Dodaj do ulubionych

Kupujacy nie stawil sie do aktu.

07.03.09, 09:00
Kupujący wpłacił w grudniu zadatek przy cywilnoprawnej umowie
przedwstępnej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego.

Nastepnie w końcu lutego kupujący stwierdził, że nie chce kupić tego
mieszkania, przeszkadza mu ograniczone prawo rzeczowe, a nie odrębna
własność.

W tej sytuacji sprzedająca wezwała kupujacego na piśmie z
potwierdzeniem do stawiennictwa u notariusza w ostatnim dniu wg
umowy przyrzeczonej.

Kupujący zgodnie ze swoją z wcześniejszą zapowiedzią telefoniczną
nie stawił się w kancelarii, więć p. Rejent sporządziła akt z
niedojścia do skutku umowy z powodu niestawienictwa strony (nawiasem
mówiąc 200 zł taksy + VAT to sporo).

I teraz pytanie, co dalej powinna zrobić sprzedająca, aby nie
narażać się na ew. roczny termin zawarcia umowy przyrzeczonej wg
Kodesku cywilnego?
Edytor zaawansowany
 • irma223 07.03.09, 12:24
  j666 napisał:

  Skoro termin, w którym kupujący się nie stawił, był ostatnim dniem, do którego
  najpóźniej zgodnie z umową przedwstępną miało dojść do zawarcia umowy
  przyrzeczonej, wezwanie zostało wysłane i przez kupującego otrzymane, stosowny
  dokument został przez panią notariusz sporządzony, to sprzedająca może spokojnie
  sprzedać nieruchomość komu innemu, a zatrzymany zadatek wydać np. na wczasy
  zagraniczne.

  Termin 1-roczny z KC to: gdyby np. to sprzedająca nie przystąpiła w terminie do
  umowy to kupującemu przysługiwałby 1-roczny termin do żądania zwrotu podwójnego
  zadatku. Po upływie roku kupujący nie miałby już prawa roszczenia.

  Sprzedająca fizycznie zadatek ma i może go sobie zachować, więc z żadnym
  roszczeniem nie występuje.
 • j666 11.03.09, 14:44
  Po niestawiennictwie do aktu kupujący poprzez wynajętego radcę
  prawnego wystosował do sprzedającej list z żądaniem zwrotu zadatku w
  podwójnej wysokości w terminie 7 dni pod rygorem zwrócenia się przez
  kupującego do sądu.

  Strona kupująca motywuje swoje żądanie tym, iż sprzedająca rzekomo
  zataiła jakoby "wadę prawną", czyli że na to mieszkanie można co
  prawda ustanowić księgę wieczystą na spółdzielcze własnościowe prawo
  do lokalu mieszkalnego i następnie wpisać do owej KW hipotekę na
  rzecz banku, ale ponoć nie można ustanowić odrębnej własności lokalu.

  W treści cywilnoprawnej umowy przedwstępnej strony piszą wyłącznie o
  przeniesieniu spółdzielczego własnościowego ograniczonego prawa
  rzeczowego, nic nie piszą o jakiejkolwiek odrębnej własności, a co
  więcej kupujący oświadczył w jedym z artykułów umowy przedwstępnej,
  że zapoznał się z dokumentami i stanem prawnym lokalu i nie wnosi do
  niego zastrzeżeń.

  Smaczku dodaje fakt, że transakcja miała zostać dokonana za
  pośrednictwem jednej i tej samej dla obu stron agencji, która to
  agencja zainkasowała już po 1/2 wynagrodzenia od każdej ze stron w
  chwili podpisania umowy przedwstępnej.

  Czy na powyższe pismo od pełnomocnika kupującego sprzedająca w ogóle
  musi odpowiadać, lub wykonywać inną czynność prawną?
 • irma223 11.03.09, 20:21
  j666 napisał:


  > Strona kupująca motywuje swoje żądanie tym, iż sprzedająca rzekomo
  > zataiła jakoby "wadę prawną", czyli że na to mieszkanie można co
  > prawda ustanowić księgę wieczystą na spółdzielcze własnościowe
  > prawo do lokalu mieszkalnego i następnie wpisać do owej KW
  > hipotekę na rzecz banku, ale ponoć nie można ustanowić odrębnej
  > własności lokalu.

  A dlaczego nie można? Spółdzielnie na żądanie mają obowiązek ustanowić odrębną
  własność lokalu.

  > W treści cywilnoprawnej umowy przedwstępnej strony piszą wyłącznie > o
  przeniesieniu spółdzielczego własnościowego ograniczonego prawa
  > rzeczowego,

  No właśnie

  > nic nie piszą o jakiejkolwiek odrębnej własności, a co
  > więcej kupujący oświadczył w jedym z artykułów umowy
  > przedwstępnej, że zapoznał się z dokumentami i stanem prawnym
  > lokalu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
  >
  > Smaczku dodaje fakt, że transakcja miała zostać dokonana za
  > pośrednictwem jednej i tej samej dla obu stron agencji, która to
  > agencja zainkasowała już po 1/2 wynagrodzenia od każdej ze stron w
  > chwili podpisania umowy przedwstępnej.

  To proszę skontaktować się ze swoim pośrednikiem.

  Moim zdaniem kupujący kombinuje i to kombinuje głupio, ale Państwa pośrednik z
  pewnością więcej Państwu pomoże niż my tu na forum. Zapewne też ma zaufaną
  kancelarię prawną, z którą współpracuje.

  > Czy na powyższe pismo od pełnomocnika kupującego sprzedająca w
  > ogóle musi odpowiadać, lub wykonywać inną czynność prawną?

  Odpowiedzieć coś by wypadało, najlepiej przypomnieć stronie kupującej, co miało
  być przedmiotem sprzedaży zgodnie z umową przedwstępną.

  Tekst umowy - tak jak go Pan przytoczył - jest moim zdaniem bardzo dobrze
  napisany i nie zostawia wątpliwości, że kupujący wiedzieli, co zamierzają nabyć.

  Co do części prowizji płaconej przy umowie przedwstępnej - to akurat jest norma.
  Pośrednik nie zawinił przy tej transakcji, a swoją pracę wykonał.
 • j666 11.03.09, 21:11
  W pewnym skrócie spółdzielnia mieszkaniowa jest władającym gruntem,
  ale toczy spór z miastem przeniesiony z pozwu SM do sądu, ale
  budynki wybudowała ok. 1986 r.

  Co do pośrednika to oczywiście w pierwszej kolejności będzie chronił
  własne cztery litery.


  -----

  > A dlaczego nie można?
  > Spółdzielnie na żądanie mają obowiązek ustanowić odrębną własność
  lokalu.
 • irma223 12.03.09, 07:07
  j666 napisał:

  > W pewnym skrócie spółdzielnia mieszkaniowa jest władającym
  > gruntem, ale toczy spór z miastem przeniesiony z pozwu SM do sądu, > ale
  budynki wybudowała ok. 1986 r.

  Czyli grunt nie jest własnością spółdzielni ani nie jest w użytkowaniu
  wieczystym spółdzielni?

  > Co do pośrednika to oczywiście w pierwszej kolejności będzie
  > chronił własne cztery litery.

  Pośrednik ma udowodnić, że zrobił wszystko, by sprawdzić stan prawny przed
  transakcją i by wyjaśnić stan nieruchomości przed transakcją stronie kupującej.
  A z Pańskiego wcześniejszego postu wynika, że zrobił i że kupującemu nikt nie
  obiecywał gruszek na wierzbie.

  Czyli Pan i pośrednik macie interes zbieżny.
 • j666 12.03.09, 12:13
  Podejrzewam, że pośrednik w swoich działaniach wcale nie badał
  odrębnej własności czy gruntów spółdzielni.

  Przedmiotem zbycia miało być spółdzielcze własnościowe prawo i jako
  takie było przedmiotem cywilnoprawnej umowy przedwstępnej, miało byc
  przedmiotem umowy przyrzeczoenj oraz zbycie miało być podstawą do
  założenia KW na tym spółdzielczym praawie rzeczowym i ewentualnego
  wpisu hipoteki z tytułu udzielonego przez bank kredytu.

  Natomiast zapewne po uwadze ze strony analityka w banku kupujący
  obecnie zaparł się, że nie chce kupić tego mieszkania.


  -----

  > Pośrednik ma udowodnić, że zrobił wszystko, by sprawdzić stan
  prawny przed transakcją i by wyjaśnić stan nieruchomości przed
  transakcją stronie kupującej.
  > A z Pańskiego wcześniejszego postu wynika, że zrobił i że
  kupującemu nikt nie obiecywał gruszek na wierzbie.
 • irma223 13.03.09, 10:04
  j666 napisał:

  > Podejrzewam, że pośrednik w swoich działaniach wcale nie badał
  > odrębnej własności czy gruntów spółdzielni.

  Niemożliwe. Na pewno badał stan własności gruntów. Być może zrobił to sam, nie
  angażując Pana.


  > Przedmiotem zbycia miało być spółdzielcze własnościowe prawo i
  > jako takie było przedmiotem cywilnoprawnej umowy przedwstępnej,
  > miało byc przedmiotem umowy przyrzeczoenj oraz zbycie miało być
  > podstawą do założenia KW na tym spółdzielczym praawie rzeczowym i >
  ewentualnego wpisu hipoteki z tytułu udzielonego przez bank
  > kredytu.

  I brak przeszkód prawnych, by się tak stało. Na spółdzielcze własnościowe prawo
  do lokalu można zakładać księgę wieczystą, zbywać je i ustanawiać na nim
  hipotekę. Nie musi to być prawo odrębnej własności lokalu. Jeżeli grunt nie jest
  własnością spółdzielni ani nie jest w jej użytkowaniu wieczystym to na żądanie
  osoby, która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a która chce
  przekształcić to prawo w prawo odrębnej własności spółdzielnia ma obowiązek
  wystąpić do sądu o zasiedzenie gruntu, na którym się znajduje budynek po to, by
  móc spełnić później swój obowiązek wobec osoby, która wystąpiła o żądanie
  przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej
  własności i to prawo w odniesieniu do danego mieszkania ustanowić.

  Ale to są plany na przyszłość kupującego nie mające nic współnego z tym, co było
  oferowane i co miało być przedmiotem transakcji i finansowania poprzez kredyt.

  Równie dobrze kupujący mógłby się wycofać, bo chciał w mieszkaniu sobie zrobić
  salon fryzjerski, a okazało się, że tak od razu się nie da.

  > Natomiast zapewne po uwadze ze strony analityka w banku kupujący
  > obecnie zaparł się, że nie chce kupić tego mieszkania.

  Nie wie Pan, czy faktycznie była jakaś uwaga ze strony analityka i czego dotyczyła.

  Plany kupującego na przyszłość Pana nie interesują. Kupujący kupował
  spółdzielcze własnościowe, które kupić mógł, mógł na nie wziąć też kredyt i
  założyć księgę wieczystą. To wszystko bez żadnych przeszkód.

  Jeśli Pan ma wątpliwości i nie ufa pośrednikowi (choć nie wiem, czemu), to
  proszę samemu sprawdzić w kilku bankach, jak by wyglądało wzięcie kredytu na
  Pańskie mieszkanie przy takim stanie prawnym jakie jest. A najlepiej w banku, w
  którym ponoć kupujący starał się o kredyt.

  isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20010040027&type=3&name=D20010027Lj.pdf
  "USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

  Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19,
  poz. 177, Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167,
  poz. 1398, Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr
  165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz.
  1617.
  (...)
  Art. 17 (14).
  1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym
  przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa
  jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
  1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z
  budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego
  spółdzielni wraz z odsetkami;
  2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 11.
  (ust. 1 niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim zobowiązuje spółdzielnię do
  zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka
  spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni wyłącznie spłat, o których
  mowa w pkt 1 i 2 tego przepisu - wyrok TK (Dz.U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1617) -
  traci moc w tym zakresie z dn. 31 grudnia 2009 r.)

  1(1). Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w
  terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że
  nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6
  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni
  nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym
  wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

  (ust. 1(1) niezgodny z Konstytucją - wyrok TK (Dz.U. z 2008 r. Nr 235, poz.
  1617) - traci moc w tym zakresie z dn. 31 grudnia 2009 r.)

  Art. 17(18).
  1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania
  egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w
  budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do
  lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu
  jednorodzinnego.
  (...)
  Art. 35.
  1. Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem
  gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, gminy, osoby prawnej innej niż
  Skarb Państwa, gmina albo związek międzygminny lub osoby fizycznej oraz przed
  tym dniem wybudowała sama lub wybudowali jej poprzednicy prawni, budynki lub
  inne urządzenia trwale związane z gruntem, może żądać, aby właściciel zajętej na
  ten cel działki budowlanej przeniósł na nią jej własność za wynagrodzeniem.
  Przepis stosuje się, jeżeli przed dniem złożenia wniosku przez spółdzielnię nie
  została wydana decyzja o nakazie rozbiórki budynków. Przepis art. 4 pkt 3a
  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r.
  Nr 46, poz. 543) stosuje się odpowiednio.
  11. Jeżeli budynki spełniające warunki określone w ust. 1 położone są na kilku
  nieruchomościach, z których część stanowi własność spółdzielni, a część
  przedmiot użytkowania wieczystego, spółdzielnia może żądać nabycia własności
  działek znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym. Przepis art. 69 ustawy o
  gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
  (...)
  4. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w ust. 1, posiada nieuregulowany stan
  prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  spółdzielnia mieszkaniowa nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie,
  jeżeli spełnia kryteria wymagane w ust. 1. Przepis art. 511 Kodeksu postępowania
  cywilnego, w zakresie zobowiązującym do wskazania we wniosku o wszczęcie
  postępowania zainteresowanych w sprawie, nie stosuje się
  1(2). Jeżeli budynki spełniające warunki określone w ust. 1 położone są na
  gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste innej osobie niż spółdzielnia
  mieszkaniowa będąca posiadaczem tych budynków, spółdzielnia może żądać, aby
  osoba ta przeniosła na nią prawo użytkowania wieczystego za wynagrodzeniem.
  (...)
  4(2). Jeżeli osoba uprawniona do lokalu spółdzielczego wystąpiła z wnioskiem o
  przeniesienie prawa odrębnej własności, a spółdzielni nie przysługuje prawo
  własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się objęty
  wnioskiem lokal, a spółdzielnia spełnia warunki, o których mowa w ust. 41, to
  zarząd spółdzielni obowiązany jest, w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
  do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia gruntu, na którym
  znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek."
 • irma223 13.03.09, 10:51
  irma223 napisała:


  >
  isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20010040027&type=3&name=D20010027Lj.pdf

  "Art. 35.

  4(2). Jeżeli osoba uprawniona ... o których mowa w ust. 41,"

  Oczywiście w ustępie 4(1). Duża czwórka z małą jedynką na górze. Niestety przy
  kopiowaniu ze strony internetowej sejmu system już nie rozróżnia cyfr dużych i
  małych...
 • j666 13.03.09, 20:10
  Niemożliwe jest możliwe, pośrednik nie badał, sam się przyznał.

  O KW dla gruntu poprosił dopiero bank, konkretnie DB.

  Oczywiście zgadzam się z Panią, że dla transakcji zbycia
  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ma to wielkiego
  znaczenia.

  Kredytów z wpisem do KW spółdzielczego własnościowego prawa
  udzielają przecież inne banki, przykładowwo VB.


  -----

  > Niemożliwe.
  > Na pewno badał stan własności gruntów.
 • irma223 13.03.09, 23:18
  j666 napisał:

  > Niemożliwe jest możliwe, pośrednik nie badał, sam się przyznał.

  To pośrednik zaliczył wpadkę, ale ta wpadka nie miała przy tej transakcji i tak
  znaczenia.

  Odnośnie oczekiwań przyszłościowych kupującego - budynki stoją od 1986 roku -
  jak Pan sam pisał - a w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych jest artykuł 35:

  "Art. 35.
  1. Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem
  gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, gminy, osoby prawnej innej niż
  Skarb Państwa, gmina albo związek międzygminny lub osoby fizycznej oraz przed
  tym dniem wybudowała sama lub wybudowali jej poprzednicy prawni, budynki lub
  inne urządzenia trwale związane z gruntem, może żądać, aby właściciel zajętej na
  ten cel działki budowlanej przeniósł na nią jej własność za wynagrodzeniem.
  Przepis stosuje się, jeżeli przed dniem złożenia wniosku przez spółdzielnię nie
  została wydana decyzja o nakazie rozbiórki budynków. Przepis art. 4 pkt 3a
  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r.
  Nr 46, poz. 543) stosuje się odpowiednio."

  Pośrednik pisał prawidłowo, co było sprzedawane, a argument kupujący też ma
  wymyślony jakby bez głowy i znajomości przepisów...
 • j666 14.03.09, 12:21
  Podejrzewam - podkreślam podejrzewam, ponieważ nie znam akt sprawy
  sądowej z powództwa spółdzielni przeciw dawnej gminie obecnie miastu
  o dzierżawę gruntu - że haczyk leżał w dokonanym w latach 90-tych
  podziale dużej spółdzielni na kilka mniejszych.

  Lecz dosłownie w ostatnich dniach SN wydał wyrok w bardzo podobnej
  sprawie uznająć prawa spółdzielni powstałej z podziału.

  Jak się wcześniej ze sobą zgodziliśmy, dla transakcji sprzedaży
  spółdzielczego własnościowego prawa i tak nie ma to znaczenia.
 • j666 14.03.09, 14:32
  Przy okazji ciekawy wyrok SN z 23.11.2004 r., I CK 270/04.
 • j666 21.07.09, 11:08
  Mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
  od paru miesięcy sprzedane - ze stratą ok. 30 tys. zł
  z uwagi na wiszacy jak miecz Damoklesa pilny termin
  zapłaty za nowe mieszkanie od dewelopera.

  W tych dniach Sprzedająca otrzymała jednak odpis
  pozwu, w którym Kupujacy za pośrednictwem adwokata
  zwraca się o zwrot zadatku w podwójnej wysokości.
 • irma223 13.03.09, 10:13
  Z Ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

  "USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
  Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 147, Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125, poz. 1368,
  z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz.
  1804, z 2008 r. Nr 116, poz. 731.

  Art. 1.
  1 Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
  2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają
  ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu.
  3. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego
  własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa
  do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  (...)
  Art. 24(1).
  1. Do ksiąg wieczystych dla ograniczonych praw rzeczowych, wymienionych w art. 1
  ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy o księgach wieczystych dla nieruchomości.
  2. W razie przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
  mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu
  jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w prawo odrębnej własności lokalu
  albo w prawo własności domu jednorodzinnego, księga wieczysta prowadzona dla
  ograniczonego prawa rzeczowego staje się księgą wieczystą dla nieruchomości, a
  wpisana w tej księdze hipoteka na ograniczonym prawie rzeczowym staje się
  hipoteką na nieruchomości.
  3. Właściciel nieruchomości w wypadkach, o których mowa w ust. 2, jest
  obowiązany do ujawnienia w księdze wieczystej swego prawa oraz danych do
  oznaczenia nieruchomości.
  (...)
  Art. 32.
  1. Do wpisu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości wystarcza dokument
  obejmujący oświadczenie właściciela o ustanowieniu tego prawa.
  2. Do wpisu prawa osobistego lub roszczenia wystarcza dokument obejmujący
  oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu tego prawa albo obejmujący zgodę na
  wpis roszczenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wpisu przeniesienia
  hipoteki i ustępstwa pierwszeństwa; jednakże gdy ustępstwem pierwszeństwa mają
  być dotknięte prawa innej jeszcze osoby, potrzebny jest także dokument
  obejmujący zgodę tej osoby.
  3. Zgoda na dokonanie wpisu nie może być uzależniona od warunku lub terminu.
  (...)
  Art. 65
  1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć
  prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości
  bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed
  wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).
  2. Część ułamkowa nieruchomości może być obciążona hipoteką, jeżeli stanowi
  udział współwłaściciela.
  2a. (skreślony).
  3. Przedmiotem hipoteki może być także użytkowanie wieczyste. W tym wypadku
  hipoteka obejmuje również budynki i urządzenia na użytkowanym terenie,
  stanowiące własność wieczystego użytkownika.
  4. Przedmiotem hipoteki mogą być także:
  1) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  3) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  4) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
  5. Do hipotek określonych w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio przepisy o
  hipotece na nieruchomości."

  I tyle.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka