Dodaj do ulubionych

Duchowieństwo świadków Jehowy

06.05.15, 22:07
Z dniem 13 maja 2014 roku przestała funkcjonować nazwa Związku: „STRAŻNICA - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce" W to miejsce za pomocą nowo zaakceptowanego statutu wprowadzono nazwę: "ŚWIADKOWIE JEHOWY W POLSCE"

Centrala Świadków Jehowy została zmuszona do zmiany dotychczasowego statutu.

Aktualny statut znajdziesz tutaj: biurorachunkowe-glogow.home.pl/jw-ex/data/documents/Statut_2014.pdf

Po drugie: doniosłe znaczenie ma zmiana w rozdziale 6 statutu zatytułowanym URZĘDY DUCHOWE. Zmienione zapisy stoją w sprzeczności z dotychczasową doktryną Ciała Kierowniczego: Strażnica z dnia 1 stycznia 2002r. str 6-7, artykuł „Czy równość społeczna jest naprawdę możliwa?”, w którym czytamy:
„Świadkowie Jehowy starają się żyć zgodnie z zasadami biblijnymi. Wiedzą, że w oczach Bożych podział na klasy społeczne nie ma żadnego znaczenia. Dlatego nie dzielą się na duchownych i laików ani nie ma wśród nich segregacji ze względu na kolor skóry czy status materialny”.
W nowym statucie mamy już wyraźne odstępstwo od wymienionej zasady, tak zwane nowe światło ustanawia klasę duchowieństwa wśród świadków Jehowy.

Wcześniejsze statuty Związku jw-ex.pl/historia/historia-pisana-statutem/

Opinia prawna: biurorachunkowe-glogow.home.pl/jw-ex/data/documents/opinia_prawna_statut.pdf
--
Byłem świadkiem Jehowy - Stop ostracyzmowi
www.jw-ex.pl
Obserwuj wątek
  • pocoo Re: Duchowieństwo świadków Jehowy 06.05.15, 22:22
   Pewien katolicki biskup powiedział do mnie;"Kościól zmieniał.zmienia i zmieniał będzie.Takie prawo dał mu bóg".
   Świadkom Jehowy takie prawo dał Jehowa.
   A co za różnica?Jeden diabeł.Świadek i katolik,dwa bratanki.
  • bioslawek Zakon-duchowienstwo-starsi zboru 07.05.15, 00:08

   .> W nowym statucie mamy już wyraźne odstępstwo od wymienionej zasady, tak zwane n
   > owe światło ustanawia klasę duchowieństwa wśród świadków Jehowy.


   Zakon (łac. ordo) – organizacja, której członkowie oddają się w sposób szczególny wypełnianiu zasad danej religii. Członkowie zakonu (mężczyźni – mnisi, zakonnicy, bracia; kobiety – zakonnice, mniszki, siostry) zwykle nie są postrzegani ani jako świeccy, ani jako członkowie kleru, choć np. w Kościele katolickim możliwe jest łączenie członkostwa w zakonie ze święceniami kapłańskimi (osobie takiej przysługuje tytuł „ojca”).

   portalwiedzy.onet.pl/92688,,,,duchowienstwo,haslo.html
   Duchowieństwo, ogół duchownych, tj. osób, które wg zasad danej religii uprawnione są do sprawowania kultu; w znaczeniu szerszym - także osoby nie posiadające takich uprawnień, lecz nie zaliczane do tzw. laikatu (np. bracia zakonni bez święceń). Termin ma źródło w nauce Nowego Testamentu o człowieku nowym, posiadającym Ducha Św., przeciwstawionym człowiekowi cielesnemu.


   www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4%85%C5%BCki/wola-jehowy/starsi-zboru/
   Jaka jest rola starszych zboru?

   W naszej organizacji nie ma opłacanej klasy duchownych. Podobnie jak to było w początkach chrystianizmu, ‛zbór Boga pasą’ nadzorcy zwani starszymi (Dzieje 20:28). Są to duchowo dojrzali mężczyźni, którzy spełniają określone wymagania. Pasterze ci przewodzą zborowi i czynią to „nie pod przymusem, lecz chętnie, ani nie z umiłowania nieuczciwego zysku, lecz ochoczo” (1 Piotra 5:1-3). Co konkretnie dla nas robią?
   • pocoo Re: Zakon-duchowienstwo-starsi zboru 07.05.15, 09:52
    bioslawek napisał:

    > ‛zbór Boga pasą’

    Pasą i pilnują bez psa?Wątpię.

    > nadzorcy zwani starszymi

    Wcale się nie dziwię.

    >Są to duchowo dojrzali mężczyźni,

    Skąd wiesz? Oni ci powiedzieli?

    >którzy spełniają określone wymagania.

    Jak kapo w obozie?

    >Pasterze ci przewodzą zborowi i czynią to „nie pod przymusem, lecz chętnie,

    Pilnują ,nadzorują,napominają,upominają baranki ,trzymają za pyski i donoszą tym wyżej w hierarchii.

    Ten twój Jehowa to "cienki bolek" skoro potrzebuje takich pomocników,a ta wasza organizacja to typowa komuna.Żenujące.
   • skarbnik01 Re: Zakon-duchowienstwo-starsi zboru 07.05.15, 11:51
    bioslawek napisał:

    > Zakon (łac. ordo) – organizacja, której członkowie oddają się w sposób
    > szczególny wypełnianiu zasad danej religii.
    Członkowie zakonu (mężczyźn
    > i – mnisi, zakonnicy, bracia; kobiety – zakonnice, mniszki, siostry
    > ) zwykle nie są postrzegani ani jako świeccy, ani jako członkowie kleru, choć n
    > p. w Kościele katolickim możliwe jest łączenie członkostwa w zakonie ze święcen
    > iami kapłańskimi
    (osobie takiej przysługuje tytuł „ojca”).
    >
    > portalwiedzy.onet.pl/92688,,,,duchowienstwo,haslo.html
    > Duchowieństwo, ogół duchownych, tj. osób, które wg zasad danej religii uprawnio
    > ne są do sprawowania kultu; w znaczeniu szerszym - także osoby nie posiadające
    > takich uprawnień, lecz nie zaliczane do tzw. laikatu (np. bracia zakonni bez św
    > ięceń). Termin ma źródło w nauce Nowego Testamentu o człowieku nowym, posiad
    > ającym Ducha Św., przeciwstawionym człowiekowi cielesnemu.
    >

    > (...)

    Trzeba przyznać, że świadkowie Jehowy coraz więcej rozwiązań kopiują z kościoła katolickiego.
    --
    Byłem świadkiem Jehowy - Stop ostracyzmowi
    www.jw-ex.pl
    • bioslawek Znowu wasza porażka 07.05.15, 12:55
     > Trzeba przyznać, że świadkowie Jehowy coraz więcej rozwiązań kopiują z kości
     > oła katolickiego.


     Trzeba przyznać, że tego typu struktury nie dotyczą jedynie kościoła katolickiego, ale każdej zorganizowanej denominacji chrześcijańskiej. Natomiast słowo "zakon (prawo) funkcjonuje już w Biblii. Innymi słowy:znowu połamaliście zęby :)
     • skarbnik01 Re: Znowu wasza porażka 07.05.15, 13:43
      bioslawek napisał:

      > > Trzeba przyznać, że świadkowie Jehowy coraz więcej rozwiązań kopiują z
      > kości
      > > oła katolickiego.

      >
      > Trzeba przyznać, że tego typu struktury nie dotyczą jedynie kościoła katolickie
      > go, ale każdej zorganizowanej denominacji chrześcijańskiej. Natomiast słowo "za
      > kon (prawo) funkcjonuje już w Biblii. Innymi słowy:znowu połamaliście zęby :)

      Czyżby? Znowu nie czytasz uważnie własnego statutu!

      Charakter zakonny ma jedynie "Wspólnota Specjalnych Sług Pełnoczasowych" (art 44-50).
      Urzędy duchowe to członkowie Wspólnoty oraz starsi (art 52).

      Kto tu sobie zęby połamał?
      Jak widać Twoje wyśmienite samopoczucie i zadufanie w sobie wynika wprost z niewiedzy.
      --
      Byłem świadkiem Jehowy - Stop ostracyzmowi
      www.jw-ex.pl
      • bioslawek Prawne ugruntowywanie dobrej nowiny 08.05.15, 08:17
       > Charakter zakonny ma jedynie "Wspólnota Specjalnych Sług Pełnoczasowych" (art 4
       > 4-50).

       pl.wikipedia.org/wiki/Zakon
       Zakon (łac. ordo) – organizacja, której członkowie oddają się w sposób szczególny wypełnianiu zasad danej religii.

       Porównaj;

       wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102012154
       Pionier to ktoś, kto [w sposób szczególny] postanowił poświęcać na służbę kaznodziejską znaczną część swego czasu. Chociaż wszyscy Świadkowie Jehowy są głosicielami dobrej nowiny, to niektórzy tak ułożyli swoje życie, by działać w charakterze pionierów stałych. Przeznaczają oni na służbę 70 godzin miesięcznie. Aby sprostać temu zadaniu, wielu z nich ogranicza czas pracy zarobkowej i zatrudnia się na niepełny etat. Inni zostają skierowani jako pionierzy specjalni na tereny, gdzie potrzeba więcej głosicieli.

       > Urzędy duchowe to członkowie Wspólnoty oraz starsi (art 52).

       pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo
       Duchowieństwo, także kler (łac. clerus z gr. kléros) − ogół duchownych danego Kościoła lub wspólnoty religijnej.

       Pojęcie stanu duchownego powstało w prawie wyznaniowym, które zazwyczaj odróżnia duchowieństwo, czyli kler (gr. kleros 'udział'), od wiernych, czyli laikatu (gr. laos 'lud').

       www.racjonalista.pl/kk.php/s,3244
       Polskie prawo nie zawiera definicji duchownego. Oprócz duchownych ustawy wyznaniowe wymieniają osoby zakonne lub członków zakonu oraz członków diakonatu. Duchowni nie tworzą grupy jednolitej. Ustawy wyróżniają duchownych pełniących funkcje religijno-kultowe w sposób stały, a także duchownych wybieranych na określoną kadencję. Przy braku wyraźnych wskazówek określających cechy osoby duchownej, zagadnienie to precyzują normy prawa wewnętrznego samych kościołów i innych związków wyznaniowych, np. statuty związków wyznaniowych wpisanych do rejestru MSWiA.

       Porównaj;


       www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4%85%C5%BCki/wola-jehowy/starsi-zboru/
       W naszej organizacji nie ma opłacanej klasy duchownych. Podobnie jak to było w początkach chrystianizmu, ‛zbór Boga pasą’ nadzorcy zwani starszymi (Dzieje 20:28). Są to duchowo dojrzali mężczyźni,którzy spełniają określone wymagania. Pasterze ci przewodzą zborowi i czynią to „nie pod przymusem, lecz chętnie, ani nie z umiłowania nieuczciwego zysku, lecz ochoczo” (1 Piotra 5:1-3). Co konkretnie dla nas robią?

       Korzystne rozwiązanie prawne, a nie naśladowanie Kościoła Katolickiego. Szukacie sensacji tam, gdzie jej nie ma. Na bezrybiu i rak ryba:

       wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200271608
       OBRONA ORAZ PRAWNE UGRUNTOWYWANIE DOBREJ NOWINY (broszura)


       www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4%85%C5%BCki/kr%C3%B3lestwo-bo%C5%BCe/zwyci%C4%99stwa/

       Zwycięstwa odnoszone przez Królestwo — „prawne ugruntowywanie dobrej nowiny”


       [.....] Jak na przestrzeni lat władze waszego kraju traktowały Świadków Jehowy? Czy cieszycie się pewną miarą wolności religijnej? Jeśli tak, prawdopodobnie w znacznym stopniu zawdzięczacie to swoim współwyznawcom, którzy przez dziesiątki lat walczyli o „obronę oraz prawne ugruntowywanie dobrej nowiny” (Filip. 1:7). Przeanalizowanie historii zwycięstw prawnych odnoszonych przez Świadków Jehowy może — bez względu na to, gdzie mieszkasz — bardzo umocnić twoją wiarę. W tej części książki omówimy niektóre z tych ważnych zwycięstw. Stanowią one wspaniały dowód, że Królestwo jest realnym rządem, gdyż nigdy nie odnieślibyśmy ich o własnych siłach!

       • skarbnik01 Re: Prawne ugruntowywanie dobrej nowiny 08.05.15, 14:19
        bioslawek napisał:

        > > Charakter zakonny ma jedynie "Wspólnota Specjalnych Sług Pełnoczasowych"
        > (art 4
        > > 4-50).
        >
        > pl.wikipedia.org/wiki/Zakon
        > Zakon (łac. ordo) – organizacja, której członkowie oddają się w sposób
        > szczególny
        wypełnianiu zasad danej religii.
        >
        > Porównaj;
        >
        (...)

        > > Urzędy duchowe to członkowie Wspólnoty oraz starsi (art 52).
        >
        > pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo
        > Duchowieństwo, także kler (łac. clerus z gr. kléros) − ogół duchownych da
        > nego Kościoła lub wspólnoty religijnej.
        >
        > Pojęcie stanu duchownego powstało w prawie wyznaniowym, które zazwyczaj odróżni
        > a duchowieństwo, czyli kler (gr. kleros 'udział'), od wiernych, czyli laikatu (
        > gr. laos 'lud').
        >
        > www.racjonalista.pl/kk.php/s,3244
        > Polskie prawo nie zawiera definicji duchownego. Oprócz duchownych ustawy
        > wyznaniowe wymieniają osoby zakonne lub członków zakonu oraz członków diakonat
        > u. Duchowni nie tworzą grupy jednolitej. Ustawy wyróżniają duchownych pełnią
        > cych funkcje religijno-kultowe w sposób stały, a także duchownych wybieranych n
        > a określoną kadencję. Przy braku wyraźnych wskazówek określających cechy osoby
        > duchownej, zagadnienie to precyzują normy prawa wewnętrznego samych kościołów i
        > innych związków wyznaniowych, np. statuty związków wyznaniowych wpisanych do r
        > ejestru MSWiA.

        > [u]
        >(...)

        Bardzo się cieszę, że w końcu zaprzestałeś przejmować się definicjami zbudowanymi przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy i odwołujesz się do normalnych, świeckich źródeł. Cóż z tego, że Ciało Kierownicze poprzez statut określa kto może być duchownym wśród świadków Jehowy?

        Statut sobie, a rozsądek sobie! Brawo! Tak trzymaj! :)

        Podobnie jak Ty wolę korzystać z definicji Racjonalistów:)

        --
        Byłem świadkiem Jehowy - Stop ostracyzmowi
        www.jw-ex.pl
       • skarbnik01 Statut: tylko starsi i członkowie Wspólnoty Sług 08.05.15, 14:37
        Jednak Statut Świadków Jehowy w Polsce za osoby duchowne uznaje tylko członków "Wspólnoty Sług" oraz starszych (art 52).

        Charakter zakonny nadano w statucie tylko "Wspólnocie Sług".

        Zatem do Waszego duchowieństwa Wasz statut nie zalicza nikogo więcej.
        --
        Byłem świadkiem Jehowy - Stop ostracyzmowi
        www.jw-ex.pl
     • pocoo Re: Znowu wasza porażka 07.05.15, 13:45
      bioslawek napisał:

      > Trzeba przyznać, że tego typu struktury nie dotyczą jedynie kościoła katolickie
      > go, ale każdej zorganizowanej denominacji chrześcijańskiej. Natomiast słowo "za
      > kon (prawo) funkcjonuje już w Biblii. Innymi słowy:znowu połamaliście zęby :)

      Wszystkie religijne struktury są takie same.Niczym się od katolików nie różnicie oprócz świętych obrazów oraz wizji "królestwa" po Armagedonie.Dawaj dobrowolne datki szefom,ponieważ tylko tego od ciebie oczekują.Resztę mają gdzieś.Nie wierzysz?Sprawdź.
      Jak każda religia.Każda wybrana.
  • skarbnik01 Re: Duchowieństwo świadków Jehowy 07.05.15, 12:32
   skarbnik01 napisał(a):

   > Z dniem 13 maja 2014 roku przestała funkcjonować nazwa Związku: „STRAŻNIC
   > A - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków
   > Jehowy w Polsce" W to miejsce za pomocą nowo zaakceptowanego statutu wprowadzo
   > no nazwę: "ŚWIADKOWIE JEHOWY W POLSCE"
   >
   > Centrala Świadków Jehowy została zmuszona do zmiany dotychczasowego statutu.
   >
   > Aktualny statut znajdziesz tutaj: biurorachunkowe-glogow.home.pl/jw-ex/data/documents/Statut_2014.pdf
   > (...)

   Według art. 5 i art. od 25 do 30 nowego statutu, jedynym dysponentem majątku Świadków Jehowy w Polsce jest Biuro Główne Świadków Jehowy w Brooklynie, Nowy Jork. W ten sposób ubezwłasnowalnia się do tej pory prawnie działający Zarząd, wprowadzając sposób zarządzana określony w art. 15 statutu, z którego wynika że zupełną władzę nad działalnością i majątkiem świadków Jehowy w Polsce ma amerykańska centrala w Brooklyn'ie.

   Z art. 28 i 29, dowiadujemy się, że to nie Jehowa, ani nie Jezus sprawuje duchowy nadzór nad zborami, ale Ciało Kierownicze dzierżąc autokratyczną władzę duchową i administracyjną nad całym majątkiem.

   Z artykułów 30 i 85 statutu jednoznacznie wynika, że wszelkie działania związane z majątkiem w Polsce muszą być zaakceptowane przez centralę w Brooklyn'ie. Komitet Oddziału w Polsce nie ma żadnych praw, a jakikolwiek bunt grozi natychmiastowym odwołaniem.

   Dodać tu trzeba, że budowane ogromnym wysiłkiem przez Świadków Jehowy w Polsce Sale Królestwa stały się własnością Centrali Brooklyn'skiej.

   Kto i na jakiej podstawie oddał majątek społeczności polskich Świadków Jehowy amerykańskiej korporacji? Same nieruchomości można oszacować na kwotę około miliarda złotych oddanych bez walki amerykanom. Tylko bić brawa :(

   --
   Byłem świadkiem Jehowy - Stop ostracyzmowi
   www.jw-ex.pl
   • skarbnik01 Duchowieństwo ŚJ z USA przejmuje polski majątek 07.05.15, 12:47
    skarbnik01 napisał(a):

    > Według art. 5 i art. od 25 do 30 nowego statutu, jedynym dysponentem majątk
    > u Świadków Jehowy w Polsce jest Biuro Główne Świadków Jehowy w Brooklynie, Nowy
    > Jork
    . (...)
    > (...)
    > Dodać tu trzeba, że budowane ogromnym wysiłkiem przez Świadków Jehowy w Pols
    > ce Sale Królestwa stały się własnością Centrali Brooklyn'skiej
    .

    Trzeba powiedzieć to wprost: DUCHOWIEŃSTWO ŚWIADKÓW JEHOWY Z USA PRZEJĘŁO POLSKI MAJĄTEK!
    --
    Byłem świadkiem Jehowy - Stop ostracyzmowi
    www.jw-ex.pl
    • bioslawek Ta sama religia, ten sam duch, chrzest i wiara 07.05.15, 12:58
     skarbnik01 napisał(a):

     > Trzeba powiedzieć to wprost: DUCHOWIEŃSTWO ŚWIADKÓW JEHOWY Z USA PRZEJĘŁO PO
     > LSKI MAJĄTEK!


     Spokojnie nikt nikogo nie okradł, u Świadków Jehowy wszystko wspólne od zawsze :)

     wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2010683
     Jedność wyróżnia religię prawdziwą

     „Przywiodę ich do jedności jak trzodę w zagrodzie” (MICH. 2:12).

     • skarbnik01 Re: Ta sama religia, ten sam duch, chrzest i wiar 07.05.15, 13:33
      bioslawek napisał:

      > skarbnik01 napisał(a):
      >
      > > Trzeba powiedzieć to wprost: DUCHOWIEŃSTWO ŚWIADKÓW JEHOWY Z USA PRZEJ
      > ĘŁO PO
      > > LSKI MAJĄTEK!

      >
      > Spokojnie nikt nikogo nie okradł, u Świadków Jehowy wszystko wspólne od zawsze
      > :)
      >
      > wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2010683
      > Jedność wyróżnia religię prawdziwą
      >
      > „Przywiodę ich do jedności jak trzodę w zagrodzie” (MICH. 2:12).

      > ]

      Jeżeli istotnie jest taka jednomyślność, jeden duch, to dlaczego decyzje muszą zapadać w USA, a nie w Polsce? Dlaczego polscy świadkowie Jehowy nie mogą samodzielnie podejmować decyzji o majątku, który sami wypracowali?

      --
      Byłem świadkiem Jehowy - Stop ostracyzmowi
      www.jw-ex.pl
      • pocoo Re: Ta sama religia, ten sam duch, chrzest i wiar 07.05.15, 13:38
       skarbnik01 napisał(a):

       > Jeżeli istotnie jest taka jednomyślność, jeden duch, to dlaczego decyzje muszą
       > zapadać w USA, a nie w Polsce? Dlaczego polscy świadkowie Jehowy nie mogą samod
       > zielnie podejmować decyzji o majątku, który sami wypracowali?
       >
       Przecież bioslawek napisał,że wszystko jest wspólne. Co polskie to i amerykańskie,a co amerykańskie to tylko ich.
       Prymitywna trzoda i cwany pastuch.
      • bioslawek Ciało Kierownicze ŚJ zgodne z wzorem 1 wieku 07.05.15, 23:35
       > Jeżeli istotnie jest taka jednomyślność, jeden duch, to dlaczego decyzje muszą
       > zapadać w USA, a nie w Polsce?


       CZĘŚĆ: 6

       SCENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PIERWSZYCH
       CHRZEŚCIJAN


       Czy kiedykolwiek Bóg miał zorganizowany lud ? Tzn. było ,,jakieś ciało''
       które zarządzało, sądziło,wykluczało, pouczało na podstawie prawa itd. ?
       Bezsporne chyba jest to, że w I wieku naszej ery naród ten został
       odrzucony ,a na naśladowców Jezusa został wylany duch święty
       (Ewangelia Mateusza 21:43, 23:31-36, 24:1-2, Ewangelia Łukasza 21:20-
       24, Ewangelia Jana 15:15, Dzieje Apostolskie 2:1-12).
       Jak Bóg Jehowa kierował nowym zborem w I wieku ?
       Podkreślam ważne zdania w tym temacie.

       Reszta tutaj: bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/c59bwiadkowie-jehowy-a-coraz-lepsze-zrozumienie-rc3b3c5bcnych-kwestii-biblijnych-nowe-c59bwiatc582a3.pdf
      • bioslawek Ciało Kierownicze i zamianowywanie starszych 07.05.15, 23:38
       "Poza tym Paweł, Barnabas, Tytus i najwyraźniej także Tymoteusz mieli
       udział w mianowaniu „starszych” (Dz 14:21-23; 1Tm 5:22; Tyt 1:5). Brak
       jakichkolwiek wzmianek o tym, by zbory same ich sobie wybierały. Po
       informacji o ponownej wizycie Pawła i Barnabasa w Listrze, Ikonium i
       Antiochii dodano, że „w każdym zborze ustanowili [gr. cheirotonésantes] (...)
       starszych” (Dz 14:23). W dziele The Acts of the Apostles (F.F. Bruce, 1970, s.
       286) zamieszczono następującą uwagę na temat sensu greckiego czasownika
       cheirotonéo: „Chociaż pod względem etymologicznym [cheirotonéo] znaczy
       ‚wybierać przez podniesienie ręki’, z czasem zaczęto używać go w znaczeniu
       ‚wyznaczyć’, ‚mianować’: por. to samo słowo z przedrostkiem [pro: „przed”] w
       x. 41”. W Słowniku grecko-polskim pod red. Z. Abramowiczówny (Warszawa
       1965, t. IV, s. 611) podano podstawowe znaczenia słowa cheirotonéo, po
       czym powiedziano: „późn[iej] og[ólnie] wyznaczyć, zamianować, (...)
       wyznaczyć na stanowisko w kościele”. Podobnie w dziele A Greek and English
       Lexicon to the New Testament (Londyn 1845, s. 673) J. Parkhurst wyjaśnia: „Z
       dopełnieniem w bierniku: wyznaczyć lub zamianować na urząd, chociaż nie
       przez głosowanie”. Do zamianowania tych chrześcijan na urząd „starszego”
       nie było potrzebne głosowanie przez podniesienie ręki."

       Reszta tutaj:
       bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/c59bwiadkowie-jehowy-a-coraz-lepsze-zrozumienie-rc3b3c5bcnych-kwestii-biblijnych-nowe-c59bwiatc582a3.pdf
     • pocoo Re: Ta sama religia, ten sam duch, chrzest i wiar 07.05.15, 13:34
      bioslawek napisał:


      > Spokojnie nikt nikogo nie okradł, u Świadków Jehowy wszystko wspólne od zawsze
      > :)

      Jak w komunie.Wszystko wspólne i wszystko "za darmo".
      "Ale to już było i nie wróci więcej". "To se ne vrati pane Havranek. To se ne vrati".


      > „Przywiodę ich do jedności jak trzodę w zagrodzie” (MICH. 2:12).[/b
      >
      I tu popieram pastuchów.Jesteście trzodą na pewno.
  • putin_lebioda3 Re: Duchowieństwo świadków Jehowy 07.05.15, 13:43
   Piękne fanfary, a na stołku musi ktoś siedzieć. Ktoś w końcu musi podejmować decyzje. Jak chcą świadokowie zastapić złych ludzi na stołku? Swoją notką? Nowym postulatem, czy może zabić ich śmiechem przez nowy tekst w paragrafie św. Jehowych.
   • skarbnik01 Wolność 07.05.15, 22:48
    kot404 napisał(a):

    > Jeśli chcesz być wolnym człowiekiem, to przestań pisać na rzecz Świadków Jehowy
    > !

    Jeśli przyjąć, że wolność to brak przymusu, to dla mojej wolności nie ma znaczenia czy nadal będę pisał czy też zaprzestanę pisania - bo robię to bez jakiegokolwiek przymusu.

    --
    Byłem świadkiem Jehowy - Stop ostracyzmowi
    www.jw-ex.pl
   • skarbnik01 Nie pisze na ich rzecz 07.05.15, 22:56
    kot404 napisał(a):

    > Jeśli chcesz być wolnym człowiekiem, to przestań pisać na rzecz Świadków Jehowy
    > !

    Dodam, że nie piszę na rzecz świadków Jehowy, a jedynie na ich temat.

    --
    Byłem świadkiem Jehowy - Stop ostracyzmowi
    www.jw-ex.pl

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka