja na wniosek z 22
marca.2005r.
4. Nie można nanosić zmiany złożonej 14.12.2005r na wniosek który nosi
datę 22marca2005r, bo jeszcze w ARIMR nie ma jasnowidzów!


Jednocześnie w25września 2006r wpłynęła informacja od Dyrektor ZOR, że w
gospodarstwie rolnym zostanie przeprowadzona kontrola z IUP. Kontrola do
8.listopada nie została przeprowadzona. Doniesienie o nieuprawianiu przez co
najmniej 3lata ziemi przez p. Krzysztofa Babińskiego Było podpisane.

Wobec powyższych ustaleń oraz działań Dyrekcji ZOR zdecydowałam się
o sprawie powiadomić Departament Audytu i Kontroli.


ZOSTAŁAM ODWOŁANA W DNIU DZISIEJSZYM.

Pozdrawiam radnych sejmiku PRawa i Sprawiedliwości, a blokowi SLD&Company
gratuluję członków i kryptopopleczników.
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka