26.01.09, 00:06
Czy kwota pieniężna uiszczona przelewem stanowi zadatek, (kiedy i
dlaczego)?
Jak należycie zastrzec i uiścić zadatek?
Edytor zaawansowany
 • decort 26.01.09, 00:31
  tak może stanowić zadatek, jeśli kwota ta zostanie przed umową
  przelana na konto zbywcy, a w dniu umowy sprzedający potwierdzi, że
  zadatek już otrzymał i pokwitje ten fakt w umowie.
  Zadatek jest zadatkiem kiedy został wręczony zbywcy przed
  podpisaniem umowy (osobiście gotówką lub przelewem). Inaczej rzecz
  się ma z przelewani "zadatków" dokonywnch po umowie - wtedy
  zadatkami już nie są (a zaliczkami, co znacznie mniej,a wręcz wcale
  nie wiąże stron) mnimo, że strony umowy te kwoty nazwały zadatkiem.
  Instytucja zadatku wraz z jej konsekwencjami wynika z przepiswów, a
  nie z dowolnego kształtowania umów przez ich strony. Zadatek, by był
  zadatkiem powinien być wręczony zbywcy przed umową (gotówką lub
  przelewem), a zbywca w umowie potwierdza fakt przyjęcia zadatku. I
  wtedy to jest zadatek. We wszystkich innych wypadkach jest to
  zaliczka.
 • krzysztof.modzelewski 26.01.09, 12:37
  Nie do końca tak jest. Po pierwsze możemy w umowie tak ukształtować
  jej zapisy, aby kwota zapłacona po podpisaniu umowy miała de facto
  skutki zadatku i nie będzie zaliczką. Wystarczy napisać, że do tej
  kwoty strony postanawiają stosować przepis art. 394 k.c. dotyczący
  zadatku lub po prostu przepisać ten artykuł. Ciężko bowiem wymagać
  od strony by płaciła przed umową. A ponadto w przypadku zobowiązań
  umownych obowiązuje zasada swobody umów - a taki zapis nie stoi w
  sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami.
  Ponadto przepisy k.c. dotyczące zobowiązań nie są w większości
  przepisami bezwzględnie obowiązującymi, w związku z czym można je
  modyfikować umową stron. Nawet art. 394 k.c. zaczyna się od słów „W
  braku odmiennego zwyczaju lub zapisów umowy”.
 • radi_84 26.01.09, 13:49
  Z powyższego mam dodatkowe pytanie czy zapis w umowie
  przedwstęnej "Na poczet ceny ustalonej w ust. 2 Kupujący uiści
  zadatek w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy 00/100) w
  terminie 3 dni roboczych. Nie uisczenie zadatku we wskazanymym
  terminie oznacza, iż umowa się rozwiązała, a wszelkie wzajemne
  rozszczenia Stron z tego tytułu wygasają" świadczy o tym czy mamy
  doczynienia z zadatkiem czy też może z zaliczką?
 • decort 26.01.09, 16:19
  ten art. brzmi: "Art. 394. § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo
  zwyczaju ZADATEK DANY PRZY ZAWARCIU umowy ma to znaczenie, że w razie
  niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia
  terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli
  sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.", a więc zadatek jest czymś
  danym przy umowie (a nie kiedy indziej), "odmienne zastrzeżenia umowne" odnoszą
  się do tego jakie znaczenie może mieć zadatek /kodeksowe lub umowne/. Ten art.
  stanowi regulację skutków dania zadatku, które mogą wynikać z umowy, ze zwyczaju
  i z ustawy.
  W razie sporu strona, która "zadatek" wpłaciła jak zaliczkę będzie musiała
  udowodnić, że wolą obu stron było by był to zadatek. Zwłaszcza gdy w umowie
  będzie zapis "na poczet ceny" w kontekście jaki tu podano. Zadatek ulega często
  zaliczeniu na poczet ceny, ale sam w sobie ma być zabezpieczeniem wykonania
  umowy, a to nie to samo.
 • krzysztof.modzelewski 27.01.09, 17:11
  Przy takim zapisie to niestety raczej bym skłaniał się, że nie ma
  mowy o zadatku. Chociaż wcale nie wiadomo jak sąd zachwał by się w
  danej sprawie. Często bowiem przepisy interpretowane są inaczej niż
  ich literalne brzmienie.
  Jeżeli zapis byłby taki to już mow abyłaby o skutkach takich jak
  przy zadatku: Zapłata ceny nastąpi w następujący sposób:
  1) kwota x w terminie do dnia z
  2) reszta ceny w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej.
  Strony postanawiają ponadto że do kwoty x po jej zapłacie należy
  stosować art 394 kodeksu cywilnego w całości. Można też cały ten
  artykuł przepisać.
  Przy takim zapisie nie mamy doczynienia z zadtakiem, a kwotą na
  poczet ceny, którą zgodnie z wolą stron, strony poddały takim samym
  skutkom jakby była zadatkiem. Jest to po prostu swoboda umów.
 • decort 28.01.09, 13:17
  :-) A po co w ogóle cudować produkując punkt wyjścia dla dywagacji
  interpretacyjnych? I wprowadzać do umowy zbędne zapisy? Nie lepiej
  wpłacić zadatek przy umowie, nazwać go zadatkiem, powołać się dla
  wszystkiego na art.394 kc; zapomnieć o sprawie i spać spokojnie?
 • irma223 27.01.09, 09:06
  Najwyżej przelew dokonywany elektronicznie w czasie umowy z konta na konto (tak,
  by się zaraz znalazł na koncie sprzedającego).

  Reszta - czy przed umową czy po - to zaliczka.

  A poza tym - cóż to jest 10.000 zł?

  Takie kwoty płaci się gotówką!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka