Dodaj do ulubionych

notariusz w Polsce - do ekspertów

20.11.08, 18:54
Uprawnienia [edytuj]
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania
publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom
publicznym. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter
dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych
notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw
i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność
ta może powodować skutki prawne.
>>> Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej
jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i
bezpieczeństwa obrotu. <<<

właściwie niby wszystko jasne ale czy napewno i do końca ?

w jakim więc celu widnieje zapisek w umowie u pośrednika, iż można
dochodzić swoich praw przez sądy i komornika, skoro natariusz ma
zapobiegać sporom sądowym ?

proszę nie argumentować, iż "istnieją sytacje nieprzewidywalne" i w
tym celu itd,itp., nie będzie to całkiem poważne, bowiem takie prawo
ma każdy obywatel, w każdej sytuacji i bez takiej uwagi w umowie,
sytuacje nieprzewidywalne można przewidzieć ( z praktyk sądowych i
opisać ich konsekwencje ) w akcie notarialnym w odpowiednich
paragrafach, w sumie nie ma tego aż tak dużo w odniesieniu np. do
sprzedaż-kupno nieruchomości,-
jeśli notariusz zagwarantuje poprzez akt notarialny, iż nieruchomość
bezwarunkowo musi być zapłacona w takim to a takim terminie na
podstawie wystawionej gwarancji bankowej kupującego na nazwisko
sprzedającego oraz, iż nieruchomość musi być przekazana w tym samym
terminie dla kupującego to inne "niespodzianki" będą już naprawde
bagatelne,-

nie znając prawa czy dobrze rozumuje ?

Edytor zaawansowany
 • baret 20.11.08, 21:59
  na tym forum nie uzyskasz odpowiedzi.
  W Polsce większość notariuszy jest nastawiona na robienie kasy, i w nosie mają
  art. 80 i 81 ustawy o notariacie. Zresztą kto im krzywdę zrobi? ich koledzy z
  korporacji??? wolne żarty.
  zajrzyj do mojego wątku:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=897&w=86154471
  który pozostał bez odpowiedzi.
  Dodam ze w międzyczasie developer przegrał sprawę w sądzie konsumenckim o
  stosowanie "klauzul niedozwolonych", notariusz o tym wie, i dalej w draftach
  umów znajdują się tożsame zapisy.
  Rżnie głupa? nie, po prostu nie kąsa się ręki(developera) która żywi (daje
  zarobić łatwą kasę od wieeelu klientów)
 • pozew 22.11.08, 08:08
  Doczytałem się, iż w prawie niemieckim opartym na tych samych
  łacińskich zasadach jak polskie, notariusz odpowiada majątkiem
  własnym za błędy i niedopatrzenia wynikłe z jego winy.
  Odpowiedzialność mjątkowa wynosi minimum 500 000 euro.

  Czy w Polsce jest podobnie ?
 • decort 22.11.08, 11:00
  tak, w Polsce jest podobnie. I zupełnie nie rozumie Pan zapisu,
  który Pan zacytował. To, że w "umowie u pośrednika" jest zapis,
  który pozornie kłóci się z tym jaką rolę i znaczenie ma akt
  notarialny nie znaczy, że tak rzeczywiście jest ani że przez to
  ranga aktu notarialnego spada. Zapis w "umowie u pośrednika" jest
  zapisem w umowie cywilnej nie notarialnej (obie umowy są ważne, ale
  rodzą nieco inne konsekwencje dla stron takiej umowy); jest też
  zapisem w umowie przedwstępnej, a nie ostatecznej i dotyczy zapewne
  spraw, ewentalnych konfliktów między stronami do któryh mogłoby
  dojść przed zawarciem umowy końcowej (notarialnej). Zapis ten ma
  charakter czysto informacyjny - takie prawa stronom przysługują z
  Ustawy i nie muszą być w umowach powtarzane, jeśli to się robi to
  tylko po to by strony nie musiały samodzielnie wertować Kodeksów i
  swoje podstawowe prawa miały opisane w umowie. Gdyby Pośrednik nie
  zaproponował ich w umowe przedwstępnej i tak by Państwu
  przysługiwały. W umowie końcowej (sporządzanej przez notariusza)
  znajdują sie np. zapisy zbezpieczające w trybie "artykułu
  egzekucyjnego" co do zapłaty ceny i wydania nieruchomości. W tym
  zakresie akt notarialny zastępuje wyrok Sądu (gdyby któraś ze stron
  umowy nie wywiązała się ze swoich zobowiązań - nie będzie trzeba się
  procesować). Poza tym notariusz tak konstruuje umowę by
  zminimalizować lub wyeliminować kwestie sporne w przyszłości, m. in.
  dlatego tak skrupulatnie opisuje stan prawny nieruchomości, pilnuje
  by wszystko zostało uzgodnione i jeśli to możliwe zapisane w umowie,
  poucza strony o możliwych konsekwencjach ich decyzji oraz przyjmuje
  oświadczenie kupujących o tym, że stan prawny i techniczny,
  faktyczny nieruchomości jest im znany. Zdarza się, że notariusz
  odmawia sporządzenia aktu notarialnego gdy ocenia, że nie jest w
  stanie zapobiec konfliktom (gdy jakieś sprawy nie zostały
  uregulowane i choć strony w danym momencie taki stan akceptują, to w
  przyszłości może się to zmienić). Ale niezależnie od wszystkiego
  stronom umowy zawsze przysługuje prawo do rozstrzygania sporów przed
  Sądem. Są sprawy, na które notariusz nie ma wpływu - np. stan
  techniczny nieruchomości, jeśli w dniu aktu notarialnego wszystko
  wydaje się OK i strony są co do tego stanu zgodne, a po roku nabywca
  stwierdzi, że pewne rzeczy zostały przed nim ukryte i ma pretensje
  do zbywcy to może dochodzić swych praw przed Sądem z tytułu np.
  rękojmji za wady ukryte. Jeśli strony transakcji zdecydowały się na
  wymianę gotówki bez jej sprawdzenia, a potem okazuje się, że
  pieniądze były sfałszowane to kto za to odpowiada? Notariusz?
  Absolutnie nie. Notariusz nie ubezwłasnowalnia stron umowy, nie
  decyduje z nie, spisuje ich wolę w taki sposób by była wyrażona w
  zgodzie z prawem i także porzez to ważna.
 • pozew 22.11.08, 20:56
  dziękuję za wyczerpującą odpowiedż ale mam jeszcze następne pytanie
  a brzmi ono następująco:
  z chwilą popisania aktu notarialnego, zbywca przestaje być
  właścielem nieruchomości, w jaki sposób akt notarialny gwarantuje
  zbywcy zapłatę bez uciekania się do sądu w przypadku nieuczciwości
  kupującego czy jego banku ?
  poinformowano mnie, iż kupujący po podpisaniu otrzymuje akt
  notarialny, stając się prawnym właścicielem z którym ma się udać do
  swojego banku w celu zwolnienia kredytu,
  co ma w zamian zbywca, czy w jaki sposób akt notarialny gwarantuje
  zbywcy otrzymanie należności za nieruchomość ?
  czy notariusz wymaga, stawia warunek przedstawienia przez kupującego
  gwarancji bankowej na nazwisko zbywcy aby akt notarialny nabral mocy
  prawnej ?
  czy w tym punkcie nie ma jakiegoś prawnego niedopatrzenia zgodnie ze
  zapisem "notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym
  zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron" ?

 • decort 23.11.08, 00:43
  z tym wiąże się parę problemów, ale jeśli pyta Pan o kredyt
  nabywacy, to jest tak: 1) rzeczywiście w momencie podpisania aktu
  notarialnego przez strony i notariusza, prawo własności przechodzi
  na nabywcę, chociaż zapłata jeszcze nie wpłynęła; 2) nabywca
  powinien do aktu notarialnego umowy końcowej przedstawić Panu Umowę
  Kredytową, z której powinno wynikać komu, na jaki cel, w jakiej
  wysokości i na jakich warunkach udzielono kredytu (w Polsce banki
  udzielają kredytu na określoną, konkretną nieruchomość)- i
  skrupulatny notariusz też zechce się z tą umową kredytową zapoznać;
  3) nabywca poddaje się w akcie notarialnym trybowi
  egzekucyjnemu /art. 777/ co do zapłaty ceny (co zastępuje wyrok
  Sądu); 4) w konsekwencji: jeśli nabywca nie zapłaci, tj. Jego bank -
  nie trzeba występować do Sądu o zapłatę - wystarczy udać się do Sądu
  Rejonowego o wydanie klauzuli wykonalności (pieczątka) i do
  komornika celem egzekucji z majątku nabywcy (w ramach tego majątku z
  Pana byłej nieruchomości); 5) a Nabywca ma roszczenie wobec swojego
  banku.
 • decort 23.11.08, 13:58
  ad. pkt 4) poprzedniego mojego postu, bo to może nie być jasne, więc
  dopowiadam: nie trzeba się procesować z nabywcą o zapłatę ceny,
  wydanie klauzuli wykonalności przez Sąd Rejonowy jest formalnością.
  W takim wypadku, akt notarialny sporządzony przez notariusza
  zastępuje wyrok Sądu (czyli etap procesowania się zostaje niejako
  pominięty i rozstrzygnięty na korzyść zbywcyc - aktem notarialnym).
  P.S.
  I niech mi izba.notarialna jeśli to przeczyta - wybaczy mój język :-)
 • jaga90 24.11.08, 08:02
  Ponieważ decort w moim przekonaniu okazał się osobą mającą nie tylko
  wiedzę ale również i chęci wyjaśnienia dość skomplikowanych spraw
  dla szarego czytacza aktów notarialnych i ustawy o notariuszach,
  może zechce sie zajac i moim problemem opisanym w pytaniu
  zamieszczonym na tym forum. Mało zorientowanych informuje, ze
  wymieniony na końcu Bewbiak to osoba, ktora kilka lat temu udzielała
  odpowiedzi podobnych jak obecnie decort. Mam nadzieję, że i tym
  razem Izba Notarioalna opiekujaca sie niniejszym forum wybaczy
  decortowi.
  A oto moje pierwotne pytanie;

  W ramach eksperymentu na postrzeganie pewnych dość ważnych spraw
  przez spóldzielców, na forum Prawa w nieruchomościach zadałem
  pytanie, czy prawidłowe jest, aby akt notarialny w sprawie
  wyodrębnienie mieszkania w spółdzielni w jej imieniu podpisywał
  jedynie jej pełnomocnik(tylko jedna osoba). A to dlatego, iż ustawa
  Prawo spółdzielcze przewiduje, że oświadczenia woli w imieniu
  spółdzielni zawsze składają dwie osoby - dwóch członków zarządu albo
  członek zarządu i jego pełnomocnik.
  W mojej społdzielni, jak wynika z tego, co napisałem powyżej, jest
  inaczej. A pytanie jest o tyle ważne, gdyż znany mi jest przypadek,
  że informacji o stanie rozliczeń z członkami spółdzielni nie
  podpisało dwóch prezesów tylko jeden prezes i główna księgowa i
  uznano to potem za błędnie złożone oświadczenie woli.

  Ku mojemu zaskoczenoiu, jakaś mądra mada odpowiedziała mi na forum
  Prawo w nieruchomościach, że w przypadku aktów notarialnych z jednym
  tylko podpisem w imieniu spółdzielni jest OK, bo ... wszystkie
  spółdzielnie tak postepują!
  Inna forumowiczka posłała mnie na forum Notariuszy, co nieniejszym
  czynię. Ale niepokojące jest, że tak wiele ostatnio podpisuje się
  aktow notarialnych ze spółdzielcami i że to oni nie zabierają głosu
  w tej sprawie. Mój sąsiad, który podpisał taki akt, oświadczył mi,
  że skoro przygotowali go prawnicy, to można być jak
  najbardziej "spoko"! Inny twierdzi, że skoro na podstawie takiego
  aktu nastapił wpis do KW, to również "spoko" - zapomina jednak o
  jedynie domniemaniu wiarygodności KW!

  Zatem pytanie do Bebiaka - jak to jest z tymi podpisami ze strony
  spółdzielni pod aktami notarialnymi?
 • decort 24.11.08, 12:27
  dziękuję za tak pozytywną ocenę :-)
  Co do Pana zapytania, według mnie jest tak jak stanowi Ustawa Prawo
  Spółdzielcze: "Art. 55.[Pełnomocnictwo do dokonywania czynności w
  imieniu spółdzielni] § 1. Zarząd może udzielić jednemu z członków
  zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności
  prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą
  spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo
  jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności
  określonego rodzaju lub czynności szczególnych."
  Czyli, że w imieniu Spółdzielni może występować 1 pełnomocnik, o ile
  został umocowany prawidłowo - a więc: w formie aktu notarialnego, do
  dokonania określonej czynności oraz przez 2-ch członków zarządu
  łącznie (zgodnie z porzednim paragrafem tej samej Ustawy, który Pan
  przytacza w swoim poście). Członkowie zarządu dokonali oświadczenia
  woli w pełnomocnictwie. Pełnomocnik żadnej własnej (pojedynczej;
  jednoosobowej) woli nie wyraża; oświadcza wolę zarządu.
  W przypadku "informacji o stanie rozliczeń" podpis złożył tylko 1
  członek zarządu, stąd zarzut błędu; gdyby 2-ch członków zarządu
  upoważniło księgową do złożenia w ich imieniu podpisu pod tym
  dokumentem, mogłaby sama ten dokument podpisać.
 • al9 25.11.08, 10:34
  informacji o stanie rozliczeń z członkami spółdzielni nie
  podpisało dwóch prezesów tylko jeden prezes i główna księgowa i
  uznano to potem za błędnie złożone oświadczenie woli.
  ---------\
  żarty
  info o stanie rozliczeń nie jest oświadczeniem woli
  moze taki kwit podpisać dowolna Pani Zosia z sekretariatu...
  al
 • jaga90 25.11.08, 21:33
  Najpierw do al9 - podaję definicję oświadczenia woli znalezioną w
  Google - Oświadczeniem woli nazywamy takie zachowanie się osoby,
  które ujawnia jej wolę dokonania czynności prawnej w sposób
  dostateczny (art. 60 kodeksu cywilnego). Nie rozumiem zatem dlaczego
  roliczenie inwestycji nie jest oświadczeniem woli? Dwójka
  przedstawicieli spółdzielni stworzyła kwit oświadczajac w nim, że
  taki to a taki spółdzielca zapłacił wszystko za swój lokal i wobec
  tego spółdzielnia czuje się w pełni zaspokojona, nie ma do niego
  więcej żadnych roszczeń.

  A teraz do decorta - przede wszystkim dziekuję, że w przeciwieństwie
  do "opiekunów i ekspertw" tego forum odpowiada z własnej
  nieprzymuszonej woli na pytania takich jak ja. Jeden z nielicznych
  chyba pozytywnych fachmanów na tym forum.

  Niestety, dalej pomimo wyjaśnień decorta mam watpliwości. Być może
  czegoś nadal nie rozumiem. Art. 54 Prawa spółdzielczego mówi o
  składaniu oświadczenia woli w imieniu społdzielni przez dwóch jej
  przedstawicieli. Czy zatem art następny, 55 Prawa spoldzielczego nie
  osłabia tego zapisu dopuszczając taka czynność tylko dla jednej
  osoby? Bo ten artykuł nic nie mówi o oswiadczeniu woli, mówi
  o "czynnościach prawnych związanych z bieżącą dzialąłnościa
  gospodarczą spółdzielni....." Czy zatem podpisywanie aktów
  notarialnych o zmianie statusu lokalu jest oświadczeniem woli czy
  bieżącą działalnością gospodarczą? Tego po prostu nie rozróżniam
  (chyba nie tylko ja) i stąd moje oczekiwania od decorta, że poświęci
  temu zagadnieniu jeszcze trochę czasu.
  Bo na ekspertów z Izby Notarialnej w Warszawie liczyć nie można!
 • decort 25.11.08, 23:06
  art. 55 mówi dalej "... a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności
  określonego rodzaju lub czynności szczególnych." Podpisywanie aktów notarialnych
  należy do takich właśnie czynności. Pełnomocnik nie musi występować w 2-ch
  osobach. Ten sam art. 55 mówi "Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu
  lub innej osobie pełnomocnictwa ...", gdyby istniał wymóg by pełnomocników było
  więcej niż 1, ustawodawca użył by liczby mnogiej.
  Członkowie Zarządu łĄCZNIE udzielają pełnomocnictwa - co znaczy, że obaj, w
  jednym akcie notarialnym to robią; a nie każdy z nich pojedynczo - inaczej nie
  został by spełniony wymóg podwójnej reprezentacji. Obaj łącznie stwierdzają do
  czego konkretnie pełnomocnik jest upoważniony; warunki sprzedaży określa
  pełnomocnictwo (i/lub ustawa/ statut); pełnomocnik o niczym w tym wypadku nie
  decyduje; składa podpis w imieniu członków Zarządu, którzy reprezentują
  spółdzielnię. Zarząd składa oświadczenie woli w pełnomocnictwie.
  I art. ten absolutnie nie osłabia poprzedniego; raczej rozszerza.
  I dodatkowo Kodeks Cywilny: "Art. 95.
  § 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania
  pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego."
 • jaga90 26.11.08, 06:50
  Decort wyrasta mi na najbardziej cierpliwego a do tego chyba
  profesjonalnego eksperta na tym forum.
  Kij ma dwa końce - nie wiem, czy dobrze robę pisząc to, bo teraz
  każdy taki pytacz jak ja będzie zadawał pytanie nie komu innemu jak
  tylko decortowi.
  No ale to już od niego będzie zależało, czy na wszystkie zadane
  pytania będzie chciał odpowiadać.
  W kazdym razie bardzo dziekuję za cierpliwe wyjaśnianie mego
  problemu. Podsumowując całą dyskusję, można stwierdzić, że
  oświadczenia woli (zmiana statusu lokalu) składają w imieniu
  spółdzielni dwaj członkowie jej zarządu (art.54) natomiast sam
  dokument (akt notarialnu) o tym mówiący może podpisać już tylko
  jedna osobo (wyznaczony przez nich pełnomocnik). Nie ukrywam, że
  jest to dla mnie nadal dziwne ale jest jak jest.

  Przy okazji - nasuwa mi się w związku z moim problemem taka
  refleksja - zadałem pytanie niby fachmanom, bo członkom warszawskiej
  Izby Notarialnej i żaden z nich przez przeszło chyba 3 tygodnie nie
  zajął się tematem chociaż kiedyś deklarowali i to publicznie, że
  będą odpowiadać takim jak ja. Po cholerę składali obietnice skoro
  potem mają to w nosie. Bardzo przypominają mi po prostu naszych
  polityków, którzy na prawo i lewo zajmują sią banalnymi sprawami,
  zabieraja głos mało konkretnie a o sprawach istotnych dla ludzi
  zapominają zaraz po wyborach.
 • pozew 24.11.08, 10:14
  dziękuję za dość wyczerpujące wyjaśnienie, które co prawda nie
  rozwiało do końca moich wątpliwości ale dalsze zapytania musiałbym
  skierowć do bankowców
  pozdrawiam


Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.