Dodaj do ulubionych

szkoły wyższe i PZP

01.10.07, 16:35
czy państwowe szkoły wyższe podlegają ustawie PZP? A jeśli tak , czy w takim
samym zakresie, czy są dla nich wyjątki. Chodzi miedzy innymi o to, czy
wartość zamówień sumuje sie dla całej uczelni, czy każdy z wydziałów
traktowany jest jako odrębny podmiot?
pozdrawiam
Edytor zaawansowany
 • kancelariazp.pl 04.10.07, 20:53
  TAK. Uczelnie publiczne są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo
  zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.
  Uczelnie publiczne są tzw. klasycznym zamawiającym i ustawodawca nie
  przewidział dla tych instytucji szczególnych zwolnień, czy ułatwień.
  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy pzp jeżeli jednostka organizacyjna
  zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia
  związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego
  zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych
  przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające
  samodzielność finansową. Tym samym jeżeli wydział posiada
  samodzielność finansową i udziela zamówienia związanego z jego
  własną działalnością to wartości tego zamówienia nie sumuje się z
  wartością zamówień z całej uczelni. Natomiast jeżeli wydział nie
  posiada samodzielności finansowej to jego zamówienia sumuje się z
  zamówieniami z innych jednostek organizacyjnych uczelni nie
  posiadającymi samodzielności finansowej.

  Pozdrawiamy
  Zespół Ekspertów
  Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

 • szmk_zp 05.10.07, 21:44
  Chciałbym prosić o bliższą interpretację pojęcia "wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową". Pojęcie to niestety nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, a w praktyce budzi ogromne wątpliwości interpretacyjne, szczególnie w przypadku uczelni publicznych.

  Czy uznalibyście Państwo za samodzielną jednostkę w rozumieniu art. 32 ust. 5 Pzp wydział uczelni, której statut zawiera następujące postanowienia:

  [paragraf Statutu]

  "1.Wydziały i inne niż Wydziały jednostki organizacyjne Uniwersytetu, którym przyznano środki finansowe na realizację ich działalności, przygotowują roczne plany rzeczowo-finansowe oraz sprawozdania z ich wykonania.
  2.Plany te są przedstawiane Rektorowi i stanowią część planu rzeczowo-finansowego Uczelni. W oparciu o te plany Wydziały i inne niż Wydziały jednostki organizacyjne Uniwersytetu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, uchwałami Senatu i zarządzeniami Rektora – prowadzą autonomiczną politykę finansową.
  3. Dziekani są wykonawcami planów rzeczowo-finansowych Wydziałów i ponoszą z tego tytułu bezpośrednią odpowiedzialność przed Radami Wydziałów. Kierownicy innych jednostek organizacyjnych, które otrzymały środki finansowe na realizację ich działalności, są wykonawcami planów rzeczowo–finansowych i ponoszą z tego tytułu bezpośrednią odpowiedzialność przed Rektorem."
 • kancelariazp.pl 11.10.07, 13:11
  Na podstawie przywołanego fragmentu Statutu można stwierdzić, że
  Wydziały i inne niż Wydziały jednostki organizacyjne Uniwersytetu
  prowadzą autonomiczną politykę finansową. W oparciu o wskazane
  zapisy jednostki organizacyjne mogą prowadzić samodzielną gospodarkę
  finansową za co ponoszą odpowiedzialność. Jest to jedna z trzech
  przesłanek, o których mowa art. 32 ust. 5 upzp. Co do pozostałych
  możemy się domyślać, że są również spełnione i znajdują swoje
  odzwierciedlenie w regulacjach dot. Uczelni, tj., że zostały
  wyraźnie wyodrębnione ze struktury Uczelni, z czym należy wiązać
  przypisanie im stosownych uprawnień w tym zakresie oraz że wskazano
  na uprawnienia wyodrębnionej jednostki do udzielania zamówień
  publicznych związanych z jej działalnością (związanych z realizacją
  jej celów). Przykładowy zapis statutu/regulaminu w zakresie
  ostatniej z przesłanek mógłby brzmieć następująco: „Wydział (…) jest
  wyodrębnioną jednostką organizacyjną posiadającą samodzielność
  finansową i jest upoważniony do przygotowania i przeprowadzania
  postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie zadań związanych z
  jego działalnością”.

  Pozdrawiamy
  Zespół Ekspertów
  Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o. o.
 • szmk_zp 11.10.07, 21:59
  Dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem i za odpowiedź. Pozdrawiam również!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka