Dodaj do ulubionych

darowizna czy sprzedaż

21.01.10, 12:51
Witam
Mam małe mieszkanko, na które chciałby przprowadzić się mój tata.
Po śmierci mamy został na swoim z moją siostrą. Ja chciałabym kupić
większe. Czy muszę mieszkanie sprzedać tacie? Wiem że od kupna
mieszkania płaci się 2% podatku. Z US wiem że ja podatku od
sprzedaży nie płacę.
Czy mogłabym tacie to mieszkanie darować? A tato mnie darować
gotówkę, czy jest to sprzeczne z prawem? Chodzi oczywiście o koszty
transakcji. Za chwilę i tak będę płacić podatek od kupna nowego.
Prosze o podpowiedź.
Edytor zaawansowany
 • aguniap 13.02.10, 16:53
  może Pani podarować tacie mieszkanie i wtedy tylko do zapłaty będzie
  opłata sądowa (200 zł) i opłata notarialna.
  Tak samo tata może spisać z Panią (bez obecności notariusza) pisemną
  umowę darowizny pieniędzy i wtedy nie będzie podatku i innych opłat.
 • maja45 13.02.10, 19:12
  aguniap napisała:

  > może Pani podarować tacie mieszkanie i wtedy tylko do zapłaty będzie
  > opłata sądowa (200 zł) i opłata notarialna.
  > Tak samo tata może spisać z Panią (bez obecności notariusza) pisemną
  > umowę darowizny pieniędzy i wtedy nie będzie podatku i innych opłat.

  Podatku nie będzie jeśli darowizna pieniężna zostanie przelana na konto lub
  dostraczona przekazem pocztowym i zgłoszona do U.S w odpowiednim terminie.
 • bezpocztyonline 14.02.10, 10:11
  Dokładnie: Pani ojciec może przelać pieniądze ze swojego konta na Pani konto
  (tylko tak, nie może wpłacić gotówki bezpośrednio na Pani konto) opisując ten
  przelew jako 'darowiznę', a Pani w ciągu 6 miesięcy od otrzymania tej darowizny
  musi złożyć w US druk SD-1 jako zgłoszenie tej darowizny. wtedy nie będzie
  podatku od darowizny. Pisemnej umowy darowizny pieniężnej nie musi być.
 • grupazero 14.02.10, 18:38
  bezpocztyonline napisała:

  > Dokładnie: Pani ojciec może przelać pieniądze ze swojego konta na Pani konto
  > (tylko tak, nie może wpłacić gotówki bezpośrednio na Pani konto) opisując ten
  > przelew jako 'darowiznę', a Pani w ciągu 6 miesięcy od otrzymania tej darowizny
  > musi złożyć w US druk SD-1 jako zgłoszenie tej darowizny. wtedy nie będzie
  > podatku od darowizny. Pisemnej umowy darowizny pieniężnej nie musi być.
  a czy przypadkiem nie jest tak, że darowizna jest darowizną i rekompensata
  finansowa traktowana jest jako akt kupna/sprzedaży? Chyba wszelkie znaki (czyt.
  przepisy fiskusa)na polskim niebie i polskiej ziemi wskazują, że US będzie
  domagał się 19% podatku
  od przelanej gotówy? Chociaż podobno gdzieś kiedyś w
  Polsce (ale np. nie w Warszawie)Izba Skarbowa uznała, że jest możliwe -ujmując
  krótko- spłacenie darowizny. Był to chyba -na przestrzeni wielu lat -jedyny
  przypadek. Chętnie skorzystamy z takiej interpretacji przepisów podatkowych
  (oby obecnie obowiązującej).
  I jeszcze jedno: <(tylko tak, nie może wpłacić gotówki bezpośrednio na Pani
  konto)
  > a dlaczego? jak może to później przed US udokumentować skąd ma
  gotówkę "w skarpecie"?
 • bezpocztyonline 15.02.10, 16:25
  grupazero napisała:


  > a czy przypadkiem nie jest tak, że darowizna jest darowizną i rekompensata
  > finansowa

  A kto tu mówi o rekompensacie finansowej?

  Córka chce coś podarować ojcu, ojciec chce coś podarować córce, niekoniecznie
  jako rekompensatę. Raczej jako darowiznę.

  Absurdem byłoby zmuszanie najbliższych krewnych, by sobie wzajemnie coś
  sprzedawali (i to koniecznie po pełnej cenie rynkowej), bo inaczej US się przyczepi.

  Co prawda takie absurdy były obowiązującym w Polsce prawem jeszcze kilka lat
  temu, ale na szczęście to się zmieniło.

  Chyba wszelkie znaki (czyt.
  > przepisy fiskusa)na polskim niebie i polskiej ziemi wskazują, że US będzie
  > domagał się 19% podatku
  od przelanej gotówy?

  A które znaki na polskiej ziemi na to wskazują?


  > I jeszcze jedno: <(tylko tak, nie może wpłacić gotówki bezpośrednio na P
  > ani
  > konto)
  > a dlaczego?

  A faktycznie nawet już może:

  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830450207
  "Art. 4a.
  1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez
  małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi
  urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego
  powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w
  drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się
  orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

  2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem
  darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku
  nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w
  którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw
  majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1
  – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego
  rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowokredytową lub
  przekazem pocztowym."

 • grupazero 18.02.10, 18:51
  Absolutnie to nie jest czepianie się, ale próba uniknięcia wpadki:Córka chce
  coś podarować ojcu, ojciec chce coś podarować córce, niekoniecznie jako
  rekompensatę. Raczej jako darowiznę.
  Absurdem byłoby zmuszanie najbliższych krewnych, by sobie wzajemnie coś
  sprzedawali (i to koniecznie po pełnej cenie rynkowej), bo inaczej US się
  przyczepi.
  Rekonesans po warszawskich US z pytaniem "jest tylko dwoje
  spadkobierców mieszkania po ojcu zmarłym w 2010 r.:daruję swój udział w
  mieszkaniu drugiemu spadkobiercy, a on daruje mi gotówkę - czy muszę odprowadzić
  19% podatku dochodowego?" - zawsze padała odpowiedź, że tak! Po prostu
  pracownicy "komórek" US od podatku dochodowego traktują te darowizny jako akt
  kupna/sprzedaży i w tym przypadku darowiznę gotówki jako zapłatę (bo darowizna
  nie może być niczym rekompensowana). I bardzo skrótowo: oczywiście nie będzie
  podatku, gdy zostanie spełniony warunek sławetnych 2 albo 5 lat. Może ktoś ma
  jednak silne argumenty (podstawa prawna!),że nie należy płacić tych 19%?
  Były też korytarzowe podpowiedzi: ta gotówa to tylko pod stołem.
 • bezpocztyonline 19.02.10, 12:05
  grupazero napisała:

  > Rekonesans po warszawskich US z pytaniem "jest tylko dwoje
  > spadkobierców mieszkania po ojcu zmarłym w 2010 r.:daruję swój udział w
  > mieszkaniu drugiemu spadkobiercy, a on daruje mi gotówkę - czy muszę odprowadzi
  > ć
  > 19% podatku dochodowego?" - zawsze padała odpowiedź, że tak! Po prostu
  > pracownicy "komórek" US od podatku dochodowego traktują te darowizny jako akt
  > kupna/sprzedaży i w tym przypadku darowiznę gotówki jako zapłatę


  OK, jeżeli tego samego dnia dokonamy dwóch darowizn: córka ojcu mieszkania,
  ojciec córce pieniędzy w wysokości wartości mieszkania, to logiczne, że mamy do
  czynienia z ukrytą sprzedażą.

  Ale jeżeli córka podaruje ojcu mieszkanie, a za czas jakiś ojciec podaruje córce
  jakąś-tam kwotę pieniędzy mającą się nijak do wartości podarowanego ojcu
  mieszkania, to ciekawe, czy naprawdę US domagałby się pieniędzy?

  Dla mnie absurd.
 • grupazero 25.02.10, 23:23
  "Ale jeżeli córka podaruje ojcu mieszkanie, a za czas jakiś ojciec podaruje
  córce jakąś-tam kwotę pieniędzy mającą się nijak do wartości podarowanego ojcu
  mieszkania, to ciekawe, czy naprawdę US domagałby się pieniędzy? Dla mnie
  absurd." Też tak uważam. Ale tu zacytuję:Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z
  dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez
  umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz
  obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których
  celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega
  najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do
  majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona
  umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną
  darowiznę.
 • bezpocztyonline 27.02.10, 09:12
  grupazero napisała:

  > "Ale jeżeli córka podaruje ojcu mieszkanie, a za czas jakiś ojciec podaruje
  > córce jakąś-tam kwotę pieniędzy mającą się nijak do wartości podarowanego ojcu
  > mieszkania, to ciekawe, czy naprawdę US domagałby się pieniędzy? Dla mnie
  > absurd." Też tak uważam. Ale tu zacytuję:Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z
  > dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  > przez
  > umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz
  > obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których
  > celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega
  > najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do
  > majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona
  > umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną
  > darowiznę.


  Oczywiście:
  "gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w
  zamian za uczynioną darowiznę."

  Jeżeli córka zechce "podarować" ojcu mieszkanie, a ojciec W ZAMIAN ZA TO
  "podaruje" jej pieniądze, to jest to sprzedaż.

  Jeżeli córka daruje ojcu mieszkanie niczego w zamian od niego nie oczekując, a
  ojciec np. rok później zechce córce swojej podarować jakąś kwotę pieniędzy, to
  czy mamy do czynienia ze sprzedażą?

  Jeżeli darujesz cioci Krysi na jej imieniny ładny wazon, a pół roku później
  ciocia Krysia podaruje ci na twoje imieniny kwotę - powiedzmy - 500 zł, to czy
  to znaczy, że sprzedałeś cioci Krysi wazon za 500 zł?
 • grupazero 09.03.10, 13:29
  no to tak sobie gdybamy; było takie coś:
  www.is.gdansk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9547&Itemid=146
  ciekawe czy tym stanowiskiem Izby Skarbowej można się podpierać w warszawskich
  US w tym roku?
  Hmm, jak wiadomo te same przepisy obowiązują wszystkich, ale nie dotyczą każdego :-)
 • mirren 09.05.10, 22:53
  Niestety znalazłem inną interpretację, że podatek trzeba zapłacić

  www.podatki.egospodarka.pl/50686,Dzial-spadku-splata-a-podatek-dochodowy,1,65,1.html

  i bądź tutaj mądry :/

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.