Dodaj do ulubionych

Na osiem lat do pierdla z tym bandziorem

30.07.19, 18:18

https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67401868_2318311481755794_4665827903714361344_n.png?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkGbRk0tIZOTHC_SzPVJiwiBVbu4BjdeBCk91pKpMZXeFHhyvR6eThwjxgb2K4Km0k&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=efadbc9f1d65d273e293ff17422b9951&oe=5DA2BF51
Edytor zaawansowany
 • wscieklyuklad 30.07.19, 18:20
  Opole. Radny-recydywista. Został złapany bez prawa jazdy aż siedem razy
  Opole. Nowe fakty ws. byłego radnego PiS, który został złapany z kółkiem bez prawa jazdy. Okazuje się, że samorządowiec notorycznie łamał prawo.
  O sprawie informuje opolska "Gazeta Wyborcza". Wszystko zaczęło się od tego, że pod koniec stycznia 2019 roku Arkadiusz S. - członek gabinetu wojewody i radny miasta Opole z klubu PiS - został skontrolowany przed komendą policji w Nysie po tym, jak zaparkował na pasach. Okazało się, że nie ma prawa jazdy. Dokument stracił 12 lat temu.

  Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że Arkadiusz S. jeździł samochodem pomimo braku wymaganych dokumentów. Jak podaje "GW", radny PiS otrzymywał zwrot kosztów za korzystanie z prywatnego samochodu podczas wykonywania służbowych obowiązków jako członek rady programowej TVP3.

  Gdy sprawa wyszła na jaw, Arkadiusz S. zawiesił swoje członkostwo w partii. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim. "Gazeta Wyborcza" dotarła do aktu oskarżenia w tej sprawie. Jak wynika z niego, gdy Arkadiusz S. został zatrzymany, miał udawać, że nie ma przy sobie prawa jazdy.

  z netu

  I co temu bandziorowi Pan/Pani zrobi?
  Naskoczy na lewy (żydowski!) pedał?
 • wscieklyuklad 30.07.19, 18:25
  RPO przyłącza się do postępowania PUODO wobec Kancelarii Sejmu ws. list poparcia do KRS
  Data:
  2019-07-30

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązał Kancelarię Sejmu RP, by nie udostępniała danych osobowych sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa
  Wszczął on postępowania w celu wyjaśnienia, czy ujawnienie tych danych jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych oraz prawem Unii Europejskiej
  W ocenie RPO Prezes UODO w precedensowy sposób przyznał sobie prawo do kontrolowania prawomocnych orzeczeń sądu
  By zapewnić ochronę praw obywatelskich, Rzecznik przystępuje do postępowania PUODO

  30 lipca 209 r. na stronie Kancelarii Sejmu RP zamieszczono komunikat, z którego wynika, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał 29 lipca 2019 r. dwa postanowienia, zobowiązujące Kancelarię do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Celem prowadzonego przed Prezesem UODO postępowania jest – jak stwierdzono w komunikacie - wyjaśnienie, czy ujawnienie danych osobowych sędziów jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych oraz prawem Unii Europejskiej chroniącym dane osobowe, do którego przestrzegania Polska jest zobowiązana.

  Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży wszystkich praw obywatelskich, w tym zarówno prawa ochrony danych osobowych, jak i prawa dostępu do informacji publicznej, postanowił skorzystać z przysługujących mu uprawnień – w celu zapewnienia ochrony praw obywatelskich – i przystąpić do toczącego się postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z wymogami ustawowymi Rzecznik – po zapoznaniu się z aktami tego postępowania po ich uzyskaniu od Prezesa Urzędu – przedstawi stanowisko w tej sprawie oraz rozważy konieczność skorzystania z przysługujących mu środków zaskarżenia.

  Należy jednocześnie przypomnieć, że art. 86 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (tzw. RODO) reguluje relacje między przepisami RODO a przepisami krajowymi dotyczącymi ujawniania informacji publicznych w sposób niepozostawiający żadnych wątpliwości. Bezpośrednio stosowany art. 86 RODO wskazuje wprost, że dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny (…) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegają ten organ lub podmiot, dla pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych. Takimi przepisami w przypadku Polski są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.).

  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2019 r. (sygn. I OSK 4282/18) przesądził, że „objęta wnioskiem o udostępnienie informacja w postaci załączników do zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie wykazów obywateli oraz wykazów sędziów popierających zgłoszenia mieści się w pojęciu informacji publicznej”. Orzekł także, że „ograniczenie prawa do informacji publicznej z powołaniem się na przepis art. 5 ust. 2 u.d.i.p. w stosunku do wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS nie może mieć zastosowania, bowiem informacja ta ma związek z wykonywaniem przez sędziów funkcji publicznych”. Naczelny Sąd Administracyjny dodał również, że „udostępnienie wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS powinno nastąpić po uprzedniej anonimizacji numeru ewidencyjnego PESEL sędziego, który nie jest związany z pełnioną funkcją publiczną, a zatem nie powinien podlegać udostępnieniu”.

  Wszczynając postępowania, o którym mowa w komunikacie Kancelarii Sejmu RP, Prezes UODO w precedensowy sposób de facto przyznał sobie prawo do kontrolowania prawomocnych orzeczeń wydanych przez niezależny sąd. Takiego uprawnienia nie przyznają mu ani przepisy RODO, ani przepisy ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ani też żadne inne przepisy prawa - czy to polskiego czy prawa UE. Zgodnie z przepisami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe.

  Rzecznik Praw Obywatelskich w trakcie całego procesu legislacyjnego dotyczącego wdrażania nowych przepisów o ochronie danych osobowych nalegał na możliwie najszersze gwarancje niezależności dla organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zapewnienie zgodności przepisów w tym zakresie z wymogami wynikającymi z prawa UE.

  To właśnie ten element, czyli utworzenie w państwach członkowskich organów nadzorczych uprawnionych do wypełniania zadań i wykonywania uprawnień w sposób całkowicie niezależny Rzecznik Praw Obywatelskich uznawał za zupełnie zasadniczy element ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  Przypomnieć przy tym należy, że niezależność organu ochrony danych osobowych wyraża się nie tylko w samych procedurach powoływania organu (niezależność personalna), możliwości realizacji kompetencji bez nadzoru i przy zapewnieniu właściwych zasobów (niezależność funkcjonalna i materialna), ale również – czy przede wszystkim - w aspekcie instytucjonalnym, czyli w warunkach braku podległości i zależności od jakichkolwiek innych podmiotów czy organów w zakresie realizacji swoich kompetencji.


  z netu

  Wlepić grzegrzółce 1o-kkrotność średniej krajowej za to przestępstwo i niech natychmiast odfruwa na drzewo.
 • 1agfa 30.07.19, 19:19
  Dedykowane tzw. symetrystom, a było ich wielu. Mówiących, aby nie straszyć Pisem. Jakby od dawna, czyli od zaistnienia projektu zmiany Konstytucji na centralistyczną, nie były znane zamiary tej partii!!
  Nawet Orban (co by o nim nie mówić) czekał na większość konstytucyjną, okazując tym samym o wiele większą inteligencję niż jego epigon; potrafił również wycofać się z wielu działań niezgodnych z zasadami prawnymi Unii.
  Naszego porządku prawnego broni w tej chwili niemal osamotniony Rzecznik Praw Obywatelskich (za co należy się mu wielkie wsparcie*) i niezawiśli (jeszcze) sędziowie.
  !!
  https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67403094_1975195445914941_2135359152891887616_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQl_4GMGvqaLl3W1v5pRRyzMELdKfZg-vBQktgERR1PN0DZWWdfP20QTVS0wsNUHpcE&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=8aa96ea0041e292ba87ae8dba5c8519f&oe=5DE4C6B9
  (...)
  "...> Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2019 r. (sygn. I OSK 4282/18
  > ) przesądził, że „objęta wnioskiem o udostępnienie informacja w postaci załączn
  > ików do zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie wy
  > kazów obywateli oraz wykazów sędziów popierających zgłoszenia mieści się w poję
  > ciu informacji publicznej”. Orzekł także, że „ograniczenie prawa do informacji
  > publicznej z powołaniem się na przepis art. 5 ust. 2 u.d.i.p. w stosunku do wyk
  > azu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS nie może mieć zastosowan
  > ia, bowiem informacja ta ma związek z wykonywaniem przez sędziów funkcji public
  > znych”. Naczelny Sąd Administracyjny dodał również, że „udostępnienie wykazu sę
  > dziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS powinno nastąpić po uprzedniej
  > anonimizacji numeru ewidencyjnego PESEL sędziego, który nie jest związany z pe
  > łnioną funkcją publiczną, a zatem nie powinien podlegać udostępnieniu”. ..."

  (...)

  * to świetny kandydat na prezydenta, RPO rozumie co prawo znaczy i nie bywa notariuszem rządu...
  --
  "Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy" M.Thatcher.
 • 1agfa 30.07.19, 19:26
  https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67406682_1975189025915583_1982350998806462464_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQn7GxdGwMO4vwzMZqYiYMf4h-fpzhyNtWAfqAkuxuYMV7-0j21EvqO6qVkc0q4MJOc&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=ddd7047a1f28a310bdf6d4465e1753d3&oe=5DDDA180


  --
  "Nie masz gorszego tyrana, gdy z chama zrobić pana!"
 • 1agfa 30.07.19, 18:49
  Jak to było? jakoś tak :"ta pani przyszła w tym kożuchu i w nim wychodzi" : )
  Jednak sądzę, że sytuacjom jakie mają miejsce w obecnej Polsce, pod rządami tzw. dobrej zmiany, sam Mistrz Bareja by nie dorównał konceptem!

  wscieklyuklad napisał:

  https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67401868_2318311481755794
_4665827903714361344_n.png?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkGbRk0tIZOTHC_SzPVJiwiBVbu4Bjde
BCk91pKpMZXeFHhyvR6eThwjxgb2K4Km0k&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=efadbc9f1d65d
273e293ff17422b9951&oe=5DA2BF51

  Niesamowita pazerność nuworyszy, powiedział jeden przechodzień, na pewno żydolewak.
  Przecież kilometrówki (link poniżej) również "po prostu się należą!", to oczywista oczywistość.

  www.facebook.com/wideowyborcza/videos/706254063127958/UzpfSTE3NDQ4OTU2NTkwOTM2MzE6MjMxOTc1NzY4ODI3NDA4OQ/
  --
  Trzeba czynić wszystko, by Polska była tym, czym jest dziś Turcja. O niej mówi się, że to poważne państwo.(...) Ten rodzaj wielkości jest do zdobycia. To wymaga najpierw zmiany władzy, a potem przebudowy polskich elit. I to we wszystkich dziedzinach. JK
 • 1agfa 30.07.19, 19:01
  https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67655958_2319747464941778_8221543934078222336_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnJqV1BJHpBEL07OB5W6wUV1tYDHJgtftaO9uhRFnsWlmAwtzzW44eUVKgP3wLs3i4&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=69aefcdbe652a8cc9b026729d205b58c&oe=5DD94D9B

  I o to chodzi, jest moc! : D : D
  --
  http://i43.tinypic.com/2ahbjuw.jpg
 • 1agfa 30.07.19, 19:30

  ...Moc lotów, moc podróży, moc rodzinna na pokładzie! ...
  --
  "Polsce potrzebna jest dzisiaj jasna koncepcja kontroli państwowej, która obejmuje wszystkie dziedziny życia publicznego, nie pozostawiając sfer niczyich". Z Projektu Konstytucji Pis z 2005r.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka