Dodaj do ulubionych

A jednak mniej województw?

 • Gość: Filuś IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.08.05, 09:40
  jak najbardziej za...
 • Gość: autor2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 10:40
  Na przykład pięć. Załatiać sprawy będziemy w Poznaniu - bardzo nas tam lubią. No
  i Nowa Sól zyska na znaczeniu, podobnie jak Sulechów.
 • Gość: Kaninchen IP: *.lubin.dialog.net.pl 22.08.05, 19:01
  Gość portalu: autor2 napisał(a):

  > Na przykład pięć. Załatiać sprawy będziemy w Poznaniu - bardzo nas tam lubią.

  A jakie to sprawy dzis jako mieszkaniec Zielonej Gory musisz zalatwiac w miescie
  wojewodzkim, czyli Gorzowie Wielkopolskim?

  > No i Nowa Sól zyska na znaczeniu, podobnie jak Sulechów.

  A co dzis maja z tego, ze sa w Lubuskim????!!!
 • Gość: piter IP: *.zgora.dialog.net.pl 22.08.05, 19:04
  > A jakie to sprawy dzis jako mieszkaniec Zielonej Gory musisz zalatwiac w
  > miescie wojewodzkim, czyli Gorzowie Wielkopolskim?

  Małe sprostowanie. ...mieście siedzibie wojewody, czyli Gorzowie Wielkopolskim.
 • Gość: Kaninchen IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:15
  Gość portalu: piter napisał(a):

  > Małe sprostowanie. ...mieście siedzibie wojewody, czyli Gorzowie Wielkopolskim.

  Sprostowanie oczywistej po..., sorry mialo byc pomylki, ale moze jedynie chodzic
  o bzdure: miasto, ktore jest siedziba wojewody jest stolica wojewodztwa i
  kropka, w tym wzgledzie popieram gorzowiakow. Zapytam retorycznie: w Poznaniu,
  czy we Wroclawiu nie urzeduje wojewoda? czy te miasta sa stolicami wojewodztw???
 • Gość: piter IP: *.dialog.net.pl / *.dialog.net.pl 23.08.05, 01:04
  Ja też zapytam retorycznie. Znasz Ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu
  zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa?
 • Gość: Kaninchen IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 01:13
  Gość portalu: piter napisał(a):

  > Ja też zapytam retorycznie. Znasz Ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu
  > zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa?

  Ba, zacytuje ja nawet z pamieci ;-))), bo to krotki akt i wcale nie mowi nic o
  tym, ktore miasto jest stolica wojewodztwa.

  p.s.

  ustawa dotyczy czegos nieco innego "wprowadzenie zasadniczego trójstopniowego
  podziału terytorialnego państwa", no ale widac tak urzedasy w ZG znaja prawo :-)))

  USTAWA

  z dnia 24 lipca 1998 r.

  o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie
  województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.

  (Dz. U. Nr 99, poz. 631)

  Art. 1. 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr
  91, poz. 578), zwana dalej "ustawą o samorządzie powiatowym", wchodzi w życie z
  dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 2 ust. 5, art. 5, art. 6 ust. 1, art.
  8 ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 1-3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1-3, art.
  15 ust. 1-3 i 5, art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 i 2, art. 18, art. 19, art.
  20, art. 21 ust. 1-3, 5, 7 i 8, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27 ust. 1 i 2,
  art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i 5, ust. 3 i 4, art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 1
  i 3 pkt 1, art. 36 ust. 1, art. 37, art. 39, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 42
  ust. 1, art. 43, art. 47 ust. 2, art. 62 ust. 2, art. 76 ust. 1 i 2, art. 77,
  art. 78 ust. 1, art. 79, art. 85 oraz art. 92 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie
  z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową
  Komisję Wyborczą zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów.

  2. Akty prawa miejscowego, w szczególności statut powiatu oraz uchwały rady i
  zarządu powiatu podjęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 6 ust.
  1, art. 32 ust. 2 pkt 5, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 37 oraz art. 40
  ustawy o samorządzie powiatowym, wchodzą w życie nie wcześniej niż z dniem 1
  stycznia 1999 r.

  3. Akty powołania, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o samorządzie
  powiatowym, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

  4. Porozumienia, o których mowa w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym,
  zawarte przed dniem 1 stycznia 1999 r., wchodzą w życie nie wcześniej niż z
  dniem 1 stycznia 1999 r.

  5. Po upływie kadencji rady miejskiej zarząd miasta może złożyć wniosek, o
  którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, nie później jednak
  niż do dnia wyznaczenia terminu pierwszych wyborów do rad powiatów i sejmików
  województw. Wniosek może być złożony po zasięgnięciu opinii zarządów gmin
  leżących w granicach przyszłego powiatu.

  Art. 2. 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr
  91, poz. 576), zwana dalej "ustawą o samorządzie województwa", wchodzi w życie z
  dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 2 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9,
  art. 15, art. 16 ust. 1, art. 18 pkt 1 lit. a), pkt 15, 17, 20 i 21, art. 19
  ust. 1 i 2, art. 20, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i
  5, art. 25, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 1 i 2, art. 31, art. 32,
  art. 41 ust. 2 pkt 1, 6 i 7 oraz ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 44, art. 46 ust.
  4, art. 73 ust. 1 i 2, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83 oraz
  art. 89 ust. 1, 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku
  Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych
  wyników wyborów do sejmików województw.

  2. Akty prawa miejscowego, w szczególności statut województwa oraz uchwały
  sejmiku i zarządu województwa podjęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. na
  podstawie art. 7, art. 8, art. 9, art. 18 pkt 1 lit. a), pkt 20 i 21, art. 41
  ust. 2 pkt 7 oraz art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, wchodzą w
  życie nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 1999 r.

  3. Akty powołania, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie
  województwa, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

  4. Porozumienia, o których mowa w art. 8 ustawy o samorządzie województwa,
  zawarte przed dniem 1 stycznia 1999 r., wchodzą w życie nie wcześniej niż z
  dniem 1 stycznia 1999 r.

  Art. 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie
  (Dz. U. Nr 91, poz. 577) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

  Art. 4. Bieg terminów, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy o
  samorządzie powiatowym oraz art. 26 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie
  województwa, rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 1999 r.

  Art. 5. Kadencja rad powiatów i sejmików województw wybranych w pierwszych
  wyborach rozpoczyna się w dniu wyborów do rad gmin przeprowadzonych w 1998 r. i
  wygasa jednocześnie z upływem kadencji rad gmin.

  Art. 6. Ilekroć w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym i o samorządzie
  województwa, wchodzących w życie z dniem ogłoszenia przez Państwową Komisję
  Wyborczą zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów i sejmików województw, jest
  mowa o wojewodzie, należy przez to rozumieć właściwego terytorialnie, ze względu
  na siedzibę władz powiatu i władz samorządu województwa, wojewodę w rozumieniu
  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji
  ogólnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176).

  Art. 7. 1. Sejmiki samorządowe, o których mowa w rozdziale 8 ustawy z dnia 8
  marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr
  58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
  Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775), pełnią
  swoją funkcję do dnia pierwszych wyborów do rad powiatów i sejmików województw.

  2. Wyboru delegatów do sejmików, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy
  wymienionej w ust. 1, nie przeprowadza się.

  3. Prezydia sejmików samorządowych pełnią swoją funkcję do dnia wyboru marszałka
  województwa, na którego obszarze znajduje się dotychczasowa siedziba sejmiku,
  jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1998 r.

  Art. 8. W przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w
  art. 20 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu
  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224, z 1997 r. Nr 70,
  poz. 443 i Nr 98, poz. 604), po dniu 1 stycznia 1999 r., okręgiem wyborczym w
  wyborach uzupełniających do Senatu IV kadencji, wybranego w dniu 21 września
  1997 r., jest obszar województwa istniejącego do dnia 31 grudnia 1998 r.

  Art. 9. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 3, traci moc ustawa
  z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej
  (Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176).

  Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • Gość: piter IP: *.dialog.net.pl / *.dialog.net.pl 23.08.05, 12:15
  Facet, czy ty się dobrze czujesz? Pytam o ustawę o wprowadzeniu zasadniczego
  trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603) a ty
  mi cytujesz tekst ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o wejściu w życie
  ustwy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w
  województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631)! Zachowujesz się na forum jak byś
  pozjadał wszelkie rozumy a masz problem z logicznym myśleniem i czytaniem.
  Wyjaśnię ci więc. W myśl ustawy z Dz. U. Nr 96, poz. 603 nie istnieje pojęcie
  stolicy województwa ani miasta wojewódzkiego! Ustawa ta wymienia jedynie
  miasta - siedziby wojewody oraz sejmików województw.
  Mam dość twoich wynurzen. Z mojej strony EOT.
 • Gość: zg IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 12:24
  he he he:)
 • Gość: Kaninchen IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 13:37
  Najpierw, myslacy inaczej, wymieniasz ustawe podajac tylko dzien jej uchwalenia
  a pozniej dajesz popis "myslenia alternatywnego". Nie bede cie wyreczal, zajrzyj
  sam do slownika jezyka polskiego i przeanalizuj haslo "stolica" a pozniej pomysl
  sobie w ktorym z miast lubuskiego jest wiecej instytucji administracyjnych i
  ktore miasto jest w zwiazku z tym stolica woj. lubuskiego. No chyba, ze skoro
  ustawa nie mowi ci nic o zagladaniu do slownika to mozesz miec problem ;-)

  p.s.
  Zgodnie z zasada "myslenia alternatywnego a la piter" zakazuje sie (w tym watku,
  na tym forum, wogole?) uzywania okreslenia "stolica wojewodztwa" wobec miast,
  siedzib urzedow wojewodzkich i wojewody. Zamiast tego piszemy poprawnie zamiast
  "stolica woj. wielkopolskiego jest Poznan" piszemy "Siedziba wojewody i sejmiku
  wojewodztwa jest Poznan" zgodnie z art. 3 Ustawy o wprowadzeniu zasadniczego
  trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24 lipca 1998 r.(Dz. U.
  Nr 96, poz. 603). Za uzywanie okreslenia "stolica wojewodztwa" grozi oplucie
  publiczne na forum przez pitera. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
  ogloszenia.
 • Gość: Naf IP: *.gorzow.mm.pl 23.08.05, 14:08
  Wszyscy jesteście żałośni !! Srajmy we własne gniazdo
  dalej a napewno Lubuskie zostanie zlikwidowane .
 • Gość: Kaninchen IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 14:55
  Gość portalu: Naf napisał(a):

  > Wszyscy jesteście żałośni !! Srajmy we własne gniazdo
  > dalej a napewno Lubuskie zostanie zlikwidowane .

  Ach, zeby to bylo takie proste to bym "sral" z calych sil. To nie jest zadne
  "moje gniazdo" a jesli zielonogorzanin uzywa tego okreslenia to pewie dazy
  szczera, ewangeliczna miloscia blizniego swego z Gorzowa, zna historie i
  geografie "swojego gniazda", martwi sie problemami bezrobotnych w Szprotawie,
  trapia go problemy celnikow w Olszynie, zyje problemami mieszkancow Kostrzyna etc.
 • Gość: pipi IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 20:35
  I tak z całych sił "srasz"
  ale na sczęście nic z twojego srania
  nie wynika,I NIE WYNIKNIE!
 • Gość: johann IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.08.05, 13:23
  Dawniej wojewodowie byli w...Łowiczu,Skierniewicach,Przemyślu,Łomży...
  Czym Gorzów się od tych miast wyróznia!
  Nawet nie historią polskości,ani kulturą.
  To typowe zaściankowe miasto-tak tez było przed wojną!
  Poprzednio na wskros komunistyczno socjalistyczne teraz ...idee wolności popiera
 • Gość: johann IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.08.05, 13:18
  od kiedy Gorzów jest miastem wojewódzkim...co oznacza ta rzekoma wojewódzkość.
  To zapyziałe miasto pozujące na metropolię!
  Miasto bez uniwersytetu,bez porządnej orkiestry symfonicznej,czy dobrego
  teatru,nie mówiąc już o operze!
  To typowe powiatowe miasto które w imię jakichś politycznych ambicji załatwiło
  sobie TV.Nie wiedzieć dlaczego .Wszk 100 km ma do Szczecina (który tez moim
  zdaniem metropolią nie jest)..a tam działa Regionalna TV.Aż dziwi dlaczego
  takiej nie ma w odległym o prawie 200km Koszalinie.
  Co jest grane?
  Popieram idee utworzenia kilku dużych województw lub tak jak było 49.
  Te duże to dla Polski to Gdańsk (Trójmiasto),Poznań,Wrocław Kraków,Warszawa.
  Pozostałe miasta walcza tylko o swoje partykularne interesy i nie zależy im na
  zrównoważonym i harmonijnym rozwoju regionów.
 • Gość: autor IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 19:59
  Kaninchen! Więc uważasz, że gdy będziemy w poznańskim, nadal wszystko będzie
  można załatwić w ZG, a Nowa Sól zyska na znaczeniu. Wybacz, skrajnie mało
  prawdopodobne
 • Gość: autor2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 20:02
 • Gość: Kaninchen IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:22
  Gość portalu: autor napisał(a):

  > Kaninchen! Więc uważasz, że gdy będziemy w poznańskim, nadal wszystko będzie
  > można załatwić w ZG, a Nowa Sól zyska na znaczeniu. Wybacz, skrajnie mało
  > prawdopodobne

  To czy miasto czy powiat bedzie sie rozwijac, zalezy od samorzadu miejskiego czy
  powiatowego a nie od administracji wojewodzkiej. Jesli zmniejszy sie wydatki na
  rozbuchana administracje wojewodzka to te pieniadze powinny trafic do powiatow,
  ktore cierpia na chroniczny brak srodkow. Ciekawe co powiedza mieszkancy
  dzisiejszego lubuskiego, by pieniadze zaoszczedzone na wydatkach na
  administracje wojewodzka gorzowsko - zielonogorska trafily do poszczegolnych
  powiatow zlkwidowanego wojewodztwa???!!! Mysle, ze nawet solidarny sprzeciw
  kasty urzedniczej gorzowsko - zielongorskiej nie wiele wskora, by zapobiec
  likwidacji tego chorego tworu...
 • Gość: autor2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 01:22
  Powinny. Powinny - słowo kluczowe.
  Będę się upierał przy swoim: skrajnie mało prawdopodobne.
 • Gość: zzielonki IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 01:26
  Zaprzeczsz sam sobie: mówisz "to czy miasto będzie się rozwijać, nia zależy od
  administracji wojewódzkiej",a jednocześnie o tej administracji cały czas gadasz.
 • Gość: Kaninchen IP: *.legnica.cvx.ppp.tpnet.pl 23.08.05, 05:13
  Gość portalu: zzielonki napisał(a):

  > Zaprzeczsz sam sobie: mówisz "to czy miasto będzie się rozwijać, nia zależy od
  > administracji wojewódzkiej",a jednocześnie o tej administracji cały czas gadasz

  Gdybys umial cztac tekst pisany ze zrozumieniem, to pewnie bys zrozumial, ze
  wydawanie w lubuskim pieniedzy na administracje wojewodzka o wielkosci
  porownywanlej do innych, pare razy wiekszych wojewodztw to czyste marnotrawienie
  pieniedzy miliona mieszkancow najmniejszego i najslabszego regionu w Polsce. Te
  pieniadze powinny trafic nie do urzedasow zatrudnionych w administracji
  wojewodzkiej i samorzadowej wojewodzkiej ale prosto do powiatow takze do
  zielonogorskiego czy gorzowskiego. Przy okazji nalezy w calym kraju zlikwidowac
  takie dziwolagi jak miasta na prawie powiatu.
  A to jak sobie radzic beda gminy zlikiwidowanego lubuskiego zalezy tylko od ich
  aktywnosci, niezaleznie, czy lubuskie istnieje czy nie, choc nie mozna
  lekcewazyc wplywu na rozwoj gmin dobrze przemyslanej i majacej przebicie w
  Warszawie polityki wladz duzego a silnego wojewodztwa. A lubuskie ani nie ma
  dobrze przemyslanej polityki regionalnej i nigdy jej, wobec wyraznego pekniecia
  na dwie czesci, miec nie bedzie tak jak nie bedzie mialo, jako cherlawe i
  slabowite wojewodztwo, przebicia w Warszawie...
 • Gość: wantar IP: 80.51.245.* 25.08.05, 21:28
  Jestem za likwidacją tego wojewodztwa.Moge byc przyłączony najlepiej do
  Brandenburgii.Zbiera mi się na wymioty jak słyszę i czytam kto jest lepszy
  Zielona Góra czy Gorzów.Zgłosuję na PO Aby tylko powiedzieli głosno zmieniny
  mapę Polski.Bez Lubuskiego.
 • Gość: rifif IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.08.05, 14:14
  www.bieszczady.info.pl/0,31,0,0,main.html

  W dniu 29 października 2004 roku na posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii
  Europejskiej rząd przedłożył projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady Europy w sprawie klasyfikacji jednostek terytorialnych Państwa Polskiego do
  celów statystycznych.

  W myśl tego rozporządzenia Polska w miejsce dotychczasowego podziału kraju
  podzielona została na sześć regionów: Centralny (Mazowieckie i Łódzkie),
  Południowy (Małopolskie, Śląskie), Wschodni (Lubelskie, Podkarpackie,
  Świętokrzyskie i Podlaskie), Północno-Zachodni (Wielkopolskie,
  Zachodniopomorskie i Lubuskie), Południowo-Zachodni (Dolnośląskie, Opolskie)
  oraz Północny (Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie i Pomorskie).

  Projekt tego rozporządzenia jest zgodny z wydanym 27 kwietnia 2004 roku
  rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie „wprowadzenia standardowych
  klasyfikacji i nomenklatur”. Podstawą prawną tego rozporządzenia jest z kolei
  rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1059/2003. Inicjatywa podziału
  sprzecznego z dotychczasowym podziałem administracyjnym Polski nie wyszła ze
  strony Komisji Europejskiej, ale ze strony rządu polskiego, który miał za
  zadanie przygotować „polską” część owego rozporządzenia Komisji Europejskiej.Co
  to oznacza dla nas? Ni mniej ni więcej, a tylko to, że dotychczasowe starania o
  dotacje unijne ze strony władz województwa Podkarpackiego nie do końca mogą być
  skuteczne.

  Zarówno przyznawanie środków „unijnych” jak też ich wydatkowanie i późniejsze
  rozliczanie odbywać się będzie w ponad wojewódzkiej strukturze składającej się z
  trzech, a nie z jednego, Podkarpackiego województwa. Potrzeby naszego
  województwa będą konfrontowane z potrzebami całego nowego regionu składającego
  się z trzech województw. A o ile znam Podlaskie i przebojowe władze
  Białegostoku, który jeszcze przed wejściem Polski do UE potrafił zawalczyć o
  dotacje unijne na informatyzację województwa, czarno widzę naszą Podkarpacką
  przyszłość.

  Ponadto nasi wojewódzcy włodarze będą musieli się nauczyć „w biegu” trudnej
  sztuki takiego konstruowania wniosków o współfinansowanie lokalnych inwestycji
  ze środków unijnych, w których wyżej od interesu lokalnego Podkarpackiego,
  promowany będzie interes całego regionu. A z tym mogą być spore trudności,
  bowiem nie bardzo potrafimy współdziałać w poziomych strukturach.

  Do nowej sytuacji powinny się też przygotować nasze bieszczadzkie samorządy.
  Niestety, dogania je dzisiaj to, o czy pisałem przed ponad dwoma laty, a czego
  nie zrobiono, bo i niby po co. Chodzi mianowicie o zupełnie inną od przyjętej
  obecnie formułę konstruowania planów rozwoju lokalnego. Gdyby przy tworzeniu
  planów rozwoju uwzględniono owe uwagi, dzisiaj dużo łatwiej przyszło by nam się
  ubiegać o współfinansowanie inwestycji lokalnych ze środków unijnych.

  Jak rząd tłumaczy sens tych zmian? Przede wszystkim słabością potencjału
  rozwojowego obecnych polskich województw i ich przyszłą niemożnością absorpcji
  środków unijnych. Skoro zaś rząd jest zbyt słaby, aby wprost dokonać nowego
  podziału administracyjnego kraju, podziału, w którym ostało by się co najwyżej
  sześć z obecnych szesnastu (a tak naprawdę powinno być ich cztery) województw,
  usiłuje dokonać tego obok istniejącego prawa licząc iż opór będzie słaby lub
  żaden. Taki jest chyba sens tej cichcem przygotowywanej de facto zmiany podziału
  administracyjnego kraju.
 • Gość: Sued IP: *.gala.net.pl 22.08.05, 09:58
  Ciekaw jestem czy będziecie dalej tak bardzo "za" gdy przyjdzie wam załatwiać
  jakas spraw w urzedzie miasta i bedziecie jezdzic po 150 km do urzedu tylko po
  to by zlozyc dwa podania i cztery podpisy.
  Wszystko wygląda pieknie... ale czy nie pamietasz ze o wiele lepiej bylo gdy
  skladową zielmi lubuskiej byle dwa wojewodztwa???
  moim zdanie było lepiej.
 • Gość: zg IP: *.ztpnet.pl 22.08.05, 10:21
  Tylko na tym stracimy.
  Mam nadzieje ze nowego podzialu szybko nie bedzie, moze gdzies za 15-20 lat.
  PZDR
 • Gość: Kaninchen IP: *.lubin.dialog.net.pl 22.08.05, 19:11
  Gość portalu: zg napisał(a):

  > Tylko na tym stracimy.

  jasne, ze na tym stracicie, tysiace bezuzytecznych, pasozytniczych urzedniczych
  posad utworzonych dzieki Pierozkom, Brachmanom, Listkom i innym eseldowskim
  kraturom dla ich rodzin, kolesiow i kumotrow.

  > Mam nadzieje ze nowego podzialu szybko nie bedzie, moze gdzies za 15-20 lat.

  Ludzisz sie, jesli PO ralnie mysli o uczciwosci i racjonalizacji wydatkow
  budzetowych to obciecie wydatkow na urzednicza hydre administracji wojewodzkiej
  w karlowatych wojewodztwach powinno byc jednym z pierwszych posuniec!
 • Gość: Kaninchen IP: *.lubin.dialog.net.pl 22.08.05, 19:07
  Gość portalu: Sued napisał(a):

  > Ciekaw jestem czy będziecie dalej tak bardzo "za" gdy przyjdzie wam załatwiać
  > jakas spraw w urzedzie miasta i bedziecie jezdzic po 150 km do urzedu tylko po
  > to by zlozyc dwa podania i cztery podpisy.

  Dzis z ZG do miasta wojewodzkiego masz 100 km i co czesto jezdzisz po to by
  "zlozyc dwa podania i cztery podpisy"? Gleboko do dzis komuna tkwi w ludziach,
  ktorzy uwazaja, ze wszstkie sprawy zalatwia sie miescie wojewodzkim...

  > Wszystko wygląda pieknie... ale czy nie pamietasz ze o wiele lepiej bylo gdy
  > skladową zielmi lubuskiej byle dwa wojewodztwa???
  > moim zdanie było lepiej.

  A co to qva, jest "Ziemia Lubuska"? - poludniowa czesc dawnego gorzowskiego. Co
  qurna w herbie Swiebodzina, Zielonej Gory, Krosna, Nowej Soli, Zagania,
  Szprotawy robi dolnoslaski orzel?
  Ciekawe jakie inne wojewodztwo chcialoby sie przylaczyc do takiej potegi, jaka
  jest dzis lubuskie :-)))))
 • ss239 22.08.05, 11:04
  Nie ma Lubuskiego to nie ma poparcia dla PO i Tuska. Ot i po problemie !!!
 • proca_toya 22.08.05, 11:12
  ss239 napisał:

  > Nie ma Lubuskiego to nie ma poparcia dla PO i Tuska. Ot i po problemie !!!

  I o to właśnie panom komunistom z "Trybuny" chodziło gdy zapuszczali tę plotę
  na swoich łamach.
 • Gość: Kaninchen IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:24
  ss239 napisał:

  > Nie ma Lubuskiego to nie ma poparcia dla PO i Tuska. Ot i po problemie !!!

  No, ba. Pewnie sie przejma, ze w tradycyjnjenie ciemno - czerwonym wojewodztwie
  sie na niego obraza :-))))
 • Gość: sprzedaż IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 00:32
  Ponieważ mają być sprzedane lasy, to po co województwo lubuskie, olsztyńskie,
  białostockie, rzeszowskie?
 • marrek3 22.08.05, 11:53
  tak naprawdę jeśli trzymać się faktów, a takimi są niewątpliwie:
  1. Tusk jest szefem PO
  2. Tusk mówił w Zielonej Górze, że nie ma zamiaru likwidować województwa.

  to faktycznie Trybuna sieje plotki!!!

  Ale szczerze mówiąc chciałbym zobaczyć miny tych zacietrzewionych lubuszan z
  północy i z południa, którzy tak pięknie się kłócą o stolicowość, o urzędy itp.
  gdyby jednak doszło do likwidacji lubuskiego.

  Zielona Góra i Gorzów zamiast walczyć o swą wojewódzkość, może zajęłyby się
  sobą, ściągneły inwestorów z prawdziwego zdarzenia i rozwijałby się o wiele
  prężniej (może). Szkoda energii polityków na tą walkę między sobą, warto ją
  sporzytkować na tworzenie miejsc pracy!!!

  Patrząc na te sprawy z punktu widzenia ekonomicznego to zlikwidowałbym kilka
  województw i część powiatów, wzmocniłbym natomiast rolę gmin, tak by większość
  spraw każdy mógł załatwić blisko domu.
 • Gość: MAXX IP: *.zgora.dialog.net.pl 22.08.05, 12:30
  Ani PO ani PIS nie zmniejszy liczby województw ,bo to miejsca pracy
  urzedasów ,a po wygranych wyborach trzeba będzie swojakom w myśl zasady TKM
  jakies stolki zaproponować......
 • piotr24zg 31.08.05, 23:52
  ehhee.fajnie sie czyta Wasze wypowiedzi... male sprostowanko, powiedzcie mi czy
  wybralibysice na miasto wojewodzkie miasko,ktore przedtem nazywalo sie..Kobyla
  Góra?Nie nie mowie o ZIELONEJ GÓRZE, tylko o "wspanialym" Gorzowie...bo tak TO
  sie przedtem nazywalo.:)Fajnie,nie?Nawiasem - sloma dalej im z butów wystaje...
  Pozdrawiam wszystkich zielonogórzan - ŁĄczmy sie! piszmy wspolne podanie do Bin
  Ladena - niech wymaze Wypierdów Wielkopolski z mapy!
  :)
  A ewentualni gorzowianie wypowiadajacy sie na forum - gdzie macie deptak i
  starówke?Bo jakos nie zauwazyłem :>
 • Gość: olo IP: *.gorzow.cvx.ppp.tpnet.pl 02.09.05, 23:30
  Cześć głąbie piotr24zg. Gorzów przed kilkoma wiekami nazywał się Gorzew (a nie
  jakas pier... końska góra czy jaki ch...j), przejedź się do krakowa, zajdź na
  wawel, zerknij na arras z XVI wieku i ... będziesz mądrzejszy.
 • Gość: Szkoda IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 18:25
  Szkoda województwa i jego dorobku. Kto będzie wojewodą-grabażem po 25 września?
  Niezła fucha!
 • Gość: pipi IP: *.ztpnet.pl 22.08.05, 20:06
  A ja myślę ,że w najbliższym czasie ,w przeciągu
  np.10 lat nie będzie żadnych zmian w podziale
  administracyjnym Polski.
  I jeszcze jedno: olewam kaninchena i wam też to radzę.
  Zabiera głos tylko wtedy, gdy można PLUĆ NA LUBUSKIE
  LUB ZIELONĄ GÓRĘ!
 • Gość: Kaninchen IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:44
  Gość portalu: Szkoda napisał(a):

  > Szkoda województwa i jego dorobku

  Dorobek, fajne slowo :-) a czego to lubuskie sie dorobilo na ciaglych wojenkach
  gorzowsko - zielonogorskich? Moze droga S3 to ten "dorobek"? A moze wiejskie
  festyny pod nazwa "Dni wojeodztwa lubuskiego"? A moze kariery poslow pokroju
  Owoca czy urzednikow pokroju Jedrzejczaka? A moze tym "dorobkiem" jest jeden z
  najwyszych wskaznikow bezrobocia i biedy? A moze to jednak najgorsze wyniki
  egzaminow po 6 klsie szkoly podstawowej i gimnazjalnym? hmm, no nie wiem czy
  warto sie tym szczycic no ale jesli chcesz sie szczcis, ze pochodzisz z "Krainy
  przegranych" twoja sprawa, ja jednak nie nie zaluje, tfu "dorobku lubuskiego"
 • Gość: jak królik IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 00:49
  Mnożysz posty jak królik! Powstrzymaj się!
 • Gość: autor2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 20:12
  Nie jestem zwolennikiem czsów PRL, ale wydaje mi się, że ówczesny podział na 17
  województw dobrze odzwierciedlał naturalne, tradycyjne różnice regionalne.
  Oczywiście były tarcia typu ZG/Gorzów (Wielkopolski!) i Bydgoszcz/Toruń (Toruń
  był stolicą województwa przed II wojną św,) ale jednak...
  Co o tym myślicie?
 • fars 22.08.05, 20:32
  niech zostanie jak jest, jesteśmy biednym krajem o drogich pomysłach
 • Gość: autor2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 20:36
  Masz rację w tym senie, że zbyt częste zmiany są rujnujące i dla prawa i dla
  świadomości... Już Rzymianie (bodajże) mówili, że dobre prawo to takie, które
  obowiązuje od dawna...
 • fars 22.08.05, 20:46
  sejm powinien obradować 4 razy w roku, wystarczy na cały rok, a posłów 100,
  senat rozwiązać
 • Gość: autor2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:03
  fars! takie pomysły jak "tylko 100 posłów" są niezwykle chwytliwe, ale efekt
  zmian jest naprawdę bez znaczenia. W skali państwa wydatki tego rodzaju są po
  prostu nic nie znaczące. Czy słyszeliście kiedyś o państwie, którego obywatele
  wzbogacili się dzięki zmniejszeniu liczby parlamentarzystów? Maleńkie
  wachnięcie stosunku dolara do euro znaczy sto razy więcej.
  Natomiast prawidłowy podział administracyjny może (nie musi) działać na korzyść
  mniejszych ośrodków, a więc sprzyjać wyrównywaniu różnic w rozwoju gospodarczym,
  społecznym itd.
 • fars 22.08.05, 21:07
  tylko, że ze 100 mądrych to by się wybrało, a tak 340 głupich narobi strat
  astronomicznych
 • Gość: aytor2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:17
  Skąd wiesz, ilu jest mądrych? W piosence Okudżawy rozrózniało się ich tak, że
  "każdemu mądremu stempelek na łeb przybiło się razu pewnego".
  Tylko jak to w praktyce przeprowadzić ?
 • Gość: Do Autora 2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:12
  To brzmi jak cytat z klasyków!
 • Gość: autor2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:15
  Wiem. Beethovena i Mozarta.
 • Gość: bąbel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:23
  1 grosz, drugi frosz... 1 milion, drugi milion... jeden miliard...

  >W skali państwa wydatki tego rodzaju są po
  prostu nic nie znaczące. <

  Ale dodając oszczędności na innych zbędnych faemazonach TAK!!!!!!!!!!!!
  W domu też tak rządzisz swoim budżetem ? Chyba , że masz za dużo ?

  pozdrawiam
 • Gość: autor2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 21:37
  Masz rację że grosz do grosza...
  Natomiast nie masz w tym sensie, w jakim wielu ludzi żałuje zgubionej
  dziesięciogroszówki, jednocześnie wydając 150 PLN dziennie na głupoty.
  Innymi słowy: znam wiele przykładów szybkiego rozwoju gospodarczego, ale nie
  znam przykładów, by odbył się on metodami "rozwiązać jedną z izb parlamentu". Po
  prostu inne czynniki grają rolę o wiele rzędów większą. Czy nie na tych
  powinniśmy się skupić? Co szkodzi choćby podyskutować na ich temat?
  I jeszcze raz powtarzam: grosz do grosza daje w dłuższym czasie duże sumy. Ale
  10 zł do 10 zł większe.
 • Gość: Kaninchen IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:37
  fars napisała:

  > niech zostanie jak jest, jesteśmy biednym krajem o drogich pomysłach

  Masz racje, dlatego poroniony pomysl urzedniczej, czerwonej kasty gorzowsko -
  zielonogorskiej na utrzymanie swoich stolkow, czyli innymi slowy, woj. lubuskie
  nalezy czym predzej zlikwidowac!
 • Gość: Kaninchen IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 00:32
  Gość portalu: autor2 napisał(a):

  > Nie jestem zwolennikiem czsów PRL, ale wydaje mi się, że ówczesny podział na17
  > województw dobrze odzwierciedlał naturalne, tradycyjne różnice regionalne.

  hhehehehe hahaaahaha :-)))))) Dawno sie tak nie usmialem czytajac taka wierutna
  bzdure "naturalne, tradycyjne różnice regionalne" dobre sobie!!!! A czymze byla
  po wojnie ta ZG? zapyziala miescina na Dolnym Slasku, ktora komunisci
  postanowili uczynic wbrew logice i historii satolica regionu posklejanego ze
  skrawkow Dolnego Slaska, Luzyc, Brandenburgii, Wielkopolski i Pomorza
  Zachodniego. Nawet odgrzebali, by zrobic ludziom z wode z mozgu (w stylu
  sojotechniki marksistowskiej), sredniowieczna nazwe "ziemia lubuska"
  niestniejacej od wiekow krainy wchodzacej wczesniej do XIII w. w sklad Dolnego
  Slaska.

  > Oczywiście były tarcia typu ZG/Gorzów (Wielkopolski!) i Bydgoszcz/Toruń (Toruń
  > był stolicą województwa przed II wojną św,) ale jednak...
  > Co o tym myślicie?

  Mysle, ze powinienies sie doksztalcic w trybie natychmiastowym z historii
 • Gość: autor2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 01:00
  Nie trzeba się dokształcać - wystarczy sięgnąć do elementarnych żródeł.
  Toruń stał się stolicą województwa pomorskiego w roku 1920.
  I to nie komuniści uczynili - zaręczam.
  I w materiałach źródłowych na temat Ziemi Lubuskiej też nie znalazłem słów
  "posklejana", "wierutna bzdura", "woda z mózgu".
  Więc propozycja: mniej inwektyw, więcej wiadomości merytorycznych. Ja wiem, że
  aninomowy internet ma swe specyficzne prawa, ale ja to ćmam.
  Ćmam.
 • Gość: Kaninchen IP: *.lubin.dialog.net.pl 23.08.05, 01:33
  Gość portalu: autor2 napisał(a):

  > Nie trzeba się dokształcać - wystarczy sięgnąć do elementarnych żródeł.
  > Toruń stał się stolicą województwa pomorskiego w roku 1920.
  > I to nie komuniści uczynili - zaręczam.

  O! Niemozliwe a jaki to zwiazek z woj. lubuskim? Umiesz trzymac sie tamatu i
  czytac ze zrozumieniem?

  > I w materiałach źródłowych na temat Ziemi Lubuskiej też nie znalazłem słów
  > "posklejana", "wierutna bzdura", "woda z mózgu".

  Materialy zrodlowe??? A co ty rozumiesz pod haslem "materialy zrodlowe na temat
  Ziemi Lubuskiej"??? Akt oddania w zastaw Brandenburczykom takowej przez
  Boleslawa Rogatke w polowie XIII w. a moze dokumenty dotyczace likwidacji
  biskupstwa w Lebus (Lubusz, dzis w RFN) w XIV w.? Innych materialow zrodlowych o
  tej krainie w wiekach pozniejszych NIE MA!!! to co moze czytales o, tfu "Ziemi
  Lubuskiej" to wymysl Wydzialu Propagandy Komitetu Wojewodzkiego Polskiej
  Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Gorze i kilku usluznych wobec
  "przewodniej sily narodu" historykow. To nie sa zadne materialy zrodlowe, no ale
  jak mowilem, kurs historii regionalnej przydalby ci sie od zaraz...

  > Więc propozycja: mniej inwektyw, więcej wiadomości merytorycznych. Ja wiem, że
  > aninomowy internet ma swe specyficzne prawa, ale ja to ćmam.
  > Ćmam.

  Cmaj, cpaj, czy co tam sobie chcesz. Swej ignorancji wypelnionej propaganda
  komunistyczna nie zmyjesz, poki nie poznasz prawdziwej historii krain tworzacych
  ahistoryczny twor pod nazwa, tfu, wojewodztwo lubuskie.
 • Gość: autor2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 01:54
  Co do Torunia, to przecież pisałem o nim w poprzednim poście, i Ty do tego się
  odniosłeś, proponując mi dokształcanie. Więc skąd to zdumienie?
  Materiały żródłowe to książki, encyklopedie, etc. a nie wyzwiska on-line.
  "Ćniam" oznaca "lekceważę", a nie "ćpam". Skądinąd nie dziwię się, że nie
  rozróżniasz tych pojęć.
  W mom poście proponowałem dyskusję merytoryczną. Widzę że nie jest to możliwe.
  Zabranie głosu uważam teraz za błąd. Przepraszam zainteresowanych.
  To jest koniec wypowiedzi autora2 na forum zielonogórskim.
 • Gość: piasek IP: *.internetdsl.tpnet.pl 05.09.05, 08:15
  kaninchen opuść te forum i nie rób ludziom wody z mózgu.Twoje miejsce jest w
  raichu niemieckim-gdybyś miał jakieś wątpliwośći,bo albo jesteś oszustem,albo
  bardzo naiwnym człowiekem.Tak czy inaczej dmuchasz w niemiecką trąbę.
 • gregmi 03.09.05, 03:47
  hmm
 • Gość: propozycja IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 20:48
  Propozycja nie do odrzucenia dla Platformersów. Przenosimy stolicę z Warszawy do
  Łodzi lub Krakowa!
 • fars 22.08.05, 20:52
  jestem za lub Krakowa
 • Gość: mniejsze zło! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 23:00
  Mniejsze podatki, mniej województw, mniej na edukację (studia płatne!), policję.
  Wybieram PiS - mniejsze zło!
 • Gość: Real (ista) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.08.05, 23:39
  Tak czy siak, ta dyskusja wygląda na bicie piany. Zgadzam się z kimś tam, że są
  tematy sto razy ważniejsze. Np. dla mieszkańca Nowej Soli (byłem tam,
  widziałem). Bezrobocie w lubuskim 25%, jak będziemy w Wielkopolsce to 15%? A jak
  w dolnośląskim , to ile? A jak w mazowieckim?
  Skoro to wszystko plota przeciw PO, to po co się zajmować?
 • Gość: bąbel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 08:38
  I super. Kto straci ? Oprócz ZG i GW nikt i nikt nie będzie żałował
  tych "metropoli".
  Nie podoba mi się program PO , ale w tym punkcie TAK. Może lepiej nie będzie,
  ale poważniej na pewno.
 • Gość: piter IP: *.dialog.net.pl / *.dialog.net.pl 23.08.05, 12:21
  bąbel, generalnie często mamy zbliżone poglądy, ale teraz nie mogę nie zapytać.
  Podoba Ci się szukanie tematów zastępczych jak kolejna reforma administracyjna
  i jesteś gotów zapłacić za to z własnej kieszeni?
 • Gość: zg IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 12:31
  Dzieki takim wku..ajacym palantom jak ty wzrasta liczba zwolennikow LUBUSKIEGO.
  Swoim poznanskim tokiem rozumowania uswiadamiasz nas jak wiele mozemy stracic:)

  W zblizajacych sie wyborach Lubuskie bedzie mialo 12 poslow i 3 senatorow.
  Ile przypadnie na nasza okolice(malo zaludniona)"reprezentantow" gdy
  woj.przestanie istniec????????
 • Gość: Kaninchen IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 13:42
  Gość portalu: zg napisał(a):

  > Dzieki takim wku..ajacym palantom jak ty wzrasta liczba zwolennikow LUBUSKIEGO.

  Chciales oczywiscie powiedziec, ze wzrosla liczba ujawnionych lubuskich trolli i
  slychac jeki paniki, ze budowany przez lata zielonogorski gmach pasozytnictwa
  urzedniczego moze runac i okaze sie, ze bez tych wszystkich instytucji
  wojewodzkich krol jest nagi i bedziecie sie musile wzac do prawdziwej roboty a
  nie bedziecie budowac swej "potegi" kosztem innych.
 • Gość: zielonogórzaninX IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 13:55
  Słuchaj, Kaninchen, tu chyba nie chodzi o województwa. Twój język zdradza, że
  masz problemy emocjonalne. Szkoda, że rozładowujesz je na publicznym forum.
 • Gość: zg IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 13:59
  Nagadales sie ty poeto od 7 bolesci??

  Ponawiam pytanie.
  W zblizajacych sie wyborach Lubuskie bedzie mialo 12 poslow i 3 senatorow.
  Ile przypadnie na nasza okolice(malo zaludniona)"reprezentantow" gdy
  woj.przestanie istniec????????

  Sluchaj dam ci dobra rade.
  Jak zle jest w Lubuskim to wyjedz do swojego Poznania.
 • Gość: zg IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 14:02
  I jeszcze jedno ty wszechwiedzacy ignorancie.

  "budowany przez lata zielonogorski gmach pasozytnictwa"
  Wypowiedz sie lepiej na temat LUW i wszechmwladnego wojewody.
  Z tego co mi wiadomo to LUW-ik w gorzowku zatrudnia najwiecjej urzednikow a co
  robi??????
 • Gość: Kaninchen IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 14:33
  Masz troche racji, faktycznie nie moge opanowac emocji, gdy slysze te bzdety o
  tym jakie to fajne jest woj. lubuskiego, ktorego zielonogorzanie bronic beda do
  ostatniej kropli krwi...Nie moge zdzierzyc tych sloganow i czerwonej propagandy
  lubuskosci. Nie moge wytrzymac, gdy mysle jak Brachman, Pierog, Listek, Owoc,
  Wontor i inni eseldowcy smieja sie, ze maja w ZG tak wielu "uzytecznych idiotow"
  (zwrot J. Stalina), ktorzy dbaja o ich folwark o nazwie wojewodztwo lubuskie...
 • Gość: zielonogórzaninX IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 14:42
  Wiesz, ja jestem antyczerwony i to bardzo, a zarazem zwolennik lubuskiego (nie
  zielonogórskiego - lubuskiego). Dlatego rażą mnie te ciągle wzmianki o
  czerwonych a nawet (ostatnio) Stalinie. W końcu wyjdzie chyba na to, że twórcami
  lubuskiego byli
  a) Feliks Dzierżyński
  b) Ławrentij Beria
  c) Pol Pot
 • Gość: zg IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 14:52
  Dziekuje za wyczerpujaca odp.
  A jesli chodzi o czerwonych to dla mnie sa takimi samymi zdrajcami co ty.
  I nie rob z ZG takiego przyczulka komuchow bo w gw wystarczyl Tadeo i cale
  struktury zielonogorskiego sld sie rozjebaly!!!!
  Teraz spadaj albo idz pisac te swoje wiersze dla naszej pani prezydent!
 • Gość: Żaranin IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 15:20
  Czuję że jak zabraknię województwa to w ZG i GW będzie rozpacz, po pieniądzach
  które już nie dostaną. Te dwa miasta poczują się tak samo jak teraz Żary, Żagań,
  Krosno, itp. Bedziecie moi drodzy prowincją na krańcach województwa
  Dolnośląskiego , Poznańskiego.
  A to wszystko przez tą waszą wojenkę, która rozwiąże te pseudowojewództwo.
 • Gość: Kaninchen IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 16:41
  Gość portalu: zielonogórzaninX napisał(a):

  > Wiesz, ja jestem antyczerwony i to bardzo, a zarazem zwolennik lubuskiego (nie
  > zielonogórskiego - lubuskiego). Dlatego rażą mnie te ciągle wzmianki o
  > czerwonych a nawet (ostatnio) Stalinie. W końcu wyjdzie chyba na to, że twórcam
  > i
  > lubuskiego byli
  > a) Feliks Dzierżyński
  > b) Ławrentij Beria
  > c) Pol Pot

  No to cierpisz chlopie na rozdowjenie jazni, bo skoro jestes fanem lubuskiego to
  powinienes byc rowniez milosnikiem czarwonego dranstwa, ktore sprawia, ze taki
  zielonogorski NFZ obsadzony jest pociotkami SLD a bez rekomendacji tejze partii
  niewiele zdzialasz w Urzedzie Marszalkowskim. Skoro z ciebie taki antykomuch to
  juz dawno do smietnika powinienies wywalic ta cala idee "Ziemi Lubuskiej", ktora
  powstala w okresie stalinowskim. Co do zwiazkow Berii z porodem "Ziemi
  Lubuskiej" to moze masz troche racji, bo w Sowietach tez tak robiono, ze
  niszczono historie, przesiedlano ludzi, tworzono nowa historie i budowano od
  zera omnipotentne osrodki wladzy, tak samo jak z tym cholernym lubuskim, choc to
  dosc odlegla analogia...
 • Gość: zgadnij IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 18:48
  O rodzeni bracia moi
  powiem wam, kto za tym stoi!

  Żydo komuno masoneria
  jezuici, Truman, Beria

  Berlin, Paryż, Rzym i Syjon
  wszędzie wlezą, wszędzie ryją.
 • Gość: bąbel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 22:02
  Bardzo ni miło, że czasami ktoś zgadza się z moimi poglądami, w kórych cząsto
  narzekam na to i owo. Przechodząc do pytania: nie uważamm ponownej reformy
  administracyjnej za temat zastępczy, a jak najbardziej pilny do realizacji.
  Pytasz czy zapłacę z własnej kieszeni ? A czy teraz nie płacimy za coś co jest
  słabe, biedne bez przyszłości i ciągle na ostatnim miejscu ? GW i ZG żyją
  swoimi problemami w oderwaniu od reszty województwa ( relacje z TVP LUB.
  działają w identyczny sposób dlatego tvp Wrocław jest bardziej bliski
  mieszkańcom południa lubuskiego ). Czy np.Nowa Sól może stracić? Chyba nie,
  zamist być przy zajętej sobą ZG, lepiej współpracować z Głogowem, Polkowicami i
  Lubinem. Tak myślę i wiem , że narażam się wielu obrońcom lubuskiego, ale czy
  ktoś może mi podać kilka ważnych powodów dla dalszego istnienia tego
  województwa ?

  Pozdrawiam - przeciwników też oczywiście
 • Gość: zniesmaczony IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 15:27
  Załóżmy osobny wątek "Kaninchen". A o naszych sprawach rozmawiajmy osobno.
 • Gość: zielonogórzaninX IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.05, 15:49
  Ale nie zaprzeczysz, że taka osoba stymuluje dyskusję, hę?
  A poza tym on ma jeden głos w wyborach, tak jak Ty i jA.
 • Gość: erni IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 23.08.05, 16:29
  Nie wiem zkad wszyscy zielonogórzanie myślą że po zlikwidowaniu województwa
  lubuskiego ich stolica będzie w Poznaniu? Jeśli lubuskiego nie będzie to
  stolicą zielonogórskiego będzie Wrocław. Jest to oczywiste bo Zielona góra to
  Śląsk. Ale jak widać 45 lat prania mózgów poskutkowało.
 • Gość: piter IP: *.dialog.net.pl / *.dialog.net.pl 23.08.05, 16:39
  A gdzie to wyczytałeś (mowie o Poznaniu)?
 • Gość: lubuszanin;) IP: *.zgora.dialog.net.pl 23.08.05, 17:22
  Jeśli chodzi o Poznań to mowa jest o Gorzowie, a Zielona Góra wiadomo, że
  byłaby w dolnośląskim.
  A ja chcę likwidacji województwa!!!
 • Gość: jop IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 18:39
  ja też jestem za tym.Niech wreszcie Gorzów bedzie Wielkopolski.
 • Gość: kamila IP: *.zgora.sdi.tpnet.pl 23.08.05, 19:55
  a może poskutkowała obserwacja Ślaska i Wielkopolski ?
  a może więcej tutaj Wielkopolan niż Ślązaków ?
  Każdy nowy podział administracyjny przerywa pewne korzenie, to dość logiczne.
 • croolick 24.08.05, 22:24
  Gość portalu: kamila napisał(a):

  > a może więcej tutaj Wielkopolan niż Ślązaków ?

  No coz, zdecydowana wiekszosc mieszkancow ZG ma poznanskie korzenie. To tu po
  wojnie przyjezdzali Poznaniacy z nakazem pracy w "wielkopolskim przyczolku na
  zachodzie" by tworzyc administracje. Co zaprocentowalo powstaniem w 1950
  dziwacznego tworu pod nazwa woj. zielonogorskie skladajacego sie powiatow
  odebranych woj. wroclawskiemu (zarski i zaganski) ale jadro stanowily ziemie
  nalezace w l. 1945 -50 do woj. poznanskiego...
  --
  Always look on the bright side of life
  Niezależny Portal Żar zary.zagan.org/
  Towarzystwo Upiększania Miasta zary.zagan.org/infopage.php?id=39
  Najwieksze żarskie forum dyskusyjne forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=149
 • Gość: olo IP: *.gorzow.cvx.ppp.tpnet.pl 02.09.05, 23:48
  Cha, Cha! Dobre! Pochodzę z północy tego nieszczęsnego tworu i od urodzenia od
  sąsiadów nauczyłem się,że ziemniaki to pyry, ryczka to taboret itd. Nie
  wiedziałem, że ZG jest wielkopolskie, w poznaniu by się brechali z takiego
  tekstu.
 • Gość: PO IP: *.ztpnet.pl 23.08.05, 22:47
  SLD-OWSKA PROWOKACJA!!!! Głąby czerwone! Toną i szukają kół ratunkowych.
 • Gość: bąbel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.08.05, 20:41
  Niedaleko od Nowej Soli istnieje Zagłębie Miedziowe ,a w nim kombinat KGHM
  SA"Polska Miedz", ciągle inwestujący ( huty , kopalnie, przedsiębiorstwa
  pracujące na rzecz kombinatu ), poważne zakłady branży motoryzacyjnej,
  maszynowej i wiele wiele innych o różnym profilu. Ale dolnośląskie to nie tylko
  bogaty LGOM; Wrocław z wieloma inwestycjami, Wałbrzych , rozwinięta legnicka
  strefa ekonomiczna itd. Jak na tym tle przedstawia się woj. lubuskie ? Widać
  wyrażnie.
  Czy Nowa Sól straci na przejściu pod Wrocław ? Nie ma nic do stracenia, może
  jedynie zyskać.
  Emi - trafiłeś w dziesiątkę.
 • Gość: ZIELONKA IP: 80.51.233.* 25.08.05, 07:39
  Nie, nie Gorzów nie pojdzie do Poznania. Przeciez Gorzów Wlkp. pojdzie do
  Szczecina. władze wielkopolskiego niechcą Gorzowa. W Zachodniopomorskim tez go
  nie chcą ale..... Tam bedzie przyłączony bo gdzieś musi.

  Ja to bym sie tylko śmiała jak wszystkie miasta narzekające na Wrocek i będące
  teraz w dolnośląskim (czyli głównie Jelenia Góra, Legnica) scyknęły sie i
  chciały z nami tworzyć województwo a o czymś takim już słyszałam. I nie na
  forum.

  Gdyby akurat taki był układ to stolicą była by Zielona G. i tamci zapewne nie
  mieli by nic przeciwko. Chyba zeby wlazł Wałbrzych to wtedy nie wiadomo czy on
  tez by coś chciał od życia....?
 • Gość: erni IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 25.08.05, 08:52
  >Ja to bym sie tylko śmiała jak wszystkie miasta narzekające na Wrocek

  Wiesz a które to miasta niby narzekaja na Wrocław i dlaczego?
  Czekam na odpowiedż.
 • budrys77 25.08.05, 09:50
  hmmmmm, jeszcze ani razu nie spotkałem się z opinią, że Gorzowa "nikt nie chce"
  w innym województwie. Poznań byłby zainteresowany, a Szczecin przyjął by Gorzów
  z otwartymi ramionami - choćby dlatego, że północ lubuskiego znacznie
  przewyższa centrum i wschód Pomorza Zachodniego. Do tego dochodzi bliskość
  Berlina. Wiele razy słyszałem opinię Szczecinian by odciąć Koszalin i połączyć
  się z Gorzowem. Tyle tylko, że Gorzów bardziej jest zintegrowany z Poznaniem,
  pograniczem niemieckim i Zieloną Górą.
 • Gość: bąbel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:23
  Moja droga, tam nikt nie narzeka na Wrock., a Zielona, N.Sól, Zary , Zagań i
  nnne miejscowośći , sa znane i "lubiane". Taka jest prawda.

  pozdrawiam
 • Gość: bąbel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:26
  I to ma sens istnienia.

  Przepraszam inaczej myślących
 • Gość: ZIELONKA IP: 80.51.233.* 25.08.05, 10:11
  no ne fem budrysie.... :)
  Mieszkańcy Szczecina niechętnie mówią o przyłączeniu Gorzowa do
  Zachodniopomorskiego... a poznaniacy uważają ze mają już Kalisz i kolejnego
  darmozjada nie potrzebują.
  Co do tego, że Wrocław chce Zieloną Góre to chyba nie ma wątpliwości, i nie
  mówie tego dlatego aby znowu zacząć jakąś zielonogórsko-gorzowską kłótnie ale
  Wrocław to Śląsk ZG też a Śląsk "przeważnie" trzyma sie razem. Moze to dlatego
  Zielona G. ma poparcie ze strony całęgo Śląski i górnego i dolnego i sztucznego
  opolskiego (któego wogole nie powinno być na mapie administracyjnej PL)

  A na Wrocław narzeka legnica (ona równiez narzeka na GW Wrocłąw) Wałbrzych,
  Zgorzelec, Jelenia G. wymieniać dalej? Podobnie jak Kędzierzyn narzeka na
  Opole, Radom na Warszawke, Czestochowa&Lubliniec na Katowice a Słupsk na Gdańsk.
 • Gość: erni IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 25.08.05, 10:19
  >A na Wrocław narzeka legnica

  Konkretnie jakie powody ma Legnica aby narzekac na Wrocław? Konkrety proszę.
  To są kompleksy malych miast ze przestaly byc wielkimi stolicami.
 • budrys77 25.08.05, 10:26
  baaaaa, wychodzi na to że znamy różnych Szczecinian i Poznaniaków:) Ja znam
  zupełnie inne opinie. Może i Kalisz jest darmozjadem w Wielkopolsce, chociaż
  nie znam tematu, Gorzów ma nad nim jednak ogromną przewagę - umie ściągać
  środki strukturalne UE. I to duże. Pod tym względem bije biurokratów z
  Poznania, którzy nawet nie potrafią poprawnie wypełnić wniosków:)))) (patrz:
  remont Głogowskiej). Do tych spraw nie potrzeba administracji wojewódzkiej,
  tylko sprawnego gospodarza. Może i nie przepadam za Jędrzejczakiem ale
  przyznaję mu skuteczność w tej materii, jakiej to życzę panu Grobelnemu:)
 • Gość: olo IP: *.gorzow.cvx.ppp.tpnet.pl 03.09.05, 00:04
  I tu się mylisz, Zielonko. Mam sporo znajomych z poznania (rodowite pyry z
  dziada pradziada), którzy na wieść, że gorzów nie jest w woj. wlkp reagują
  zdziwieniem. Nie poczują obciązenia dodatkowymi problemami, raczej dumę z tego,
  że region wrócił do kształtu z czasów mieszka starego lub (ukochanego przez
  pyry, bo im miasto powiększył) przemysła II, kiedy gorzów leżał na terenie wlkp.
 • Gość: ZIELONKA IP: 80.51.233.* 25.08.05, 10:27
  erni ta mapka to dopiero projekt, wszystko moze sie diametralnie zmienić

  A czemu Legnica na was nerzeka tego nie wiem.. co ja wróżka jestem? Poczytaj
  forum legnica to sie dowiesz. Albo sie tam przejedź.
 • Gość: Tukan IP: *.zgora.dialog.net.pl 25.08.05, 10:35
  Ta mapka to odgrzewany klops, jeden ze starych projektów sprzed reformy.
  Ludzie, reforma już była i nikogo nie stać na przeprowadzanie co 3 lata
  kolejnych. To zwykły straszak czerwonych, przed prawicą. Dywagacje na ten temat
  świadczą jedynie, że emocje po reformie jeszcze nie opadły i lewica to
  wykorzystuje.
  Pora pogodzić się z tym co jest i tak budować obecne regiony.
 • Gość: erni IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 25.08.05, 10:40
  A jakie może mieć powody aby Zgorzelec narzekął na Wrocław? Niezly ubaw.
  Z calym szacunkiem ale powtarzanie bzdur nie przystoi inteligentnej pięknej
  kobiecie :). W Legnicy jestem często, zainwestowało tam już 50 firm
  zagranicznych w SSE. NA Dolnym Ślasku chyba nigdzie jak w Polsce nie ma tak
  sprawiedliwej i równomiernej redystrybucji dobra i inwestycji. Są 3 SSE w
  Wałbrzychu, Legnicy i Kamiennej Górze które się wspierają i tworeza podstrefy w
  całym województwie i nawet Wrocławiu (Whirpool, Fagor). Wczoraj Wrocławska
  delegacja negocjowała w Seulu gigantyczne inwestycje LG/Phillips które mają dać
  prace łącznie 12 tys. miejsc pracy. Negocłują mimo że fabryki mają powstać poza
  Wrocławiem. 10 km od granic miasta.
  Szczegóły na:
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=550
 • Gość: bąbel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:30
  Wystarczy wejść na stronę legnickiej strefy i zobaczyć ilosc inwestycji. Możn
  porównać z całym lubuskim (?)
 • Gość: ZIELONKA IP: 80.51.233.* 25.08.05, 10:32
  możliwe budrysie, ale gdyby tak sie stało, że przyłączą was do Poznania to nie
  myśl ze tam wam będzie lepiej. nie będziecie "drugą stolicą" :P tylko
  powiatowym miastem, któe nie bedzie mieć nic do powiedzenia (w sumie to teraz
  tez nic nie macie do gadania ale jednak....)

  Więc nie zdziw sie jesli pod koroną Poznania stracicie tak jak teraz
  Częstochowa i przestaną wam remontować ulice, namprawiać kamienice itp tylko
  dlatego ze w Poznaniu trzeba opłacić posprzątanie chodników.
 • Gość: ZIELONKA IP: 80.51.233.* 25.08.05, 11:22
  erni nie bądź śmichotny... to, że w Legnicy inwestuje jakaś zagraniczna firma
  to wcale nie jest zasługa Wrocka. A to nie są bzdury tylko prawda! Moje info
  zawsze są sprawdzone. Nie wierzysz to sie przejedź i popytaj!
 • croolick 25.08.05, 12:01
  Gość portalu: ZIELONKA napisał(a):

  > erni nie bądź śmichotny... to, że w Legnicy inwestuje jakaś zagraniczna firma
  > to wcale nie jest zasługa Wrocka. A to nie są bzdury tylko prawda! Moje info
  > zawsze są sprawdzone. Nie wierzysz to sie przejedź i popytaj!

  Zielonka rusz, glowka. Skoro Leginica nie jest juz miastem wojewodzkim a rozwija
  sie siwtnie to po za wszelka cene bronic "półwojewódzkiego" statusu Zielonej
  Gory??? Pamietam szara Legnice, gdy byla miastem wojewodzkim i moze to przypadek
  (choc mysle, ze nie) widze ze w tym miescie wiele dobrego sie dzieje, gdy jest
  powiatem grodzkim...Podobnie z jeszcze bardziej szarym i ohydnym Walbrzychem,
  ktory wychodzi z dna i pieknieje jako miasto powiatowe...
  --
  Always look on the bright side of life
  Niezależny Portal Żar zary.zagan.org/
  Towarzystwo Upiększania Miasta zary.zagan.org/infopage.php?id=39
  Najwieksze żarskie forum dyskusyjne forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=149
 • Gość: piter IP: *.zgora.dialog.net.pl 25.08.05, 13:00
  Bo mają mądrych preziów i radnych, którzy potrafią też umiejętnie doić Unię. Na
  pewno nie dlatego, że są pod skrzydłami Wrocławia.
 • budrys77 25.08.05, 13:28
  ooooooo, właśnie. Do pomalowania kamienic i posprzątania dróg nie trzeba
  decyzji wojewody czy marszałka. To samo tyczy się inwestycji prywatnego
  kapitału. Od tego jest SPRAWNY samorząd lokalny. Szczerze powiedziawszy w ten
  sposób zarządza się np. na Białorusi i nie jest to bynajmniej wzór do
  naśladowania. Tam prezydent i jego świta decydują nawet o produkcji ciągników:)
  W 1998 roku popełniono błąd tworząc aż tyle słabych województw i karłowatych,
  bezradnych powiatów. Obecnie możemy liczyć jedynie, że fundusze strukturalne UE
  pomogą im się rozwinąć. Niestety, w gąszczu przepisów unijnych trzeba umieć się
  poruszać, a "pani Krysia", która od 20 lat pracuje w Urzędzie Gminy, raczej nie
  opanuje tej sztuki zbyt szybko;) Osobiście uważam, że lubuskie powinno ściśle
  związać się z Niemcami, bo dla Warszawy jesteśmy tylko województwem
  tranzytowym. Pzdr
 • Gość: zielonogórzaznin2 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.08.05, 17:11
  Za Gierka było lepiej - słyszę od wielu osób. Nawet pomniki chcą gdzies tam stawiać.
  Więc przypomnę: Gierek podzielił kraj na 49 województw.
  Słownie: czterdzieści dziewięć. I było lepiej, nieprawdaż?
 • Gość: bąbel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:35
  Piter, zgadzam się z tobą w 1000000000000000000000000000000 %
  Kto zna sprawę burmistrza Polkowic? Sam zarobił bardzo dużo, ale i miasto
  zarobiło bardzooooooooooooo dużo. Chociarz nie tędy droga.
 • Gość: erni IP: *.wroclaw.sdi.tpnet.pl 25.08.05, 13:48
  >to wcale nie jest zasługa Wrocka

  Oczywiscie ze jest to zasługa Wrocławia. Prawie każdy inwestor zwraca uwagę na
  bliskość wielkiego ośrodka akademickiego. Właśnie dlatego w Lubuskiem jest tak
  słabo z inwestycjami bo brakuje kadr. Wrocław to nie tylko kuźnia kadr ale i
  całe zaplecze finansowe i księgowe nie mówiąc już o komunikacji ze światem
  (port lotniczy). To dizęki temu tyle jest Japońskich firm na Dolnym Śląsku. Dla
  inwestora z Niemiec to nie problem bo dojedzie autostradą, ale już Anglik czy
  Amerykanin raczej nie.
 • Gość: Kuman IP: *.pkobp.pl 25.08.05, 16:15
  I co, myślisz, że jak Nowa Sól, czy Zielona Góra będą należały do
  Dolnośląskiego, to im się wrocławskie lotnisko przybliży? ::LOL::
  W Lubuskiem także są uczelnie, drogi i lotnisko.
 • Gość: zasieki1 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 16:19
  > W Lubuskiem także (...) lotnisko.

  jest a jakby go nie bylo;)
 • Gość: piter IP: *.zgora.dialog.net.pl 25.08.05, 17:11
  Bochena też niedługo nie będzie. Miejmy nadzieję, że zastąpi go ktoś kto będzie
  potrafił zrobić pożytek z tego lotniska. Gorzej być już chyba nie może ;)
 • Gość: zasieki1 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 17:16
  niestety, bochen podpisal umowe, ktora bedzie obowiazywala do konca przeszlego
  roku. co najmniej do wtedy na lotnisku bedziemy mieli tylko jednno polaczenie z
  wawa (bo watpie, ze do 2 mln wydanych na lot doloza jeszcze cos na inne linie)
 • Gość: bąbel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:39
  I co z tego wynika ? x - y = 0
 • Gość: ZIELONKA IP: 80.51.233.* 25.08.05, 19:32
  napisała bym wam cos al juz mi sie nie chce....
 • croolick 25.08.05, 19:56
  Gość portalu: ZIELONKA napisał(a):

  > napisała bym wam cos al juz mi sie nie chce....

  Powiedzalbym raczej, ze nie masz juz nic poza frazesami i sloganami do powiedzenia.
  --
  Always look on the bright side of life
  Niezależny Portal Żar zary.zagan.org/
  Towarzystwo Upiększania Miasta zary.zagan.org/infopage.php?id=39
  Najwieksze żarskie forum dyskusyjne forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=149
 • Gość: bąbel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:41
  Napisz, proszę. Jesteś senna, napij się kawy i nie odkładaj tego co chcesz
  powiedziec.
 • Gość: zielonogórzanin2. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 20:25
  Wybaczcie, cała ta dyskusja jest do .... . Kręci się wokół zgadnienia : co oni
  zrobią? Jak nam pomogą, gdy przyjdą, lub nie przyjdą? Czy ktoś się mną
  zaopiekuje nawet w takim przypadku, gdy moja praca będzie gó..o warta? Czy jak
  zagłosuję tak czy siak, to będzie lepiej czy gorzej ?
  Czy twoja praca jest g...o warta, czy nie, nie zależy od onych.Zależy od Ciebie.
  Głosuj według swego uznania - ale nie miej żalu, gdy gość okaże się dupkiem.
  Poziom wybranych zależy od poziomu głosujących - nie zauważyłeś?
  Społeczeństwo bierne nie ma szans na wygraną.
  Nie zwiększysz swego statusu społecznego, bluzgając w WWW.
  I to na tyle.
 • Gość: babel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 22:54
  Cuda to Hary Poter, wiara to w duchy, egzystencja to forsa. Przepraszam, czy o
  forsie mówił ktos w kampaniiiiiiiiiiiii?
 • Gość: bąbel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.05, 23:11
  Jest godzina 23.12 .I to by było dziś na tyle. Dobranoc Państwu, do jutra -
  baj baj.

  DOOOOOOOOBRANOOOC
 • Gość: ZIELONKA IP: 80.51.233.* 26.08.05, 08:08
  nie króliczku/zajączku ale poprostu nie gadam już z czereśniakami z goszofa :P
 • croolick 26.08.05, 11:43
  Gość portalu: ZIELONKA napisał(a):

  > nie króliczku/zajączku ale poprostu nie gadam już z czereśniakami z goszofa :P

  No widzisz sloneczko, jak zwykle operujesz jedynie sterotypami, tak sie sklada,
  ze mieszkalem w ZG (mam duzy sentyment do tego miasta, dlatego m.in. zagaladam
  na to forum). Gorzowa kompletnie nie znam (no moze kilka razy przejezdzalem
  jadac do Szczecina ale sie nawet nie zatrzymywalem). Wogole dla mnie byle
  gorzowskie(poza Slubicami) to terra incognita w przeciwienstwie do Dolnego Slaska...
  --
  Always look on the bright side of life
  Niezależny Portal Żar zary.zagan.org/
  Towarzystwo Upiększania Miasta zary.zagan.org/infopage.php?id=39
  Najwieksze żarskie forum dyskusyjne forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=149

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka