Dodaj do ulubionych

Kościół powinien pouczać wyborców i polityków

02.11.18, 10:05
Kościół na mocy swojego obowiązku nauczania, który otrzymał od Chrystusa powinien wskazywać swoim wiernym na jakich przedstawicieli do władz samorządowych oraz centralnych powinni oni głosować w wyborach. To jest powinność Kościoła, aby wskazywać, który kandydat do sprawowania władzy w imieniu swoich wyborców, kieruje się Dekalogiem i nauką Chrystusa.

Działanie państwa, polityków (zwłaszcza katolickich) nie może stać w sprzeczności z ostatecznym celem człowieka, jakim jest zbawienie. Nie mogą oni prowadzić obywateli do grzechu, a obywatele mają prawo wiedzieć jakimi wartościami powinien kierować się ich przedstawiciel. Dlatego napominanie, kierowanie i wskazywanie właściwych postaw i ludzi jest obowiązkiem Kościoła i jeśli można dziś sformułować jakiś zarzut, to raczej taki, że zbyt często się on od tego obowiązku uchyla.


--
Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
Obserwuj wątek
    • feelek Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 14:11
     Ja zrozumiałem wszystko i też uważam, że może nie psychiatra, a jakieś miejsce do dyskusji postaw człowieczeństwa (może... to forum ;) ), to jedyne miejsce, gdzie powinieneś się Enrique udać.
     Poniżej argumentacja.

     "...Kościół na mocy swojego obowiązku nauczania..."

     skąd ten "obowiązek"?
     Władze kościoła doszły do wniosku, że przeciwnie:
     żadnego pouczania, żadnych konkretów, które każdy ma w swoim rozumie sobie wysnuć sam.
     Mądry kościół. Bo co inaczej? Poparcie dla rozmaitych podejrzanych typów, jak Franco, Musolini...Bierut, Gomułka (tak, tak, kłaniają się Księża Patrioci, co pouczali i mówili że władzę trzeba popierać, no i Prymas Wyszyński, co zachęcał do głosowania na FJN w 1957),

     "...który otrzymał od Chrystusa..."

     powiedz raczej: który mówi, że otrzymał... etc..., a raczej: MÓWIŁ bo to się skończyło po władzy Pijusów: J XXII, PVI, JPI, JPII, BXVI, FI już tego nie twierdzą i tylko KK w RP tego nie zauważył i to też tylko częściowo (Życiński, Gocłowski, Pieronek są antytezą),

     "...powinien wskazywać swoim wiernym na jakich przedstawicieli do władz samorządowych oraz centralnych powinni oni głosować w wyborach...."

     nikak niet: nie ma w KK tego i nie ma też księży: posłów, senatorów (jak za II RP), prezydentów (Tiso, Słowacja); inaczej niż u ewangelików, gdzie to powszechne (Pastor Gluck, prezydent Bundes w latach ok. 2000.

     "...To jest powinność Kościoła, aby wskazywać, który kandydat do sprawowania władzy w imieniu swoich wyborców, kieruje się Dekalogiem i nauką Chrystusa...."

     to nie jest na szczęście powinność KK.
     Od 50 lat tak KK uważa ograniczając się do stwierdzeń natury ogólnej, a nigdy szczegółowej: podaj choć 1 przykład aby KK w ostatnich 50 latach powiedział: głosujcie na Regana/Wałęsę/Putina/ etc. etc.

     "Działanie państwa, polityków (zwłaszcza katolickich) nie może stać w sprzeczności z ostatecznym celem człowieka, jakim jest zbawienie. "

     zapominasz, dla KK nie ma "...polityków zwłaszcza katolickich..."
     są tylko dobrzy i źli
     na szczęście hierarchowie KK (poza częścią polskich) o tym pamiętają.

     "...Nie mogą oni prowadzić obywateli do grzechu, a obywatele mają prawo wiedzieć jakimi wartościami powinien kierować się ich przedstawiciel. Dlatego napominanie, kierowanie i wskazywanie właściwych postaw i ludzi jest obowiązkiem Kościoła i jeśli można dziś sformułować jakiś zarzut, to raczej taki, że zbyt często się on od tego obowiązku uchyla..."

     i całe szczęście
     w innym wypadku nie byłoby w KK czego szukać
     - choćby w imię dialogu między rozmaitymi życiowymi postawami i światopoglądami.

     Przykłady ostatnich blisko 30 lat świadczą o tym aż nadto.
     Weźmy prezydenturę Kwaśniewskiego.
     Dostał elekcję (1995) i reelekcję (2000) wbrew postawom jak Enrique.
     Podobnie władza SLD (1993-1997 i 2001-2005) były wbrew ww. sposobowi myślenia.
     I doskonale pamiętam wypowiedź Bp Pieronka z 1993(?), jak stwierdził, że Katolicy powinni głosować zgodnie ze swoim sumieniem i że głosowanie na SLD NIE JEST NIEZGODNE z duchem Katolicyzmu.
     • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 15:06
      feelek napisał:

      > Ja zrozumiałem wszystko i też uważam, że może nie psychiatra, a jakieś miejsce
      > do dyskusji postaw człowieczeństwa (może... to forum ;) ), to jedyne miejsce
      > , gdzie powinieneś się Enrique udać.
      > Poniżej argumentacja.

      Skoro, jak twierdzisz - wszystko zrozumiałeś, to po co asekurujesz się słowem "może" i wypisujesz poniższe brednie?

      > "...Kościół na mocy swojego obowiązku nauczania..."
      >
      > skąd ten "obowiązek"?

      Z nadania Chrystusa - "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (20) Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata." (Mt 28,19-20)

      > Władze kościoła doszły do wniosku, że przeciwnie:
      > żadnego pouczania, żadnych konkretów, które każdy ma w swoim rozumie sobie wysn
      > uć sam.
      > Mądry kościół. Bo co inaczej? Poparcie dla rozmaitych podejrzanych typów, jak F
      > ranco, Musolini...Bierut, Gomułka (tak, tak, kłaniają się Księża Patrioci, co p
      > ouczali i mówili że władzę trzeba popierać, no i Prymas Wyszyński, co zachęcał
      > do głosowania na FJN w 1957),

      Gdzie ty wyczytałeś, że "władze kościoła" (którego - św. Anny, czy Opatrzności Bożej?) doszły do wniosku: "żadnego pouczania, żadnych konkretów, które każdy ma w swoim rozumie sobie wysnuć sam"?

      > "...który otrzymał od Chrystusa..."
      >
      > powiedz raczej: który mówi, że otrzymał... etc..., a raczej: MÓWIŁ bo to się sk
      > ończyło po władzy Pijusów: J XXII, PVI, JPI, JPII, BXVI, FI już tego nie twie
      > rdzą i tylko KK w RP tego nie zauważył i to też tylko częściowo (Życiński, Gocł
      > owski, Pieronek są antytezą),

      Przeczytaj słowa samego Chrystusa, a nie powołuj się na posoborowych papieży :)

      > "...powinien wskazywać swoim wiernym na jakich przedstawicieli do władz samorzą
      > dowych oraz centralnych powinni oni głosować w wyborach...."
      >
      > nikak niet: nie ma w KK tego i nie ma też księży: posłów, senatorów (jak za II
      > RP), prezydentów (Tiso, Słowacja); inaczej niż u ewangelików, gdzie to powszech
      > ne (Pastor Gluck, prezydent Bundes w latach ok. 2000.

      Właśnie nie ma księży posłów i senatorów (a powinni być!), ale ci którzy są głosicielami Prawdy, to powinni pouczać wiernych, na jakie programy i doktryny prezentowane przez ugrupowania startujące w wyborach nie wolno głosować.

      > "...To jest powinność Kościoła, aby wskazywać, który kandydat do sprawowania wł
      > adzy w imieniu swoich wyborców, kieruje się Dekalogiem i nauką Chrystusa...."
      >
      > to nie jest na szczęście powinność KK.
      > Od 50 lat tak KK uważa ograniczając się do stwierdzeń natury ogólnej, a nigdy s
      > zczegółowej: podaj choć 1 przykład aby KK w ostatnich 50 latach powiedział: gło
      > sujcie na Regana/Wałęsę/Putina/ etc. etc.

      To była, jest i zawsze będzie powinność Kościoła, aby bez względu na konsekwencje nie odżegnywać się od głoszenia Prawdy i piętnować zło, również w ugrupowaniach politycznych oraz u poszczególnych polityków.
      Błędem posoborowego kościoła (herezją) jest rezygnacja z głoszenia i piętnowania zła w polityce i politykach.

      > "Działanie państwa, polityków (zwłaszcza katolickich) nie może stać w sprzeczno
      > ści z ostatecznym celem człowieka, jakim jest zbawienie. "
      >
      > zapominasz, dla KK nie ma "...polityków zwłaszcza katolickich..."
      > są tylko dobrzy i źli
      > na szczęście hierarchowie KK (poza częścią polskich) o tym pamiętają.

      Polityk katolicki powinien zawsze stać po stronie dobra, jeśli z niej zbacza winien być napiętnowany przez swego pasterza.

      > "...Nie mogą oni prowadzić obywateli do grzechu, a obywatele mają prawo wiedzie
      > ć jakimi wartościami powinien kierować się ich przedstawiciel. Dlatego napomina
      > nie, kierowanie i wskazywanie właściwych postaw i ludzi jest obowiązkiem Kościo
      > ła i jeśli można dziś sformułować jakiś zarzut, to raczej taki, że zbyt często
      > się on od tego obowiązku uchyla..."
      >
      > i całe szczęście
      > w innym wypadku nie byłoby w KK czego szukać
      > - choćby w imię dialogu między rozmaitymi życiowymi postawami i światopoglądami.

      Właśnie teraz, gdy Kościół zamyka oczy przed Prawdą, nie chce piętnować zła i nie chce pouczać swoich wiernych na jakie wartości i na jakie partie mają głosować, to przestał pełnić swoją misję, którą jest głoszenie Prawdy. Nie może być dialogu Prawdy z kłamstwem, ani dialogu dobra ze złem.

      > Przykłady ostatnich blisko 30 lat świadczą o tym aż nadto.
      > Weźmy prezydenturę Kwaśniewskiego.
      > Dostał elekcję (1995) i reelekcję (2000) wbrew postawom jak Enrique.
      > Podobnie władza SLD (1993-1997 i 2001-2005) były wbrew ww. sposobowi myślenia.
      > I doskonale pamiętam wypowiedź Bp Pieronka z 1993(?), jak stwierdził, że Katoli
      > cy powinni głosować zgodnie ze swoim sumieniem i że głosowanie na SLD NIE JEST
      > NIEZGODNE z duchem Katolicyzmu.

      Przywoływanie słów księży czy biskupów, którzy się pogubili, którzy odeszli od niezmiennego nauczania Kościoła, którzy zaprzedali się kłamstwu, a ich postawa jest sprzeczna z misją Kościoła jest dla mnie nic nie warte, nie wnoszące Prawdy do dyskusji. Zdrajców Kościoła, zajmujących dziś nawet bardzo eksponowane stanowiska w hierarchii jest bardzo wielu, ale nawet oni nie są zmienić doktryny, która jest w Kościele niezmienna, gdyż przekazywana jest w depozycie wiary (depositum fidei) przez 2000 lat od samego Chrystusa i Apostołów.

      --
      Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
   • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 02.11.18, 14:01
    a2-a napisał:

    > Zawsze możesz przecież enrque111
    > porozmawiać z Jezusem i On Ci wskaże, na którego kandydata masz głosować, jeśli
    > sam nie potrafisz wybrać.
    > Nie oczekuj od Kościoła, że zrobi coś za Ciebie.

    Gdybyś był osobą rozumną i znającą zasady wiary, to zapewne takich bredni byś nie wypisywał :)
    Pan Jezus właśnie dlatego powołał swój Kościół, aby ten wskazywał ludziom właściwe drogi wyboru. Jeżeli ktoś ci opowiada, że sam "rozmawia z Jezusem", to jest albo obłąkany, opętany, albo jest heretykiem, który sam chce decydować za Pana Jezusa, powołując się kłamliwie na Jego słowa.


    --
    Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
      • a2-a Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 02.11.18, 14:30
       Twoje słowa świadczą o tym, że jesteś człowiekiem małej wiary i większą uwagę przywiązujesz do Instytucji niż do jej Założyciela.
       Przykładowo Dzienniczek św. Siostry Faustyny jest dowodem na to, że można rozmawiać z Jezusem, a Ty o człowieku, czyniącym podobnie piszesz, że: "jest albo obłąkany, opętany, albo jest heretykiem..."
       • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 02.11.18, 16:13
        a2-a napisał:

        > Twoje słowa świadczą o tym, że jesteś człowiekiem małej wiary i większą uwagę p
        > rzywiązujesz do Instytucji niż do jej Założyciela.

        W którym miejscu wyczytałeś, że "większą uwagę przywiązuję do Instytucji niż do jej Założyciela"? Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, który wyraźnie powiedział: „Kto was słucha, Mnie słucha” (Łk 10, 16)

        > Przykładowo Dzienniczek św. Siostry Faustyny jest dowodem na to, że można rozma
        > wiać z Jezusem, a Ty o człowieku, czyniącym podobnie piszesz, że: "jest albo ob
        > łąkany, opętany, albo jest heretykiem..."

        Dzienniczek św. Siostry Faustyny świadczy jedynie o tym, że Chrystus objawia się w sposób widzialny komu chce, a nie każdemu. Dla każdego jest Jego Kościół, który przekazuje słowa Pana Jezusa.
        Gdy jednak jakiś koleś twierdzi, że "rozmawia z Jezusem", a Kościół tego nie zweryfikował, to nie znaczy, że mam takiemu wierzyć. Bo niby z jakiej racji?

        --
        Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
      • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 03.11.18, 09:43
       enrque111 napisał:

       > Skoro np. prezydent powołuje Radę Ministrów, to oznacza, że wierzę w ten urząd
       > a nie w prezydenta?

       Teraz wiem, skąd się biorą te twoje "ucieszne ględzioły".
       Przypominam, że wiara kończy się w momencie, jeżeli ogarniamy cokolwiek chociaż jednym zmysłem , gdyż wtedy zamienia się w wiedzę.
       • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 03.11.18, 20:05
        pocoo napisała:

        > enrque111 napisał:
        >
        > > Skoro np. prezydent powołuje Radę Ministrów, to oznacza, że wierzę w ten urząd
        > > a nie w prezydenta?
        >
        > Teraz wiem, skąd się biorą te twoje "ucieszne ględzioły".
        > Przypominam, że wiara kończy się w momencie, jeżeli ogarniamy cokolwiek chocia
        > ż jednym zmysłem , gdyż wtedy zamienia się w wiedzę.

        Nie dziwię się, że nie zrozumiałaś prostego przesłania, które litościwie ci przekazałem :)

        --
        Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 09:24
          pocoo napisała:

          > enrque111 napisał:
          >
          > > Nie dziwię się, że nie zrozumiałaś prostego przesłania, które litościwie
          > ci prz
          > > ekazałem :)
          > >
          > Wybacz mi litościwy łaskawco, że nie zrozumiałam twojego przesłania. Jestem ni
          > egodna twoich cudownych słów. A może pomyliłeś adresata łaskawco.

          Jeżeli ktoś tu pomylił adresata, to z pewnością nie ja. Przecież to ty wyskoczyłaś (jak członek z rozporka) z odpowiedzią do mnie :)

          --
          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
           • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 09:35
            pocoo napisała:

            > enrque111 napisał:
            >
            > > Przecież to ty wyskoczyłaś (jak członek z rozporka) z odpowiedzią do mni
            > e :)
            > >
            > To chyba fajnie wyskoczyłam (bez względu na potrzebę).

            Może i fajnie, zwłaszcza dla osobników, których rajcuje oglądanie podstarzałych nimfomanek :)


            --
            Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
             • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 13:18
              pocoo napisała:

              > enrque111 napisał:
              >
              > > Może i fajnie, zwłaszcza dla osobników, których rajcuje oglądanie podstar
              > załych
              > > nimfomanek :)
              > >
              > Ty sikasz w pampersa dziecino?

              Nie kryguj się, chyba wszystkim na tym forum już wiadomo, jak opętana jesteś chucią i mizdrzysz się do różnych pokręconych osobników - sam pamiętam, jak przed laty rajcowałaś świntusząc z niejakim kotletem, który zapewne jest już w wieku Matuzalema i nie ma siły udzielać się na tym forum, zostawiając cię samotnie na miłosną zgryzotę i sprośne wspomnienia :)


              --
              Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
              • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 19:51
               enrque111 napisał:
               > Nie kryguj się, chyba wszystkim na tym forum już wiadomo, jak opętana jesteś ch
               > ucią i mizdrzysz się do różnych pokręconych osobników...
               >
               "Tylko gdzie te damy , gdzie te damy są?
               Z kochasiem gdzieś poszły w siną dal,
               Odfrunęły z królikami, a głupiemu żal".
               Odnośnie twoich "uciesznych ględziołów",ja swoich chuci nie zaspokajam na Forum.Nie ma większych perwersji seksualnych niż te opisane w Biblii, więc moje chucie są w odpowiednim miejscu. A tak miłosiernie, to wal się!
               • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 20:25
                pocoo napisała:

                > Odnośnie twoich "uciesznych ględziołów",ja swoich chuci nie zaspokajam na Forum
                > .Nie ma większych perwersji seksualnych niż te opisane w Biblii, więc moje chu
                > cie są w odpowiednim miejscu. A tak miłosiernie, to wal się!

                Nie interesują mnie twoje chucie, ani gdzie i w jaki sposób je zaspokajasz ... nawet nie chcę o tym myśleć aby nie nawiedziły mnie koszmary senne :)


                --
                Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
            • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 08:59
             enrque111 napisał:
             > Może i fajnie, zwłaszcza dla osobników, których rajcuje oglądanie podstarzałych
             > nimfomanek :)
             >
             Twoje słowa skierowane do mnie dobitnie świadczą , o uznaniu pani Krystyny Pawłowicz za twojego "guru".
             Nie interesuje mnie, czy zgadłam.Sposób wypowiedzi macie bardzo podobny.
             • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 10:53
              pocoo napisała:

              > enrque111 napisał:
              > > Może i fajnie, zwłaszcza dla osobników, których rajcuje oglądanie podstarzałych
              > > nimfomanek :)
              > >
              > Twoje słowa skierowane do mnie dobitnie świadczą , o uznaniu pani Krystyny Paw
              > łowicz za twojego "guru".
              > Nie interesuje mnie, czy zgadłam.Sposób wypowiedzi macie bardzo podobny.

              Na czyjekolwiek skojarzenia nie mam żadnego wpływu - np. niektórym osobnikom wszystko kojarzy się z jednym :)


              --
              Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
    • kolter Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 21.03.19, 20:56
     enrque111 napisał:

     > a2-a napisał:
     >
     > > Zawsze możesz przecież enrque111
     > > porozmawiać z Jezusem i On Ci wskaże, na którego kandydata masz głosować,
     > jeśli sam nie potrafisz wybrać.
     > > Nie oczekuj od Kościoła, że zrobi coś za Ciebie.
     >
     > Gdybyś był osobą rozumną i znającą zasady wiary, to zapewne takich bredni byś n
     > ie wypisywał :)
     > Pan Jezus właśnie dlatego powołał swój Kościół, aby ten wskazywał ludziom właściwe drogi wyboru. Jeżeli ktoś ci opowiada, że sam "rozmawia z Jezusem", to jest
     > albo obłąkany, opętany, albo jest heretykiem, który sam chce decydować za Pana
     > Jezusa, powołując się kłamliwie na Jego słowa.

     Eniu biblijny analfabeto kto jak kto ale ten znany z ewangelii Jezus nie planował na dłużej niż na 20-30 lat do przodu, miało to wszystko trwać jedno pokolenie, wiec nie opowiadaj jakoby ten Jezus mówił tobie dziś że masz na partię małego geja z Żoliborza głosować :)
     • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 22.03.19, 21:51
      kolter napisał:

      > Eniu biblijny analfabeto kto jak kto ale ten znany z ewangelii Jezus nie plano
      > wał na dłużej niż na 20-30 lat do przodu, miało to wszystko trwać jedno pokole
      > nie, wiec nie opowiadaj jakoby ten Jezus mówił tobie dziś że masz na partię mał
      > ego geja z Żoliborza głosować :)

      Czyżbyś miał wizje, w których Jezus ci się zwierzał?


      --
      Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
  • donmarek Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 03.11.18, 08:41
   @enrque111 @a2-a
   A co w tym tzw. kościele jest z tego co podaje tzw. święte pismo?
   Co wspólnego ma na przykład II przykazanie z ks. wyjścia "Nie uczynisz sobie rzeźby ani podobizny wszystkich rzeczy, które są na niebie w górze i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią..." z "Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno" czyli z II obecnie obowiązującym? Ze słowo trudno ściągnąć kasę. Ale podłączyć obrazek i bić mu pokłony ...A kasa leci, leci i leci. A w pierwowzorze nie ma nic na temat wzywania owego imienia czy jakiegoś bluźnierstwa.
   ps
   a przeczytaj może także to: weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,24108956,dzieci-ksiezy-zyja-w-bance-samotnosci.html#s=BoxWeSl_1_2
   Albo coś się tej 1/3 boga nie udało. Albo w ogóle go nie ma !!!

   --
   Nie religia/katecheza tylko najpierw MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA!
   I stworzył człowiek boga. Na obraz i podobieństwo swoje.
   Więc sam sobie jestem bogiem. Mój bóg to Ja!
   • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 03.11.18, 20:02
    donmarek napisał:

    > @enrque111 @a2-a
    > A co w tym tzw. kościele jest z tego co podaje tzw. święte pismo?
    > Co wspólnego ma na przykład II przykazanie z ks. wyjścia "Nie uczynisz sobie rz
    > eźby ani podobizny wszystkich rzeczy, które są na niebie w górze i które na zie
    > mi nisko, i które są w wodach pod ziemią..." z "Nie będziesz wzywał imienia Bo
    > ga twego nadaremno" czyli z II obecnie obowiązującym? Ze słowo trudno ściągnąć
    > kasę. Ale podłączyć obrazek i bić mu pokłony ...A kasa leci, leci i leci. A w p
    > ierwowzorze nie ma nic na temat wzywania owego imienia czy jakiegoś bluźnierstwa.

    A co to ma do rzeczy?
    Pismo Święte nie zawiera żadnej numeracji przykazań, w oryginalnym tekście brak jest odstępów pomiędzy wyrazami oraz rozróżnienia pomiędzy dużymi i małymi literami. Obecną numerację wersetów Biblii wprowadzono dopiero w XVI wieku (celem ułatwienia wyszukiwania wersetów).
    Żydzi również uważają tekst i jego komentarz za jedno przykazanie, chociaż u nich jest to drugie przykazanie - pierwszym jest "Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej".

    Tekst: "Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemia. Nie będziesz się im kłaniał ani służył" - dotyczy oddawania czci boskiej wytworom ludzkiej twórczości. Żaden chrześcijanin nie uważa takich wytworów za Boga, więc o co ci chodzi?    --
    Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
    • donmarek Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 09:15
     >Żaden chrześcijanin nie uważa takich wytworów za Boga, więc o co ci chodzi?
     Nie? A te wizerunki tzw. świętych na ołtarzach, na chorągwiach, ich figurki, modlitwy i msze do nich?

     >Pismo Święte nie zawiera żadnej numeracji przykazań, w oryginalnym tekście brak jest odstępów...
     Więc wskaż mi w obowiązującym obecnie dekalogu przykazanie, które ja podniosłem?

     --
     Nie religia/katecheza tylko najpierw MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA!
     I stworzył człowiek boga. Na obraz i podobieństwo swoje.
     Więc sam sobie jestem bogiem. Mój bóg to Ja!
     • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 09:27
      donmarek napisał:

      > >Żaden chrześcijanin nie uważa takich wytworów za Boga, więc o co ci chodzi?
      > Nie? A te wizerunki tzw. świętych na ołtarzach, na chorągwiach, ich figurki, mo
      > dlitwy i msze do nich?

      Niesamowite! Ty na poważnie, że chrześcijanie uważają świętych za Boga??? Opowiedz jeszcze coś na ten temat, bardzo lubię czytać takie ucieszne ględzioły :)))
      --
      Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
      • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 09:57
       enrque111 napisał:


       > Niesamowite! Ty na poważnie, że chrześcijanie uważają świętych za Boga???

       Chrześcijanie nie mają nic wspólnego z figurkami i obrazami świętych, gdyzżnapisani "Nie czyń sobie obrazu rytego, ani ŻADNEJ podobizny ..."Wiesz, co znaczy słowo"żadnej"?


       > Opowiedz jeszcze coś na ten temat, bardzo lubię czytać takie ucieszne ględzioły :)))
       >
       To katolicy wsadzili bogu do towarzystwa takich świętych, że głowa mała.
       To katolicy modlą się do tych świętych jako następnych (po ziemskich duchownych) pośredników między nimi , a wierzącym barankiem. Maria jest najbardziej "skuteczna".Co sobie będzie bóg zawracał głowę modłami ziemian. Jeżeli bóg zna nawet myśli ludzi, to po cholerę ten cyrk ze świętymi. Oni nie są bogami .O modlitwie do boga w Biblii napisano.
       Katolicy mają jeszcze kult obrazów i rzeźb. Są to tylko wizerunki wytworzone na podstawie fantazji autora. Po jaki gwint święcą te wizerunki, koronują i tylko oni wiedzą co jeszcze.
       Boże Narodzenie za pasem.Iluż to biskupów będzie wyciągało lalki ze "żłobów" i całowało je na oczach wiernych.Wielkanoc jest jeszcze lepsza, gdyż odkurza się figury Jezusa i katolicy po kolei je całują. Fajna zabawa.Jak dzieci.
       Ilu katolików klęczy przed obrazem i modli się do niego. Tak do obrazu lub figury.Nie widziałeś.Niosą wizerunek Marii, a wierni przed nim padają na kolana. Zapytaj katolików i im wciskaj "ucieszne ględzioły".Ale katolicyzm z chrześcijaństwem mają niewiele wspólnego i myślę, że o tym wiesz.
       • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 13:14
        pocoo napisała:

        > enrque111 napisał:
        >
        > > Niesamowite! Ty na poważnie, że chrześcijanie uważają świętych za Boga???
        >
        > Chrześcijanie nie mają nic wspólnego z figurkami i obrazami świętych, gdyzżnapi
        > sani "Nie czyń sobie obrazu rytego, ani ŻADNEJ podobizny ..."Wiesz, co znaczy
        > słowo"żadnej"?

        Doskonale wiem, co znaczy słowo "żadnej", a tym bardziej wiem co ono oznacza w kontekście powyższego zakazu. Zaś ów zakaz dotyczy uznawania tych "podobizn" za bogów, oddawania im pokłonu i służenia im jako bogom. Żaden chrześcijanin tego nie czyni, jak kłamliwie próbują to wmówić podobne tobie nieuki i potwarcy.

        > > Opowiedz jeszcze coś na ten temat, bardzo lubię czytać takie ucieszne ględzioły :)))
        > >
        > To katolicy wsadzili bogu do towarzystwa takich świętych, że głowa mała.

        Nie wiem o czym bredzisz, gdyż chrześcijanie nie mają żadnego boga.

        > To katolicy modlą się do tych świętych jako następnych (po ziemskich duchownych
        > ) pośredników między nimi , a wierzącym barankiem. Maria jest najbardziej "skut
        > eczna".Co sobie będzie bóg zawracał głowę modłami ziemian. Jeżeli bóg zna nawet
        > myśli ludzi, to po cholerę ten cyrk ze świętymi. Oni nie są bogami .O modlitwi
        > e do boga w Biblii napisano.

        Niczego nie znajdziesz w Biblii o "modlitwie do boga", raczej stoi tam, aby do żadnych bogów się nie modlić. Warto zatem poznać temat, na który chce się wypowiadać :)
        Co zaś do świętych, to nie są oni żadnymi pośrednikami lecz pomocnikami w wypraszaniu łask u Boga. Jeśli zaś nie rozumiesz na czym polega różnica pomiędzy "pośrednikiem" a "pomocnikiem", to odsyłam do słownika (to taka gruba książka opisująca znaczenie słów uporządkowanych alfabetycznie).

        > Katolicy mają jeszcze kult obrazów i rzeźb. Są to tylko wizerunki wytworzone n
        > a podstawie fantazji autora. Po jaki gwint święcą te wizerunki, koronują i tyl
        > ko oni wiedzą co jeszcze.

        Katolicy nie mają żadnego "kultu obrazów" (kult dotyczy oddawania czci boskiej - komuś, czemuś) lecz otaczają czcią przedmioty sakralne, poświęcone Bogu.

        > Boże Narodzenie za pasem.Iluż to biskupów będzie wyciągało lalki ze "żłobów" i
        > całowało je na oczach wiernych.Wielkanoc jest jeszcze lepsza, gdyż odkurza się
        > figury Jezusa i katolicy po kolei je całują. Fajna zabawa.Jak dzieci.

        Zakładam, że nie jesteś aż tak głupia, uważając, że owe sakramentalia katolicy uznają za Boga? ... a może jesteś ...

        > Ilu katolików klęczy przed obrazem i modli się do niego. Tak do obrazu lub figu
        > ry.Nie widziałeś.Niosą wizerunek Marii, a wierni przed nim padają na kolana. Za
        > pytaj katolików i im wciskaj "ucieszne ględzioły".Ale katolicyzm z chrześcijańs
        > twem mają niewiele wspólnego i myślę, że o tym wiesz.

        Obraz, figura itp. przed którymi modlą się (czasem na kolanach) katolicy nie są uznawane przez nich za Boga, lecz mają na celu pomoc w ukierunkowaniu modlitwy do Boga.
        Czy jeśli jacyś oficjele w trakcie uroczystości klękają przed sztandarem i całują go, albo kłaniają się jakiejś tablicy pamiątkowej i składają przed nią kwiaty, to myślisz, że uznają ją (tą tablicę lub sztandar) za Boga? Opowiedz coś o tym :)


        --
        Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
        • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 20:13
         enrque111 napisał:

         > Nie wiem o czym bredzisz, gdyż chrześcijanie nie mają żadnego boga.

         A to ciekawe.Skąd wiesz?


         > > Jeżeli bóg znanawet
         > > myśli ludzi, to po cholerę ten cyrk ze świętymi. Oni nie są bogami .
         >
         WYRAŹNIE NAPISAŁAM, ŻE ŚWIĘCI NIE SĄ BOGAMI.

         > Co zaś do świętych, to nie są oni żadnymi pośrednikami lecz pomocnikami w wypra
         > szaniu łask u Boga.
         Pomocnikami czyimi, bo chyba nie wszechpotężnego i wszechwiedzącego boga.

         > Zakładam, że nie jesteś aż tak głupia, uważając, że owe sakramentalia katolicy
         > uznają za Boga? ... a może jesteś ...

         Takie słowa może napisać tylko zakompleksiony gnojek.
         Gdzie napisałam, że katolicy "sakramentalia uznają za boga"? No gdzie?

         > Obraz, figura itp. przed którymi modlą się (czasem na kolanach) katolicy nie są
         > uznawane przez nich za Boga, lecz mają na celu pomoc w ukierunkowaniu modlitwy
         > do Boga.

         Bóg znający myśli ludzkie nie ogarnia pacierzy.Nawet aniołowie są za słabi.Potrzebny jest święty pomocnik uznany przez ludzi za świętego.

         Wyjmowanie lalki( w każdym sklepie z zabawkami taką można kupić)z żłobu i całowanie jej przez biskupa porównujesz do sztandaru?
         Odsłaniają paulini obraz madonny na Jasnej Górze, a wszyscy w kaplicy padają na kolana i modlą się do obrazu.Do obrazu skarbie.Widziałam to wiele razy.
         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 20:38
          pocoo napisała:

          > enrque111 napisał:
          >
          > > Nie wiem o czym bredzisz, gdyż chrześcijanie nie mają żadnego boga.
          >
          > A to ciekawe.Skąd wiesz?

          Ponieważ jestem chrześcijaninem.

          > > > Jeżeli bóg znanawet
          > > > myśli ludzi, to po cholerę ten cyrk ze świętymi. Oni nie są bogami.
          > >
          > WYRAŹNIE NAPISAŁAM, ŻE ŚWIĘCI NIE SĄ BOGAMI.

          Nie napisałaś "Bogami", tylko "bogami", a to jest ogromna różnica.

          > > Co zaś do świętych, to nie są oni żadnymi pośrednikami lecz pomocnikami w wypra
          > > szaniu łask u Boga.
          >
          > Pomocnikami czyimi, bo chyba nie wszechpotężnego i wszechwiedzącego boga.

          Oczywiście, że nie, ponieważ nie ma żadnego "wszechpotężnego i wszechwiedzącego boga".

          > > Zakładam, że nie jesteś aż tak głupia, uważając, że owe sakramentalia katolicy
          > > uznają za Boga? ... a może jesteś ...
          >
          > Takie słowa może napisać tylko zakompleksiony gnojek.
          > Gdzie napisałam, że katolicy "sakramentalia uznają za boga"? No gdzie?

          Oczywiście, że nigdzie tak nie napisałaś, chociażby z tego powodu, że nie znałaś nawet definicji słowa "sakramentalia". Przypisałaś jednak ich treść rzekomemu czczeniu przez chrześcijan, co oczywiście jest kłamstwem, które ci wykazałem.

          > > Obraz, figura itp. przed którymi modlą się (czasem na kolanach) katolicy nie są
          > > uznawane przez nich za Boga, lecz mają na celu pomoc w ukierunkowaniu modlitwy
          > > do Boga.
          >
          > Bóg znający myśli ludzkie nie ogarnia pacierzy.Nawet aniołowie są za słabi.Potr
          > zebny jest święty pomocnik uznany przez ludzi za świętego.

          Nie wiem co tym bełkotem chciałaś wyrazić, ale domyślam się, że wątpliwości odnośnie mocy Boga i aniołów. Skoro tak, to pouczam cię, że jesteś i w tym wypadku w błędzie :)

          > Wyjmowanie lalki( w każdym sklepie z zabawkami taką można kupić)z żłobu i całow
          > anie jej przez biskupa porównujesz do sztandaru?

          Tak, a dlaczego nie? Przecież i jedno i drugie to symbol.

          > Odsłaniają paulini obraz madonny na Jasnej Górze, a wszyscy w kaplicy padają na
          > kolana i modlą się do obrazu.Do obrazu skarbie.Widziałam to wiele razy.

          Nie do obrazu, tylko przed obrazem (przez obraz) do Boga, NMP lub jakiegoś świętego.


          --
          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
      • donmarek Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 07:55
       >Niesamowite! Ty na poważnie, że chrześcijanie uważają świętych za Boga??? Opowiedz jeszcze coś na ten temat, bardzo lubię czytać takie ucieszne ględzioły
       Niesamowite jest to, że z każdej mojej wypowiedzi starasz się coś wyłuskać coś, co "może" być niepewne. Według ciebie. A więc, na początek ;-) : Jezus jest bogiem, częścią boga czy tylko zwykłym świętym? :D

       --
       Nie religia/katecheza tylko najpierw MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA!
       I stworzył człowiek boga. Na obraz i podobieństwo swoje.
       Więc sam sobie jestem bogiem. Mój bóg to Ja!
       • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 08:39
        donmarek napisał:
        > A więc, na początek ;-) : Jezus jest bogiem, częścią boga czy tylko zwykłym świętym? :D
        >
        Całkowicie zdyskredytuje Twoje słowa ze względu na słowo "bóg" napisane zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Może być bóg Zeus, bóg Kryszna itd , ale nie może istnieć bóg Jahwe.Przy okazji zbluzga Ciebie ile wlezie ten "mały, zakompleksiony człowieczek".To podbija jego maleńkie ego.Czasami mi go żal.
        • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 10:57
         pocoo napisała:

         > donmarek napisał:
         > > A więc, na początek ;-) : Jezus jest bogiem, częścią boga czy tylko zwykłym świętym? :D
         > >
         > Całkowicie zdyskredytuje Twoje słowa ze względu na słowo "bóg" napisane zgodnie
         > z zasadami polskiej pisowni. Może być bóg Zeus, bóg Kryszna itd , ale nie może
         > istnieć bóg Jahwe.Przy okazji zbluzga Ciebie ile wlezie ten "mały, zakompleks
         > iony człowieczek".To podbija jego maleńkie ego.Czasami mi go żal.

         Widzę, że jednak zrozumiałaś w czym rzecz z tym "bogiem". To dobrze, że się uczysz, ale nie dobrze, że tak powoli. Słowo "bóg" określa różnych bogów (demonów) więc nie można go używać wobec Jedynego Boga, który nie posiada żadnych odpowiedników ani substytutów, zaś określenie "Bóg" stanowi nazwę własną, którą zawsze piszemy z dużej litery.


         --
         Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
         • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 11:55
          enrque111 napisał:

          > Widzę, że jednak zrozumiałaś w czym rzecz z tym "bogiem".

          Ja rozumiem, ale ty nie.

          > Słowo "bóg" określa różnych bogów (demonów)

          Zgadza się.

          >... więc nie można go używać wobec Jedynego Boga, który nie posiada żadnych odpowi
          > edników ani substytutów, zaś określenie "Bóg" stanowi nazwę własną, którą zawsz
          > e piszemy z dużej litery.
          >
          Ojojoj. A to ci dopiero. Nie zabieram głosu na temat twoich przekonaniach, ponieważ ich nie znam.Czy mógłbyś napisać wprost do jakiego zgromadzenia religijnego należysz.Nie musiałbyś wysilać wtedy swojego umysłu aby określać to, jak się mylę.Zgaduj-zgadula, to w teleturniejach.

          • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 12:51
           pocoo napisała:

           > enrque111 napisał:
           >
           > > Widzę, że jednak zrozumiałaś w czym rzecz z tym "bogiem".
           >
           > Ja rozumiem, ale ty nie.

           Czego, rzekomo nie rozumiem?

           > > Słowo "bóg" określa różnych bogów (demonów)
           >
           > Zgadza się.
           >
           > >... więc nie można go używać wobec Jedynego Boga, który nie posiada żadnych odpowi
           > > edników ani substytutów, zaś określenie "Bóg" stanowi nazwę własną, którązawsz
           > > e piszemy z dużej litery.
           > >
           > Ojojoj. A to ci dopiero. Nie zabieram głosu na temat twoich przekonaniach, pon
           > ieważ ich nie znam.Czy mógłbyś napisać wprost do jakiego zgromadzenia religijne
           > go należysz.Nie musiałbyś wysilać wtedy swojego umysłu aby określać to, jak się
           > mylę.Zgaduj-zgadula, to w teleturniejach.

           Należę do jedynego chrześcijańskiego "zgromadzenia religijnego", które założył Jezus Chrystus i które nieprzerwanie trwa już ponad 2000 lat, a jest nim Jeden Święty Katolicki i Apostolski Kościół.           --
           Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
       • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 10:42
        donmarek napisał:

        > >Niesamowite! Ty na poważnie, że chrześcijanie uważają świętych za Boga???
        > Opowiedz jeszcze coś na ten temat, bardzo lubię czytać takie ucieszne ględzioły
        > Niesamowite jest to, że z każdej mojej wypowiedzi starasz się coś wyłuskać coś
        > , co "może" być niepewne. Według ciebie. A więc, na początek ;-) : Jezus jest b
        > ogiem, częścią boga czy tylko zwykłym świętym? :D

        Pan Jezus nie jest żadnym bogiem, częścią boga, ani zwykłym świętym, ani niezwykłym świętym.        --
        Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 16:35
          pocoo napisała:

          > enrque111 napisał:
          >
          > > Pan Jezus nie jest żadnym bogiem, częścią boga, ani zwykłym świętym, ani
          > niezwy
          > > kłym świętym.
          > >
          > Czyli jak mniemam Jezus jest Bogiem i częścią Boga?

          Tak, Pan Jezus jest Bogiem ale nie jest żadną Jego częścią.

          --
          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
          • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 11:02
           enrque111 napisał:

           > Tak, Pan Jezus jest Bogiem ale nie jest żadną Jego częścią.
           >
           Myślałam, że Jezus jest synem BOGA. Nie może być częścią BOGA, gdyż o dacie Powtórnego Przyjścia Chrystusa na ziemię wie tylko i wyłącznie BÓG OJCIEC.
           Jest BÓG OJCIEC,Jezus i Duch Święty, czyli trzy oddzielne boskie osoby?
           • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 11:35
            pocoo napisała:

            > enrque111 napisał:
            >
            > > Tak, Pan Jezus jest Bogiem ale nie jest żadną Jego częścią.
            > >
            > Myślałam, że Jezus jest synem BOGA. Nie może być częścią BOGA, gdyż o dacie Pow
            > tórnego Przyjścia Chrystusa na ziemię wie tylko i wyłącznie BÓG OJCIEC.
            > Jest BÓG OJCIEC,Jezus i Duch Święty, czyli trzy oddzielne boskie osoby?

            Owszem, Pan Jezus jest Synem Bożym, osobą Trójcy Świętej Jedynego Boga. Jako Jedyny Bóg - Trójca (poprzez Ojca) zna termin Paruzji, jako Syn Boży - pan Jezus tego może nie wiedzieć.
            Tajemnica Trójcy Świętej jest skomplikowana dla wielu i trudna do zrozumienia. Najprościej można tu podać analogię (niezwykle ułomną w przypadku Boga, którego żaden człowiek nie jest w stanie ogarnąć rozumem) "osobowości wielorakiej", gdzie jeden człowiek może być kilkoma osobowościami, które o sobie nie wiedzą wszystkiego, mimo że stanowią jedną naturę. Być może przykład ten jest zbyt prosty (i zapewne tak jest) ale dla przeciętnego człowieka powinien uzmysławiać możliwość istnienia wielu osób w jednym bycie.

            --
            Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
            • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 11:52
             enrque111 napisał:

             > Tajemnica Trójcy Świętej jest skomplikowana dla wielu i trudna do zrozumienia.

             Tak, szczególnie gdy się ją gmatwa, aby inni nie rozumieli tylko przyjmowali na wiarę.Ponieważ w innych religiach były lub są triady bóstw, to w "najprawdziwszej" zrobiono trójcę.Kilka osobowości w jednej, to bułka z masłem dla psychiatry.
             Mnie interesuje , czy po zmartwychwstaniu (Jezus jadł, pił i przechodził przez ściany) miał ciało fizyczne z którym niewidzialnie odleciał do nieba. Jezus był na ziemi tylko człowiekiem, który modlił się do BOGA OJCA. Duch święty pokazywał się jako gołębica, rozdwojone ogniste języki i niewidzialny plemnik. Czy można to zebrać w jedno boskie ciało? Niepojęte? Jak zawsze?
             • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 13:52
              pocoo napisała:

              > enrque111 napisał:
              >
              > > Tajemnica Trójcy Świętej jest skomplikowana dla wielu i trudna do zrozumienia.
              >
              > Tak, szczególnie gdy się ją gmatwa, aby inni nie rozumieli tylko przyjmowali na
              > wiarę. Ponieważ w innych religiach były lub są triady bóstw, to w "najprawdziws
              > zej" zrobiono trójcę. Kilka osobowości w jednej, to bułka z masłem dla psychiatry.

              Dalej nie rozumiesz. Trójca nie jest "triadą". Trójca jest jednym Bogiem, zaś triada jest grupą trzech bóstw. Nauka o Trójcy wynika z Pisma Świętego i nikt tu się nie wzorował na innych religiach, które opierały się na "triadach".
              Tak też myślałem, że przywołanie "osobowości wielorakiej" nie będzie w pełni adekwatne do zobrazowania Trójcy niekiedy mylące, tym bardziej że Trójca nie jest "osobowością wieloraką" Przywołując ten przykład chciałem ci uzmysłowić, że nawet wśród ludzi bywają różne osoby w jednym ciele.

              > Mnie interesuje , czy po zmartwychwstaniu (Jezus jadł, pił i przechodził przez
              > ściany) miał ciało fizyczne z którym niewidzialnie odleciał do nieba. Jezus był
              > na ziemi tylko człowiekiem, który modlił się do BOGA OJCA. Duch święty pokazyw
              > ał się jako gołębica, rozdwojone ogniste języki i niewidzialny plemnik. Czy mo
              > żna to zebrać w jedno boskie ciało? Niepojęte? Jak zawsze?

              Oczywiście, że po zmartwychwstaniu Pan Jezus jadł, pił i przechodził przez ściany, miał ciało fizyczne, z którym wstąpił (widzialnie) do nieba. Tak Bóg jest niepojęty i choćbyśmy zgłębiali naukę przez miliardy lat, to nie poznamy nawet ułamka Jego istoty. Ty zaś chcesz zgłębić całą tajemnicę Trójcy w jednym forumowym wpisie :)


              --
              Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
              • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 16:01
               enrque111 napisał:

               > > Ponieważ w innych religiach były lub są triady bóstw, to w "najprawdziwszej"
               > zrobiono trójcę. Kilka osobowości w jednej, to bułka z masłem dla ps
               > ychiatry.
               >
               > Dalej nie rozumiesz. Trójca nie jest "triadą".

               Czy zrozumiałeś co napisałam? Przeczytaj jeszcze raz zdanie powyżej twojego.


               > Oczywiście, że po zmartwychwstaniu Pan Jezus jadł, pił i przechodził przez ścia
               > ny, miał ciało fizyczne, z którym wstąpił (widzialnie) do nieba. Tak Bóg jest n
               > iepojęty i choćbyśmy zgłębiali naukę przez miliardy lat, to nie poznamy nawet u
               > łamka Jego istoty. Ty zaś chcesz zgłębić całą tajemnicę Trójcy w jednym forumow
               > ym wpisie :)
               >
               Nie chcę.
     • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 04.11.18, 09:34
      donmarek napisał:

      > >Pismo Święte nie zawiera żadnej numeracji przykazań, w oryginalnym tekście
      > brak jest odstępów...
      > Więc wskaż mi w obowiązującym obecnie dekalogu przykazanie, które ja podniosłem?

      Dekalog, zarówno obecny, jak i wszystkie poprzednie jest identyczny i zawiera przykazanie: "Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!", którego rozwinięcie znajduje się w tekście Pisma Świętego: "Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemia. Nie będziesz się im kłaniał ani służył" - i jak już tłumaczyłem ci wcześniej, dotyczy oddawania czci boskiej wytworom ludzkiej twórczości. Żaden chrześcijanin nie uważa takich wytworów za Boga.

      --
      Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
      • donmarek Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 08:07
       > Żaden chrześcijanin nie uważa takich wytworów za Boga.
       "Nie będziesz się im kłaniał ani służył" ...Tak "stoi" w pierwowzorze. A czym, jak nie oddawaniem czci boskiej jest modlitwa do świętego, msza do świętego, etc? Podobno jest to wstawiennictwo? Czyli jakaś forma przekupstwa? Załatwienia sprawy poza kolejką? ;-)

       --
       Nie religia/katecheza tylko najpierw MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA!
       I stworzył człowiek boga. Na obraz i podobieństwo swoje.
       Więc sam sobie jestem bogiem. Mój bóg to Ja!
       • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 10:50
        donmarek napisał:

        > > Żaden chrześcijanin nie uważa takich wytworów za Boga.
        > "Nie będziesz się im kłaniał ani służył" ...Tak "stoi" w pierwowzorze. A czym,
        > jak nie oddawaniem czci boskiej jest modlitwa do świętego, msza do świętego, et
        > c? Podobno jest to wstawiennictwo? Czyli jakaś forma przekupstwa? Załatwienia s
        > prawy poza kolejką? ;-)

        Czy ty nie rozumiesz prostych słów: "Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie."? Dalsze słowa właśnie dotyczą tego zdania, aby nie wykonywać przedmiotów, które mają być dla ludzi bogiem.
        Żaden chrześcijanin nie uważa obrazu, ani rzeźby (nawet wybitnego świętego) za boga. Te przedmioty są ważne dla chrześcijanina w podobny sposób, jak zdjęcie kogoś bliskiego wiszące na ścianie lub stojące na półce. Czy ty np. zdjęcie swojej matki uważasz za boga?

        Modlitwa do świętego ma służyć jedynie wyproszenie u niego wstawiennictwa (modlitwy) w naszej intencji do Boga. Czy ty nie prosiłeś nigdy np. swojej matki aby wstawiła się za tobą u ojca w jakiejś sprawie?        --
        Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
        • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 16:46
         enrque111 napisał:
         > Modlitwa do świętego ma służyć jedynie wyproszenie u niego wstawiennictwa (modl
         > itwy) w naszej intencji do Boga.

         Czy wszechpotężny BÓG prosił, aby mu wsadzać śmiertelników do nieba i robić z nich świętych?

         > Czy ty nie prosiłeś nigdy np. swojej matki aby
         > wstawiła się za tobą u ojca w jakiejś sprawie?
         >
         Wszechpotężny , ponad wszystkich i wszystko BÓG, znający ludzkie myśli, nie radzi sobie sam?
         Ile wierny musi wyklepać "zdrowasiek", aby Maria poprosiła BOGA o zainteresowanie wiernym i ewentualną zmianę BOSKIEJ WOLI?Przecież BÓG zna ludzkie myśli i wie "czego nam potrzeba".Dlaczego z BOGA robią katolicy marionetkę i urządzają z wierzenia cyrk?
         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 17:17
          pocoo napisała:

          > enrque111 napisał:
          > > Modlitwa do świętego ma służyć jedynie wyproszenie u niego wstawiennictwa(modl
          > > itwy) w naszej intencji do Boga.
          >
          > Czy wszechpotężny BÓG prosił, aby mu wsadzać śmiertelników do nieba i robić z n
          > ich świętych?

          Tak, bardzo jasno się wyraził: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty!” (Kpł 11,44

          > > Czy ty nie prosiłeś nigdy np. swojej matki aby
          > > wstawiła się za tobą u ojca w jakiejś sprawie?
          > >
          > Wszechpotężny , ponad wszystkich i wszystko BÓG, znający ludzkie myśli, nie rad
          > zi sobie sam?

          Oczywiście, że radzi, ale przecież nie będzie nas uszczęśliwiał na siłę. To my winniśmy z własnej woli pożądać sprawiedliwości, miłosierdzia, prawdy, dobra i piękna oraz wypraszać je u Boga sami i za wstawiennictwem innych.

          > Ile wierny musi wyklepać "zdrowasiek", aby Maria poprosiła BOGA o zainteresowan
          > ie wiernym i ewentualną zmianę BOSKIEJ WOLI?Przecież BÓG zna ludzkie myśli i wi
          > e "czego nam potrzeba".Dlaczego z BOGA robią katolicy marionetkę i urządzają z
          > wierzenia cyrk?

          "Zdrowaśki" nie są potrzebna ani Maryi ani Panu Bogu. One są potrzebne nam, którzy "kołaczemy" o coś, prosimy i błagamy, dając tym samym świadectwo naszej wiary, determinacji w wypraszaniu łask oraz miłości do Boga.


          --
          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
          • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 19:54
           enrque111 napisał:

           > Tak, bardzo jasno się wyraził: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty!
           > (Kpł 11,44

           Zgadza się, ale to nakaz do wszystkich wiedzących, a nie nakaz wsadzania do nieba tych, których uważają grzeszni śmiertelnicy za świętych.


           > Oczywiście, że radzi, ale przecież nie będzie nas uszczęśliwiał na siłę. To my
           > winniśmy z własnej woli pożądać sprawiedliwości, miłosierdzia, prawdy, dobra i
           > piękna oraz wypraszać je u Boga sami i za wstawiennictwem innych.

           1 Tm 2;5 " Albowiem jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem JEZUS CHRYSTUS.
           Również modlić się należy do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa. W Biblii nie napisano nigdzie o innym pośredniku , tylko o Jezusie.
           • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 20:29
            pocoo napisała:

            > enrque111 napisał:
            >
            > > Tak, bardzo jasno się wyraził: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty!
            > > (Kpł 11,44
            >
            > Zgadza się, ale to nakaz do wszystkich wiedzących, a nie nakaz wsadzania do nie
            > ba tych, których uważają grzeszni śmiertelnicy za świętych.

            "Grzeszni śmiertelnicy", znając nauki Chrystusa mają prawo ogłaszać, kto zasługuje na "wsadzenie do nieba" i z tego prawa korzystają. To prawo nadał sam Chrystus oznajmiając uczniom: „Kto was słucha, Mnie słucha” (por. Łk 10, 16) oraz swoim wikariuszom na tronie Piotrowym: "dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie" (Mt 16,19)

            > > Oczywiście, że radzi, ale przecież nie będzie nas uszczęśliwiał na siłę. To my
            > > winniśmy z własnej woli pożądać sprawiedliwości, miłosierdzia, prawdy, dobra i
            > > piękna oraz wypraszać je u Boga sami i za wstawiennictwem innych.
            >
            > 1 Tm 2;5 " Albowiem jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a człowiekie
            > m JEZUS CHRYSTUS.
            > Również modlić się należy do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa. W Biblii nie napi
            > sano nigdzie o innym pośredniku , tylko o Jezusie.

            Toteż nie ma żadnego innego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ponieważ tylko Jezus Chrystus pośredniczy w odkupieniu każdego z nas. O tym mówi nawet ten fragment, który zacytowałaś, wyrwawszy go z kontekstu (jak czynią to heretycy), ponieważ w całości wszystko on wyjaśnia:
            "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie."

            Zaś Maryja oraz inni święci nie są żadnymi pośrednikami w odkupieniu lecz są"współbłagającymi" o łaski towarzyszami naszych próśb kierowanych do Boga.            --
            Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
             • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 23:22
              pocoo napisała:

              > enrque111 napisał:
              >
              > > Zaś Maryja oraz inni święci nie są żadnymi pośrednikami w odkupieniu leczsą"ws
              > > półbłagającymi" o łaski towarzyszami naszych próśb kierowanych do Boga.
              > >
              > >
              > Słyszałam, że ksiądz jest pośrednikiem między BOGIEM a ludźmi.

              Tak, ponieważ każdy kapłan jako Sacerdos alter Christus (Kapłan drugim Chrystusem), sprawując Ofiarę Mszy Świętej uosabia samego Chrystusa, zaś jego ręce (którymi dokonuje konsekracji), stykając się z Ciałem Chrystusa są konsekrowane i dlatego tradycyjni katolicy, właśnie z tego powodu całują kapłana w rękę.


              --
              Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
              • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 00:19
               enrque111 napisał:


               > Tak, ponieważ każdy kapłan jako Sacerdos alter Christus (Kapłan drugim C
               > hrystusem), sprawując Ofiarę Mszy Świętej uosabia samego Chrystusa, zaś jego rę
               > ce (którymi dokonuje konsekracji), stykając się z Ciałem Chrystusa są konsekrow
               > ane i dlatego tradycyjni katolicy, właśnie z tego powodu całują kapłana w rękę.
               >
               Trochę to dziwne, że święty nie może być pośrednikiem, a grzeszny ksiądz tak. Ale to nie ja ustalam zasady.
               • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 09:40
                pocoo napisała:

                > enrque111 napisał:
                >
                >
                > > Tak, ponieważ każdy kapłan jako Sacerdos alter Christus (Kapłan drugim C
                > > hrystusem), sprawując Ofiarę Mszy Świętej uosabia samego Chrystusa, zaś jego rę
                > > ce (którymi dokonuje konsekracji), stykając się z Ciałem Chrystusa są konsekrow
                > > ane i dlatego tradycyjni katolicy, właśnie z tego powodu całują kapłana w rękę.
                > >
                > Trochę to dziwne, że święty nie może być pośrednikiem, a grzeszny ksiądz tak. A
                > le to nie ja ustalam zasady.

                Kapłan (nawet grzeszny) jest osobą wyświęconą. Gdy wyświęcony kapłan ważnie sprawuje sakramenty, sam Chrystus działa przez niego. Święcenia kapłańskie są sakramentem i są niezmazywalne (jak chrzest). Kapłan zatem, nawet gdy porzuci sprawowanie kapłaństwa, aż do śmierci zachowuje swoje święcenia.

                Zasady ustalił sam Chrystus ustanawiając kapłanów: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Mt 10,40). „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi” (Łk 10,16). „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Apostołom i ich następcom przekazał misję sam Chrystus. Podkreślił: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). Kapłani pełnią posłannictwo dzięki łasce Chrystusa i mocy Ducha Świętego: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22); „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19). Od początku Kościoła przekazywane jest kapłaństwo służebne przez włożenie rąk (Dz 6,6); (1 Tm 4,14). Kapłani otrzymują dar Ducha Świętego, są powołani i uzdolnieni do kontynuowania posługi jednania, troszczenia się o Bożą Owczarnię i nauczania (Dz 20,28).
                --
                Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 10:42
                 enrque111 napisał:

                 >Kapłan zatem, nawet gdy porzuci spraw
                 > owanie kapłaństwa, aż do śmierci zachowuje swoje święcenia.

                 Ksiądz pedofil pokutuje w więzieniu.Często ku swojemu zadowoleniu jest gwałcony.Czy ma szanse na zostanie chociażby błogosławionym? Nie znam zasad.

                 > Zasady ustalił sam Chrystus ustanawiając kapłanów: „[b]Kto was przyjmuje, Mnie
                 > przyjmuje;
                 Tak mówią wszelkiej maści kapłani chrześcijańscy.Zadziwiające.
            • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 23:16
             enrque111 napisał:
             > "dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolw
             > iek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na zi
             > emi, będzie rozwiązane i w niebie" (Mt 16,19)
             >
             Przeczytałam w Katechizmie katolickim bez wątpienia, że niebo nie jest miejscem,Niebo, to wszechogarniająca nas miłość BOGA i zbawione dusze nie wędrują tylko łączą się z tą miłością.Dusze potępione łączą się z wszechogarniającym nas złem, które nazwano piekłem i też to nie jest miejscem.Czyściec również nie jest miejscem, tylko czym? Znasz werset biblijny na ten temat? W czyśćcu BÓG oczyszcza duszę niematerialnym ogniem przed wejściem do nieba czasami nawet 1000 lat.Czyściec to jakaś poczekalnia, która nie jest miejscem z duszami, które nie wędrują , tylko po oczyszczeniu łączą się z niebem, czyli tą wszechogarniającą nas miłością BOGA. Czy istnieje inne niebo, które jest miejscem z BOGIEM, aniołami i świętymi? Gdzie w Biblii napisano o czyśćcu z oczyszczanymi duszami?
             • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 05.11.18, 23:34
              pocoo napisała:

              > enrque111 napisał:
              > > "dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolw
              > > iek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążeszna zi
              > > emi, będzie rozwiązane i w niebie" (Mt 16,19)
              > >
              > Przeczytałam w Katechizmie katolickim bez wątpienia, że niebo nie jest miejscem
              > ,Niebo, to wszechogarniająca nas miłość BOGA i zbawione dusze nie wędrują tylko
              > łączą się z tą miłością.Dusze potępione łączą się z wszechogarniającym nas złe
              > m, które nazwano piekłem i też to nie jest miejscem.Czyściec również nie jest m
              > iejscem, tylko czym? Znasz werset biblijny na ten temat? W czyśćcu BÓG oczyszcz
              > a duszę niematerialnym ogniem przed wejściem do nieba czasami nawet 1000 lat.Cz
              > yściec to jakaś poczekalnia, która nie jest miejscem z duszami, które nie wędru
              > ją , tylko po oczyszczeniu łączą się z niebem, czyli tą wszechogarniającą nas m
              > iłością BOGA. Czy istnieje inne niebo, które jest miejscem z BOGIEM, aniołami i
              > świętymi? Gdzie w Biblii napisano o czyśćcu z oczyszczanymi duszami?

              Nie wiem jaki katechizm czytałaś. Ja korzystam z katechizmu kard. Gasparriego, który o niebie naucza:
              "W niebie dusze sprawiedliwych bez ciał przed sądem ostatecznym, a z ciałami po sądzie ostatecznym, cieszą się oglądaniem Boga twarzą w twarz, a przez to zażywają na wieki wszelkiego szczęścia, bez domieszki czy bojaźni jakiegokolwiek zła, w towarzystwie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych."

              Nauka o czyśćcu, rozwinięta później przez Magisterium Kościoła, wywiedziona jest z kart Pisma Świętego.
              Sam Chrystus Pan mówił o czyśćcu, przestrzegając przed zaciąganiem takich długów, które będzie trzeba spłacać na tamtym świecie: "Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz" (Mt 5,25n). Podobnie mówił o czyśćcu w przypowieści o nielitościwym dłużniku: "I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu" (Mt 18,34n).

              --
              Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
              • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 00:35
               enrque111 napisał:
               > Podobnie uczy
               > ni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu brat
               > u[/b]" (Mt 18,34n).
               >
               A ja nie wybaczę BOGU,że moją ufność i oddanie wrzucił do piekła.

               Jak widzisz, czytam o czym piszesz i zadaję pytania, aby poznać Twój sposób myślenia.Czasami wierzyć mi się nie chce, że można w taki ,a nie inny sposób interpretować wersety biblijne.Dzięki temu mamy dziesiątki tysięcy różnych Kościołów chrześcijańskich , sekt, zgromadzeń, ugrupowań i czego dusza zapragnie. Kto ma rację? Katolicy ze swoimi odłamami, prawosławni, a może protestanci? Wszyscy mają swoją rację i swoją prawdę.
               • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 10:10
                pocoo napisała:

                > enrque111 napisał:
                > > Podobnie uczy
                > > ni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu brat
                > > u[/b]" (Mt 18,34n).
                > >
                > A ja nie wybaczę BOGU,że moją ufność i oddanie wrzucił do piekła.

                Nie znam twojej historii, ale znam historię Hioba, który z całą pewnością miał bardziej traumatyczne przeżycia niż ty, a jednak nie załamał się, nie przestał ufać Bogu i zawierzył Mu we wszystkim. Nie ty jedna masz życiowe problemy a ich sprawstwo przypisujesz Bogu, nie zastanawiając się nad rzeczywistymi ich przyczynami.

                > Jak widzisz, czytam o czym piszesz i zadaję pytania, aby poznać Twój sposób myś
                > lenia.Czasami wierzyć mi się nie chce, że można w taki ,a nie inny sposób inte
                > rpretować wersety biblijne.Dzięki temu mamy dziesiątki tysięcy różnych Kościołó
                > w chrześcijańskich , sekt, zgromadzeń, ugrupowań i czego dusza zapragnie. Kto m
                > a rację? Katolicy ze swoimi odłamami, prawosławni, a może protestanci? Wszyscy
                > mają swoją rację i swoją prawdę.

                Nie interesuje mnie ile jest "różnych Kościołów chrześcijańskich", które w rzeczywistości są heretyckimi sektami. Chrystus ustanowił tylko jeden Kościół i trwa on nieprzerwanie od Apostołów i pierwszych chrześcijan, a nazywa się: Jeden Święty Katolicki i Apostolski Kościół, którego niezmienne nauczanie przyjmuję i wykładam (również w rozmowie z tobą). Interpretację Pism oraz swoich nauk Chrystus powierzył tylko założonemu przez siebie Kościołowi ("Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał." (Łk 10, 16)

                Nic mnie nie obchodzi, jakie racje mają prawosławni czy protestanci - są oni schizmatykami i heretykami, którzy oderwali się od drzewa Chrystusa, którym jest Kościół i aby dostąpić zbawienia winni wyprzeć się zgubnych błędów i powrócić do odrzuconego niegdyś katolicyzmu.
                --
                Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 10:55
                 enrque111 napisał:

                 > Nie znam twojej historii, ale znam historię Hioba, który z całą pewnością miał
                 > bardziej traumatyczne przeżycia niż ty, a jednak nie załamał się, nie przestał
                 > ufać Bogu i zawierzył Mu we wszystkim.

                 Stali aniołowie w kolejce, aby donieść BOGU, co (?), kto i kim(?) na ziemi.Szatan też czekał na audiencję.Kiedy przyszła jego kolej, BÓG zapytał: "Wędrowałeś po ziemi, czy widziałeś sługę mojego Hioba"? BÓG z szatanem założył się o wierność Hioba, jak kumple o pół litra.Przecież wszechwiedzący BÓG wiedział, a mimo tego powiedział szatanowi:"Możesz zrobić z Hiobem co zechcesz, tylko go nie zabijaj". Chociażby dzieci, to nie są lalki, które można wyrzucić i kupić ładniejsze.Każdy logicznie myślący,potępi ten zakład bosko-szatański i ja też, więc przykład jest ze wszech miar chybiony.
                • olivkah Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 11:02


                 > Nie znam twojej historii, ale znam historię Hioba, który z całą pewnością miał
                 > bardziej traumatyczne przeżycia niż ty, a jednak nie załamał się, nie przestał
                 > ufać Bogu i zawierzył Mu we wszystkim. Nie ty jedna masz życiowe problemy a ich
                 > sprawstwo przypisujesz Bogu, nie zastanawiając się nad rzeczywistymi ich przyc
                 > zynami.
                 >
                 >
                 A co się według Twojej wiary dzieje z ludzmi, którzy doświadczają podobnie tragicznych przeżyc jak Hiob, załamują się i przestają ufać Bogu?
                 • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 11:22
                  olivkah napisała:

                  >
                  >
                  > > Nie znam twojej historii, ale znam historię Hioba, który z całą pewnością miał
                  > > bardziej traumatyczne przeżycia niż ty, a jednak nie załamał się, nie przestał
                  > > ufać Bogu i zawierzył Mu we wszystkim. Nie ty jedna masz życiowe problemy a ich
                  > > sprawstwo przypisujesz Bogu, nie zastanawiając się nad rzeczywistymi ich przyc
                  > > zynami.
                  > >
                  > >
                  > A co się według Twojej wiary dzieje z ludzmi, którzy doświadczają podobnie tra
                  > gicznych przeżyc jak Hiob, załamują się i przestają ufać Bogu?

                  Różnie się dzieje i to nie wg "mojej wiary", ale w zależności od mentalnych, intelektualnych predyspozycji oraz empirycznych doświadczeń danego człowieka - jedni poprzez ekstremalne przeżycia umacniają się w wierze (jak Hiob) zaś inni się załamują i obrażają na Pana Boga (jak pocoo).

                  --
                  Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                  • olivkah Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 11:28

                   > Różnie się dzieje i to nie wg "mojej wiary", ale w zależności od mentaln
                   > ych, intelektualnych predyspozycji oraz empirycznych doświadczeń danego człowie
                   > ka - jedni poprzez ekstremalne przeżycia umacniają się w wierze (jak Hiob) zaś
                   > inni się załamują i obrażają na Pana Boga (jak pocoo).
                   >

                   Nie o to pytam. Pytam, co się według Twojej wiary dzieje po śmierci z ludźmi, którzy w wyniku jaichś tragicznych przeżyć stracili wiarę w Twojego Boga.
                   • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 13:58
                    olivkah napisała:

                    >
                    > > Różnie się dzieje i to nie wg "mojej wiary", ale w zależności od mentaln
                    > > ych, intelektualnych predyspozycji oraz empirycznych doświadczeń danego człowie
                    > > ka - jedni poprzez ekstremalne przeżycia umacniają się w wierze (jak Hiob) zaś
                    > > inni się załamują i obrażają na Pana Boga (jak pocoo).
                    > >
                    >
                    > Nie o to pytam. Pytam, co się według Twojej wiary dzieje po śmierci z ludźmi, k
                    > tórzy w wyniku jaichś tragicznych przeżyć stracili wiarę w Twojego Boga.

                    Wszyscy niewierzący i apostaci zostaną potępieni. Tak zapowiedział sam Chrystus: "kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,16).


                    --
                    Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                    • olivkah Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 14:06
                     enrque111 napisał:

                     >
                     > Wszyscy niewierzący i apostaci zostaną potępieni. Tak zapowiedział sam Chrystus
                     > : "kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,16).
                     >
                     Dzięki za odpowiedź. Czyli według Ciebie, jeśli ktoś stracił wiarę w wyniku jakichś tragicznych okoliczności, na przykład w obozie koncentracyjnym, po czym go zagazowali, za karę zostanie potępiony na wieczność? Zgadza się?
                     • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 14:23
                      olivkah napisała:

                      > enrque111 napisał:
                      >
                      > >
                      > > Wszyscy niewierzący i apostaci zostaną potępieni. Tak zapowiedział sam Chrystus
                      > > : "kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,16).
                      > >
                      > Dzięki za odpowiedź. Czyli według Ciebie, jeśli ktoś stracił wiarę w wyniku jak
                      > ichś tragicznych okoliczności, na przykład w obozie koncentracyjnym, po czym go
                      > zagazowali, za karę zostanie potępiony na wieczność? Zgadza się?

                      Utrata wiary oznacza odrzucenie Boga, czyli odrzucenie wszystkiego co On ofiarowuje osobom, które Mu zaufały, uwierzyły i poświęciły życie dla Niego. Nie ma tu znaczenia w jaki sposób ktoś odszedł z tego świata.


                      --
                      Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                      • olivkah Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 14:28

                       > > Dzięki za odpowiedź. Czyli według Ciebie, jeśli ktoś stracił wiarę w wyni
                       > ku jak
                       > > ichś tragicznych okoliczności, na przykład w obozie koncentracyjnym, po c
                       > zym go
                       > > zagazowali, za karę zostanie potępiony na wieczność? Zgadza się?
                       >
                       > Utrata wiary oznacza odrzucenie Boga, czyli odrzucenie wszystkiego co On ofiaro
                       > wuje osobom, które Mu zaufały, uwierzyły i poświęciły życie dla Niego. Nie ma t
                       > u znaczenia w jaki sposób ktoś odszedł z tego świata.
                       >
                       Ja nie pytam, co oznacza utrata wiary. Pytam, czy te osoby będą potępione na wieczność. Odpowiedz na pytanie.
                       • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 14:56
                        olivkah napisała:

                        >
                        > > > Dzięki za odpowiedź. Czyli według Ciebie, jeśli ktoś stracił wiarę w wyniku jak
                        > > > ichś tragicznych okoliczności, na przykład w obozie koncentracyjnym, po czym go
                        > > > zagazowali, za karę zostanie potępiony na wieczność? Zgadza się?
                        > >
                        > > Utrata wiary oznacza odrzucenie Boga, czyli odrzucenie wszystkiego co On ofiaro
                        > > wuje osobom, które Mu zaufały, uwierzyły i poświęciły życie dla Niego. Nie ma
                        > > tu znaczenia w jaki sposób ktoś odszedł z tego świata.
                        > >
                        > Ja nie pytam, co oznacza utrata wiary. Pytam, czy te osoby będą potępione na wi
                        > eczność. Odpowiedz na pytanie.

                        Myślałem, że wyrażam się jasno, pisząc że utrata wiary oznacza odrzucenie Boga, zaś odrzucenie Boga jest równoznaczne z potępieniem ("kto nie uwierzy będzie potępiony").


                        --
                        Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                        • olivkah Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 15:16
                         > Myślałem, że wyrażam się jasno, pisząc że utrata wiary oznacza odrzucenie Boga,
                         > zaś odrzucenie Boga jest równoznaczne z potępieniem ("kto nie uwierzy będzie p
                         > otępiony").
                         >
                         Dla mnie nie jest jednoznaczne. Brak wiary w Boga to nie jest odrzucenie Boga. To brak wiary, że Bóg istnieje. Na przykład jeśli nie uwierzysz mi, gdy zadzwonię do Ciebie i powiem Ci, że wygrałeś milion złotych, nie oznacza to, że odrzuciłeś milion złotych.

                         Czy to co piszesz o potępieniu niewierzących jest zgodne z Twoim sumieniem i według Ciebie sprawiedliwe?
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 16:46
                          olivkah napisała:

                          > > Myślałem, że wyrażam się jasno, pisząc że utrata wiary oznacza odrzucenie Boga,
                          > > zaś odrzucenie Boga jest równoznaczne z potępieniem ("kto nie uwierzy będzie p
                          > > otępiony").
                          > >
                          > Dla mnie nie jest jednoznaczne. Brak wiary w Boga to nie jest odrzucenie Boga.
                          > To brak wiary, że Bóg istnieje. Na przykład jeśli nie uwierzysz mi, gdy zadzwon
                          > ię do Ciebie i powiem Ci, że wygrałeś milion złotych, nie oznacza to, że odrzuc
                          > iłeś milion złotych.
                          >
                          > Czy to co piszesz o potępieniu niewierzących jest zgodne z Twoim sumieniem i we
                          > dług Ciebie sprawiedliwe?

                          Tak, to jest sprawiedliwe.


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 19:45
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > Tak, to jest sprawiedliwe.
                          > >
                          > Hej, człowieku! Nie jesteś BOGIEM! Twoja opinia w tej sprawie jest nic nie wart
                          > a i świadczy o tobie źle.

                          Nie interesuje mnie twoja opinia o mnie. Tak, nie jestem Bogiem ale zgadzam się z Jego nauczaniem i wierzę Jego słowu.


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 13:17
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > Nie interesuje mnie twoja opinia o mnie.
                          > A powinna.

                          Dlaczego?

                          > >Tak, nie jestem Bogiem ale zgadzam się z Jego nauczaniem i wierzę Jego słowu.
                          > >
                          > "Jeżeli ktoś cie uderzy w jeden policzek, nadstaw mu drugi.Jeżeli ktoś ukradnie
                          > ci sukmanę, daj mu i płaszcz".

                          No i?                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 16:42
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > > "Jeżeli ktoś cie uderzy w jeden policzek, nadstaw mu drugi.Jeżeli ktoś ukradnie
                          > > > ci sukmanę, daj mu i płaszcz".
                          > >
                          > > No i?
                          > Chyba nie jesteś na tyle głupi,żeby zadawać takie prymitywne pytanie.

                          Nie interesuje mnie opinia na mój temat. Zapodałaś cytat bez komentarza, więc chciałaś coś nim wyrazić ale nie wyraziłaś ...                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 08.11.18, 15:08
                          enrque111 napisał:

                          > Nie interesuje mnie opinia na mój temat.

                          Nie prowokuj mnie. Czy jesteś członkiem katolickiego , Apostolskiego Kościoła Przedsoborowego?

                          >Zapodałaś cytat bez komentarza, więc c
                          > hciałaś coś nim wyrazić ale nie wyraziłaś ...
                          >
                          Nie wnikam w twoją inteligencję. Zacytowałam słowa Jezusa, z którymi całkowicie się zgadzasz, a ty mnie pytasz, "co chciałam nimi wyrazić"? Twoją hipokryzję.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 08.11.18, 20:05
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > Nie interesuje mnie opinia na mój temat.
                          >
                          > Nie prowokuj mnie. Czy jesteś członkiem katolickiego , Apostolskiego Kościoła P
                          > rzedsoborowego?

                          Nie wiem co to za "Kościół". Jestem wiernym Jednego Świętego Katolickiego i Apostolskiego Kościoła, założonego przez Jezusa Chrystusa, który trwa nieprzerwanie od 2000 lat.

                          > >Zapodałaś cytat bez komentarza, więc chciałaś coś nim wyrazić ale nie wyraziłaś ...
                          > >
                          > Nie wnikam w twoją inteligencję. Zacytowałam słowa Jezusa, z którymi całkowicie
                          > się zgadzasz, a ty mnie pytasz, "co chciałam nimi wyrazić"? Twoją hipokryzję.

                          Z tego cytatu nie wynika moja rzekoma hipokryzja, nie wykazałaś tego.


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 09.11.18, 10:04
                          enrque111 napisał:

                          > Nie wiem co to za "Kościół". Jestem wiernym Jednego Świętego Katolickiego i Apo
                          > stolskiego Kościoła, założonego przez Jezusa Chrystusa, który trwa nieprzerwani
                          > e od 2000 lat.

                          Czy uznajesz zwierzchnictwo papieża Franciszka?

                          > Z tego cytatu nie wynika moja rzekoma hipokryzja, nie wykazałaś tego.
                          >
                          Z tego cytatu nie, ale z wielu innych.Porównuje, jak mają się twoje słowa do tych, które wypowiadał Jezus. To mi wystarczy.Tylko nie pisz, że coś źle rozumiem.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 09.11.18, 19:00
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > Nie wiem co to za "Kościół". Jestem wiernym Jednego Świętego Katolickiego i Apo
                          > > stolskiego Kościoła, założonego przez Jezusa Chrystusa, który trwa nieprzerwani
                          > > e od 2000 lat.
                          >
                          > Czy uznajesz zwierzchnictwo papieża Franciszka?

                          Oczywiście, przecież jest papieżem.

                          > > Z tego cytatu nie wynika moja rzekoma hipokryzja, nie wykazałaś tego.
                          > >
                          > Z tego cytatu nie, ale z wielu innych.Porównuje, jak mają się twoje słowa do ty
                          > ch, które wypowiadał Jezus. To mi wystarczy.Tylko nie pisz, że coś źle rozumiem.

                          Nie wiem co i jak rozumiesz, dopóki tego nie napiszesz.


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 22:21
                          olivkah napisała:

                          > A czy według Twojej religii oprawca z tego obozu koncentracyjnego zostanie potę
                          > piony na wieki, jeśli przed śmiercią zdąży się nawrócić? Od razu też pytam, czy
                          > uważasz, że to jest sprawiedliwe?
                          >
                          Największy i najokrutniejszy bandyta swoich czasów Konstantyn Wielki, nawrócił się na łożu śmierci i został ojcem Kościoła katolickiego.
                          General Jaruzelski też się nawrócił na łożu śmierci.
                          Katolicka sprawiedliwość.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 13:20
                          pocoo napisała:

                          > Największy i najokrutniejszy bandyta swoich czasów Konstantyn Wielki, nawrócił
                          > się na łożu śmierci i został ojcem Kościoła katolickiego.

                          Czy mogłabyś podać jakiś dowód, że Konstantyn Wielki został ojcem Kościoła katolickiego?

                          > General Jaruzelski też się nawrócił na łożu śmierci.

                          Masz na to jakieś wiarygodne dowody? A jeśli się nawrócił, to chyba dobrze, czy nie tak?

                          > Katolicka sprawiedliwość.

                          Co masz jej do zarzucenia?


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 11:34
                          olivkah napisała:

                          >
                          > > enrque111 napisał:
                          > >
                          > > > Tak, to jest sprawiedliwe.
                          > > >
                          > A czy według Twojej religii oprawca z tego obozu koncentracyjnego zostanie potę
                          > piony na wieki, jeśli przed śmiercią zdąży się nawrócić? Od razu też pytam, czy
                          > uważasz, że to jest sprawiedliwe?

                          Każdy u Boga ma szansę. Bóg jest sprawiedliwy. Dlaczego ma nie zbawić osoby, która żałuje swoich czynów, prosi o przebaczenie i szczerze wierzy w Boże Miłosierdzie? Sprawiedliwe jest przyjąć skruchę i okazać miłosierdzie osobie, która zdaje sobie sprawę z popełnionych niegodziwości, żałuje za nie i prosi o łaskę.
                          A tak nawiasem, czy jesteś za przywróceniem kary śmierci?

                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • olivkah Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 11:57

                          > > > > Tak, to jest sprawiedliwe.
                          > > > >
                          > > A czy według Twojej religii oprawca z tego obozu koncentracyjnego zostani
                          > e potę
                          > > piony na wieki, jeśli przed śmiercią zdąży się nawrócić? Od razu też pyta
                          > m, czy
                          > > uważasz, że to jest sprawiedliwe?
                          >
                          > Każdy u Boga ma szansę. Bóg jest sprawiedliwy. Dlaczego ma nie zbawić osoby, kt
                          > óra żałuje swoich czynów, prosi o przebaczenie i szczerze wierzy w Boże Miłosie
                          > rdzie? Sprawiedliwe jest przyjąć skruchę i okazać miłosierdzie osobie, która zd
                          > aje sobie sprawę z popełnionych niegodziwości, żałuje za nie i prosi o łaskę.
                          > A tak nawiasem, czy jesteś za przywróceniem kary śmierci?
                          >
                          Z tego co piszesz, każdy ma u Boga szansę oprócz tych, którzy mają nieodpowiednie myśli. Czyli koniec końcow oprawca będzie w niebie, jego ofiara w piekle, na zawsze, za to, co sobie myślała prywatnie. I Ty uważasz, że to jest sprawiedliwe. Niebywałe. Czy podobne podejście stosujesz w życiu doczesnym?

                          Nie jestem za przywróceniem kary śmierci.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 14:29
                          olivkah napisała:

                          >
                          > > > > > Tak, to jest sprawiedliwe.
                          > > > > >
                          > > > A czy według Twojej religii oprawca z tego obozu koncentracyjnego zostanie potę
                          > > > piony na wieki, jeśli przed śmiercią zdąży się nawrócić? Od razu też pytam, czy
                          > > > uważasz, że to jest sprawiedliwe?
                          > >
                          > > Każdy u Boga ma szansę. Bóg jest sprawiedliwy. Dlaczego ma nie zbawić osoby, kt
                          > > óra żałuje swoich czynów, prosi o przebaczenie i szczerze wierzy w Boże Miłosie
                          > > rdzie? Sprawiedliwe jest przyjąć skruchę i okazać miłosierdzie osobie, która zd
                          > > aje sobie sprawę z popełnionych niegodziwości, żałuje za nie i prosi o łaskę.
                          > > A tak nawiasem, czy jesteś za przywróceniem kary śmierci?
                          > >
                          > Z tego co piszesz, każdy ma u Boga szansę oprócz tych, którzy mają nieodpowiedn
                          > ie myśli. Czyli koniec końcow oprawca będzie w niebie, jego ofiara w piekle, na
                          > zawsze, za to, co sobie myślała prywatnie. I Ty uważasz, że to jest sprawiedli
                          > we. Niebywałe. Czy podobne podejście stosujesz w życiu doczesnym?

                          Nawet ten, który na nieodpowiednie myśli może mieć szansę u Boga jeśli się nawróci. Jak ty sobie wyobrażasz, ze ktoś obrażający ojca, sprzeciwiający się mu i czyniący wciąż jakieś przykrości, później otrzyma od rodzica w nagrodę jakiś prezent?

                          > Nie jestem za przywróceniem kary śmierci.

                          A widzisz! Nawróconego jednak oprawcę, chciałbyś karać śmiercią wieczną! Gdzie tu logika?


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 14:31
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > Każdy u Boga ma szansę. Bóg jest sprawiedliwy.
                          >
                          > Szczerze wątpię.
                          > Wszechwiedzący BÓG, "kogo miłuje , tego karze".Dlaczego, skoro wie?

                          Wątpliwości każdy może mieć, co nie oznacza, że jego wątpliwości wynikają z obiektywnego oglądu, czy też motywowane są subiektywnymi emocjami.


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 18:21
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > Myślałem, że wyrażam się jasno, pisząc że utrata wiary oznacza odrzucenie
                          > Boga,
                          > > zaś odrzucenie Boga jest równoznaczne z potępieniem ("kto nie uwierzy bę
                          > dzie p
                          > > otępiony").
                          > >
                          > A przypowieść o synu marnotrawnym znasz?

                          Znam. Przypominam tylko, że "syn marnotrawny" aby być przyjęty przez ojca i uzyskać przebaczenie, musiał najpierw zrozumieć swój błąd, ukorzyć się i powrócić do ojca.


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 19:14
                          enrque111 napisał:

                          > Znam. Przypominam tylko, że "syn marnotrawny" aby być przyjęty przez ojca i uzy
                          > skać przebaczenie, musiał najpierw zrozumieć swój błąd, ukorzyć się i powrócić
                          > do ojca.
                          >
                          Dlatego do końca nie wiadomo, kto będzie potępiony. Ty nie możesz ferować takich wyroków.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 06.11.18, 19:34
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > Znam. Przypominam tylko, że "syn marnotrawny" aby być przyjęty przez ojca
                          > i uzy
                          > > skać przebaczenie, musiał najpierw zrozumieć swój błąd, ukorzyć się i pow
                          > rócić
                          > > do ojca.
                          > >
                          > Dlatego do końca nie wiadomo, kto będzie potępiony. Ty nie możesz ferować takic
                          > h wyroków.

                          Toteż nie feruję wyroków, tylko ostrzegam przed konsekwencjami złych wyborów.
                          Na kogo wydałem wyrok?


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 14:05
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > Toteż nie feruję wyroków, tylko ostrzegam przed konsekwencjami złych wyborów.
                          >
                          > Czasami potrafisz mnie rozbawić.

                          Radość jest uczuciem pozytywnym, również się cieszę, że ciebie nią natchnąłem.

                          > > Na kogo wydałem wyrok?
                          > >
                          > Wyroki potępienia.Na apostatów szczególnie.

                          To oni sami na siebie takie wyroki ściągają. Czy np. złodziej powinien mieć pretensje do sędziego, że został skazany za kradzież, czy do siebie?


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 14:33
                          olivkah napisała:

                          > > To oni sami na siebie takie wyroki ściągają. Czy np. złodziej powinien mieć pre
                          > > tensje do sędziego, że został skazany za kradzież, czy do siebie?
                          >
                          > Piękne.
                          >
                          > Złodziej robi coś złego. Co złego robi (ROBI!) apostata?

                          Urąga Bogu, obraża Go, sprzeciwia się Jego prawom, uważa Go za kłamcę - bezgranicznie Nim gardzi.


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 16:11
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > Urąga Bogu, obraża Go, sprzeciwia się Jego prawom, uważa Go za kłamcę - bezgran
                          > > icznie Nim gardzi.
                          > >
                          > Apostata, czy większość katolików?
                          > Tylko chwilę się zastanów.

                          A jakie ma to znaczenie? Katolicy, którzy nie przestrzegają Bożych przykazań poniosą podobną karę jak apostaci.


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 16:31
                          enrque111 napisał:

                          > Katolicy, którzy nie przestrzegają Bożych przykazań po
                          > niosą podobną karę jak apostaci.
                          >
                          Ty również łamiesz Boski Dekalog.
                          "Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego..." Początek.; NIE CZYŃ!
                          Modlicie się przed obrazem, a nie do obrazu. Święcone, koronowane, całowane... i buch na kolana. Przed ołtarzem zawsze.Tak, tam jest ciało Chrystusa z mąki i wody po 12,50 zł za 1000 szt. Ciało Chrystusa , czy symbol? Przed symbolem na kolana.BÓG wam za to zapłaci.
                          Zapłaciłby, gdyby był.Ty wiesz, że go nie ma.Gdyby był, bałbyś się go.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 16:47
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > Katolicy, którzy nie przestrzegają Bożych przykazań po
                          > > niosą podobną karę jak apostaci.
                          > >
                          > Ty również łamiesz Boski Dekalog.
                          > "Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego..." Początek.; NIE CZYŃ!
                          > Modlicie się przed obrazem, a nie do obrazu. Święcone, koronowane, całowane...
                          > i buch na kolana. Przed ołtarzem zawsze.Tak, tam jest ciało Chrystusa z mąki i
                          > wody po 12,50 zł za 1000 szt. Ciało Chrystusa , czy symbol? Przed symbolem na k
                          > olana.BÓG wam za to zapłaci.
                          > Zapłaciłby, gdyby był.Ty wiesz, że go nie ma.Gdyby był, bałbyś się go.

                          Ty również, jak twój nieudaczny kolega nie czytałaś całego przykazania, tylko wyrywasz kawałek z kontekstu. nic dziwnego, że na świecie jest kilkadziesiąt tysięcy sekt heretyckich, które po swojemu interpretują Pismo Święte i tylko jeden Kościół, który założył Jezus Chrystus dając mu władzę nauczania.
                          Przeczytaj moją polemikę z twoim kolegą na temat "rzeźb i obrazów", a być może coś zrozumiesz.


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • pocoo Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 19:27
                          enrque111 napisał:

                          > Ty również, jak twój nieudaczny kolega nie czytałaś całego przykazania, tylko w
                          > yrywasz kawałek z kontekstu.

                          Zapomniałeś, że byłam protestantką i przykazania biblijne znam doskonale.
                          Co tobie człowieku wcisnęli pod czaszkę?Zrobili tobie krzywdę.Będę się za ciebie modliła do świętego Antoniego, aby u boga wybłagał powrót twojego rozsądku. Mam nadzieję, że teraz dobrze napisałam.
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 07.11.18, 19:37
                          pocoo napisała:

                          > enrque111 napisał:
                          >
                          > > Ty również, jak twój nieudaczny kolega nie czytałaś całego przykazania, tylko w
                          > > yrywasz kawałek z kontekstu.
                          >
                          > Zapomniałeś, że byłam protestantką i przykazania biblijne znam doskonale.

                          Wszyscy heretycy tym się chełpią ... pycha zawsze kroczy przed upadkiem.

                          > Co tobie człowieku wcisnęli pod czaszkę?Zrobili tobie krzywdę.Będę się za ciebi
                          > e modliła do świętego Antoniego, aby u boga wybłagał powrót twojego rozsądku. M
                          > am nadzieję, że teraz dobrze napisałam.

                          Nie wiem co ma wspólnego św. Antoni z jakimś demonem, ale nie dziwię się, że ateistka (była heretyczka) wszystko miesza w swojej skołatanej głowie.


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.
                         • kolter Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 22.03.19, 13:32
                          enrque111 napisał:

                          > pocoo napisała:
                          >
                          > > enrque111 napisał:

                          > > > Urąga Bogu, obraża Go, sprzeciwia się Jego prawom, uważa Go za kłamcę - bezgranicznie Nim gardzi.

                          > > Apostata, czy większość katolików?
                          > > Tylko chwilę się zastanów.

                          > A jakie ma to znaczenie? Katolicy, którzy nie przestrzegają Bożych przykazań poniosą podobną karę jak apostaci.

                          czyli od VIII w. kiedy to twoja sekta usunęła z dekalogu II przykazanie,wszyscy idziecie do piekła :))
                         • enrque111 Re: Kościół powinien pouczać wyborców i polityków 22.03.19, 21:56
                          kolter napisał:

                          > czyli od VIII w. kiedy to twoja sekta usunęła z dekalogu II przykazanie,wszyscy
                          > idziecie do piekła :))

                          Z tego co powszechnie wiadomo, to twoja sekta istnieje od XIX wieku więc jak mogła usunąć drugie przykazanie już w VIII wieku?
                          Na szczęście chrześcijanie niczego nie usuwali i nadal posiadają pełną, nieokrojoną Biblię.


                          --
                          Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo - to PRAWDA.