Dodaj do ulubionych

Język niemiecki

08.07.05, 22:43
Czy język niemiecki w wykonaniu Teodora jest równie bełkotliwy jak jego
polszczyzna, którą w zależności od koniunktury zna, albo której
nieznajomością się wykręca?
Edytor zaawansowany
 • henry.morgenthau_ir.jr 08.07.05, 23:18
  Masz racje, polonizacja Wielkopolski nastapila w okresie bismarckowskim.
  Wtedy to nawet przybysze z Frankonii onanizowali sie!
 • Gość: Ochab IP: *.dip.t-dialin.net 09.07.05, 00:20
  Osobnika mówiącego
  publicznie po niemiecku
  należy zatrzymać

  Dokument przechowywany jest w Archiwum Akt Nowych
  (mikrofilm 2152/ 5. sygn. 295/X - 40. k 26.27). Wojewódzki
  Komitet PPR Katowice, dnia 2 sierpnia 47 r. Wydział Adm.
  Samorządowy

  Poufne! Do Wszystkich
  Powiatowych i Miejskich (miast
  wydziel.) Komitetów PPR na terenie
  Woj. Sl.-Dbąrowskiego

  Akcja wysiedleńcza niemców wchodzi w końcową fazę. Masa
  niemiecka została zasadniczo rozładowana - wysiedlona, jednak
  dość poważna liczba niemców zakonspirowawszy się, udając
  Polaków, uzyskała dowody przynależności do narodowości
  polskiej. Aby tych niemców ujawnić i wydalić z granic Państwa
  Polskiego konieczne jest współdziałanie całego społeczeństwa
  z władzami administracyjnymi.

  W celu zlikwidowania resztek zakonspirowanych niemców
  musimy zmobilizować aktywistów partyjnych i przystąpić z nimi
  do natychmiastowego działania według następujących
  wytycznych:

  1/ Posługiwanie się językiem niemieckim, poza jakąś wyjątkowo
  usprawiedliwioną potrzebą, musi być uważane za jeden z
  dowodów niemieckiej przynależności narodowej.

  Nie chcemy likwidować języka niemieckiego przez stosowanie
  kar, ponieważ w konsekwencji zepchnęlibyśmy niemczyznę do
  głębszej konspiracji.

  Musimy natomiast ustalić i ująć w ewidencję jednostki
  posługujące się publicznie lub prywatnie językiem niemieckim, i
  jako niemców wyeliminować ze społeczeństwa polskiego - to
  jest wydalić z granic Rzeczpospolitej.

  2/ Jednostki, które bądz to jako niemcy przyjeżdżający do Polski
  na prawach polskich repatriantów bądz też jako wysiedleni w
  latach 1945-1946 przez wprowadzenie w blad polskich Misji
  Repatriacyjnych przenikneli do kraju i
  niemców ukrywających się przed wysiedleniem należy z
  obowiązku obywatelskiego ujawnić.

  3/ Należy także ujawnić osoby darzące współczuciem
  niemieckich jeńców wojennych i udzielające im opieki i pomocy
  materialnej. Szczególnie należy się zająć osobami, które
  umożliwiają względnie ułatwiają jeńcom ucieczkę.

  4/ Należy zainteresować się objawami sympatii dla niemców i
  duchem rodzin i jednostek pozostających pod wpływem
  niemieckiego podziemia. Sympatia ta wyraża się używaniem
  języka niemieckiego, czytaniem książek niemieckich w
  miejscach publicznych, pielęgnowaniem grobów niemieckich
  żołnierzy, zachowaniem napisów niemieckich w mieszkaniach
  prywatnych, na obrazach, makatkach, ozdóbkach, naczyniach
  kuchennych itp.

  Przykrym jest także fakt, że polskie rodziny tolerują niemieckie
  napisy na nagrobkach cmentarnych swoich bliskich zmarłych.

  Faktycznie mymy do czynienia ze szczątkami niemczyzny i
  one właśnie kompromitują nas i świadczą o niezrozumiałej a
  szkodliwej bierności naszego społeczeństwa.

  W wypadku wyżej przedstawionych każdy obywatel ma nie
  tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek
  natychmiastowego reagowania. Osobnika mówiącego w miejscu
  publicznym po niemiecku należy z obowiązku zatrzymać i
  odprowadzić do najbliższego posterunku MO lub UB lub władz
  administracji ogólnej (starostwa. Zarządy Miejskie).

  W stosunku do przejawów określonych w pkc. 4 należy
  rozwinąć akcję uświadamiającą, z wyraznym podkreśleniem, że
  tego rodzaju postępowanie, względnie zachowanie się uwłacza
  godności Polaka.

  Całość akcji należy tak zorganizować, aby bez rozgłosu, bez
  masowych zebrań i echa na łamach prasy, osiągnąć największe
  efekty.

  Wiadomość jednak o tej akcji winna dotrzeć przez aktywnych
  członków organizacji, społecznych, zawodowych, rad
  zakładowych itd. do każdego domu polskiego i do każdego
  obywatela.

  W sprawie tej MO i UB i władze administracji ogólnej otrzymały
  specjalne zarządzenia i instrukcje.

  W akcji tej jest poważny wysiłek całego społeczeństwa, a
  szczególnie naszej Partii, która jest partią przodującą i
  przewodniczy we wszystkich pracach społecznych. KW PPR
  jest przekonany, że cel przez członków naszej Partii zostanie w
  100% zrealizowany, dla dobra naszej Ojczyzny. Każdy aktywny
  PPR-owiec musi być kontrolerem w tej akcji - przy Powiatowych
  Komitetach PPR należy powołać do życia Komisje, które będą
  odpowiedzialne za wykonanie powyższego zadania.

  W terminie do dnia 30 września br. należy nam przesłać
  szczegółowe informacje o odbytych poufnych zebraniach z
  podpisem projektowanych metod działania.

  l. Sekretarzy Powiatowych Komitetów czynię odpowiedzialnymi
  za wykonanie wyżej podanego obowiązku.

  Niechaj hasło nasze: Nie oddamy ani jednej duszy polskiej i nie
  pozostawimy ani jednego niemca w Polsce, będzie przewodnią
  wytyczną w tej pracy.

  Niechaj zlikwidowanie resztek niemczyzny będzie
  ukoronowaniem dzieła powstańca śląskiego, będzie satysfakcją
  dla wszystkich Polaków, którzy za polskość Sląska cierpieli,
  walczyli i umierali.

  I. Sekretarz KW PPR /-/ Ochab
 • Gość: socer IP: 80.50.20.* 10.07.05, 10:09
  Ochab - wstawiaj im to za każdym razem gdy będą szczekać na język niemiecki. Może nareszcie coś zrozumieją.
 • olab1 10.07.05, 10:13
  A ten znów swoje. Ile to już razy to wklejałeś?
 • Gość: Ochab IP: *.dip.t-dialin.net 10.07.05, 10:25
  Gość: Ochab 09.07.2005 00:20 + odpowiedz

  Osobnika mówiącego
  publicznie po niemiecku
  należy zatrzymać

  Dokument przechowywany jest w Archiwum Akt Nowych
  (mikrofilm 2152/ 5. sygn. 295/X - 40. k 26.27). Wojewódzki
  Komitet PPR Katowice, dnia 2 sierpnia 47 r. Wydział Adm.
  Samorządowy

  Poufne! Do Wszystkich
  Powiatowych i Miejskich (miast
  wydziel.) Komitetów PPR na terenie
  Woj. Sl.-Dbąrowskiego

  Akcja wysiedleńcza niemców wchodzi w końcową fazę. Masa
  niemiecka została zasadniczo rozładowana - wysiedlona, jednak
  dość poważna liczba niemców zakonspirowawszy się, udając
  Polaków, uzyskała dowody przynależności do narodowości
  polskiej. Aby tych niemców ujawnić i wydalić z granic Państwa
  Polskiego konieczne jest współdziałanie całego społeczeństwa
  z władzami administracyjnymi.

  W celu zlikwidowania resztek zakonspirowanych niemców
  musimy zmobilizować aktywistów partyjnych i przystąpić z nimi
  do natychmiastowego działania według następujących
  wytycznych:

  1/ Posługiwanie się językiem niemieckim, poza jakąś wyjątkowo
  usprawiedliwioną potrzebą, musi być uważane za jeden z
  dowodów niemieckiej przynależności narodowej.

  Nie chcemy likwidować języka niemieckiego przez stosowanie
  kar, ponieważ w konsekwencji zepchnęlibyśmy niemczyznę do
  głębszej konspiracji.

  Musimy natomiast ustalić i ująć w ewidencję jednostki
  posługujące się publicznie lub prywatnie językiem niemieckim, i
  jako niemców wyeliminować ze społeczeństwa polskiego - to
  jest wydalić z granic Rzeczpospolitej.

  2/ Jednostki, które bądz to jako niemcy przyjeżdżający do Polski
  na prawach polskich repatriantów bądz też jako wysiedleni w
  latach 1945-1946 przez wprowadzenie w blad polskich Misji
  Repatriacyjnych przenikneli do kraju i
  niemców ukrywających się przed wysiedleniem należy z
  obowiązku obywatelskiego ujawnić.

  3/ Należy także ujawnić osoby darzące współczuciem
  niemieckich jeńców wojennych i udzielające im opieki i pomocy
  materialnej. Szczególnie należy się zająć osobami, które
  umożliwiają względnie ułatwiają jeńcom ucieczkę.

  4/ Należy zainteresować się objawami sympatii dla niemców i
  duchem rodzin i jednostek pozostających pod wpływem
  niemieckiego podziemia. Sympatia ta wyraża się używaniem
  języka niemieckiego, czytaniem książek niemieckich w
  miejscach publicznych, pielęgnowaniem grobów niemieckich
  żołnierzy, zachowaniem napisów niemieckich w mieszkaniach
  prywatnych, na obrazach, makatkach, ozdóbkach, naczyniach
  kuchennych itp.

  Przykrym jest także fakt, że polskie rodziny tolerują niemieckie
  napisy na nagrobkach cmentarnych swoich bliskich zmarłych.

  Faktycznie mymy do czynienia ze szczątkami niemczyzny i
  one właśnie kompromitują nas i świadczą o niezrozumiałej a
  szkodliwej bierności naszego społeczeństwa.

  W wypadku wyżej przedstawionych każdy obywatel ma nie
  tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek
  natychmiastowego reagowania. Osobnika mówiącego w miejscu
  publicznym po niemiecku należy z obowiązku zatrzymać i
  odprowadzić do najbliższego posterunku MO lub UB lub władz
  administracji ogólnej (starostwa. Zarządy Miejskie).

  W stosunku do przejawów określonych w pkc. 4 należy
  rozwinąć akcję uświadamiającą, z wyraznym podkreśleniem, że
  tego rodzaju postępowanie, względnie zachowanie się uwłacza
  godności Polaka.

  Całość akcji należy tak zorganizować, aby bez rozgłosu, bez
  masowych zebrań i echa na łamach prasy, osiągnąć największe
  efekty.

  Wiadomość jednak o tej akcji winna dotrzeć przez aktywnych
  członków organizacji, społecznych, zawodowych, rad
  zakładowych itd. do każdego domu polskiego i do każdego
  obywatela.

  W sprawie tej MO i UB i władze administracji ogólnej otrzymały
  specjalne zarządzenia i instrukcje.

  W akcji tej jest poważny wysiłek całego społeczeństwa, a
  szczególnie naszej Partii, która jest partią przodującą i
  przewodniczy we wszystkich pracach społecznych. KW PPR
  jest przekonany, że cel przez członków naszej Partii zostanie w
  100% zrealizowany, dla dobra naszej Ojczyzny. Każdy aktywny
  PPR-owiec musi być kontrolerem w tej akcji - przy Powiatowych
  Komitetach PPR należy powołać do życia Komisje, które będą
  odpowiedzialne za wykonanie powyższego zadania.

  W terminie do dnia 30 września br. należy nam przesłać
  szczegółowe informacje o odbytych poufnych zebraniach z
  podpisem projektowanych metod działania.

  l. Sekretarzy Powiatowych Komitetów czynię odpowiedzialnymi
  za wykonanie wyżej podanego obowiązku.

  Niechaj hasło nasze: Nie oddamy ani jednej duszy polskiej i nie
  pozostawimy ani jednego niemca w Polsce, będzie przewodnią
  wytyczną w tej pracy.

  Niechaj zlikwidowanie resztek niemczyzny będzie
  ukoronowaniem dzieła powstańca śląskiego, będzie satysfakcją
  dla wszystkich Polaków, którzy za polskość Sląska cierpieli,
  walczyli i umierali.

  I. Sekretarz KW PPR /-/ Ochab

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.