Dodaj do ulubionych

Giertych: Jedna europejska kultura jak naród ra...

 • areopag 04.05.07, 23:06
 • kolter 04.05.07, 23:13
  Podziel sie Bracie jeszcze takimi linkami te sa super
 • qwardian 04.05.07, 23:14
  Zakon Iluminatów
  Jednym z tajnych stowarzyszeń, które odegrało niezmiernie ważną rolę w
  tworzeniu podstaw Nowego Porządku Świata był Zakon Iluminatów. Stosunkowo
  duża liczba wiarygodnych informacji i dokumentów jakie mamy na temat tej
  organizacji wynika z tego faktu, że jej archiwa zostały skonfiskowane i
  opublikowane przez ówczesne władze. Duże znaczenie miały również zeznania
  złożone prze sądami bawarskimi przez byłych członków zakonu, którzy z niego
  wystąpili. Zakon Iluminatów został założony w dniu 1 maja 1776 roku przez
  Adama Weishaupta (1748-1830) . Jak podaje R.Gładkowski ( [1] str. 95), pieczęć
  z piramidą, która jest przedstawiona obecnie na banknocie jednodolarowym,
  została zaprojektowana właśnie przez niego. Według ks. J.A.Cervery ( [3] str.
  113) nazwa "Iluminaci" pochodzi jeszcze od sekty manichejczyków, którzy
  głosili, że są "oświeceni" przez niebo, a ich doktryna odrzucała jedność z
  Bogiem i sprowadzała się do radykalnej anarchii, polegającej na zniszczeniu
  wszelkich religii, społeczeństw i zniesieniu prawa własności. Zdaniem
  W.T.Stilla termin "Iluminaci" ("Oświeceni"), został użyty także przez pisarza
  Menendeza Pelayo w 1492 roku i można go odnieść do działającego na terenie
  Hiszpanii tajnego towarzystwa o nazwie "Alumbrados", którego członkowie "mieli
  uzyskiwać tajemną wiedzę z nieznanego źródła dającego nadludzką inteligencję" (
  [2] str. 47), Działalność "Alumbrados" została potępiona edyktem Wielkiej
  Inkwizycji w 1623 roku i stanowiła "kolejną bitwę między Kościołem katolickim a
  towarzystwami tajnymi." Bowiem było i jest powszechną praktyką maskowanie
  działalności różnego typu tajnych stowarzyszeń i propagowanych przez nich
  doktryn "woalem chrześcijaństwa". Z reguły ma to na celu najpierw
  przyciągnięcie do nich jak największej liczby ludzi (również chrześcijan), a
  później zdyskredytowanie chrześcijaństwa jako całości. Jednak dopiero
  organizacja założona przez Weishaupta spowodowała ścisłe powiązanie tych idei
  ze światem polityki i finansów. Chociaż pochodzenie i niektóre szczegóły
  życiorysu Weishaupta nie są do końca jasne, będąc nadal przedmiotem sporu
  między historykami, to jednak cele i metody jego organizacji nie podlegają
  dyskusji. Jak podają niektórzy autorzy był on synem rabina i został ochrzczony
  po śmierci ojca, z kolei inni uważają go za Niemca ( [16] str. 22). W każdym
  razie faktem jest, że podstawowe wykształcenie Weishaupt uzyskał u Jezuitów,
  a po ukończeniu uniwersytetu bawarskiego w Ingolstad został w 1772 roku jego
  profesorem prawa. Choć był on wykładowcą na uniwersytecie jezuickim, a
  wcześniej kształcił się w ich szkołach, porzucił katolicyzm, bowiem nie tylko
  znienawidził Jezuitów , ale zaprzysiągł zniszczenie Kościoła katolickiego i
  reprezentowanego przezeń chrześcijaństwa. Zdaniem Bp. F Dillona, gdyby nie
  Weishaupt, masoneria mogła była utracić swą siłę wraz z pojawieniem się reakcji
  na Rewolucję Francuską. On nadał jej formę i kształt, pozwalające jej przetrwać
  tę reakcję i utrzymać się w sile do dziś, oraz zapewniające jej dalszy rozwój
  aż do ostatecznego konfliktu z chrześcijaństwem. Do zdecydowanych poglądów
  Weishaupta należały, oprócz nienawiści wobec chrześcijaństwa również
  zdeterminowanie, by ustanowić powszechną republikę na wzór komunistyczny.
  Posiadał on "rzadką zdolność organizacyjną, wykształcenie prawnicze, które
  uczyniło go znanym nauczycielem na liczącym się wydziale, znajomość ludzi i
  spraw ludzkich, opanowanie, nieskazitelną reputację zewnętrzną, a na dodatek
  pozycję, pozwalającą mu na zdobywanie uczniów" ( [12] str. 51). Jak twierdzą
  niektórzy badacze w 1771 roku Weishaupt został wyszkolony w dziedzinie
  okultyzmu egipskiego przez nieznanego pochodzenia kupca o nazwisku Koelmer, o
  którym mówiono, że przemierzył Europę w poszukiwaniu adeptów swej tajnej tajnej
  doktryny ([8] str. 226). Inspiratorami działań Weishaupta w tym okresie mieli
  być również Mojżesz Mendelssohn i Hartwig Wessely (Hartog Naftali Herz) .
  Ponadto Weishaupt miał otrzymywać dyrektywy także od bankierów w osobach
  Itziga, Friedlandera i Meyera [17] str. 121) oraz z nowoutworzonego Domu
  Bankowego Rotschildów ([16] str. 22). W każdym razie Amschel Rothshild był
  jednym z popleczników Weishaupta. W ciągu następnych pięciu lat Weishaupt
  sformułował plan , z pomocą którego wszystkie systemy tajemne miały być
  sprowadzone do jednej potężnej organizacji. 1 maja 1776 roku powołał on do
  życia tajny Zakon Iluminatów czyli "Oświeconych" (znanych z początku także pod
  nazwą "Perfektibilistów") i stanął na jego czele przyjmując
  pseudonim "Spartacus" . Organizacja ta pełniąca w istocie rolę "nad-masonerii",
  gdyż zaczęła przejmować kontrolę i mieć przemożny wpływ na całe
  wolnomularstwo. W tym celu Weishaupt dał się nawet przyjąć do loży "Zur
  Behuntsamkeit" w Monachium i zaczął urządzać swój Zakon niejako wewnątrz
  masonerii. Iluminaci mieli być "w masonerii i z masonerii aby poruszać się
  wśród niej sekretnie ." Byli oni tak przeszkoleni, że mogli opanować
  praktycznie każdy tajny związek i poddać go kontroli swego szefa, a ich
  wierność wobec niego "była kontrolowana przez skomplikowany system donosów ."
  Dla udoskonalenia organizacji swego Zakonu Weishaupt pilnie studiował także
  statuty wówczas już skasowanego Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów) ([12] str.
  66). Między innymi członek Zakonu Iluminatów był zobowiązany do podania na
  piśmie swojego szczegółowego życiorysu z uwzględnieniem stosunków rodzinnych i
  majątkowych jak również co miesiąc składać rodzaj sprawozdania o swoim życiu
  wewnętrznym ([7] str. 97), a członkowie wyższych stopni wtajemniczenia mieli
  pod swoim bezpośrednim dozorem dwóch Iluminatów należących do stopni niższych.
  Warty podkreślenia jest także przewrotny sposób w jaki uzależniano od Zakonu i
  zmuszano do milczenia jego członków: "Zachowanie tajemnicy było wymuszane
  wśród Iluminatów w taki sam sposób co w greckich szkołach misteryjnych i tak
  jak jest to bez wątpienia robione dziś w organizacjach supermasońskich. Od
  kandydatów wymagano wyznania kompromitujących informacji na swój temat,
  dotyczących na przykład rozwiązłości seksualnej czy ukrywanych przedtem czynów
  przestępczych, tak jak gdyby wyznawali oni swoje grzechy księdzu katolickiemu
  (...) Gdyby któryś ze wtajemniczonych Weishaupta zechciał złamać kodeks
  milczenia , to jego wiarygodność została by zakwestionowana przez dowody
  ściągające na niego potępienie, mogące co najmniej zniszczyć jego reputację w
  danej społeczności , jeśli nie posłać go do więzienia ..." ([2] str. 87). Co
  więcej cała struktura Zakonu została tak perfidnie pomyślana , by "ludzie
  skrupulatni , a dający się oszukać nigdy nie przekroczyli najniższych
  stopni ... natomiast ludzie zuchwali , bezwzględni, cyniczni , gotowi i chętni
  to tego by uwolnić się od religii, moralności, patriotyzmu i wszelkich innych
  przeszkód , wznosili się na szczyt " ([2] str. 91). Zresztą podobne techniki
  manipulacji stosuje się w tego typu tajnych stowarzyszeniach także obecnie.
  Jeśli chodzi o organizację to Zakon posiadał szereg ściśle zakonspirowanych
  stopni wtajemniczenia, jego członkowie używali jedynie pseudonimów, a najwyżsi
  kierownicy przyjęli nazwę Aeropagitów. I tak na przykład Weishaupt nazwał się
  imieniem "Spartacus", Knigge - "Filon", Bode - "Amelius", Constanzo -
  "Marius", Zwack - "Katon", Bassus - "Hannibal", Massenhausen - "Ajax" itd.

  --
  "W czasach powszechnego fałszu prawda jest rewolucyjnym aktem"
  George Orwell - 1984
 • mark.parker 05.05.07, 04:47
  qwardian napisał:

  > Zakon Iluminatów [etc.]

  Ach, ta spiskowa teoria dziejów!Wszystkim nieudacznikom pomaga wyjaśnić własne
  niudacznictwo i ograniczenie intelektualne. To nie nam się nie udało, tylko inni
  nam przeszkadzają! Tak właśnie swoje chybione inicjatywy i porażki tłumaczą
  kaczkodany, świniopasy i naziści z tej koalicji. Nie rozśmieszaj mnie, bo swoje
  przekonania czerpiesz z XIX-wiecznych fałszywek carskiej Ochrany i katolickiego
  ciemnogrodu. Wierzą w to ludzie, którzy - jak czytaliśmy tu bodaj dzień
  wcześniej - boją się przeszczepów, choć mogłyby im uratować życie, bo boją się
  spisku przeszczepowego. A jeszcze stosunkowo niedawno kaznodzieje grzmieli z
  ambon przeciw przeszczepom z takim samym ogniem (piekielnym?), z jakim dalej
  grzmią przeciw zapładnianiu in vitro - że to niby grzech. Dlatego medycyna
  rozwija się najszybciej w krajach, w których jest odideologizowana, a w Polsce
  nadal wierzy się w krople Inoziemcowa, czyli narkotyk, i dziurawiec, czyli ohydę
  nie nadającą się do picia.Na całym zaś świecie świadkowie Jehowy odmawiają
  transfuzji, często z tego powodu umierając, ale to ich osobisty wybór, pal ich
  sześć; skoro chcą, niech się wykańczają; gorzej, że podobne zabobony fundują
  swoim chorym dzieciom, skazując je na śmierć. Na śmierć intelektualną skazują
  swoje dzieci również ci, którzy czerpią swoją wizję świata ze spiskowej teorii
  dziejów, opartej na fałszywkach, stereotypach i zabobonach politycznych.
 • mark.parker 04.05.07, 23:15
  Komu zależy dziś na jakimś małym nieliczącym się kraiku leżącym na obrzeżach
  Azji, mentalnie tkwiącym w średniowieczu? Polska sama łamie zasadę "Nic o nas
  bez nas", o której poszanowanie walczyła "Solidarność". Podręcznik i tak
  powstanie; Polska zostanie w nim przedstawiona, i słusznie, jako państwo
  zaprzepaszczone przez prymitywów i analfabetów, którzy roztrwonili kapitał
  polityczny uzyskany po przystąpieniu do UE, a stary nazista i komuszy kolaborant
  Giertych będzie pisał paszkwile godne hitlerowskiego "Stuermera". Ze też Polacy
  potrafią sabotować swój rozwój i dobrobyt jak obłąkani alkoholicy...
  --
  Hatikva
  Bajka niestety z tej ziemi
 • consens 04.05.07, 23:20
  ...jakby został utracony instynkt samozachowawczy.
  --
  Jesteśmy okłamywani pozorami prawdy.
  _______
  Horacy
 • katolik_polski1 04.05.07, 23:21
  mark.parker napisał:

  > Komu zależy dziś na jakimś małym nieliczącym się kraiku leżącym na obrzeżach
  > Azji, mentalnie tkwiącym w średniowieczu? Polska sama łamie zasadę "Nic o nas
  > bez nas", o której poszanowanie walczyła "Solidarność". Podręcznik i tak
  > powstanie; Polska zostanie w nim przedstawiona, i słusznie, jako państwo
  > zaprzepaszczone przez prymitywów i analfabetów, którzy roztrwonili kapitał
  > polityczny uzyskany po przystąpieniu do UE, a stary nazista i komuszy kolaboran
  > t
  > Giertych będzie pisał paszkwile godne hitlerowskiego "Stuermera". Ze też Polacy
  > potrafią sabotować swój rozwój i dobrobyt jak obłąkani alkoholicy...
  -----------------------------------------------------------------------
  Mozna tez inaczej spekulowac !
  Bezbozny Zachod zostanie zniszczony przez Rosje .
  Holandia pod morzem ,Caly narod niemiecki zbierze sie pod jednym
  debem ,a Polska zostanie mocarstwem od morza do morza !
 • consens 04.05.07, 23:25
  A katolik_polski1 trafi do szpitala ;) (psychiatrycznego)
  --
  Jesteśmy okłamywani pozorami prawdy.
  _______
  Horacy
 • mark.parker 05.05.07, 05:12
  katolik_polski1 napisał:

  > mark.parker napisał:
  >
  > > Komu zależy dziś na jakimś małym nieliczącym się kraiku leżącym na obrzeż
  > ach
  > > Azji, mentalnie tkwiącym w średniowieczu? Polska sama łamie zasadę "Nic o
  > nas
  > > bez nas", o której poszanowanie walczyła "Solidarność". Podręcznik i tak
  > > powstanie; Polska zostanie w nim przedstawiona, i słusznie, jako państwo
  > > zaprzepaszczone przez prymitywów i analfabetów, którzy roztrwonili kapita
  > ł
  > > polityczny uzyskany po przystąpieniu do UE, a stary nazista i komuszy kol
  > aboran
  > > t
  > > Giertych będzie pisał paszkwile godne hitlerowskiego "Stuermera". Ze też
  > Polacy
  > > potrafią sabotować swój rozwój i dobrobyt jak obłąkani alkoholicy...
  > -----------------------------------------------------------------------
  > Mozna tez inaczej spekulowac !
  > Bezbozny Zachod zostanie zniszczony przez Rosje .
  > Holandia pod morzem ,Caly narod niemiecki zbierze sie pod jednym
  > debem ,a Polska zostanie mocarstwem od morza do morza !

  Oczywiście, że można różnie spekulować. Mrzonki o Polsce mocarstwowej głosił
  przed wojną ONR, gdy ludzie gnieździli się w zagrzybionych, wilgotnych norach,
  panowie arystokraci przeżerali majątki, a polska mocarstwowość sprowadzała się
  do butów na glanc, chorobliwej tytułomanii i fałszywych legend o szarżach ułanów
  na czołgi. Wszystko to padło 1 września 1939, a 17 września 1939 r. potwierdził
  tylko kruchość tego mitu. Podobnym mitem jest katopropaganda, że Zachód jest
  bezbożny. Jak "głęboka" jest wiara Polaków, można się przekonać słuchając Ryja
  Mamuchomor, zdrajcy Giertycha, obłąkanych Kaczyńskich i świniopasów z Chamoobory
  - ich słowa są przesiąknięte nienawiścią do wszystkich i wszystkiego, często
  nawet do siebie nawzajem. To ma być wiara? Tej wierze na imię jest nazizm i
  komunizm. Obu serdecznie nienawidzę. Nie może być taryfy ulgowej dla ich
  obecnych propagatorów mieniących się przedstawicielami Polski, tak jak nie było
  taryfy ulgowej dla Hitlera, Franco i innych psychopatów leczących swoje
  kompleksy kosztem zniewalania człowieka.


  --
  Hatikva
  Bajka niestety z tej ziemi
 • grogreg 04.05.07, 23:16
  Patrioto od siedmiu bolesci.
  --
  Somebody Stop Me!!!!
 • consens 04.05.07, 23:23
  Patriotyzm Giertychowi jest potrzebny do potwierdzenia istnienia w oczach
  moherowego elektoratu. Jego flaga nawet nie zwisa i nie powiewa... ;)
  --
  Jesteśmy okłamywani pozorami prawdy.
  _______
  Horacy
 • mark.parker 05.05.07, 05:21
  consens napisał:

  > Patriotyzm Giertychowi jest potrzebny do potwierdzenia istnienia w oczach
  > moherowego elektoratu. Jego flaga nawet nie zwisa i nie powiewa... ;)

  To mnie zwisa i powiewa jego flaga ze swastyką.


  --
  Hatikva
  Bajka niestety z tej ziemi
 • consens 05.05.07, 05:46
  mark.parker napisał:
  To mnie zwisa i powiewa jego flaga ze swastyką.

  Mnie by też zwisała... gdyby on swoje chore teorii trzymał przy swoim
  niedorozwiniętym umyśle a nie wdrażał dzięki Kaczorowi w życie...gdyby nie
  wspierał ruchów faszystowskich!
  --
  Jesteśmy okłamywani pozorami prawdy.
  _______
  Horacy
 • te_rence 04.05.07, 23:26
  Gier ty ch uju!!!
  Żeby taki ideologiczny kretyn był w moim kraju ministrem edukacji to mi się w
  głowie nie mieści!

  travian.interia.pl/?uc=pl4_33203
 • kap0 04.05.07, 23:31
  Giertych wysoki chlop mozesz bez schylania sie pocalowac go w d.pe
 • kolter 04.05.07, 23:35
  kap0 napisał:

  > Giertych wysoki chlop mozesz bez schylania sie pocalowac go w d.pe
  .
  Sztacheta??
 • rtg 04.05.07, 23:27
  funny5 napisała:

  > No i bedzie kolejny smrod na arenie miedzynarodowej

  dokładnie wpisujemy sie w czarnogród w dniu matury... Żałosny spektakl Polski
  na arenie europejskiej grany przez Giertycha z aprobatą kartofli.
  PiSS off gamonie.
 • cefalc 04.05.07, 23:35
  Z większością pomysłow tego Pana trudno się zgodzić...

  tu jednak przyznaję mu rację
 • rtg 04.05.07, 23:45
  cefalc napisał:

  > Z większością pomysłow tego Pana trudno się zgodzić...
  >
  > tu jednak przyznaję mu rację

  wstąp do LPR'u i protestuj przeciw wykładm o "TEORII DARVIN'a", pluj prze lewe
  ramie jak zobaczysz europejczyka. Kup beret moherowy on ochroni Cię od złego.
 • s.li 04.05.07, 23:53
  Katolicyzm Giertycha przesłania mu ogląd europejskiej mapy religijnej,
  sprawiając że zapomniał o buddystach - o całkiem sporej liczbie wyznawców w
  Europie. Buddyzm nie jest religią opartą na dekalogu.
 • tychik1 05.05.07, 00:19
  Nie odajmy Europy,Jej wielokulturowosci,wielobarwnosci.
  Nie zatracmy tego wspanialego bogactwa i dziedzictwa wielu narodow ,
  ktore pracowaly na to wieki.Z tej wielkiej spuscizny czerpmy dzisiaj korzysci
  dla siebie i potomnych.
  Nie sluchajmy natomiast komunistycznych -(tak)demagogow ktorych duchowe
  korzenie siegaja co ponajwyzej ich "ojcow " Marx ,Engels ,illicz.
  Jeden "raj "juz nam zrobili ,a teraz to by nas najchetniej zamkneli w
  tych ich kubicach i kazali ubierac sie jak maoisci, a kupowac na komende.
  Nie jest tez prawda ze narodowosci nie moga zyc ze soba w zgodzie ,
  w dzisiejszej dobie jest to calkiem mozliwe.
  To jest tylko pretekst zeby zniszczyc narody , dalej cala Europe i zaprowadzic
  swoje rzady.
  Niech Europa nazywa sie Europa a nie ewropa.

  funny5 napisała:

  > No i bedzie kolejny smrod na arenie miedzynarodowej
  T:Smierdzi to juz od lat tyle ze nie z tej strony.
 • plus_minus_zero 05.05.07, 00:29
  ten smrod jaki po nich zostanie ...
 • dobreserduszko 05.05.07, 00:43
  Eksport koniny jest, jak widać, złem.
 • consens 05.05.07, 05:54
  Nasz wodzyk i jego ekipka...
  --
  Jesteśmy okłamywani pozorami prawdy.
  _______
  Horacy
 • legrange 05.05.07, 00:58
  Dodam panie ministrze, że szczególny wkład w europejskość naszego kontynentu
  wniosła św.Inkwizycja paląc, topiąc i rozrywając podobno ok.3000000 kobiet i
  mężczyzn za nieprawomyślność i uprawianie czarów i guseł. Ach, gdyby tak dziś...
  Można by spalić kilku ze ZNP i byłby posłuch i św.spokój. Łza w oku się kręci.
  To były czasy!
 • wet3 05.05.07, 02:55
  legrange napisał:

  > Dodam panie ministrze, że szczególny wkład w europejskość naszego kontynentu
  > wniosła św.Inkwizycja paląc, topiąc i rozrywając podobno ok.3000000 kobiet i
  > mężczyzn za nieprawomyślność i uprawianie czarów i guseł. Ach, gdyby tak
  dziś..
  > .
  > Można by spalić kilku ze ZNP i byłby posłuch i św.spokój. Łza w oku się
  kręci.
  > To były czasy!

  Gdybys znal historie to nie pisalbys takich glupstw! Dobrze przestudiuj sobie
  inkwizycje protestanckie!!!
 • consens 05.05.07, 05:57
  wet3 napisał:

  > legrange napisał:
  >
  > > Dodam panie ministrze, że szczególny wkład w europejskość naszego kontyne
  > ntu
  > > wniosła św.Inkwizycja paląc, topiąc i rozrywając podobno ok.3000000 kobie
  > t i
  > > mężczyzn za nieprawomyślność i uprawianie czarów i guseł. Ach, gdyby tak
  > dziś..
  > > .
  > > Można by spalić kilku ze ZNP i byłby posłuch i św.spokój. Łza w oku się
  > kręci.
  > > To były czasy!
  >
  > Gdybys znal historie to nie pisalbys takich glupstw! Dobrze przestudiuj sobie
  > inkwizycje protestanckie!!!

  Historię pisaną elpeerowcami?


  --
  Jesteśmy okłamywani pozorami prawdy.
  _______
  Horacy
 • lestek35 05.05.07, 02:06
  Giertych ma całkowitą rację. Eurokołchoz jako jeden naród? Najwięksi zbrodniarze
  też marzyli o jednej wspólnej Europie; Karol Wielki, Hitler, Stalin.


  O narodzie świadczą trzy cechy; tradycja, język (obecnie zangielszczony do bólu,
  do granic bezdennej głupoty np. ser żłóty "hapy live", liderzy zamiast
  przywódcy, szefa, prowadzącego, przewodniczącego, castingi, metingi i petingi
  )oraz kultura.

  Z resztą pare lat temu jednemu z komisarzy eurokołchozu się nieopatrznie
  omskneło o tajnej dyrektywie zakładającej za 50-70 lat doprowadzenie do
  całkowitej unifikacji podatków, przepisów prawa norm oraz powolnego
  wprowadzania jednolitego języka oczywiście angielskiego. Tyle, że może zakończyć
  się to wdwóch wersjach; łagodnego odchodzenia państw z orbity wpływów Brukseli
  oraz ostrego czyli Jugosławi dwa (czego nigdy w życiu bym nie chiał).


  Ale jak na razie demagigia i socjotechika są bardzo skuteczne we wmawianiu, że
  eurokołchoz musi być narodem ( ot, tacy ludzie jak Geremek, Hibner). Celowo nie
  polemizuje się z przeciwnikami (gdzie była polemika poczas referendum do
  kołchozu?), wyśmiewa i demonizuje inne poglądy. Widać ludzie jeszcze się nie
  obudzili i zaczeli trzeżwo myśleć. Podobnie z wprowadzeniem eurokołchożników-
  tutaj też robi się ludziom wodę z mózgu, nie dając czasu do dyskusji ani
  wysłuchania innych mieszkańców eurokołchozu, u których ten przeklęty pieniądz
  już jest, np. Niemców, Włochów, Francuzów czy Austryjaków.


  Kołchozounia tylko jako wspólnota gospodarcza niepodległych, suwerennych państw
  narodowych-TAK
  Jako biurokracja z parlamentem i całym urzędniczym dziadostwem; NIE


 • maxlowe11 05.05.07, 02:31

  Jak dotad to smrod robil zawsze Zwiazek Sowiecki, a po nim Putin.
 • abgan 05.05.07, 02:54
  I bardzo dobrze! Niektórym politykom w Europie wydaje się, że laicyzm oznacza
  wyparcie się tego że przodkowie laiccy nie byli.
  Były w Europie organizowane wyprawy krzyżowe? Mieliśmy Inkwizycję? Był spór o
  rozdzielenie władzy świeckiej od duchownej? Kto zatwierdzał królów jak nie
  papież? Nie chodzi o to, by upierać się, że to było dobre. Ale było. I jest
  częścią naszej historii. A jak słusznie zauważył Giertych dekalog jest wspólny
  zarówno dla Chrześcijan jak i dla Żydów (w historii Europy Muzułmanie byli
  wyraźną mniejszością, spotykaną na obrzeżach i raczej kiepsko nam szło mieszanie
  kultur). I nie ma co udawać, że wiara nie miała wpływu na naszą historię i
  decyzje naszych władców.
  I jeżeli ludzie usuwający religię z historii chcą tworzyć 'wspólny podręcznik do
  historii dla Europy' to niech się sami z niego uczą. Swoją drogą - ciekawe jak
  opisano by w nim walkę Rzeczypospolitej i Litwy z Krzyżakami? A jak odsiecz
  Wiedeńską? Jak walki Irlandii z Anglią?

  P.S. Jestem niewierzący, niepraktykujący.
  --
  Abgan.
 • yah_42 05.05.07, 03:26
  i to jest ciekae - bo fak ze historia byla wspolna doswiadczali jej ludzie z
  obu stron - gdy akurak byl jakis konflikt - a w zasadzie zawsze byl. I ciekwa
  ze sa ludzie ktorzy chca sobie pogadac o tym i "zrobic" cos zeby o historii
  mowi mozna bylo ponad tymi stronami z dawnych konfliktow. I ciekwa ze sa i inni
  ktorzy nie chca romawiac tylko chca miec swoja historie - widac jest im
  potrzebna, widac wciaz sa o tyle soa (ludzmi, obywatelami, Europy miszkancami
  etc..) o ile sa "strona " w dawnych walkach, wojnach o ile sa wciaz ofarmi lub
  zwciezcami lub .... ale to sa role a chodi by wyjsc z nich jak aktor po
  przedstawieniu i stac sie soba


  czy sie uda napisac jedna histore Eu ? a moze sie uda napisac nie jedna ale
  wspolna historie zlzona z historii wielu ludow, rodow i ludzi - najdziwniejsze
  ze z tego wniosek ze i ja i obecny min. edu. mamy wspolna historie !!!! brrr i
  to jest prolem - latwo (dosc) sie dogadac z Hiszanem , Baskiem i rozsadzic ile
  komu racji przyznac w sporze Irlandia - Brytania, moze sie uda jakos opsac obie
  strony walk na Psim Plsu tak by sie wszyscy zainteresowani zgodzili - ale jak
  mamy uzgodnic kto ma racje my czy chlopaki ze sasiedniej wioski - to bez
  rekoczynow nie da rady

  Historia - nic tylko czytac i plakac - K.V. [']
 • abgan 05.05.07, 03:54
  Wiem, że można opisać nawet długotrwałe spory (zabory, germanizacja,
  rusyfikacja, zsyłki) obiektywnie. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że gdzieś
  będzie się musiała zebrać komisja która powie - Grzymała był warchoł czy
  bohater? A gen. Kościuszko? Buntownik i rebeliant czy przywódca ruchu
  narodowowyzwoleńczego? Będzie problem, żeby przedstawić jako bohaterów
  przywódców z obu stron. Bo wtedy bohaterami będą także dowódcy carskich wojsk
  dokonujących rzezi Pragi, tak? Historia jest jedna, ale to jednak oni zabijali,
  a my byliśmy zabijani. Instynktownie czuję, że obie strony będą na to patrzyły
  jednak inaczej. I dobrze. Między innymi na tym polega poczucie odrębności
  narodowej.

  --
  Abgan.
 • mark.parker 05.05.07, 19:21
  abgan napisał:

  > Wiem, że można opisać nawet długotrwałe spory (zabory, germanizacja,
  > rusyfikacja, zsyłki) obiektywnie. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że gdzieś
  > będzie się musiała zebrać komisja która powie - Grzymała był warchoł czy
  > bohater? A gen. Kościuszko? Buntownik i rebeliant czy przywódca ruchu
  > narodowowyzwoleńczego? Będzie problem, żeby przedstawić jako bohaterów
  > przywódców z obu stron. Bo wtedy bohaterami będą także dowódcy carskich wojsk
  > dokonujących rzezi Pragi, tak? Historia jest jedna, ale to jednak oni zabijali,
  > a my byliśmy zabijani. Instynktownie czuję, że obie strony będą na to patrzyły
  > jednak inaczej. I dobrze. Między innymi na tym polega poczucie odrębności
  > narodowej.

  Akurat Giertychy nienawidzą Kościuszki właśnie za powstanie. Zawsze byli lojalni
  wobec okupantów.

  --
  Hatikva
  Bajka niestety z tej ziemi
 • mark.parker 05.05.07, 18:57
  abgan napisał:

  > I bardzo dobrze! Niektórym politykom w Europie wydaje się, że laicyzm oznacza
  > wyparcie się tego że przodkowie laiccy nie byli.
  > Były w Europie organizowane wyprawy krzyżowe? Mieliśmy Inkwizycję? Był spór o
  > rozdzielenie władzy świeckiej od duchownej? Kto zatwierdzał królów jak nie
  > papież? Nie chodzi o to, by upierać się, że to było dobre. Ale było. I jest
  > częścią naszej historii. A jak słusznie zauważył Giertych dekalog jest wspólny
  > zarówno dla Chrześcijan jak i dla Żydów (w historii Europy Muzułmanie byli
  > wyraźną mniejszością, spotykaną na obrzeżach i raczej kiepsko nam szło mieszani
  > e
  > kultur). I nie ma co udawać, że wiara nie miała wpływu na naszą historię i
  > decyzje naszych władców.
  > I jeżeli ludzie usuwający religię z historii chcą tworzyć 'wspólny podręcznik d
  > o
  > historii dla Europy' to niech się sami z niego uczą. Swoją drogą - ciekawe jak
  > opisano by w nim walkę Rzeczypospolitej i Litwy z Krzyżakami? A jak odsiecz
  > Wiedeńską? Jak walki Irlandii z Anglią?
  >
  > P.S. Jestem niewierzący, niepraktykujący.

  Właśnie pokojowemu rpzwiązaniu tych kwestii bez wzajemnych uprzedzeń i
  wychowywaniu w duchu bezkonfliktowym ma służyć podręcznik ogólnoeuropejski.
  Jeśli w Stamnach Zjednoczonych dzieci na Południu i na Północy mogą się uczyć z
  tych samych podręczników o krwawej wojnie domowej, to nie widzę przeszkód, żeby
  o europejskich wojnach i konfliktach dzieci europejskie też uczyły się ze
  wspólnych podręczników. Kaczorom nie zależy bynajmniej na ochronie polskiej
  schedy i tożsamości - to są frazesy pod głupawych wyznawców pisuaru. Im zależy
  na podtrzymywaniu konfliktów przy życiu, tak jak robią to w Polsce urządzając
  polowania na czarownice i próbując stworzyć II kategorię obywateli niby to
  "gorszych" od rządzących. To jest doopiero socjotechnika wzięta żywcem z Hitlera
  i Stalina. Młodość spędziłem, niestety, w Polsce komunistycznej i pamiętam, jak
  propaganda przekonywała nas, że zachodnioniemieccy "odwetowcy" pragną powtórnego
  podbicia Polski, kochają nas tylko enerdowcy, a bronią tylko Sowieci. Większość
  puszczała tę gadkę-szmatkę mimo uszu i, mam nadzieję, większość nie da się
  nabrać obłąkanym kaczkom i teraz. Przedtem mieliśmy na każdym kroku wypatrywać
  szpiegów amerykańskich i zachodnioniemieckich oraz jako dzieci uważać na
  wybuchające zabawki. Kiedy otwarto polsko-niemiecką granicę (można było jechać
  na dowód osobisty), okazało się, kto jest groźniejszy dla kogo. Polacy jechali
  do enerdówka obłowić się w deficytowe towary, a Niemcy klęli nas na piotęge, bo
  choć sami mieli więcej niż Polacy, to jednak w bogactwa nie opływali i polskiej
  szarańczy nie cierpieli. Kiedy Polacy zaczęli jeździć do RFN, zaczęli od
  kradzieży samochodów i wyrobili całej Polsce opinię złodziejskiego kraju. Polacy
  w Ameryce byli zawsze wyśmiewani jako ćwierćinteligenci. Zmieniło się to dzięki
  Wałęsie i bohaterstwu Solidarności, ale czuję, że pod wpływem nazistowskich
  ciągot obecnych władz powróci wizerunek Polaka-idioty. Europa znów tak właśnie
  widzi Polaków dzięki kretynowi Orzechowskiemu, zdrajcy staremu Giertychowi i
  jego synowi naziście. Przez 17 lat ludzie nauki, literatury, ale także zwykli
  robotnicy budowali wizerunek Polski otwartej, chłonnej na idee demokracji, ba -
  zgłodniałej demokracji. Teraz, niemal z dnia na dzień, otrzymali wizerunek
  Polaków skłonnych wyzbywać się swoich praw w imię neopeerelu, prześladowania tak
  niepisuarowych mniejszości, jak i większości, która na PiSzczyny nie głosowała.
  I właśnie w ich obronie Europa występuje. Strach pomyśleć, co by katonaziści
  byli w stanie zrobić i jak wypaczyć demokrację, gdyby nie nadzór europejski. Po
  świecie znów idzie fama, że Polacy nie potrafią się sami rządzić. Stary
  Giertych, peerelowski i sowiecki kolaborant, który nagle odkrył polską
  tożsamość, całymi latami głosił potrzebę wiernopoddaństwa wobec Moskwy, tak jak
  jego nazistowski ojciec. Nawet narodowcy londyńscy wyrzekli się Giertychów,
  widząc w nich zagrożenie dla Polski. Piszesz "I nie ma co udawać, że wiara nie
  miała wpływu na naszą historię i
  > decyzje naszych władców.
  > I jeżeli ludzie usuwający religię z historii chcą tworzyć 'wspólny podręcznik d
  > o
  > historii dla Europy' to niech się sami z niego uczą. Swoją drogą - ciekawe jak
  > opisano by w nim walkę Rzeczypospolitej i Litwy z Krzyżakami? A jak odsiecz
  > Wiedeńską? Jak walki Irlandii z Anglią?" Jeśli potrafią sobie poradzićz
  konfliktem irlandzko-angielskim, to z pewnością dadzą radę Krzyżakom. Na
  europejską historię miała wpływ nie tyle wiara, co religia - oczywiście. Leżała
  u podłoża najkrwawszych wojen europejskich i światowych; pozwoliła katolickim
  duchownym w rodzaju Tiso i Pawelicia stać się okrutnymi rzeźnikami własnych
  narodów. Wywołała pierwsze wojny światowe, bo niczym innym nie były zbrodnicze
  krucjaty, które narzucały innowiercom to, co teraz pisdzielce chcą narzucić
  Europie. Dekalog jest, i owszem, wyznacznikiem dla żydów i chrześcijan, ale nie
  jest nim dla innych wyznań ani dla ateistów. Niech więc Kaczyńscy i im podobni,
  którzy nie stosują przykazań w swoim życiu prywatnym ani politycznym, zatrzymają
  dekalog dla siebie i nie próbują narzucać innym swojego pokrętnego i
  nienawistnego pojmowania Boga, który też ma ich głęboko w d., tak jak wszyscy
  normalnie myślący Polacy, nawet, a może zwłaszcza, prawdziwi katolicy. Nazistów
  i komunistów udało się pozbawić władzy. Pisdzielce to za małe g., żeby im się
  zdawało, że są nienaruszalni. Polska poradziła sobie z większymi wrogami,
  poradzi sobie i z tymi zdrajcami, spadkobiercami hitlerowskiej i stalinowskiej
  ideologii.


  --
  Hatikva
  Bajka niestety z tej ziemi
 • ubu_roy 05.05.07, 03:36
  Ten KRETYN skonczy w burdelu dla pedalow w Amsterdamie. Razem z Wierzejskim
  zrobia tam PRAWDZIWA kariere.
  --
  Boj sie Bloga !!!!
  blog.wfmu.org
 • jankos71 05.05.07, 03:41
  O ile Giertych dał straszną plamę rok temu z maturami, o tyle teraz tą
  wypowiedzią zyskał moje uznanie.
  --
  Common sense is not so common
 • usak 05.05.07, 04:55
  ????????????????????????
 • souljazz 05.05.07, 05:44

  Mysle, ze wspolna historia Europy to ciekawy projekt. W koncu zyjemy we wspolnej Europie.
  Zupelnie nie mam pojecia o co Giertychowi chodzi. Mysle, ze chodzi jedynie o jego wlasne i tylko wlasne
  poglady. Ten pan nie powinien byc ministrem.
 • consens 05.05.07, 05:47
  net - to znaczy Internet?
  --
  Jesteśmy okłamywani pozorami prawdy.
  _______
  Horacy
 • mark.parker 05.05.07, 19:23
  usak napisał:

  > ????????????????????????

  Twoj adres - "Naszost'", Moskwa! Poniał?


  --
  Hatikva
  Bajka niestety z tej ziemi
 • michaelrym 05.05.07, 05:54
  To starozytni Grecy, uwazani za ojcow kultury europejskiej, byli chrzescjanami?
  Ciekawe.

  A tak serio - kiedy wreszcie zamkna obu Giertychow we Tworkach? Przeciez to
  para nienormalnych facetow.
  --
  Life kills.
 • andrex551 05.05.07, 06:20
  Ile obciachu musi narobic Jarkowi zeby wywalił go na zbity pysk z tego układu
 • awol 05.05.07, 07:49
  Jeśli chodzi o wygadywanie głupot, to Giertych jest zawsze niezawodny.
 • zygarek 05.05.07, 13:18
  Nie pierwszy i nie ostatni przez tego frankeinstanowatego oszoloma...
 • szparagowy 05.05.07, 19:14
  ...to szala ze wspólnym podręcznikiem historii dla europy vel Unii Europejskiej
  (co mają powiedzieć takie narody jak Chorwaci, Ukraińcy czy Baskowie którzy
  musieli by zostać pominięci przy redagowaniu tego gówna. Ale co to dla
  brukselskich urzędników; oni potną wydarzenia tak, żeby się zmieściły w
  granicach unii...) przeważyłaby pomysł na becikowe. Serio! Pan Roman się
  rehabilituje. <łał>
 • brat_oblat 06.05.07, 06:59
  Giertych – agent watykanskich interesow.
  Nie chce dopuscic do tego, aby polska mlodziez dowiedziala sie jak bezwglednymi
  i opresyjnymi metodami poslugiwala sie na przestrzeni wiekow Stolica (qu..) …
  Apostolska, przy okazji sprawowania rzadow w Europie.
 • jankos71 06.05.07, 07:12
  Opowiedz o tym, w szczegółach. Nie trzymaj nas w nieświadomości...
  --
  Common sense is not so common

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka