Dodaj do ulubionych

Jak może dojść do III wojny światowej?

27.11.08, 20:03
Jak można zrozumieć proroczą zapowiedź: "I wkroczy na południe, ale nie będzie
jak wcześniej i jak później"? (Daniela 11:29b).
W kontekście jest mowa o występującej tu w roli "króla północy" - Rosji.
Przyczyną konfliktu z Zachodem ma być wkroczenie "króla północy" na południe.
Południem jest tu jakiś kraj na południe od Rosji (prawdopodobnie Gruzja).

Trudniej jest jednoznacznie zinterpretować zapowiedź: "ale nie będzie jak
wcześniej i jak później". Pewne jest to, że nie będzie tym razem triumfalnego
zakończenia wojny. Kontekst jednoznacznie wskazuje na III wojnę światową.
Zapowiedź: "jak wcześniej i jak później" dotyczy niewątpliwie triumfu "króla
północy". Szczegóły tej zapowiedzi można rozumieć różnie:

1)"Jak wcześniej" – triumfalny finał II wojny światowej.
"Jak później" – triumfalny finał IV wojny światowej.

2)"Jak wcześniej" – triumfalny finał II wojny światowej.
"Jak później" – triumfalny finał sierpniowej wojny rosyjsko-gruzińskiej.


Pewne jest to, że gdy oddziały rosyjskie wkroczą gdzieś głęboko na południe
(prawdopodobnie daleko w głąb Gruzji) Zachód wejdzie do akcji. Tym razem "król
północy" nie odniesie triumfu, lecz zostanie upokorzony. Kolejna wojna
rosyjsko-gruzińska może więc szybko przekształcić się w konflikt globalny.

Obie strony zapewne użyją wówczas broni jądrowej. Wskazuje na to zapowiedź z
Księgi Objawienia 6:4. Jeździec na koniu barwy ognia nie tylko odbierze wtedy
pokój z ziemi, ale użyje też "wielkiego miecza". Jedni drugich będą zarzynać.

Rozsądek podpowiada, że najwyższy czas, by przygotowywać bezpieczne
schronienie (najlepiej z dala od dużych miast i miejsc strategicznych).
Momentem, w którym należy udać się do miejsc schronienia, będzie wkroczenie
oddziałów rosyjskich na południe (prawdopodobnie Gruzja).

Co mówią o tym eksperci? "Będzie nowa wojna Rosji z Gruzją":
fakty.interia.pl/raport/gruzja-osetia/news/eksperci-bedzie-nowa-wojna-rosji-z-gruzja,1217998
"Co więcej, również gruzińscy eksperci przewidują, że wiosna na Kaukazie może
być bardzo gorąca". Nikt z nas nie zna daty tego wydarzenia. Kolejna wojna
Rosji z Gruzją jest jednak nieunikniona. To co się wtedy stanie będzie
zaskoczeniem dla większości.
Edytor zaawansowany
 • zuq1 28.11.08, 10:18
  Brzmi to strasznie niefajnie. Napisz jednak, czy uważasz, że owa II
  WŚ z bronią jądrową włącznie jest częścią Wielkiego Ucisku i czy
  wcześniej nie dojdzie do pochwycenia, które wierzących obecnie przed
  WU uchroni?
  --
  Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest miłość, radość,
  wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
  łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa.
  (Galatów 5,22-23)
 • ewiak.r 28.11.08, 10:44
  III wojna światowa nie jest częścią przyszłego wielkiego ucisku. Nikt też przed
  jej wybuchem nie zostanie pochwycony. Według zapowiedzi Jezusa wojna ta będzie
  dopiero początkiem bólów porodowych (Mateusza 24:8). Towarzyszyć będą jej: głód,
  epidemie i wielkie trzęsienia ziemi. Nie będzie to koniec świata. Nastaną jednak
  trudne czasy. Poniżej podaję krótki scenariusz biblijny wydarzeń:

  1) Rosja nadal będzie działać w kierunku odzyskania wpływów (Daniela 11:29a).

  2) Oddziały rosyjskie ruszą na południe (Daniela 11:29a).

  3) Zachód wystąpi przeciw Rosji (Daniela 11:30; Mateusza 24:7a; Apokalipsa 6:4).

  4) "Król północy" zostanie upokorzony i zawróci (Daniela 11:30).

  5) Po III wojnie światowej pojawi się rząd światowy. Stopniowo będzie otrzymywał
  coraz większy zakres władzy (Apokalipsa 13:1,2,7b; Daniela 11:31b).

  6) Rosja odbuduje swoją potęgę i będzie działać skutecznie na scenie świata
  (Daniela 1130b).

  7) Przywódcy rosyjscy nawiążą bliskie stosunki z tymi, którzy porzucili święte
  przymierze (Daniela11:30b).

  8) Prezydentem USA zostanie człowiek "o okrutnym obliczu i rozumiejący zagadkowe
  wypowiedzi". Podejmie walkę z mniejszościami chrześcijańskimi (Daniela 8:23-25).

  9) Dojdzie do "deptania Jerozolimy" = trwającego 42 miesiące ucisku mniejszości
  chrześcijańskich (Daniela 11:31a; Mateusza 24:15; Apokalipsa 11:2; 13:5-7a;
  Mateusza 13:40-42,49,50; 24:48-51).
  "Tyran" (wg Septuaginty "nieprawy") = naczelni przywódcy mniejszości
  chrześcijańskich utracą wtedy swoje wpływy (Izajasza 29:1-8,20,21).
  Ezechiel nazywa ich "kobietami" (Ezechiela 13:17-23; por. Apokalipsa 14:4a;
  Izajasza 3:12).
  Apostoł Paweł nazwał ich "człowiekiem grzechu", "nieprawym" i "synem zatracenia"
  (2 Tesaloniczan 2:4,8b).

  10) Zaraz potem zostanie ustanowiona (desygnowana) "ohyda spustoszenia" = rząd
  światowy (Daniela 11:31b; 12:11). W Księdze Objawienia nazwany jest "bestią"
  (11:7; 13:1,2,7,8).

  11) Zaraz też potem zostanie wylany duch na tych, którzy należą do Chrystusa
  (Apokalipsa 11:11-13). Po spaleniu "snopków z chwastami" = zorganizowanych
  mniejszości Chrześcijańskich, które wcześniej podawały się za kościoły
  Chrystusa, "pszenica" będzie zebrana do "spichrza" (Mateusza 13:30). Dopiero
  wtedy zostaną zebrani i zjednoczeni "synowie królestwa". Dopiero wtedy Jezus
  ustanowi nad całym swoim mieniem "wiernego sługę" (Mateusza 24:45-47).

  12) Zacznie rozbrzmiewać "siedem trąb". Należący do Chrystusa obwieszczą światu
  przyszłe wydarzenia. Poinformują też jak pewne rzeczy, wyglądają w oczach Boga
  (Apokalipsa 8:6-10:11).

  13) Władzę w Rosji będzie sprawować dyktator - ateista. Jego bogiem będzie
  potęga militarna (Daniela 11:36-39).

  14) Wybucha IV wojna światowa. Tym razem Rosja zatryumfuje (Daniela 11:40;
  Daniela 7:11; Łukasza 21:25; Apokalipsa 13:3a). "Król północy", podobnie, jak w
  starożytności Babilon, odegra rolę młota Bożego (Jeremiasza 51:20,25).

  15) Wojska rosyjskie okupować będą także Izrael (Daniela 11:41).

  16) Po tej wojnie zostanie reanimowany rząd światowy. "Bestia szkarłatna"
  otrzyma jeszcze większy zakres władzy. Przywódcy polityczni zrzekną się
  suwerenności na jej rzecz (Apokalipsa 13:14; 17:8,17).

  17) Później dojdzie do ataku na "Babilon Wielki" = wielkie, odstępcze kościoły
  współpracujące z królami ziemi, pijane od krwi świętych i od krwi świadków
  Jezusa (Apokalipsa 17:16).

  18) Narody ujrzą znak Syna Człowieczego (Mateusza 24:30). Prawdopodobnie będzie
  on związany z "pierwszym zmartwychwstaniem" (Apokalipsa 20:6). Najpierw powstaną
  ci, którzy umarli w Chrystusie (z grona 144.000). Przy zmartwychwstaniu
  otrzymają oni ciała duchowe (1 Koryntian 15:35,44). Co będzie dowodem, że doszło
  do tego zmartwychwstania? Otóż wkrótce potem dojdzie do przemienienia
  pozostałych przy życiu z tego grona (1 Koryntian 15:52; 1 Tesaloniczan 4:15-17).
  Równocześnie, w tym samym czasie wszyscy oni zostaną zabrani do nieba.

  19) Potem dojdzie do nawrócenia i zgromadzenia całego narodu żydowskiego
  (Ezechiela 39:25-28; Rzymian 11:25-32). Po zabraniu do nieba należących do grona
  1444.00, naród żydowski stanie się światłem dla narodów. Bóg wyleje wtedy na ten
  naród swego ducha (Ezechiela 39:29).

  20) Zostanie odbudowana świątynia, według instrukcji podanych Ezechielowi
  (Ezechiela 43:11).

  21) Dojdzie do zebrania wybranych, oddzielenia "owiec od kozłów" (Mateusza
  24:31; 25:31-44; Apokalipsa 14:15,16).

  22) "Król północy" zaatakuje wielbiących prawdziwego Boga (Ezechiela 38:10-12).
  Do tego ataku przyłączy się też "bestia" = rząd światowy i wielu innych
  przywódców politycznych (Apokalipsa 19:19).

  23) Po Armagedonie władzę nad światem przejmie "nowe niebo" = królestwo Boże,
  inaczej mówiąc, Jezus i należący do Niego (Daniela 7:27; Mateusza 6:10;
  Apokalipsa 21:1-4). "Stare niebo" = niedoskonały system władzy, stworzony przez
  człowieka, przeminie. Zniewalające zasady i przepisy stworzone przez
  niedoskonałych ludzi, zostaną rozwiązane. Wszelkie, wcześniej pozostające w
  ukryciu czyny, dobre lub złe, zostaną wtedy odkryte, wszelkie zbrodnie wyjdą
  wówczas na jaw (2 Piotra 3:10; por. 1 Tymoteusza 5:25).

  24) Powstaną pozostali umarli! Ziemia stanie się rajem! (Dzieje Apostolskie
  24:15; Psalm 37:29; Izajasza 11:6-9; 25:8; 35:5-7). Ludzie, którzy
  zmartwychwstaną w okresie tysiącletnich rządów Chrystusa, gdy skończy się tysiąc
  lat, zostaną poddani próbie. Dopiero wtedy ożyją z Bożego punktu widzenia, i
  otrzymają prawo do życia bez końca (Apokalipsa 20:5a,7,8; por. Łukasza 15:32; 1
  Jana 3:14).
 • ewiak.r 28.11.08, 22:42
  Czy można przetrwać wojnę atomową? Wielu uważa, że jest to niemożliwe. Dalego
  nie robią nic, aby się uratować. Przeżycie jest jednak możliwe. Zapraszam na
  stronę: www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=18283434&postcount=49
  Warto też zadbać dziś o dobre stosunki z Bogiem. Od tego też dużo zależy. Należy
  też pamiętać o tym, by nie wystawiać na próbę Boga. Koniecze jest z naszej
  strony rozsądne działanie (por. Łukasza 21:20,21).
 • dodecahedron 28.11.08, 23:44
  Jest takie przyslowie: generalowie przygotowuja sie (zbroja) do ostatniej wojny.
  Nie wiem skad u Ciebie ta pewnosc atomowego konfliktu i to zaraz swiatowego?
  Wspolczesne pole walki ewoluuje w strone wysoko precyzyjnej broni, nielicznych
  grup doskonale wyszkolonych i wyposazonych zolnierzy.
  Atak na WTC pochlonal tysiace ofiar, kosztowal USA kilkadzisiat miliardow
  dolarow strat, dokonalo go kilka osob uzbrojnych w plastikowe noze. Gdzie wiec
  tu nerwowo trzymany palec na atomowym guziku? Po co?
  Co do tematu watku: USA i ZSRR testowalo wplyw eksplozji atomowej na wlasnych(!)
  zonierzach. Bylo to kilkadziesiat tysiecy ludzi okopanych i przykrytych jedynie
  palatkami. Do dzisiaj, a nie bylo to tak dawno temu, przezyla jedynie garstka.
  Eksplozja atomowa w Hiroshimie zabila natychmiast 40.000 ludzi i drugie tyle w
  ciagu nastepnych 10 lat. Reasumujac globalnego konfliktu termonuklearnego nie
  mozna prztrwac.
  --
  Wyłamałem pręty w klatce, mają mnie za świętokradce.
 • wierzwit 29.11.08, 01:03
  Niestety, Rosji nie stać na użycie na szeroką skalę piechoty
  uzbrojonej w nowoczesną broń, natomiast nie brakuje im
  broni "atomowej", która ewoluowała i jest bardziej precyzyjna niż za
  czasów Hiroshimi. Zresztą broni nie produkuje się na próżno tz. żeby
  ją chować, prędzej czy później nowe rodzaje broni są używane jest to
  kwestia czasu, którego potrzebuje "społeczeństwo", aby dojrzeć do
  jego użycia. Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że nastaną czasy
  straszne, że znaczna część populacji wyginie a więc, od czego, od
  trotylu? Czy faktycznie, atak na WTC kosztował USA kilkadziesiąt
  miliardów
  dolarów strat, dokonało go kilka osób zbrojnych w plastikowe noże?
 • zuq1 02.12.08, 09:04
  Obawiam się jednak, że to tzw. "pobożne życzenia". Uważam, że wojny
  jądrowej nie będzie, gdyż Pan Jezus powiedział:
  "Będą to bowiem dni tak straszliwe, jakich nie było od początku
  świata i już nigdy potem nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił czasu
  tej klęski, nie przeżyłaby ani jedna istota na całej ziemi. Lecz Pan
  skróci te dni ze względu na swych wybranych." (Marek 13,19-20)

  Poza tym są rodzaje broni, które skonfliktowane strony posiadają,
  ale jej nie używają. Podczas II WŚ wszyscy mieli broń chemiczną, ale
  jej nie użyli, pamiętając doświadczenia z I WŚ. Jedyne zastosowanie
  broni atomowej w 1945 też do tej pory nie zostało powtórzone, choć
  dysponuje nią chyba kilkanaście krajów. Broń biologiczna też jest w
  arsenałach i też jej chyba nikt nie użył - poprawcie mnie, jeśli się
  mylę.
  --
  Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest miłość, radość,
  wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
  łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa.
  (Galatów 5,22-23)
 • ewiak.r 02.12.08, 10:16
  1) Zapowiedź: "Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony", nie dotyczy III wojny światowej, lecz późniejszego "deptania" [ucisku] symbolicznej Jerozolimy = mniejszości chrześcijańskich (Mt.24:21-22, BT; por. Łk. 21:24b; Obj.11:2; Da.11:31).

  2) Wojen było wiele. Jednak dopiero podczas tej wojny, według zapowiedzi z Księgi Objawienia, zostanie użyty "wielki miecz", w tym celu, "aby jedni drugich zarzynali". Nie mam zamiaru nikogo przekonywać, że chodzi tu o użycie broni jądrowej. Ci, którzy nie chcą tego przyjąć, w niedalekiej przyszłości będą mogli się naocznie o tym przekonać. Jeśli ktoś zlekceważy to ostrzeżenie, i nie zrobi nic, aby się zabezpieczyć, poniesie szkodę.
 • zuq1 02.12.08, 10:48
  "Ci, którzy nie chcą tego przyjąć, w niedalekiej przyszłości będą
  mogli się naocznie o tym przekonać. Jeśli ktoś zlekceważy to
  ostrzeżenie, i nie zrobi nic, aby się zabezpieczyć, poniesie
  szkodę." - drogi Ryśku, jak mogę się zabezpieczyć przed bombą
  atomową w dużym polskim mieście, które w razie czego, dostanie
  minimum jedną atomówkę na "dzień dobry"? Schron mam sobie budować?
  Żywność gromadzić? Ile jej? Ile wody? Jaką szkodę poniosę? Wyparuję
  prosto przed oblicze Chrystusa. Naprawdę nie widzę problemu.
  --
  Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest miłość, radość,
  wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
  łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa.
  (Galatów 5,22-23)
 • ewiak.r 02.12.08, 12:13
  1) Warto zwrócić uwagę na przykład pierwszych chrześcijan. W obliczu
  nadchodzącej wojny z Rzymem Jezus radził im opuścić zagrożoną strefę. Powiedział
  wprost: "Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej
  spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;
  ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego
  nie wchodzą!" (Łk.21:20-21, BT). Wtedy w Jerozolimie nie można było się dobrze
  zabezpieczyć. Jezus polecił opuszczenie tego miasta. Podał też kierunek
  ucieczki. Mieszkający wtedy na wsi (w bezpiecznej odległości od Jerozolimy) byli
  w lepszej sytuacji. Mogli zaryzykować pozostanie na swoim miejscu.

  Podobnie dziś, w obliczu nadchodzącej wojny, wydaje się, że tym, którzy
  mieszkają w dużych miastach najlepiej byłoby wyprowadzić się choćby do
  neutralnej Irlandii. Jeśli dla kogoś jest to bardzo trudne, mógłby przynajmniej
  poszukać bezpiecznego schronienia gdzieś z dala od miejsc o znaczeniu
  strategicznym. (Szwajcarzy, choć są neutralni i mieszkają w górach, dobrze się
  zabezpieczyli).

  2) Jeśli ktoś podczas przyszłej wojny zginie, na pewno nie stanie w obliczu
  Chrystusa, lecz znajdzie się w stanie niebytu. Pierwsze zmartwychwstanie jest
  sprawą odległą.
 • zuq1 02.12.08, 12:41
  1. Irlandia wszystkich chętnych nie pomieści. Naprawdę uważasz, że
  neutralność chroni przed atakiem? Patrz los Belgii i Holandii w 1940
  roku, ich neutralność nic dla Hitlera nie znaczyła, myślisz, że dla
  Ruskich neutralność Irlandii czy Szwecji będzie coś znaczyć?

  2. Chrystus powiedział wierzącemu łotrowi: "Jeszcze dziś będziesz ze
  mną w raju", ap. Paweł napisał w Flp - "dla mnie życiem jest
  Chrystus a śmierć zyskiem" i "wolę umrzeć i być z Chrystusem, bo to
  o wiele lepsze" - czyżby obaj byli jakoś szczególnie wyróżnieni? Nie
  sądzę.
  --
  Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest miłość, radość,
  wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
  łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa.
  (Galatów 5,22-23)
 • ewiak.r 02.12.08, 14:13
  Jeśli chodzi o Szwecję, to ostatnio przestała być neutralna. Dla Rosji jest
  wrogim krajem. Jeśli chodzi natomiast o Irlandię, to nawet jeśli ulegnie
  naciskom i stanie po stronie NATO, nie leży w strefie buforowej. Nie otrzyma
  pierwszego uderzenia. W Irlandii zapewne będzie znacznie bezpieczniej niż w
  Polsce lub w Szwecji.

  Jeśli chodzi o kwestię zmartwychwstania. Przytoczyłeś dwa przykłady. Odniosę się
  do nich.
  1) W tekście greckim nie było żadnych znaków interpunkcyjnych. O ich
  umieszczeniu decydują przekonania tłumacza i nie zawsze harmonizują one z
  kontekstem.
  Zwróć uwagę, co powiedział Jezus Magdalenie po zmartwychwstaniu. Nie twierdził,
  że był już w niebie, lecz stwierdził, że dopiero tam pójdzie. "Rzekł do niej
  Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj
  się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do
  Boga mego i Boga waszego" (Jn.20:17, BT). Łotr nie mógł więc w dniu śmierci wraz
  z Jezusem znaleźć się w raju.
  Ponadto Piotr stwierdził, że Jezus po śmierci znalazł się w Hadesie [grobie], a
  nie w raju (Dz.2:27). Jezus obiecał w dniu śmierci, łotrowi zmartwychwstanie.
  Ten człowiek będzie mógł żyć wiecznie na rajskiej ziemi.

  2) Paweł wierzył w przyszłe zmartwychwstanie, a nie w życie pozagrobowe. W
  liście do Tesaloniczan wyjaśniał, że zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
  Wierzył w to, że żyjący wtedy (należący do Chrystusa) zostaną równocześnie wraz
  z wskrzeszonymi zabrani na spotkanie Pana (1Tes.4:15-17). Chyba nie trzeba
  nikogo przekonywać, że nikt z żyjących nie został do tej pory przemieniony (i
  zabrany do nieba). Nie było więc pierwszego zmartwychwstania (por. 2Tm.2:18).

  Powtórzę, Paweł stwierdził, że "nadal pozostawieni równocześnie (w tym samym
  czasie) razem z nimi (wskrzeszonymi) zostaniemy porwani w chmurach na spotkanie
  Pana".

  Co więc miał na myśli Paweł w tekście z Filipian 1:21-23? Paweł, jak wiemy miał
  czyste sumienie. Wiedział o tym, że gdyby umarł, zmartwychwstanie (oczywiście w
  przyszłości) i będzie z Chrystusem. Śmierć w stanie wierności oznaczała dla
  niego wieniec życia (2Tm.4:8; por. Ap.2:10).
 • zuq1 02.12.08, 14:50
  Rysiek, jesteś świadkiem? Tak jakoś to z Twojej argumentacji wynika.
  A więc: Szwecja to tylko przykład kraju neutralnego. Czy wstąpiła do
  NATO? Nie przypominam sobie. Czym więc zagraża Rosji? Po drugie,
  mówienie o "strefach buforowych" w kontekście konfliktu jądrowego
  jest nieporozumieniem. Rakiety z głowicami LATAJĄ i mogą dotrzeć w
  każde miejsce na Ziemi.
  A teraz do tekstów biblijnych:
  "Zwróć uwagę, co powiedział Jezus Magdalenie po zmartwychwstaniu.
  Nie twierdził, że był już w niebie, lecz stwierdził, że dopiero tam
  pójdzie. "Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem
  nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz
  im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga
  waszego" (Jn.20:17, BT). Łotr nie mógł więc w dniu śmierci wraz
  z Jezusem znaleźć się w raju." - Bóg jest poza czasem i nad czasem
  ("jeden dzień jak tysiąc lat a tysiąc lat jak jeden dzień"). Co do
  słów: "Zaprawdę powiadam Ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju" to
  wariant tłumaczenia ŚJ jest bez sensu: "Zaprawdę powiadam Ci
  dzisiaj, będziesz ze mną w raju" - co to, obaj nie wiedzieli, że na
  krzyżu wiszą "dzisiaj"? Gdzie indziej Jezus mówił do uczniów lub
  słuchających go: "zaprawdę, zaprawdę mówię wam dziś"?

  "Co więc miał na myśli Paweł w tekście z Filipian 1:21-23? Paweł,
  jak wiemy miał czyste sumienie. Wiedział o tym, że gdyby umarł,
  zmartwychwstanie (oczywiście w przyszłości) i będzie z Chrystusem.
  Śmierć w stanie wierności oznaczała dla niego wieniec życia
  (2Tm.4:8; por. Ap.2:10)." - w momencie pisania listu Filipian może i
  miał, ale w momencie pisania listu do Rzymian niekoniecznie:
  "Nie czynię dobra, którego pragnę, ale popełniam zło, którego nie
  chcę! (...) Natomiast w ciele i członkach dostrzegam inne prawo,
  które walczy z moim umysłem i zwycięża, czyniąc ze mnie niewolnika
  grzechu, tkwiącego w moim ciele. Marny mój los! Kto mnie wyrwie z
  tego śmiertelnego ciała?" (Rzymian 7,19 i 23-24) - co oznaczałaby i
  dla niego i dla nas śmierć w stanie "chwilowej niewierności"? Utratę
  zbawienia?


  --
  Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest miłość, radość,
  wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
  łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa.
  (Galatów 5,22-23)
 • ewiak.r 02.12.08, 16:45
  1) Nie trzeba być w NATO, aby być dla innych wrogiem. Gruzja też nie jest w NATO.

  Rakiety faktycznie mogą dolecieć także do Irlandii. Powinieneś jednak wiedzieć, że Rosja dostrzega i ceni neutralność Irlandii. Nie ma absolutnie żadnego powodu, by atakować ten kraj.

  2) Jezus się nie mylił. On też wierzył w zmartwychwstanie. Nie wierzył natomiast w życie pozagrobowe. W dyskusji na temat zmartwychwstania stwierdził, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych (Mr.12:27). Żydzi natomiast wierzyli w życie pozagrobowe.

  Paweł dobrze wiedział o tym, że do życia w niebie potrzebne jest ciało duchowe. Pisał do Koryntian, że ciała takie (duchowe) otrzymają dopiero przy zmartwychwstaniu, nie wcześniej (1Kor.15:35-53). Do momentu zmartwychwstania można być tylko w pamięci u Boga (por. Wyjścia 32:32,33; Psalm 69:28).

  3) Śmierć w stanie "chwilowej niewierności", może faktycznie oznaczać utratę zbawienia. Zobacz do Księgi Ezechiela. Bóg mówi tu: "Ty, o synu człowieczy, powiedz swoim rodakom: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, wtedy gdy on zgrzeszy, a występek występnego nie zgubi, gdy się on nawróci ze swego występku, natomiast sprawiedliwy nie zdoła pozostać przy życiu wtedy, gdy zgrzeszy" (33:12, BT). Jezus wypowiedział się w podobnym duchu: "Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia" (Ap.2:10b, BT).

  4) Piszesz: "wariant tłumaczenia ŚJ jest bez sensu: 'Zaprawdę powiadam Ci dzisiaj, będziesz ze mną w raju' - co to, obaj nie wiedzieli, że na krzyżu wiszą 'dzisiaj'?".

  Wariant SJ ma sens i harmonizuje z kontekstem. Poza tym w starożytności w ten sposób formułowano zdania. Oto kilka przykładów: "Lecz jeśli zapomnisz o twoim Bogu, Jahwe i pójdziesz za bogami obcymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam ci dzisiaj, że zginiesz na pewno" (Pwt.8:19, BT; por. Pwt.5:1; 30:18).

  "Aby było w Panu ufanie twoje; oznajmujęć to dziś, a ty tak czyń" (Przyp.22:19, BG).
 • zuq1 03.12.08, 08:43
  1. Widzę Rysiek, że jesteś ekspertem co do spraw rosyjskich - kto
  jest wrogiem Moskwy, kto nim nie jest, kogo Ras-Putin zaatakuje a
  kogo nie.
  2. A to wyjaśnij, czemu Bóg jest "Bogiem żywych"? Czyli czy trzej
  wymienieni bohaterowie wiary już te ciała mają czy jeszcze nie?
  "Jeśli zaś chodzi o samo zmartwychwstanie, to czy nigdy nie
  czytaliście o Mojżeszu i płonącym krzaku? Przecież wtedy Bóg
  powiedział do Mojżesza: „Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i
  Bogiem Jakuba”. Mówiąc tak, stwierdził tym samym, że ci mężowie,
  chociaż zmarli setki lat wcześniej, żyją nadal. Bo przecież nie
  nazwałby siebie Bogiem ludzi, którzy już nie istnieją! Jesteście
  więc w błędzie." (Marek 12,26-27)
  3. Nieprawda - typowe dla ŚJ zapominanie o obietnicach NT:
  Jan 10,9-11, Rzym. 8,31-35, Ef. 2,8-9; 2 Tym. 2,13 i wiele innych.
  Deprecjonujesz ofiarę Chrystusa jeśli twierdzisz, że chwilowa
  niewierność/upadek może sprawić, że traci się zbawienie. Oznaczałoby
  to, że Chrystus nie umarł za wszystkie grzechy.
  4. Argumenty nieprzekonujące. Jezus takich zwrotów nie używał - nie
  ma ich w NT.
  --
  Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest miłość, radość,
  wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
  łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa.
  (Galatów 5,22-23)
 • ewiak.r 03.12.08, 09:47
  1) Dlaczego używasz w odniesieniu do premiera Rosji obelgi Ras-Putin? To naprawdę chrześcijanom nie przystoi. Miotanie obelg to nie jest dobry owoc.

  2) Pytasz: "A to wyjaśnij, czemu Bóg jest 'Bogiem żywych'?".
  Bóg nie jest Bogiem Marsjan, czy też krasnoludków, gdyż ich nie ma i nigdy nie będą przywróceni do życia. Gdyby Abraham, Izaak i Jakub nie mieli szansy na zmartwychwstanie, (ponowne zaistnienie), gdyby nie byli w pamięci u Boga, Bóg nie mówiłby, że jest ich Bogiem. Aby przykład, którym się posłużył miał sens, dodał: "Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie" (Mr.12:27, BT).
  Bez dodania stwierdzenia: "Nie jest On Bogiem umarłych", przykład na, który się powołał, nie byłby dowodem na zmartwychwstanie, ale na życie po śmierci, w które Żydzi wierzyli od dawna.

  3) Twierdzisz: "Deprecjonujesz ofiarę Chrystusa jeśli twierdzisz, że chwilowa niewierność/upadek może sprawić, że traci się zbawienie. Oznaczałoby to, że Chrystus nie umarł za wszystkie grzechy".

  Czyżbyś nigdy tego nie czytał Jana: "Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie, mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono"? (1Jn.5:16, BT).

  A może Paweł też się mylił pisząc: "Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników"? (Hbr.10:26,27, BT).


  4) Piszesz też: "Argumenty nieprzekonujące. Jezus takich zwrotów nie używał - nie ma ich w NT". Czyżbyś odrzucał ST? Poza tym, dlaczego ignorujesz kontekst? Jeśli Jezus zaraz po zmartwychwstaniu stwierdza, że nie był w niebie, że dopiero tam pójdzie, to jak można to zignorować? (Jana 20:17).
 • zuq1 03.12.08, 14:38
  "1) Dlaczego używasz w odniesieniu do premiera Rosji obelgi Ras-
  Putin?" - żart językowy bazujący na zbieżności nazwisk dwóch panów,
  nic więcej.
  2) przyznam, że nie rozumiem Twojego toku rozumowania. Z kim więc
  spotkał się Jezus na Górze Przemienienia?
  " na ich oczach przemienił się: Jego twarz zajaśniała jak słońce, a
  szaty stały się olśniewająco białe. Ukazał się też Mojżesz i Eliasz
  i rozmawiali z Nim." (Mateusza 17,2-3)
  3) Czytałem, czytałem: 1 Jan dotyczy odrzucania świadectwa Ducha
  Świętego, o czym mówił i Jezus:
  "Dlatego ostrzegam: Każdy grzech i bluźnierstwo mogą być
  przebaczone, lecz bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie
  przebaczone!" (Mateusza 12,31),
  Hbr 10,29 patrz kontekst:
  "Pomyślcie zatem, o ile surowsza kara spotka tego, kto podeptał
  ofiarę Syna Bożego, zbagatelizował pieczętującą przymierze krew,
  która go uświęciła, i znieważył Ducha obdarzającego łaską?" - czyli
  de facto oba wersety dotyczą ludzi, którzy uwierzyli jedynie
  pozornie.
  4) "Czyżbyś odrzucał ST? Poza tym, dlaczego ignorujesz kontekst?" -
  odrzucam w takim zakresie, w jakim został wypełniony już przez
  Chrystusa, tzn. zbawienie nie jest przez przestrzeganie Prawa, czego
  i tak nikt nie jest w stanie dokonać a przez wiarę.
  Myślę, że na tym możemy już naszą dyskusję zakończyć.
  --
  Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest miłość, radość,
  wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
  łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa.
  (Galatów 5,22-23)
 • dodecahedron 04.12.08, 22:05
  nickycruz.ovh.org/imperia_czasow_konca.html - ciekawy artykol do
  poczytania, zblizony tematycznie do tego watku.
  --
  Wyłamałem pręty w klatce, mają mnie za świętokradce.
 • ewiak.r 04.12.08, 23:29
  "Bestia" z 13 i 17 rozdziału Księgi Objawienia, to przyszły rząd światowy.
  Potwierdza to m.in. zapowiedź: "i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem,
  językiem i narodem" (13:7b, BT). Podobna zapowiedź podana jest w rozdziale 17,
  gdzie jest mowa o tym, że królowie ziemi oddadzą jej swą władzę królewską
  (17:17, Wujek). Błędne interpretacje (jest ich wiele), zamiast pomagać,
  zaślepiają czytelników. Potrzeba wnikliwości, aby w pełni zrozumieć te
  zaszyfrowane informacje. Większość niestety nie potrafi samodzielnie wyciągać
  logicznych wniosków, i zazwyczaj bezkrytycznie przyjmuje informacje podawane
  przez swych przywódców.
 • oginn 05.12.08, 19:28
  ewiak.r napisał:

  Potrzeba wnikliwości, aby w pełni zrozumieć te
  > zaszyfrowane informacje. Większość niestety nie potrafi
  samodzielnie wyciągać
  > logicznych wniosków, i zazwyczaj bezkrytycznie przyjmuje
  informacje podawane
  > przez swych przywódców.

  Ewiak, mało kto samodzielnie "rozszyfruje" te tzw. "informacje".
  Przytłaczająca większość zainteresowanych tematyką zdana jest na
  interpretacje co inteligentniejszych "przywódców", do których i Ty
  masz predyspozycje, by takim być.
 • truten.zenobi 05.12.08, 22:21

  --
  "The future is coming on..."
 • wierzwit 06.12.08, 14:02
  Naciągać? Przecież to co pisze Pan Ewiak to nawet nie jest interpretacja, jest
  to solidne logiczne tłumaczenie (nie znalazłem błędu i nie widziałem takiego kto
  by potrafił go wskazać). Szkoda, że tak wielu ludzi, oczywiste prawdy ocenia
  przez pryzmat doktryn "religijnych", Na siłę próbuję się podważyć lub dopasować
  do swoich wyobrażeń opartych na bajkach. Mam taką propozycję załóżmy Kościół o
  nazwie Gumisie, na podstawie wersetu takiego, czy tamtego, resztę się jakoś
  dopasuje, i wszyscy będziecie szczęśliwi. Przecież prawda i tak, tak nie wielu
  obchodzi.
 • truten.zenobi 06.12.08, 20:55
  > Naciągać? Przecież to co pisze Pan Ewiak to nawet nie jest
  interpretacja, jest
  > to solidne logiczne tłumaczenie

  Ty tak na poważnie?

  "I wkroczy na południe, ale nie będzie
  jak wcześniej i jak później"? (Daniela 11:29b)
  także samo można interpretować to jako zwycięstwo frankistów we
  francji, pokonanie lisa pustyni w afryce czy... podboje kolonialne
  wszystko sie da podciągnąć
  na tym polegają proroctwa...
  --
  "The future is coming on..."
 • truten.zenobi 06.12.08, 21:07
  przepraszam za oczywisty błąd miało być "w Hiszpani"
  --
  "The future is coming on..."
 • wierzwit 07.12.08, 00:26
  Witam Gumisia (truten.zenobi). Tak ja całkiem na powarznie i dlatego
  sprzedaje mieszkanie, jak również podniosłem alarm w pracy itd.
  odziwo ludzie liczą się z moim zdaniem, oczywiście nie licze na to,
  od nie znajomych "Gumisi".
   "Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów
  ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się
  wiedza."Daniela 12:4 BT.
 • wierzwit 07.12.08, 00:37
  Mała poprawka.
  Witam (truten.zenobi). Tak ja całkiem na poważnie i dlatego
  sprzedaje mieszkanie, jak również podniosłem alarm w pracy itd.
  o dziwo wielu ludzi bierze poważnie ostrzeżenia.

  "Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów
  ostatecznych. Wielu będzie dociekałoby pomnożyła się
  wiedza."Daniela 12:4 BT.
 • wierzwit 07.12.08, 00:50
 • ewiak.r 07.12.08, 09:37
  Przepraszam za zachowanie autora - "Wierzwit". Forum, to nie jest miejsce na wymianę obelg. Każdy ma prawo do krytyki i wyrażenia swoich poglądów. Ponieważ poruszono tu kwestię proroctw, a interpretacje kluczowych dla nas kwestii, odniesiono, nie do przeszłości, lecz do przyszłości, czas pokaże, kto miał rację. Nie chodzi tu jednak o to, kto ma rację. Jeśli faktycznie dojdzie do konfrontacji Rosji z Zachodem, a my nie uczynimy nic, by się zabezpieczyć, możemy ponieść szkodę.
 • 03ja06 06.12.08, 13:24
  Ja myslę że będzie to tak:
  1.Wybucha/Wybuchła III Wojna Swiatowa ale na Razie spokój.
  2009 zaczyna się wzmacniać wojowanie
  Konflikt Gruziński powoduje aktywność Wojny Persja-Izrael
  Dołączają sie sojusznicy obu państw Mocnych czyli Rosji i USA
  Konflikty okoliczno i wewnątrzIndyjskie sie wzmacniają
  Potem zaczyna się w Afryce Północnej.
  Potem jeszcze Konflikty w Afryce całej i Ameryce Płd.
  jak wszystko poosłabia się mocno to uspokoji.

  NIE WOLNO DOPUŚCIĆ BY KIEDYKOLWIEK TURCJA BYŁA W UE!!!

  Sytuacja Inna

  Z powodu pokoju i słabości UE ona musi się rozszerzyc by mieć pomoc wewnętrzną i
  KONIEC Islamowyznawcy w całej UE i reszcie Świata aktywują swoje żądze
  niewolotwórcze. W UE Trwa Wojna Domowa.
  Trwa to długo, działania pozytywne dla planety znikają, zaczyna sie od Nowa
  Globalne Ocieplenie o ile nie zaczeło się wcześniej.
  Trwa to i Pojawia sie Antychryst i "rządzi". Niszcząca sie Ziemia nie ma sensu
  na trwanie.

  W 2029 Roku dolatuje Asteroida (2012? Nie wiem czy w ogóle to coś zrobi) uderza
  w rejon Wulkanowy i zaczyna się Śmierć tego świata kończący się powstaniem nowej
  warstwy "glebosfery" po pewnym czasie albo z wnętrza sie ratuja ludzie co jest
  na 99,99% nierealne albo pojawia sie nowa Cywilizacja pozaziemska do tej pory i
  tworzy wszystko na nowo. Po 2000 lat po tym Nowa Cywilizacja ucieka na Księzyc
  Tytan albo do obcej galaktyki bo Słońce się rozszerza i wchłania planety lata
  4000-9000 według lat naszego kalendarza.
  W obcej galaktyce życie jest bezpieczne i jest nowy całościowo ład na zasadzie
  Globalnej Gospodarki i Globalnego Języka (?Esperanto?)

  Czyli w skrócie 2009 Start III Wojny Światowej
  2013 Potworny Władca Apokalipsoczasowy
  2029 Walnięcie Asteroidy w Planetę Ziemię
  4027 Merkurego wchłania Słoneczna Gwiazda
  4161 Ziemia Wchłonięta tak jak Merkury
 • ewiak.r 06.12.08, 13:41
  Nie będzie tak źle. Po wielu wstrząsach, władzę nad światem przejmie Jezus. Przez okres 1000 lat doprowadzi wszystko do porządku. Nie będzie wojen, granic państwowych, zatrutego środowiska. W tym okresie zmartwychwstaną zmarli. Wreszcie nie będzie też żadnych chorób, starzenia się, ani śmierci spowodowanej buntem Adama i Ewy (por. Ap.21:4). Na ziemi będzie raj. O to modlimy się, mówiąc: "Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie".
 • ewiak.r 22.12.08, 22:36
  "Gruzja ma nadzieję, że z pomocą Stanów Zjednoczonych, odzyska Abchazję i Osetię Południową": izvestia.ru/news/news194782
  "Ostateczna wersja traktatu o partnerstwie strategicznym między Gruzją i USA będzie gotowa do podpisu przed końcem roku".

  "Ministerstwo Obrony przygotowuje rosyjską armię na trzy lokalne konflikty" (Kaukaz, Azja Środkowa, Krym): izvestia.ru/news/news194784

  Serdecznie pozdrawiam,
  Ryszard
 • ewiak.r 08.01.09, 16:57
  "Dokument o partnerstwie strategicznym między USA a Gruzją zostanie podpisany w tym tygodniu w Waszyngtonie - poinformował w Tbilisi ambasador USA w Gruzji John Tefft.
  Według niego zaplanowane na niedzielę podpisanie dokumentu odroczono o kilka dni z powodu wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
  Gruzińskie źródła, na które powołuje się agencja ITAR-TASS, mówią, że dokument zostanie podpisany w piątek i że szef gruzińskiego MSZ Grigoł Waszadze już poleciał w tym celu do Waszyngtonu".

  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/gruzja-strategicznym-partnerem-usa
  "Zdaniem wielu ekspertów będzie to oznaczało koniec wpływów Rosji w tej części Kaukazu". "Saakaszwili twierdzi, że dzięki strategicznemu partnerstwu ze Stanami Zjednoczonymi będzie możliwe odzyskanie przez Gruzję okupowanych terytoriów Osetii Południowej i Abchazji".

  Gruzja jest przekonana, że Rosja tym razem nie odważy się stanąć w obronie Osetii Południowej i Abchazji. Jaki będzie tego finał, nietrudno przewidzieć.
 • ewiak.r 09.01.09, 21:09
  "USA podpisały umowę o partnerstwie strategicznym z Gruzją
  Gruzja i Stany Zjednoczone podpisały w piątek porozumienie o partnerstwie
  strategicznym, które ma wzmocnić współpracę między obu krajami, zwłaszcza w
  dziedzinie obrony.
  Porozumienie zostało podpisane przez amerykańską sekretarz stanu Condoleezzę
  Rice i ministra spraw zagranicznych Gruzji Grigola Waszadze.

  'Stany Zjednoczone wspierają suwerenność i integralność terytorialną Gruzji i
  będą je wspierać zawsze' - oświadczyła Rice".

  www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/105877,usa_podpisaly_porozumienie_o_partnerstwie_strategicznym_z_gruzja.html
  Nietrudno domyśleć się, czym to się skończy.
  Pozdrawiam,
  Ryszard
 • wierzwito 09.03.10, 00:09
  Czwarta wojna światowa, po jakimś czasie dochodzi do globalnego kataklizmu;
  niebo i gwiazdy są zwinięte jak stare odzienie. Powstanie nowa ziemia i niebo.
  Drzewo życia z czternastoma owocami każdy owoc jest początkiem nowych pokoleń
  –zmartwychwstanie.
  Tam gdzie koniec tam początek jest, tam gdzie początek tam jest koniec.

  --
  ogrodowe1.republika.pl/
 • ewiak.r 09.03.10, 14:02
  Świadkowie Jehowy kwestię "nowego nieba" i "nowej ziemi" tłumaczą poprawnie. Nie
  wziąłeś sobie do serca przestrogi Piotra (2P.3:16).
 • dodecahedron 18.03.10, 00:08
  Sorry... Niestety wojne Rosji z Gruzja diabli wzieli. Co ty na to?
  --
  Wyłamałem pręty w klatce, mają mnie za świętokradce.
 • ewiak.r 18.03.10, 00:47
  Ciesz się, że jeszcze jej nie ma.
 • ewiak.r 22.05.11, 11:53
  Z tymi informacjami warto się zapoznać.

  "Грузия готова к войне с Россией"
  - Gruzja gotowa do wojny z Rosją
  www.rusichi.lact.ru/e/1413381-gruziya-gotova-k-voyne-s-rossiey
  "К сожалению, необходимо признать, что этот конфликт может перейти в военную фазу в любой самый неожидаемый момент времени. И может стать одним из основных источников развязывания настоящей масштабной войны на Кавказе".

  - "Niestety, musimy przyznać, że ten konflikt może przejść do wojennej fazy w najbardziej nieoczekiwananym momencie czasu. I może stać się jednym z głównych źródeł wybuchu następnej na wielką skalę wojny na Kaukazie".


  "Саакашвили - это своего рода мина замедленного действия, которую американцы могут привести в действие в самый необходимый момент".
  - "Saakaszwili – to coś w rodzaju bomby zegarowej, którą Amerykanie mogą aktywować w najbardziej odpowiednim momencie".


  "Россия прекрасно понимает, что ситуация на Южном Кавказе может измениться в любой момент".
  - "Rosja doskonale wie, że sytuacja na Południowym Kaukazie może się zmienić w każdej chwili".


  "Но в то же время многие понимают, что Грузия отважится на подобный решительный шаг только по команде из-за океана. Но в данном случае возникают сомнения, что США решатся на открытое противостояние с Россией, чего в данной ситуации избежать не удастся".
  - "Ale obecnie wiele osób rozumie, że Gruzja odważy się na podobny drastyczny krok tylko na polecenie zza oceanu. Ale w tym przypadku istnieje podejrzenie, że USA zdecydowały się na otwartą konfrontację z Rosją, czego w tej sytuacji nie należy wykluczyć".


  Rosjanie mają złudną nadzieję, że USA nie odważy się przyjść z pomocą Gruzji i to jest zgubne (Daniela 11:29, 30).

  "Новая Грузино-российская война неизбежна"
  - "Nowa rosyjsko-gruzińska wojna jest nieunikniona": politklub.ru/viewtopic.php?f=9&t=7830
 • ewiak.r 26.05.11, 10:30
  Przypomnę tu tekst z Księgi Daniela 11:29, 30a. Wnikliwa analiza tego tekstu może nam pomóc uratować życie.
  "W czasie wyznaczonym [król północy] powróci z powrotem. I wkroczy na południe, ale nie będzie jak wcześniej i jak później. I przybędą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim, i będzie przygnębiony i zawróci".

  Co oznacza tu powrót "króla północy"? Otóż Rosja odzyska wpływy, które utraciła po rozpadzie Związku Radzieckiego i znów będzie miała bazy wojskowe poza granicami kraju. Do pełnej realizacji tego planu niezbędny jest rozpad UE i NATO. Wtedy bowiem dopiero byli sojusznicy powrócą pod skrzydła Moskwy. Należy więc w związku z tym spodziewać się dalszego pogłębienia obecnego kryzysu.

  Nie wszyscy dawni sojusznicy zechcą powrócić dobrowolnie do rosyjskiej strefy wpływów. Oddziały rosyjskie wtargną więc gdzieś na południe. Wiele wskazuje, że zwrot: "ale nie będzie jak wcześniej i jak później", może dotyczyć wyłącznie południa. Wskazywałoby to jednoznacznie na Gruzję. Wcześniej Rosjanie triumfowali tu w roku 1921 i później w 2008.

  W 1921 i 2008 Zachód nie przybył na pomoc Gruzji. Tym razem będzie inaczej. Dopóki Rosjanie nie wtargną do Gruzji, możemy spać spokojnie. Gdy do tego dojdzie, będzie to początek WWIII. Nie ma wątpliwości, że podczas konfrontacji Rosji z Zachodem zostanie użyta broń jądrowa. Wskazuje na to wyraźnie Księga Objawienia, mówiąc o tym, że zostanie użyty "wielki miecz" (6:4).

  Ja nie miałem żadnych objawień. Do prawdy dochodzę stopniowo, na drodze żmudnych studiów badawczych. Nie jestem też żadnym autorytetem, dlatego wiem, że to co tu piszę zostanie zupełnie zignorowane. Ludzie na ogół przyjmują argumenty wyłącznie od osób, które uważają za autorytet. Tą wizję jednak zrozumieją tylko ci, którzy odznaczają się wnikliwością (Daniela 12:10). Kto przyjmuje poglądy na ślepo, jedynie od osób, które uważa za autorytet, nie zrozumie treści tej wizji. Daniel pisał: "A rozumni ludu będą udzielać zrozumienia dla wielu" (Daniela 11:33).
 • wladi3 27.05.11, 08:55
  Kto pokłada Nadzieję w Panu będzie ocalony . Aby to się jednak stało należy wsłuchiwać się w Głos Boga i nie lekceważyć ostrzeżeń .Bóg zaś przemawia w Sercu człowieka ale też mówi do nas przez drugiego Człowieka . Człowiek rozsądny i bogobojny tego nie zlekceważy , lecz zachowując Ufność i Spokój wyciągnie właściwe wnioski i będzie prosił Pana aby Ochronił jego ród . Ja o to proszę Pana i Wierzę że ja i moi najbliżsi będziemy w takim miejscu , które nas Ochroni .
  Biblia mówi o takich miejscach . Ja poszukam dla swego rodu bezpiecznego azylu i z Pomocą Najwyższego przygotuję na czas miejsce bezpieczne do życia . Myślę że się przesiedlę do tego czasu w miejsca jakie opisuje Biblia , lecz nic na siłę . Wierzę też że gdziekolwiek będę to Pan i tak mnie i moich najbliższych Ochroni . Pozdrawiam Cię Ewiak.R . i wszystkie Siostry i Braci .

  --
  Kocham Cię Boże Ojcze . Władek .
  Jesteśmy cząstką Boga !

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=29975
 • ewiak.r 11.06.11, 11:07
  "Świat wraca do stanu sprzed wojny z 1939" - tak mówią Czesi.
  www.zvedavec.org/komentare/2011/04/4316-svet-se-vraci-zpet-do-stavu-pred-valkou-vr-1939.htm Warto przeczytać ten artykuł. "NATO znacznie zwiększa obecność wojskową w regionie Morza Czarnego". Według oficjalnej wersji Amerykanie szkolą wojska sojusznicze w celu ich rozmieszczenia w Afganistanie. "Kluczową rolą okrętów wojennych jest najwyraźniej próba ataków na wybrzeżu. I wydaje się to raczej dziwne, bo nawet gdyby chcieli, nie mogliby wysłać do Afganistanu żadnej floty". (...) "Jakie są rzeczywiste cele państw NATO w tym regionie?" (...) "Amerykanie (...) przygotowują się do działań bojowych na Morzu Czarnym. Tym razem nie będzie to konflikt lokalny, jak wojna w 2008 r., ale wielka wojna". (...) "USA zaczynają [też] tworzyć nowe bazy wojskowe w Polsce i modernizacją już istniejące, aby móc pomieścić dużą liczbę jednostek". (...) "Zwiększenie obecności wojskowej NATO wzdłuż granic Rosji wyraźnie wskazuje, że przygotowania do agresji są w pełnym rozkwicie". (...) "W czasie kryzysu [USA i państwa Zachodu], nie mają innego wyboru. Jeśli chodzi o konflikt z Rosją, dla nich powód jest więcej niż dostateczny".
  Pozdrawiam,
  Ryszard
 • ewiak.r 11.06.11, 14:50
  Z prasy ukraińskiej: "Pentagon nie widzi przed NATO przyszłości": news.tochka.net/66595-pentagon-ne-vidit-u-nato-budushchego/
  "USA grozi wstrzymaniem finansowania NATO.

  Sekretarz obrony Robert Gates powiedział, że w NATO pojawił się rozłam, który może doprowadzić do rozpadu sojuszu. Przyszłość organizacji nazwał 'niejasną, jeśli nie mroczną.' (...) Europa, według niego, tylko korzysta z przywilejów i nie chce inwestować w NATO. Gates, w szczególności, skrytykował działania przeciwko reżimowi libijskiego przywódcy Muammara Kadafiego. 'Najpotężniejszy sojusz w historii, 11 tygodni prowadzi walkę ze słabo uzbrojoną armią, a już potrzebuje pomocy z USA' - oburza się szef Pentagonu. On również zastanawia się, dlaczego w wojnie uczestniczy mniej niż połowa krajów NATO, które głosowały za operacją w Libii. 'Kongres USA straci cierpliwość marnować pieniądze narodu'- podsumował Gates".

  Pozdrawiam,
  Ryszard
 • oginn 02.07.11, 23:41
  Ewiak, ty bardzo chciałbyś rozpętać III wojnę światową
 • ewiak.r 03.07.11, 22:07
  Ciekawe, w jaki sposób mógłbym wywołać wojnę? Gdyby dzisiejsi politycy rozumieli Biblię i poważnie ją traktowali, nie mielibyśmy wojen. W moim orędziu jest poważna przestroga, by nie ruszać Gruzji. Tu bowiem jest olbrzymie niebezpieczeństwo. Wiem jednak dobrze, że politycy i nie tylko oni, wyśmiewają się z tego.
 • lew.erwin 08.07.12, 20:34
  No to mamy wojne w Syrii. Rosjanie juz tam prawie sa.
  --
  Keep watch! Enemy don't sleep!
 • lukilukk 21.02.15, 06:36
  Od pierwszego wpisu minęło ponad 6 lat no i mamy niewiarygodną wojnę na Ukrainie...
 • thenightwander 27.03.15, 21:52
  Dokładnie, a wszystko zaczęło się od Krymu, który przecież leży na południu. Wszystko poza Gruzją sie zgadza, no ale kto mógł pomyśleć, że będzie chodziło o Krym, a nie o Gruzję, skoro wówczas na tapecie była Gruzja...
 • ewiak.r 30.03.15, 21:25
  Przypomnę tu fragment tej kluczowej starożytnej wizji: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca. Na początku nic nie wskazywało na takie zakończenie wojny], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [wrogość wobec chrześcijan], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [powrót Rosji w tym kontekście oznacza kryzys, który przyćmi Wielką Depresję. Rozpadnie się nie tylko strefa euro, lecz także UE i NATO. Wtedy wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci pod skrzydła Rosji]. I [król północy] wkroczy na południe [to może być Gruzja, Krym nie wchodzi tu w grę], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [teraz - Ukraina. Tu także będzie sukces i brak reakcji militarnej ze strony Zachodu], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, na początku bez Brytyjczyków. Oni dołączą do tej wojny później] i będzie utrapiony [to oznacza tu załamanie nerwowe] i zawróci" (Daniela 11:28-30a).

  Według tego scenariusza dopiero późniejsze, trzecie wejście na południe zakończy się konfrontacją militarną z USA i globalną wojną jądrową (Objawienie 6:4). "Powstanie naród przeciwko narodowi", podobnie jak w 2008, a potem "królestwo przeciwko królestwu". Nie będzie to koniec świata, lecz jak stwierdził Jezus - "początek bólów porodowych" (Mateusza 24:7,8).

  Mam nadzieję, że nie stanie się to za prezydentury Obamy. Nieprzypadkowo to właśnie on (a nie ktoś z Republikanów) jest obecnie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Obama jest człowiekiem rozsądnym i nie ulega presji szaleńców. Bóg w ten sposób zabezpieczył nas przed przedwczesną wojną światową (por. Jeremiasza 1:12; Rzymian 13:1). Dzięki temu też Putin bez większych przeszkód odbuduje imperium. Dopiero potem będzie wielka wojna.
 • lukilukk 16.12.15, 00:43
  Gruzja, Ukraina (Krym) a obecnie jako trzecia Syria.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.