Dodaj do ulubionych

art 24 ust 1 pkt 2 tej ustawy..

19.08.10, 11:20
Witam ,
Zamierzam startować do przetargu jednak jednym w wymogów jest pkt:

oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 tej ustawy,

Proszę o informację skąd wziąć ten odpis. Czy jest to odpis EDG? Czy może pkt. 1 i 2 to to samo i nie trzeba dodatkowo wyciągać odpisu, tlyko należy wypełnić i podpisać załącznik (którego treść potwierdza brak podstaw do wykluczenia)

Bardzo proszę o szybką i rzetelną informację.

Edytor zaawansowany
 • wupis 19.08.10, 14:26
  Witam!
  Takim rejestrem jest np KRS (Krajowy Rejestr Sądowniczy), do którego
  muszą być wpisane min. sp. z o.o.( posiadają osobowość prawną). Z
  rejestru zamawiający uzyskuje informacje na temat ewentualnej
  likwidacji lub upadłości...
 • ottawio 21.08.10, 23:15
  Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność to na ogół
  wystarczy potwierdzone za zgodność xero wpisu do ewidencji. Jeżeli wpis
  wydany jest ponad 6 m-ce temu musisz udać się do urzędu i poprosić o
  adnotację stwierdzającą że wpis jest aktualny. U mnie wygląda to tak że
  mam adnotację urzędnika na odwrocie wpisu, że na dzień taki i taki
  wpis jest aktualny :) Jeżeli spółka to pewnie jakiś wyciąg z KRS ale
  tego nie jestem pewny
 • wupis 24.08.10, 12:30
  Obecnie zamawiający nie może żądać wpisu do działalności
  gospodarczej, ponieważ nie występuje w wykazie dokumentów w
  rozporządzeniu PRM z dnia 30 grudnia 2009r.Dokument powyższy nie
  zawiera informacji dotyczących podstaw wykluczenia. Osoba fizyczna
  składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu.
 • kancelariazp.pl 30.08.10, 21:43
  Wypada nam się zgodzić z odpowiadającymi, tytułem uzupełnienia dodamy tylko,
  odpowiadając na zadane pytanie, że dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 nie są
  tożsame, pierwszy jest dokumentem prywatnym składanym przez wykonawcę i
  zawierającym jego oświadczenie, drugi jest odpisem dokumentu urzędowego; w
  przypadku osób fizycznych, które nie składają tego dokumentu, oświadczenie w
  zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP zawiera się w treści oświadczenia z pkt 1.
  --
  Pozdrawiamy
  Zespół Ekspertów
  Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  www.kancelariazp.pl

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka