Dodaj do ulubionych

Jak władza rozmawia z mieszkańcami

10.08.07, 19:56
Opiszę koeljny przykład, jak gliwicka władza rozmawia z
mieszkańcami. 23 lipca tego roku Stowarzyszenie Gliwiczanie dla
Gliwic i Niezależny Serwis Informacyjny Gliwice złożyły wnioski do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
obejmującego Port Gliwice.

Podnieśliśmy dwie kwestie – problem niedostatecznego informowania
mieszkańców o znaczeniu i o terminach procedury ustalania planu oraz
w kwestii merytorycznej – zgłosiliśmy zastrzeżenia co do zasadności
decyzji o likwidacji jednego z basenów portowych Portu Gliwice.

Napisaliśmy m.in.:

„Po raz kolejny zwracamy uwagę na nieprawidłowy naszym zdaniem
sposób informowania mieszkańców o przystąpieniu do tworzenia planów
zagospodarowania przestrzennego. Jednorazowe ogłoszenie w MSI w
dziale ogłoszenia, bez wyjaśnienia co to jest plan zagospodarowania
przestrzennego nie gwarantuje mieszkańcom właściwego dostępu do
informacji i nie ułatwia społeczeństwu wzięcia udziału w procedurze
tworzenia planu.

Przypominamy, że już rok temu apelowaliśmy o zamieszczenie w MSI
czytelnej informacji o tym, co to są plany zagospodarowania
przestrzennego, do czego służą i jak są ważne oraz czym skutkują dla
każdego mieszkańca.

Decyzja o likwidacji basenu portu śródlądowego jest decyzją błędną z
punktu widzenia zasady zrównoważonego rozwoju transportu.”

Jaki efekt przyniosły nasze pisma? Otóż redaktor Lubowski i niejaki
rzep poświęcili nam cała stronę w ostatnim MSI!
www.um.gliwice.pl/pub/msi/MSI_32_2007.pdf (patrz str. 4)

Cóż się dowiadujemy? Nie sposób streścić całego obfitego wywodu, z
którego ma wynikać jak zawsze, że w naszym mieście wszystkie
procedury przebiegają zgodnie z prawem, inwestycje są tworzone dla
dobra mieszkańców itp., itd. Wspomnę tylko tradycyjną mantrę naszego
ulubionego UM: „Jeżeli ktoś chce mieszkać w ciszy i spokoju, to
powinien się raczej zdecydować na którąś z dzielnic oddalonych od
centrum miasta” No cóż, pani Nowak z UM nie czytała artykułów
Andreasa Billerta o zjawisku "urban sprawl"

Jest jeszcze na str 4 MSI „dementi” odnośnie Portu. Rzep
pisze: „Otóż nie podjęto żadnej decyzji o likwidacji jednego z dwóch
basenów portowych […] W projekcie […] dopuszczono tylko możliwość
rozbudowy terminalu kontenerowego kosztem niewykorzystanego basenu
portowego.”

Czyli – nie podjęliśmy (jeszcze) decyzji o zasypaniu portu, ale
dopuściliśmy taką możliwość. To oczywiście zdaniem rzepa
diametralnie zmienia postać rzeczy i pozostaje w zgodzie z zasadą
zrównoważonego rozwoju transportu. Jak wiemy, UM jest specjalistą od
zrównoważonego rozwoju. Takiego zrównoważonego rozwoju po gliwicku :(
Edytor zaawansowany
 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 10.08.07, 20:32
  rzuca pani pojęciami których chyba nie rozumie. Proszę tak nie szastać pojęciem
  zrównoważonego transportu bo to akurat tutaj nie ma odniesienia. Za chwilę
  dowiemy się że zrównoważony transport ceny bułek w mieście po 2,40 a nie różne....
  odniosę się do poruszanej przez panią kwestii bo dzisiaj akurat przeczytałem te MSI:
  > Przypominamy, że już rok temu apelowaliśmy o zamieszczenie w MSI
  > czytelnej informacji o tym, co to są plany zagospodarowania...
  otrzymali Państwo odpowiedź chyba jasną - nie ma obowiązku ustawowego
  zamieszczania szkiców i planów w wersji graficznej. A jeżeli ktoś jest tym
  zainteresowany to nic nie stoi na przeszkodzie żeby zadzwonić i się zapytać...co
  też można przeczytać w MSI

  > przestrzennego nie gwarantuje mieszkańcom właściwego dostępu do
  > informacji i nie ułatwia społeczeństwu wzięcia udziału w procedurze
  > tworzenia planu.
  sposoby prezentacji tego planu też są przytoczone łącznie z publikacją w
  internecie. Wszystko w zgodzie z ustawą a nawet więcej niż tego wymaga ustawa!.


  > Decyzja o likwidacji basenu portu śródlądowego jest decyzją błędną >z punktu
  widzenia zasady zrównoważonego rozwoju transportu.”
  wycofanie czterech pancernych i psa było błędem z punktu widzenia zasady
  zrównoważonego transportu. Proszę pani czy pani się orientuje że port w
  większości umiera? szlak wodny który był kiedyś czynny niestety umarł, pomogli
  mu w tym niektórzy po wojnie ale to inna historia. W Gliwicach nie potrzeba
  powierzchni do przyjęcia 100000tonowego statku bo po prostu tutaj nie dopłynie!!!!

  > centrum miasta” No cóż, pani Nowak z UM nie czytała artykułów
  > Andreasa Billerta o zjawisku "urban sprawl"
  oooo to ciekawe co pani pisze chętnie poczytam rozwinięcia pani toku rozumowania
  co ma urban sprawl do ciszy w centrum miasta? i proszę nie mieszać w to A.B.

  WYDAJE się pani że rozumie pani pojęcie zrównoważonego transportu a udowadnia
  pani po raz kolejny że to pojęcie jest tylko zbitkiem słów które używa pani do
  podniesienia rangi swoich słów.
  Niech KTOKOLWIEK na tym forum napisze co to jest zrównoważony transport w
  mieście Gliwice, ciekawe ile będzie opinii. Proszę pani TYLE wizji
  zrównoważonego transportu jest ilu jest ekspertów transportowych do których pani
  Z PEWNOŚCIĄ się nie zalicza.

  p.s.
  czy zastanawiała się Pani dlaczego z Państwem rozmawiają w taki sposób? Czy nie
  jest tak że sami jesteście sobie winni? - to są pytania retoryczne.
 • kl-2 10.08.07, 20:52
  > > Przypominamy, że już rok temu apelowaliśmy o zamieszczenie w MSI
  > > czytelnej informacji o tym, co to są plany zagospodarowania...

  > otrzymali Państwo odpowiedź chyba jasną - nie ma obowiązku
  > ustawowego zamieszczania szkiców i planów w wersji graficznej.
  > A jeżeli ktoś jest tym zainteresowany to nic nie stoi na
  > przeszkodzie żeby zadzwonić i się zapytać...co
  > też można przeczytać w MSI

  Nie ma ustawowego obowiązku. Ale demokracja współuczestnicząca
  polega na tym, że zachęca sie obywateli do udziału, m.in. w
  tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego i w innych
  przedsięwzięciach tego typu.

  Poniżej przykład z Kalisza. Godny pozazdroszczenia. Niestety, w
  Gliwicach nie do pomyślenia.

  Kalisz, dnia 14.05.2004 r.
  PREZYDENT MIASTA KALISZA
  Szanowni Państwo,
  Gorąco Państwa zachęcam do zapoznania się z zamieszczonym na stronie
  internetowej projektem PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA KALISZA -
  MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA 2004-2011.
  Projekt ten został przygotowany przez Wydział Środowiska, Rolnictwa
  i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu oraz firmę Arcadis Ekokonrem Sp.
  z o. o. z Wrocławia.
  Jest to pierwszy dokument, który kompleksowo odnosi się do zagadnień
  ochrony środowiska w Kaliszu. Omawia najważniejsze problemy ochrony
  środowiska, proponując sposoby ich rozwiązania w określonym czasie.
  Istotną częścią programu jest wykaz konkretnych przedsięwzięć
  proekologicznych wraz z propozycją źródeł ich finansowania.

  Proszę Państwa o przekazywanie opinii do ww. projektu Programu na
  następujący e-mail: wsrk@um.kalisz.pl.
  Ponadto żywię nadzieję, że po jego uchwaleniu wszyscy adresaci zadań
  Programu włączą się w ich realizację, dzięki czemu wypełniona
  zostanie misja Programu: Skierowanie Kalisza na ścieżkę
  zrównoważonego rozwoju i zapewnienie mieszkańcom trwałego
  bezpieczeństwa ekologicznego.
  Umieszczając projekt Programu na stronie internetowej UM w Kaliszu
  pozostaję z wyrazami szacunku.
  Janusz Pęcherz
 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 10.08.07, 20:58
  rzeczywiście jest co pozdzdrościć:
  um.gliwice.pl/index.php?id=12971/1&i=8775OGŁOSZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
  zagospodarowania przestrzennego
  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
  Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się
  niniejszego ogłoszenia (włącznie) - tj. do dnia 23 sierpnia br. - pocztą lub
  osobiście w Urzędzie Miejskim w Gliwicach; 44 - 100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
  - w godzinach pracy Urzędu.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
  wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny
  działki, załącznik graficzny – np. mapa ewidencyjna).

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
  w Wydziale Planowania Przestrzennego, codziennie za wyjątkiem sobót i dni
  świątecznych pod numerem telefonu: 32 231 30 46 ; 32 239 12 83.

  Plus mapy obszarów.... rzeczywiście BEZ PORÓWNANIA :PPP niech się Pani nie ośmiesza
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 23.08.07, 15:35
  tak prawo panie, prawo. bez prawa byśmy się pozabijali ale prawo nie
  ma nic do rzeczy jak chodzi o moralność, etykę i honor. one się
  kończą tam, gdzie zacyzna się prawo. gdzie sie kończy człowiek a
  zaczyna zwierzątko, które małymi łapkami nagarnia orzeszki pod
  pyszczek.

  wiesz pan jaki był największy problem na procesie w norymberdze po
  wojnie - że Oświęcim był w zgodzie z prawem nazistów i czy alianci
  maja prawo sądzić ludzi, którzy zabijali miliony ludzi zgodnie z tym
  prawem - to pokazuje że prawo to nie wszystko drogi panie. wiem, że
  jaskrawy ale to prawda.

  że o prawie gentelmeni nie rozmawiaja bo nie muszą się zapuszczać aż
  tak daleko, żeby nie powiedzeić staczać. mają busolę - kodeks
  moralny, honor. powiesz pan mamy teraz inne czasy i demokrację. tak
  panie drogi ale co to za demokracja, jak większość nie chce
  idiotycznej trasy w sercu miasta a ona i tak ma być... i cóż tego,
  że w zgodzie z prawem - tylko ci, którzy tylko w "prawie pokładają
  swoje nadzieje" będą spokojni ale że to obiektywnie bez sensu tego
  to ich prawo nie zatrze nigdy, jak ich małe prawo nie zatrze
  moralności, etyki i honoru.

  szacunek dla tych co walczą z DTŚ i innymi "miejscami nagarniania
  orzeszków pod pyszczek ""prawników"".
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 23.08.07, 15:38
  jeszcze jedno - ktoś mądry powiedział, że są dwie moralności -
  moralność szlachecka i moralność kupców. "kto ma uszy do słuchania
  niechaj słucha" mój mądry drogi panie. jeszcze nie jest za późno
  panie.
 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 23.08.07, 21:34
  tego uczą w RM?? Ojciec Dyrektor przemowę przygotował? Dlaczego moja etyka i mój
  honor mają być sprawą powszechną i stosowaną przez WSZYSTKICH i czy to czasem
  nie stanie się właśnie PRAWEM?????

  Oceniasz coś co powinno pozostać nieoceniane.

  Honor dla różnych ludzi oznacza coś innego bo nie ma dwóch takich samych ludzi
  za wyjątkiem moherów które mają ideologię wbijaną przez system.

  Sprawa norymbergii zakończyła się skazaniem wszystkich winnych i jakoś nikt nie
  uniewinnił tych zbrodniaży - każdy wyszedł z karą nawet Ci co asystowali...

  Dla rozważenia mędrcu byłeś w wojsku? Jak Ci dowódca powie STRZELAJ to strzelisz
  czy 'pomyślisz' i strzelisz? Dla niektórych tutaj jest honor... wojna to
  specyficzny czas i nieobliczalny. Powinieneś się tego nauczyć w szkole, jeżeli
  nie uważałeś polecam "Medaliony| Z.Nałkowskiej...
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 24.08.07, 08:34
  widać, że nic nie rozumiesz - no to odpowiedz mi na pytanie: "Czy
  jest jeden Honor i jedna Prawda, czy jest wiele honorów i wiele
  prawd? - jest prawda pana krawczyka i pana nowaka i pana
  kowalskiego? napisz proszę jak to widzisz - niech zobaczą ci co
  jeszcze tego nie widza w tym co poprzednio napisałeś!

  ...i o tym mowa kochany - o tym mowa! tu się różnimy! dla ciebie
  jest tyle prawd ilu ludzi a dla mnie jest Jedna! kto ma oczy do
  czytania niechaj czyta!

  przychodzi sobie mały kaziu albo inny... i mówi jak sobie wyobraża
  miasto uszyte na miarę swojej prawdy - swoich wyobrażeń i
  możliwości. użyj umysłu kochany!

  no jak tam wilczurze słodki - jest Prawda czy takie małe jak kaziu
  prawdziki, prawdziwki chciałoby się powiedzieć? - czekam na
  odpowiedz! szybką! - bo to pytanie proste jak drut!
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 24.08.07, 08:36
  jasne wilczurze - jak zawsze i wszyscy tak mówią jak i
  ty: "wypisując te bzdury wykonuję tylko rozkazy!"...

  i o to właśnie chodzi kochaneńki. o to chodzi!
 • Gość: "Greta Garbo|" IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.08.07, 22:35
  Sie mi zdawało że skrót "RM", jest zajęte przez Rady Miejskie.
  No i okazało się, że nic bardziej błędnego.
  "RM" równie dobrze, może być symbolem (skrótem) "Radia Maryja".
 • kl-2 10.08.07, 21:03
  > Proszę tak nie szastać pojęciem
  > zrównoważonego transportu bo to akurat tutaj nie ma odniesienia.

  Zrównowazony transport to równowaga pomiędzy indywidualnym
  transportem kołowym a proekologicznymi środkami transportu: koleją,
  transportem wodnym, promocja transportu zbiorowego i rowerowego itp.
  W Gliwicach niestety nie ma zrównoważonego transportu, ani nie ma
  woli, aby nad takim systemem transportu pracować.
  Port umiera - dlaczego się nie zainwestować w port, w kanał? Bo
  wszyscy wolą inwestować w drogi...

  "W transporcie zrównoważonym chodzi o minimalizację użycia środków
  transportu szkodliwych dla środowiska. Najprościej jest ograniczać
  liczbę wydzielanych szkodliwych związków występujących w spalinach"
  pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCony_transport
  Według wypracowanej w ramach OECD definicji transport zrównoważony
  ze środowiskiem to taki, “który nie zagraża ludzkiemu zdrowiu lub
  ekosystemom i spełnia potrzeby przemieszczania osób i towarów
  zgodnie z zasadami: wykorzystywania odnawialnych zasobów poniżej ich
  możliwości regeneracji oraz wykorzystywania nieodnawialnych zasobów
  poniżej możliwości rozwoju ich odnawialnych substytutów”.

  Zapobieganie zanieczyszczeniom: Potrzeby transportowe muszą być
  zaspakajane bez wywoływania emisji, które zagrażają zdrowiu
  publicznemu, klimatowi, różnorodności biologicznej albo zakłócają
  podstawowe procesy ekologiczne.

 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 10.08.07, 22:05
  brawo brawo prawie ciepło :) tak dużo postów Pani naklepała że pozwolę sobie
  odpisać później. Na razie coś na początek.

  > Zrównowazony transport to równowaga pomiędzy indywidualnym
  > transportem kołowym a proekologicznymi środkami transportu:
  no dobrze ale proszę mi nie dyktować definicji zrónoważonego transportu bo
  pisałem już że tyle ile jest ekspertów każdy będzie mówił że jego jest
  zrównoważony. Będą jeździć autobusy ale później przesiądą się na rowery...
  DLaczego indywidualny transport kołowy nie może być zrównoważony? W chinach 80%
  ludzi jeździ rowerami i motorowerami - to jest to zrównoważony transport czy nie????

  > W Gliwicach niestety nie ma zrównoważonego transportu, ani nie ma
  > woli, aby nad takim systemem transportu pracować.
  czyli jaki? Jaki to jest gliwicki zrównoważony transport??????

  > Port umiera - dlaczego się nie zainwestować w port, w kanał? Bo
  > wszyscy wolą inwestować w drogi...
  tak proszę pani bo kanałem NIC nie pływa. Odra nie jest żeglugowa, kanał jest
  zamulony i nawet z 35 śluz na nim działa 11 bo resztę rozebrali!!! Te obecne
  śluzy są za duże do tego kanału. Ale skąd pani może o tym wiedzieć jako ekspert
  TYLKO zrównoważonego transportu.
  Jakie są proporcje utrzymania/wykorzystania przez mieszkańców drogi wodnej a
  drogi lądowej W GLIWICACH??

  > "W transporcie zrównoważonym chodzi o minimalizację użycia środków
  > transportu szkodliwych dla środowiska.Najprościej jest ograniczać
  > liczbę wydzielanych szkodliwych związków występujących w spalinach"
  Wreszcie coś mądrego szkoda że to nie pani słowa. I zrównoważony transport w
  gliwicach polega na kupowaniu autobusów z silnikami EURO3 w górę oraz na
  przywróceniu TŚ do pełni operacyjności.

  > pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCony_transport
  > Według wypracowanej w ramach OECD definicji transport zrównoważony
  > ze środowiskiem to taki, “który nie zagraża ludzkiemu zdrowiu lub
  > ekosystemom i spełnia potrzeby przemieszczania osób i towarów
  > zgodnie z zasadami: wykorzystywania odnawialnych zasobów poniżej ich
  > możliwości regeneracji oraz wykorzystywania nieodnawialnych zasobów
  > poniżej możliwości rozwoju ich odnawialnych substytutów”.
  kolejne mądre stwierdzenie ale nie pani. Proszę mi powiedzieć co w świetle tej
  definicji zrównoważonego transportu ?powierzchniowego? (zagadka dla pani) jest w
  niezgodności z planem zagospodarowania terenu i pomniejszenia portu w gliwicach?
  (osobiście w to nie wierzę bo jest silne lobby które broni rękami i nogami
  naszego kanału). Ale podyskutować można.

  > Zapobieganie zanieczyszczeniom: Potrzeby transportowe muszą być
  > zaspakajane bez wywoływania emisji, które zagrażają zdrowiu
  > publicznemu, klimatowi, różnorodności biologicznej albo zakłócają
  > podstawowe procesy ekologiczne.
  D O K Ł A D N I E
 • kl-2 10.08.07, 21:08
  > co ma urban sprawl do ciszy w centrum miasta? i proszę nie mieszać
  > w to A.B.

  Pani Nowak zachęca mieszkańców do przenoszenia sie na przedmieścia.
  Taki ruch ludności jest przyczyną zjawiska rozpełzania się miasta
  (urban sprawl) i zapaści śródmieścia opisywanych przez Andreasa
  Billerta. Doczytaj sobie:


  "Brak ograniczeń dla rozwoju peryferii i brak koncentracji
  prywatnych i publicznych potencjałów na obszarach śródmiejskich,
  doprowadziłyby w tej sytuacji do uruchomienia dramatycznego w
  skutkach procesu „kurczenia się" miast, co objawia się zapaścią
  centrów i „puchliną" peryferii (tzw. sprawlem), zawałem
  transportowym w śródmieściach, a w wyniku tego, pogarszaniem się
  warunków lokalizacyjnych zarówno na peryferiach, jak i w
  śródmieściu. Miasta ogarnięte tym zjawiskiem nie mają szans na
  zdobywanie wysokiej jakości potencjałów inwestycyjnych i
  gospodarczych i podlegają postępującej przestrzennej, społeczno-
  ekonomicznej i demograficznej degradacji."
 • mieszko966 10.08.07, 21:25
  > Pani Nowak zachęca mieszkańców do przenoszenia sie na
  > przedmieścia. Taki ruch ludności jest przyczyną zjawiska
  > rozpełzania się miasta (urban sprawl) i zapaści śródmieścia
  > opisywanych przez Andreasa Billerta.

  Nie mogę się do końca zgodzić. Są też ludzie, którym nie przeszkadza
  miejski gwar. Myślę, że oni bardzo chętnie odkupią mieszkania w
  centrum od tych wszystkich starszych osób (w większości), dla
  których być może zrobiło się już w centrum zbyt głośno. Mam
  znajomego, który zupenie świadomie szuka obecnie mieszkania w
  centrum, bo stwierdził, że męczą go codzienne dojazdy do pracyw
  korkach.

  Tak więc, ludzie chcący ciszy i spokoju wyprowadzą się na spokojne
  peryferia, a ich miejsca od razu zajmą ludzie młodzi, którzy często
  bywają w centrum (w pracy, po pracy itd.), a niekoniecznie lubią do
  niego codziennie dojeżdżać. Przy okazji, jak do centrum wprowadzą
  się ludzie młodsi, robiący keriery, a więc i bogatsi, to może znajdą
  się też pieniądze na remonty tych zaniedbanych budynków, które
  miasto sprzedało lokatorom, a których lokatorzy nie potrafią teraz
  utrzymać ze swoich skromnych emeryturek.
 • kl-2 10.08.07, 21:38
  > Są też ludzie, którym nie przeszkadza
  > miejski gwar. Myślę, że oni bardzo chętnie odkupią mieszkania w
  > centrum od tych wszystkich starszych osób (w większości), dla
  > których być może zrobiło się już w centrum zbyt głośno.

  Ok, a co zrobimy z tymi starszymi osobami? Mam na myśli takie, które
  mają niskie dochody, zero samochodu. Dla nich nie wchodzi w grę
  ewakuacja do podmiejskiej willi. A też chyba mają jakieś prawa?
  To jest bardzo bolesne i źle odbierane, że komunikaty z UM ("jak
  ktośchce mieszkać w ciszy i spokoju...") całkowicie lekceważą takich
  ludzi. Oni też kiedyś byli aktywni zawodowo i zasilali swoimi
  podatkami kase miasta. Nie można im powiedzieć "sorry Winnetou,
  twoje czasy już się skończyły, spadaj"
 • mieszko966 10.08.07, 22:24
  > Ok, a co zrobimy z tymi starszymi osobami? Mam na myśli takie,
  > które mają niskie dochody, zero samochodu.

  To nie taki znowu problem. Mamy starszą panią w centrum, która chce
  się wyprowadzić w jakieś cichsze miejsce i młodego pana na
  blokowisku, który chce mieszkać w Śródmieściu (myślę o tym moim
  koledze). Moim zdaniem, to by się dało załatwić bezgotówkowo. A
  nawet tak, że to ten pan dopłaciłby jeszcze pani, bo mieszkania w
  centrum są droższe. Pani będzie miała pełen luksus: centralne
  ogrzewanie, windę pod same drzwi, ławeczki pod klatką, kablówkę w TV
  itd. Traktuję tę panią być może trochę za mało ambitnie, ale co tak
  naprawdę jeszcze jej do szczęścia potrzebne??

  Ostatnio do mieszkania obok mnie wprowadziła się pewna strasza pani.
  Nie wiem, gdzie mieszkała wcześniej, ale miała jeszcze tyle
  pieniędzy, żeby zrobić sobie mały remont i wydaje się być zadowolona
  z życia na blokowisku. Przeprowadzka z centrum do bloku nie jest ani
  dużym wyzwaniem finansowym, ani pogorszeniem warunków bytowych. Moim
  zdaniem to ciekawe rozwiązanie. Prędzej czy później i tak to zresztą
  nastąpi, bo te starsze panie kiedyś przecież umrą, a mieszkania w
  spadku dostaną na przykład ich wnukowie. Efekt właściwie ten sam,
  tylko na zasadzie naturalnej, a nie wymuszonej sukcesji.
 • kl-2 10.08.07, 22:35
  mieszko966 napisał:

  > te starsze panie kiedyś przecież umrą, a mieszkania w
  > spadku dostaną na przykład ich wnukowie. Efekt właściwie ten sam,
  > tylko na zasadzie naturalnej, a nie wymuszonej sukcesji.

  Mieszko, młodzi panowie też kiedyś umrą. Nie zapominaj, że żyjemy w
  czasach poprawności politycznej i takie teksty nie uchodzą.

 • mieszko966 10.08.07, 22:44
  > Mieszko, młodzi panowie też kiedyś umrą. Nie zapominaj, że żyjemy
  > w czasach poprawności politycznej i takie teksty nie uchodzą.

  Zabronić mówienia, że ktoś kiedyś umrze, to jak zabronić mówienia,
  że słońce jest gorące. To fakt tak oczywisty i bezsporny, że
  robienie z niego tabu jest czystym absurdem. Zresztą, nigdy nie
  byłem zbytnim zwolennikiem poprawności politycznej. Wolę mówić, jak
  jest, niż, jak powinno się mówić, że jest.
 • kl-2 10.08.07, 22:55
  > Zabronić mówienia, że ktoś kiedyś umrze, to jak zabronić mówienia,
  > że słońce jest gorące. To fakt tak oczywisty i bezsporny, że
  > robienie z niego tabu jest czystym absurdem.

  Nie chodzi o mówienie o śmierci. Nie mam nic przeciwko temu.
  Chodzi o niewłaściwe traktowanie tych, którzy wg wszelkiego
  prawdopodobieństwa (z racji bardziej zaawansowanego wieku) umrą
  wczesniej, niż ci, którzy aktualnie decydują o ich losie.
 • mieszko966 10.08.07, 23:07
  > Chodzi o niewłaściwe traktowanie tych, którzy wg wszelkiego
  > prawdopodobieństwa (z racji bardziej zaawansowanego wieku) umrą
  > wczesniej, niż ci, którzy aktualnie decydują o ich losie.

  Wiesz, można o tym nie mówić i po prostu poczekać aż to się stanie.
  Na jedno wyjdzie. Tylko po co udawać, że tak nie jest, skoro tak
  jest. Dla mnie to naturalne.

  Jeśli budujemy coś na lata (np. DTŚ, Podium itp.), to budujmy to
  zmyślą o ludziach młodych, którzy dożyją do momentu wykorzystania
  tego czegoś. Oglądanie się na ludzi, którzy dziś protestują
  przeciwko budowie DTŚ, choć prawdopodobnie w ogle nie dożyją jej
  otwarcia (tacy pewnie też wśród was są), jest z kolei krzywdzące dla
  tych młodych, którzy czują, że ta droga jest i będzie im potrzebna.
 • kl-2 10.08.07, 23:13
  mieszko966 napisał:

  > > Chodzi o niewłaściwe traktowanie tych, którzy wg wszelkiego
  > > prawdopodobieństwa (z racji bardziej zaawansowanego wieku) umrą
  > > wczesniej, niż ci, którzy aktualnie decydują o ich losie.
  >
  > Wiesz, można o tym nie mówić i po prostu poczekać aż to się
  > stanie.
  > Na jedno wyjdzie. Tylko po co udawać, że tak nie jest, skoro tak
  > jest. Dla mnie to naturalne.

  Zrozum, nie można komuś odbierać naleznych mu praw, dlatego, że
  teoretycznie jest mu bliżej do śmierci. Ludzie są równi wobec prawa.

  Co innego, planowanie długoterminowe rozwoju miasta, które musi
  uwzględniać strukturę demograficzną ludności, a co innego
  DYSKRYMINACJA z powodu wieku, albo niskich dochodów, albo innych
  handicapów. Nie mieszajmy pojęć.
 • mieszko966 10.08.07, 23:19
  > Zrozum, nie można komuś odbierać naleznych mu praw, dlatego, że
  > teoretycznie jest mu bliżej do śmierci. Ludzie są równi wobec
  > prawa.

  No takich rzeczy to ty mi nie musisz akurat wbijać młotkiem do
  głowy. Natomiast nie uważam, żeby DTŚ kogokolwiek dyskryminowała.
  Budowanie drogi pod czyimś oknem nie jest rodzajem dyskryminacji ze
  względu na wiek. Domyślam się, że DTŚ przebiegnie tak pod oknami
  ludzi starszych, jak i młodszych. Moim zdaniem to bardzo
  demokratyczna inwestycja. Zresztą, wśród protestujących też są
  ludzie w różnym wieku. Tyle tylko, że jest ich prawdopodobnie mniej,
  niż tych, którzy nie protestują.
 • kl-2 10.08.07, 23:29
  mieszko966 napisał:
  > Budowanie drogi pod czyimś oknem nie jest rodzajem dyskryminacji
  > ze względu na wiek.

  1. Zaczęliśmy od pani Nowak z UM, ktora namawia ludzi do wyprowadzki
  z centrum i tego, ze ty uznałeś, że staruszkowie mają się
  wyprowadzić, bo tak im będzie lepiej (no nie całkiem, bo będą mieli
  daleko na balcerówkę). A dobrnąłeś do DTŚ...

  2. Wyobraź sobie, że nie chce mi się dzisiaj dyskutowac o DTŚ :)

  3. str 56 uchwały o MPZP z 22.12.05: "w obszarze objętym planem
  zmiana gruntów rolnych na cele nierolnicze obejmuje łacznie 210 ha"
 • mieszko966 11.08.07, 12:55
  > 1. Zaczęliśmy od pani Nowak z UM [...] A dobrnąłeś do DTŚ...

  Jakoś zawsze tak się dzieje. Sam nie wiem czemu. ;)


  > 2. Wyobraź sobie, że nie chce mi się dzisiaj dyskutowac o DTŚ :)

  No niebywałe.


  > 3. str 56 uchwały o MPZP z 22.12.05: "w obszarze objętym planem
  > zmiana gruntów rolnych na cele nierolnicze obejmuje łacznie 210
  ha"

  To wcale nie tak dużo. Poza tym, chodzi głównie o tereny pod
  autostrady i obszar wzdłuż autostrady A4. Reszta terenów rolniczych
  nadal pozostaje rolnicza.
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 24.08.07, 08:42
  mieszko966 masz rację - juz teraz jest cię prawdopodobnie mniej!
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 23.08.07, 15:44
  a pamiętacie tą piękną wypowiedz pana prezydenta gliwic, że to nawet
  lepiej, że ludzie z gliwic emigruja, jadą do Londynu czy Iralndii.
  była ta wypowiedz w tym brukowcu, jak to się nazywa...?

  zupełnie nie rozumiem, dlaczego smuci to np. Episkopat, Księży,
  którzy bija na alarm w kościołach na Mszach, że rodziny sie
  rozpadają... sa w takim błędzie panie prezydencie - to ślepcy.
  dlaczego oni pana nie czytują? dlaczego? przecież to właśnie pan ma
  rację!
 • kl-2 10.08.07, 21:16
  > p.s.
  > czy zastanawiała się Pani dlaczego z Państwem rozmawiają w taki
  > sposób? Czy nie jest tak że sami jesteście sobie winni? - to są
  > pytania retoryczne.

  Mimo wszystko odpowiem.
  Zastanawiałam się. Uważam, że rozmawiają z nami (z każdym, kto
  próbuje wykazać postawę obywatelską) w taki sposób, ponieważ
  lekceważą społeczeństwo. Za długo siedzą w magistracie i przejęli
  nawyki władzy, którą zastąpili po transformacji ustrojowej, a która
  cechowała się arogancją w stosunku do obywateli. Doszli do takiego
  etapu, że społeczeństwo "przeszkadza" im rządzić.

  Bardzo jestem ciekawa co rozumiesz pod pojęciem "winni". Jesteśmy
  osobami niekaranymi :), gdyby ktoś miał watpliwosci. I raczej nie
  zaliczamy się do marginesu społecznego. Prezentujemy szeroki
  przekrój specjalności zawodowych i stosunkowo wysoki stopień
  wykształcenia, więc myślę sobie, że wysłuchanie naszych uwag mogłoby
  w wielu przypadkach być z korzyścią dla naszego miasta. Gdyby tś
  chciał dyskutować o dobru miasta...

 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 24.08.07, 08:54
  o to chodzi - o dobru miasta powinno sie mówić a nie o dobru DTŚ. tu
  widac priorytety tych dwóch stron sporu. ci jedni tylko DTŚ! to
  Kubice, którzy już dziś widzą wyścigi na ulicach centrum oczyma,
  oczami czy oczy wyobrażni!

  druga strona to miasto - opasane drogami jak mało które! widać, ze
  za dużo zwykłych drogowców wyciekło na miasto zamiast robić na
  dechach czy komputerach projekty techniczne na politechnice:)

  jesteście lekarzami to nie pozwalajcie operować salowym!

  wyrwało sie to bractwo spod uwięzi urbanistów. panowie urbaniści i
  architekci, choćby z polibudy - co z wami - pozwalacie zwykłym
  branżowcom - drogowcom panoszyć się po mieście. wiecie, że oni
  cierpią jak w Montypaytonie - "pokazują nam w TV cały wieczór "Klan"
  a tymczasem tyle jest interesujących fragmentów asfaltu na A4 pod
  Opolem, którego jeszcze wogóle nie transmitowali".

  panowie urbaniści i architekci - jesteście tam jeszcze czy nie
  potraficie w poprawności polityczno - instytucjonalno -
  organizacyjno - uczelnianej wykrztusić słowa Prawdy o tym
  Idiotyżmie - piszę o DTŚ przez Gliwice teraz! wake up, obudzcie się!
 • andrzej.pieczyrak 10.08.07, 21:18
  Jak zwykle czujny wilczur (stale anonimowy) pierwszy rzucił się w
  obronie UM ... i aby poubliżac wszystkim myślącym inaczej niż
  jedynie słuszna władza. Styl, czujnośc i kultura przypomina mi jazg-
  a. Czy ktoś wie co sie stało z jazgiem?
  Chwilowo pominę rozważania "merytoryczne" wilczura i skupię się na
  jednym istotnym problemie związanym z czwartą stroną ostatniego MSI.
  Zamieszczone tam teksty są wyraźną polemiką z moim wnioskiem
  złożonym do planów zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd.
  Czy to ISO 9001, czy inne nie znane mi jeszcze procedury
  demokratyczne powodują, że wnioski do planów zagospodarowania
  przestrzennego spływają na ręce dziennikarzy (podobno niezaleznej od
  władz miasta) prasy? Czy to normalna procedura, że na te wnioski
  odpowiadają anonimowi rzep i kik? Czy szafowanie wyrwanymi z
  kontekstu zdaniami pochodzącymi z pisma, które nigdy nie było
  adresowane do redakcji MSI, to nowa praktyka dziennikarska? Na
  składane po wielekroc pisma do MSI oraz prosby o sprostowanie
  redakcja zwykła odpowiadac "tekstów nie zamawianych nie
  publikujemy". Skad ta nagla zmiana, że publikuje nagle zdania z
  pism, które nie były do niej adresowane?
  P.S. Jak to się stało, że wnioski do planów zagospodarowania
  przestrzennego adresowane do prezydenta miasta są w redakcji
  biuletynu MSI? To normalna praktyka przewidziana ustawą o planowaniu
  przestrzennym?
  --
  www.nsigliwice.republika.pl
  W obronie demokracji i wolności słowa
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 23.08.07, 15:19
  wielce uprzejmy panie.
  pozwoli pan, że się wypowiem w pana sprawie.
  dla pana, entuzjasty um gliwce jest pewnie super ale gdyby pan znał
  się cokolwiek na planowaniu nie pisałby pan takich głupot. właściwie
  poza krytyką co ma pan do powiedzenia? nic sie obawiam. wypisywać
  głupoty każdy potrafi a niech mi pan powie co ma to o czym pan
  pisze, i jak pan pisze pan się na tym zna do sensowanego planowania
  w mieście, które zostało uznane za logistyczne, logistyczne i
  jeszcze raz logistyczne. że ktoś ma logistyczna obsesję to wiemy ale
  to, że taka inteligencja jak pan to legitymizuje to już się dziwię.

  tak, że więcej ciszy panie sympatyczny bo zrobic z gliwic logistik
  city to na strefie a nie tam, gdzie mieszkają tysiące ludzi. i nawet
  jak pan piszesz, choćby to w zgodzie z prawem zrobiono, jak to na
  kopernika to ten co to zrobił nie ma pojęcia o mieście i jego
  planowaniu bo to "logistic alogic". bez sensu panie bez sensu. siedz
  pan cicho i nie irytuj ludzi.
 • mieszko966 10.08.07, 21:18
  1. Poniekąd zgadzam się z wilczurem. Jak ktoś nie jest
  zainteresowany ideą MPZP, to artykuł w MSI też go do tego nie
  przekona. Tym bardziej, że artykuł taki miałby pewnie jedną albo i
  dwie strony, żeby całe zagadnienie dokładnie wyjaśnić, a tego typu
  artykuły zwykle się omija.

  A jak ktoś jest zainteresowany planami zagospodrowania, to wybierze
  się do UM obejrzeć taki plan, a tam zawsze dyżuruje pani, która
  wszystko ładnie i przystępnie objaśnia. Po co więc marnować papier,
  skoro można krzewić kulturę kontaktów bezpośrednich. Urzędnicy
  bliżej ludzi. ;)


  2. Sprawa kanału to szersze zagadnienie. Pisano o tym chociażby w
  ostatnich "Nowinach". Nie tylko sam kanał trzeba wyremontować i
  pogłębić, ale też całą środkową Odrę, która jest obecnie wąskim
  gardłem. Póki co, węgiel z Gliwic płynie przede wszystkim do
  Elektrowni Opole, czasem trochę dalej - do Wrocławia. A dalej Odra
  jest już niespławna.

  Jak się plan wojewódzki pogłębienia Odry powiedzie, to kanał być
  może na nowo odżyje. Wtedy pewnie nikt tego basenu zasypywać nie
  będzie. A jak Odry nie uda się pogłębić, to w miejsce basenu pojawi
  się bocznica kolejowa. Wiele na tym nie stracimy, bo pociągi też są
  przecież ekologiczne.


  3. Z tym zrównoważonym transportem z pewnością nie jest u nas
  idealnie, ale i tak jest lepiej, niż w innych śląskich miastach.
  Gliwice inwestują przynajmniej w nowoczesne autobusy, co daje
  nadzieję na to, że ludzie więcej będą jeździć komunikacją miejską
  (do tego spełniającą najnowsze normy ekologiczne), a mniej
  prywatnymi samochodami. To już zawsze jakiś krok do przodu. Taki na
  nasze obecne możliwości, bo na przykład na konkretne inwestycje w
  tramwaje to jeszcze długo poczekamy. Najpierw będzie trzeba spłacić
  długi.
 • stasiek17 10.08.07, 21:27

  >> Najpierw będzie trzeba spłacić długi.


  jakie długi ??
 • kl-2 10.08.07, 21:29
  mieszko966 napisał:

  > 1. Poniekąd zgadzam się z wilczurem. Jak ktoś nie jest
  > zainteresowany ideą MPZP, to artykuł w MSI też go do tego nie
  > przekona.

  Nie chodzi o to, żeby "przekonywać do idei MPZP". Chodzi o to, że
  ludzie nie mają pojęcia, że tworzone są plany, które dotyczą ich
  podwórka, ich sąsiedztwa. Wystarczy, żeby na pierwszej stronie MSI
  napisać krótką zajawkę: uwaga mieszkańcy Bojkowa. W ciągu
  najbliższych miesięcy rozstrzygną sie losy waszej dzielnicy.
  Przeczytajcie ogłoszenie na str.x. Możecie przyjść do UM i obejrzeć
  plany, możecie zgłosić wnioski do tych planów. zapraszamy na debatę
  publiczną" To wystarczy. Czy myślisz, że każdy mieszkaniec Bojkowa
  co tydzień czyta 5 stron ogłoszeń w MSI? Nawet jak czyta, a nigdy
  nie słyszał o MPZP, to go przegapi! Potem dzieją się takie rzeczy
  jak głośna afera z opłatami planistycznymi. Ludzie popadają w długi,
  bo nie słyszeli o zmianie MPZP, posprzedawali grunty i ktoś nagle
  kazał im zapłacić opłatę planistyczną. W kwocie wyższej niż cały ich
  zarobek!

  > 3. Z tym zrównoważonym transportem z pewnością nie jest u nas
  > idealnie, ale i tak jest lepiej, niż w innych śląskich miastach.
  > Gliwice inwestują przynajmniej w nowoczesne autobusy, co daje
  > nadzieję na to, że ludzie więcej będą jeździć komunikacją miejską
  > (do tego spełniającą najnowsze normy ekologiczne), a mniej
  > prywatnymi samochodami. To już zawsze jakiś krok do przodu. Taki
  > na nasze obecne możliwości, bo na przykład na konkretne inwestycje
  > w tramwaje to jeszcze długo poczekamy.

  Zasadniczo się z tobą zgadzam. Brakuje mi jednak wniosku do UE o
  sfinansowanie rewitalizacji transportu tramwajowego (dziwnie brzmi)
  w Gliwicach, a nawet w całej aglomeracji. To powinno być
  priorytetem. W Poznaniu już mają pierwsze takie tramwaje jak te w
  Strasburgu...
 • mieszko966 10.08.07, 21:38
  @stasiek17: Długi Tramwajów Śląskich SA, rzecz jasna.

  @KL:
  1. Taka zajawka na pierwszej stronie też chyba nie pomoże. A nawet
  jeśli, to w niewielkim stopniu. Tak mi się wydaje. I jeszcze ten
  tekst, że się ważą losy dzielnicy, a w MPZP dla Bojkowa żadnych
  cudów akurat nie ma. Wszędzie pola uprawne, Auchan na Rybnickiej i
  trochę przemysłu przy A4.

  2. No jasne. Problem polega na tym, że Gliwice będą miały raptem
  4,5% akcji TŚ, wiec same nic nie zrobią. To musi być działanie całej
  aglomeracji. No chyba, że odcinamy się od TŚ i robimy sobie tramwaje
  od zera, ale to jednak, w dzisiejszych czasach, porywanie się z
  motyką na słońce.
 • kl-2 10.08.07, 22:08
  mieszko966 napisał:

  > w MPZP dla Bojkowa żadnych
  > cudów akurat nie ma. Wszędzie pola uprawne, Auchan na Rybnickiej i
  > trochę przemysłu przy A4.

  Żadnych cudów. Tylko odrolniona ziemia, pole do popisu dla
  spekulacji gruntami. Zjawisko stare jak świat, już Waleska Piontek
  się tym parała. Może właśnie tak jest wygodniej, żeby rolnicy z
  Bojkowa nie wiedzieli, że własnie weszli w posiadanie gruntów
  inwestycyjnych, które nagle zyskały na wartości?
 • stasiek17 10.08.07, 22:13
  :)

  To rolnicy w Bojkowie nie wiedzieli, że przestali być rolnikami ?
 • mieszko966 10.08.07, 22:37
  > Żadnych cudów. Tylko odrolniona ziemia, pole do popisu dla
  > spekulacji gruntami.

  W MPZP dla Bojkowa nie ma akurat ani słowa o odralnianiu działek.
  Wręcz przeciwnie. Jest tam wyraźny zakaz budowania na nich
  czegokolwiek, co nie służy obsłudze rolnictwa. Jest też mowa o
  dopuszczeniu "realizacji nowych podziałów i scaleń gruntów rolnych,
  bez możliwości zmiany ich przeznaczenia". Polecam ci lekturę tego
  MPZP, bo chyba jeszcze nie czytałaś.
  um.gliwice.pl/pub/uchwaly/6557.pdf
 • kl-2 10.08.07, 22:52
  > W MPZP dla Bojkowa nie ma akurat ani słowa o odralnianiu działek.

  Mam na myśli uchwałe z 22.12.2005 i jej skutki (opłaty planistyczne,
  o których ludzie nie wiedzieli)
 • whelp 10.08.07, 23:41
  kl-2 napisała:

  > > W MPZP dla Bojkowa nie ma akurat ani słowa o odralnianiu
  działek.
  >
  > Mam na myśli uchwałe z 22.12.2005 i jej skutki (opłaty
  planistyczne,
  > o których ludzie nie wiedzieli)

  No to wyjasnijmy o co chodzi dla tych co nie wiedzą :)

  Stawka opłaty planistycznej wyrażana jest jako procentowa wielkość
  udziału gminy w zwyżce wartości nieruchomości na skutek uchwalenia
  nowego planu miejscowego lub zmiany dotychczasowego planu. Wysokość
  tej stawki nie może przekroczyć 30% liczonych od różnicy, o jaką
  wzrosła wartość nieruchomości.

  W projekcie zmiany planu stawka została ustalona w wysokości max
  30%. Opłatę planistyczną właściciel lub użytkownik ma
  obowiązek uregulować wyłącznie w przypadku zbycia nieruchomości -
  położonej na terenie, dla którego została określona przed upływem 5
  lat od wejścia w życie uchwalonego lub zmienionego planu.

  Czyli rolnik z Bojkowa miał ziemie rolną, w planie zmieniono mu na
  budowlaną - wartość wzrosła - do 2010 będzie musiał zapłacić 30%
  zwyżki (niech rolny kosztuje 20 zl/m2 a budowlany 120 zl/m2).
  Działka ma 1000m2 - czyli jej wartość wynosi teraz 120000 zł, a
  poprzednio 20000. Zwyżka wyniosła 100000 zł czyli musi zapłacić
  30000 zł do kasy miasta (chyba).

  Wniosek? Mój Boże facet na zmianie planu wyszedł na czysto 70000
  zł :)

  Nie jest fachowcem, nie wiem czy w tej uchwale było 30% czy mniej,
  oparłem się na tym co znalazłem w necie :) jeśli mój tok rozumowania
  jest błedny proszę o podanie gdzie i jak powinno być, a nie pisanie,
  że jestem debilem - bo to nie konstruktywne :)
 • kl-2 10.08.07, 23:50
  whelp napisał:
  > Wniosek? Mój Boże facet na zmianie planu wyszedł na czysto 70000
  > zł :)
  >
  > Nie jest fachowcem, nie wiem czy w tej uchwale było 30% czy mniej,
  > oparłem się na tym co znalazłem w necie :) jeśli mój tok
  > rozumowania jest błedny proszę o podanie gdzie i jak powinno być,
  > a nie pisanie,
  > że jestem debilem - bo to nie konstruktywne :)

  Dla tych gruntów RM uchwaliła wysokość opłaty planistycznej na 30%.
  O skutkach mozna poczytać tutaj:
  www.wiadomosci24.pl/artykul/jak_sprzedac_dzialke_w_dobrym_punkcie_by_na_tym_stracic_37897.html
 • Gość: kibic IP: *.adsl.alicedsl.de 11.08.07, 02:19
  Kl-2 szkoda, ze tak pozno wprowadzilas te artykul p. Andrzeja na forum. Bo bylby
  to skuteczny cios dla tych dyzurnych belkotujacych propagandzistow na tym forum.
  A tak sobie spokojnie spia, po "dobrze spiepsz." zadaniu.
 • kl-2 11.08.07, 17:19
  Gość portalu: kibic napisał(a):

  > Kl-2 szkoda, ze tak pozno wprowadzilas te artykul p. Andrzeja na
  > forum. Bo bylby to skuteczny cios dla tych dyzurnych belkotujacych
  > propagandzistow na tym forum.
  > A tak sobie spokojnie spia, po "dobrze spiepsz." zadaniu.

  :)
  Wrzuciłam link zaraz jak się zorientowałam, że redakcja puściła ten
  tekst. On się ukazał dopiero ok 23.00. Pozdrawiam.
 • mieszko966 11.08.07, 13:02
  > Dla tych gruntów RM uchwaliła wysokość opłaty planistycznej na 30%.

  Króto mówiąc, winisz UM za to, że rolnicy nie potrafią dobrze
  wycenić swojej ziemi??
 • kl-2 11.08.07, 17:16
  mieszko966 napisał:

  > > Dla tych gruntów RM uchwaliła wysokość opłaty planistycznej na
  > 30%.
  >
  > Króto mówiąc, winisz UM za to, że rolnicy nie potrafią dobrze
  > wycenić swojej ziemi??

  Winię UM za to, że nie informuje mieszkańców o tym co to jest plan
  zagospodarowania przestrzennego i co z tego wynika. Tak jak
  napisaliśmy we wnioskach do studium (patrz początek watku).

  I tak się dziwnie składa, że afera z grunatami w Bojkowie jest
  doskonałym dowodem na to, że mamy rację: społeczeństwo nie jest
  dostatecznie informowane.

  Można oczywiście ząłożyc, że jak ktoś jest stary - to do piachu, jak
  mu tiry przeszkadzają - to fora ze dwora, a jak kto głupi i za tanio
  sprzedał spekulantowi swoje pole - to niech cierpi. Ale władze sa po
  to, aby dbac o interes wszystkich mieszkańców, także tych, którzy
  słabo rozumieją słowo pisane. A nie tylko tych, którzy potrafią
  robi interesy.

  Własnie dlatego, powinno byc za kazdym razem na nowo wyraźnie i
  jasno napisane wszystko o MPZP, o terminach, procedurach i o
  skutkach! A skoro UM tak bardzo się przed tym broni, to rodzą się
  rózne brzydkie podejrzenia...

 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 11.08.07, 21:06
  > Można oczywiście założyc, że jak ktoś jest stary - to do piachu, jak
  > mu tiry przeszkadzają - to fora ze dwora, a jak kto głupi i za tanio
  > sprzedał spekulantowi swoje pole - to niech cierpi.

  Jak ktoś wykupił kiedyś mieszkanie to trudno, jak kupił obligacje to
  trudno...... przykładów można mnożyć. Ciekawe czy wszyscy Ci państwo chodzą do
  sklepów PO promocji żądając sprzedania towaru po promocyjnej cenie - BO NIE
  ZDĄŻYLI ? Proszę Pani albo żyjemy w swoim świecie i interesujemy się własnym
  życiem i nie mamy pretensji do całego świata albo jesteśmy ideałami i nie robimy
  błędów. Chociaż w Polsce patrząc po ilości otwartych linii kredytowych ludzi z
  drugiej części jest mało.
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 24.08.07, 08:24
  to co wypisujesz ty wilczurze i inni można podsumować krótko cytatem
  z Księgi Ksiąg. piszesz, że jesteś słuchaczem Radia Maryja
  Wilczurze - rozumiem - więc wiesz skąd to jest i potrafisz sobie to
  odszukać.

  "Gdzie jest brat twój, Abel? Nie wiem. czyż jestem stróżem brata
  mego?"

  i tyle kochany. i koniec z wielką kropką jak twoja głowa.

  czyż jesteś stróżem tych wszystkich biednych i prostych ludzi np. z
  Bojkowa czy Kleszczowa? czyż ty winien jesteś tego, że dali sie
  oszukać? czyż można mieć żal do włodarzy miasta tj. gospodarzy
  również Bojkowa, który leży w granicach gliwic, o przepraszam, ich
  intratne grunty leżą w granicach gliwc bo ich mogłoby nie być? że
  nie powiadomili tych ludzi o tym, że sfory będą krążyć po wsi i ich
  oszukiwać? czyż miałem obowiązek ich ostrzec, co kryje sie za
  zapisami w planie - pytasz? widzisz ty odpowiadasz, że nie musiałeś
  a ja i inni że powinniśmy, skoro ci, którzy powołani sa do tego nie
  zrobili w tym kierunku nic! jeśli napiszesz nie wiedziałem i że
  gdybym wiedział... to przynajmniej teraz siedz cicho i nie
  przeszkadzaj innym robić to, co nawet nie przyszło ci do głowy!
  milcz!

  co we łbie to na ustach kochany... od zawsze - od wieki wieków.
  wiem, że nie piszą o tym w podręcznikach marksizmu leninizmu albo
  turboliberalizmu, ale to Prawda!

  pozdrawiam ludzi, którzy wiedzą o czym piszę. Nie dla kretynizmu
  DTŚ. Stowarzyszenie - trzymajcie się i wychodzcie z informacja na
  ulice - to ewidentne że macie rację i nie traćcie za dużo czasu na
  takie fora - nie wiążcie tu za dużo swojego cennego czasu! dziękuje
  Wam za wysiłek ciągłego rzucania pereł Prawdy przed... i pokazujcie
  inne rozwiązanie - najprostsze i najlepsze dla ludzi a najgorsze
  dla "beneficjentów" - stąd tak tego bronią. wiem, że trudno
  konkurować z bezpłatnym informatorem miejskim. za mało was Widać!
  trzymajcie się. sami nie wiecie ilu ludzi w mieście jest po waszej
  stronie i ilu przy diabełkach.

  zawsze rano, jadąc do pracy cieszę się, że tak jak te brukowce
  wciskają nam do aut przez otwór w karoserii tak koncerny
  farmaceutyczne nie reklamują jeszcze swoich produktów np. czopków...
  co w sumie jest tym samym, gdyby chwile pomyśleć.
 • marta502 11.08.07, 21:38
  kl-2 napisała:
  > Własnie dlatego, powinno byc za kazdym razem na nowo wyraźnie i
  > jasno napisane wszystko o MPZP, o terminach, procedurach i o
  > skutkach! A skoro UM tak bardzo się przed tym broni, to rodzą się
  > rózne brzydkie podejrzenia...

  Pobożne życzenie, mimo iż mieści się ono w kategoriach pryncypiów a
  nadto rygorów (czytaj wymogów) demoracji.
  Ale gdyby tak się działo jak powinno sie dziać, nie utajniano by
  obrad RM i poszczególnych komisji, jak dzieje się to (już) nagminnie.

  Pamiętacie jeszcze kiedy wprowadzono "tylnymi drzwiami" darowizny.
  Obdarowywali jako pierwsi, czuli na ludzka biedę posłowie i
  urzędnicy UW, UG, UM i RM, którzy później, kiedy już rzeczywiście
  przyszło dać na jakąś kwestę z własnej kieszeni, nazbierano kupę
  szmalu, w kwocie 150 - 200 zł.


  Drodzy Gliwiczanie, to co się po 1989 roku dzieje, jest tylko
  pozorowaniem demokracji i przestrzeganiem prawa.
  Jesli Rada Miasta może przegłosować uchwały- zaprzeczając prawom
  fizyki i fakty rzeczywiste jako niebyłe, to o czym w ogóle my
  polemizujemy???????
  Szczególnie zaś to, co sie dzieje w UM i RM Gliwice i podległych im
  instytucjach i urzędach, jest jednym wielkim "TEATRUM"!!!!!!!!


 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 11.08.07, 21:56
  > Ale gdyby tak się działo jak powinno sie dziać, nie utajniano by
  > obrad RM i poszczególnych komisji, jak dzieje się to (już) nagminnie.
  taaaaaa jeden raz to już pozwala ci pisać nagminnie i ZAWSZE? jakaż to piękna
  manipulacja.

  Fajny manifest, zakrawa na propagandę radnego niezależnego ale fajny :) szkoda
  że w każdym wątku :PPPP
 • Gość: karrrrramba IP: *.gwardii.osi.pl 11.08.07, 22:00
  jeśli sobie dobrze przypomnam to chyba "utajniono", a raczej nie
  wpuszczono kilku osób ze Stowarzyszenia GdG na posiedzenie Komisji
  RM, a obrady RM to chyba coś zupełnie innego, wiec jesli juz piszemy
  to piszmy dokładnie i nie wprowadzajmy w bład tych czytających...a
  tak na marginesie przegładałem ostatnio sporo wątków na tym forum i
  ciągle te same tematy rany ileż można....
 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 11.08.07, 22:01
  > ciągle te same tematy rany ileż można....
  bo Tych ludzi nie da się nauczyć.......dlatego dyżuruję jeżeli chcesz możesz
  przejąć pałeczkę - na prawdę dobra zabawa, choć odbija się na psychice :))
 • Gość: karrrrramba IP: *.gwardii.osi.pl 11.08.07, 22:04
  nie mam ochoty przejmowac pałeczki naprawdę, ale słabo mi się robi
  kiedy czytam ciągle to samo. Rany czy to sa ludzie z jakimis
  komplekasami? niedowartościowani? może zamiast pisac ciągle do
  wszelkich urzędów jak to jest źle w gliwicach zajęliby się czymś
  pożytecznym i zauważalnym tak by mozna było powiedziec i napisać, że
  coś dobrego zrobili dla tego miasta...a jak jest tak źle to przeciez
  jest tyle innych "lepszych" miejsc po co się tak męczyć w tym
  strasznym zaścianku gliwickim?
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 24.08.07, 07:50
  zgadzam sie - Urżąd powinien sobie te ciagłe staranie o bzdurną DTS
  w końcu odpuścić - pewnie jest strach, że ktoś zapyta ile kosztowało
  wprowadzenie tego idiotycznego pomysłu już do tej pory i ile jeszcze
  będzie kosztowało?

  powinni sobie w końcu odpuścić - troche poczytać w jakim kierunku
  powinna iść rewitalizacja miasta po upadku komuny - dlaczego nie
  widziałem jeszcze żadnego autorytetu np. z zachodu, który poparł
  ideę DTŚ? BO NIKT SZNUJĄCY SIĘ NA ZACHODZIE NIE RYZYKOWAŁBY DOBREGO
  IMIENIA ABY POD TYM IDIOTYZMEM SIE PODPISAĆ! daj mi linka do
  jakiegos ważnego człowieka, który to popiera!
 • Gość: wilczur IP: *.gprspla.plusgsm.pl 24.08.07, 13:14
  ojejjjjej aleś się naprodukował(a) słuchaj no proszku piorący E:
  > powinni sobie w końcu odpuścić - troche poczytać w jakim kierunku
  > powinna iść rewitalizacja miasta po upadku komuny
  proszę podaj mi adres tego dokumentu który określa zasady rewitalizacji. TYLKO
  proszę podaj dokument a nie swoją interpretację. Niech sam czytelnik oceni co
  jest spełnione a co nie!. Demagogia pani(e)

  > widziałem jeszcze żadnego autorytetu np. z zachodu, który poparł
  > ideę DTŚ?
  Bueheheheh to ciekawe że EBI to sfinansuje rozumiem EBI to się nie zna i nie
  jest EUROPEJSKIE ????? Strzał w kolano szkoda że własne!.

  >daj mi linka do jakiegos ważnego człowieka, który to popiera!
  Ja daję :www.eib.eu.int/
  Od 1 stycznia 2000 r. prezesem EBI jest Belg, Philippe Maystadt.

  Oczekuję od Ciebie linka do dokumentu wspomnianego powyżej "Kierunki
  rewitalizacji miast po upadku KOMUNY" czekam i już mi się robią zajady JAKI
  autorytet zrobił takie dzieło!!!!! :)))
 • marta502 24.08.07, 17:31
  Gość portalu: wilczur napisał(a):
  > Bueheheheh to ciekawe że EBI to sfinansuje rozumiem EBI to się nie zna i nie
  > jest EUROPEJSKIE ????? Strzał w kolano szkoda że własne!.

  Czy EBI sfinansuje odcinek Gliwicki, jeszcze nie wiadomo.
  Już raz fetowaliście sukces, a p.Nina D tłumaczyła się wraz z mieszkiem.
  Nie wychodźcie przed orkiestrę, kiedy Was już raz cofnięto za kragel.
 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 24.08.07, 17:41
  nie jestem żaden Was i jakoś nie zniknęło ze strony EBI approved więc projekt
  zaakceptowany i EBI pod jego realizacją się podpisało. Czy dojdzie ona do skutku
  nie dyskutuję teraz.

  Myśleć myśleć TO NIE BOLI
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 29.08.07, 12:06
  perdu pierdu kochaneńki - pierdu pierdu - pamętaj.
 • Gość: wilczur IP: *.gprspla.plusgsm.pl 29.08.07, 12:18
  proszę jakia Pan(i) uprzejma:

  > powinni sobie w końcu odpuścić - troche poczytać w jakim kierunku
  > powinna iść rewitalizacja miasta po upadku komuny
  proszę podaj mi adres tego dokumentu który określa zasady rewitalizacji.
  > widziałem jeszcze żadnego autorytetu np. z zachodu, który poparł
  > ideę DTŚ?
  To ciekawe że EBI to sfinansuje rozumiem EBI to się nie zna i nie
  jest EUROPEJSKIE ?

  >daj mi linka do jakiegos ważnego człowieka, który to popiera!
  Ja daję :www.eib.eu.int/ Od 1 stycznia 2000 r. prezesem EBI jest Belg, Philippe
  Maystadt.


  TWÓJ KOMENTARZ:
  > perdu pierdu kochaneńki - pierdu pierdu - pamętaj.

  czy coś możesz jeszcze dodać? Szkoda że tyle dni zmarnował(eś/aś) na utworzenie
  takiej skomplikowanej odpowiedzi, szkoda że 0 (słownie: ZERO) faktów i
  odpowiedzi na moje komentarze
 • Gość: Baltazar Gąbka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.08.07, 14:39
  Gość portalu: karrrrramba napisał(a):
  > tak na marginesie przegładałem ostatnio sporo wątków na tym forum
  i
  > ciągle te same tematy rany ileż można....


  Z tym bywa różnie.
  Z komuną walczono 54 lata, ale każada mutacja (więc post komuny
  też), kieruje się swoimi prawami.
  W każdym razie Gliwicki komunistyczny mutant, został już namierzony,
  i zidentyfikowany.
  Zainteresowani (gnęnbieni eksperymentam mutanta) mieszkańcy Gliwic,
  szukają odpowiedniego "azotoksu".
  Teraz jest to już raczej kwestia czasu, niż antidotum- "azotoksu".
  A czasu (powiadają) mają jak marasu!

 • whelp 10.08.07, 23:26
  kl-2 napisała:

  > Opiszę koeljny przykład, jak gliwicka władza rozmawia z
  > mieszkańcami. 23 lipca tego roku Stowarzyszenie Gliwiczanie dla
  > Gliwic i Niezależny Serwis Informacyjny Gliwice złożyły wnioski do
  > miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
  > obejmującego Port Gliwice.
  >
  > Podnieśliśmy dwie kwestie – problem niedostatecznego informowania
  > mieszkańców o znaczeniu i o terminach procedury ustalania planu
  oraz
  > w kwestii merytorycznej – zgłosiliśmy zastrzeżenia co do
  zasadności
  > decyzji o likwidacji jednego z basenów portowych Portu Gliwice.
  >
  No i coś mi się wydaje, że uzyskaliście naprawdę dużo, skoro
  poświęcono aż tyle miejsca na wyjaśnienia odnośnie planów
  zagospodarowania w MSI. Ja bym to nazwał sukcesem, bo nieżaleznie od
  tego co tam napisano, to do tych osób które nie ślęczą przed planami
  w internecie, dotarcie przez darmową gazetkę jest jedyną możliwością.

  Co do portu, za bardzo przedkładacie plan zagospodarowania, nad to
  co może się wydarzyć. 10 lat temu chyba na wniosek firmy METRO
  zmieniono plan zagospodarowania przy Rybnickiej koło potencjalnego
  miejsca A4 z rolnych na komercyjne. A4 już mamy o M1 ani słychu ani
  widu...

  > Wspomnę tylko tradycyjną mantrę naszego
  > ulubionego UM: „Jeżeli ktoś chce mieszkać w ciszy i spokoju, to
  > powinien się raczej zdecydować na którąś z dzielnic oddalonych od
  > centrum miasta” No cóż, pani Nowak z UM nie czytała artykułów
  > Andreasa Billerta o zjawisku "urban sprawl"

  Może nie czytała, ale przy braku jakichkolwiek działek pod zabudowę
  na terenie Gliwic, fakcie, że buduje się TBS-y tylko w centrum
  (patrz ->rewitalizacja :)) urban sprawl nam nie grozi. Mimo, że nie
  zaglądałem do planów to moge się założyć, że nigdzie nie
  przewidziano osiedla na 126 tys mieszkańców ani nawet na 40 tys.

  Problem braku mieszkań w Gliwicach - widoczny coraz bardziej w ich
  cenach, powoduje, raczej nie spowoduje jakiegokolwiek odpływu
  mieszkańców na przedmieścia.

 • stasiek17 11.08.07, 09:46
  whelp napisał:

  > Problem braku mieszkań w Gliwicach - widoczny coraz bardziej w ich
  > cenach, powoduje, raczej nie spowoduje jakiegokolwiek odpływu
  > mieszkańców na przedmieścia.
  >


  Ciekawa konkluzja. Gliwiczanie kupują mieszkania w pobliskich miastach ( Zabrze,
  Bytom...), a budują się w dzielnicach oddalonych od centrum takich jak:
  Brzezinka, Żerniki, Kozłów, Szałsza, Twaróg ...? Czy to nie jest odpływ
  mieszkańców ?
 • sss9 11.08.07, 10:19
  stasiek17 napisał:

  > whelp napisał:
  >
  > > Problem braku mieszkań w Gliwicach - widoczny coraz bardziej w ich
  > > cenach, powoduje, raczej nie spowoduje jakiegokolwiek odpływu
  > > mieszkańców na przedmieścia.
  > >
  >
  >
  > Ciekawa konkluzja. Gliwiczanie kupują mieszkania w pobliskich miastach ( Zabrze
  > ,
  > Bytom...), a budują się w dzielnicach oddalonych od centrum takich jak:
  > Brzezinka, Żerniki, Kozłów, Szałsza, Twaróg ...? Czy to nie jest odpływ
  > mieszkańców ?

  :))) niedawno pisałem o sobie i znajomych, którzy w ten właśnie sposób
  "odpływają". bez żalu.
 • mieszko966 11.08.07, 13:09
  > 10 lat temu chyba na wniosek firmy METRO zmieniono plan
  > zagospodarowania przy Rybnickiej koło potencjalnego
  > miejsca A4 z rolnych na komercyjne. A4 już mamy o M1 ani słychu
  > ani widu...

  O M1 gucho, ale już wiadomo, że na tej komercyjnej działce powstanie
  Auchan, więc właściwie na jedno wyjdzie.


  @stasiek17: Nie ma takich dzielnic, jak Kozłów, Szałsza czy Twaróg.
  To są niezależne wsie. Ale rozumiemy o co ci chodzi. Problem w tym,
  że wybudowanie domku w takim miejscu to jednak spory wydatek, na
  który wciąż jeszcze wielu osób nie stać. Szczególnie teraz, gdy
  koszty budowy są tak wysokie. Dlatego popyt na stosunkowo niedrogie
  TBSy raczej szybko nie spadnie, a jak pisze whelp, TBSy właściwie
  buduje się tylko w centrum i bezpośredniej okolicy.
 • sss9 11.08.07, 14:47
  :DDD wysokie koszty budowy domu? a co z rynkiem wtórnym?
  oczywiście koszt "kupna" mieszkania w tych żałosnych stodołach TBSowskich, to
  pryszcz ;) byle tylko nie pamiętać, że to mieszkanko nadal nie będzie własnością
  kupującego. interes życia. :D
 • mieszko966 12.08.07, 00:02
  > byle tylko nie pamiętać, że to mieszkanko nadal nie będzie
  > własnością kupującego. interes życia. :D

  Nie wiadomo, czy nie będzie. Być może za niedługo prawo się zmieni
  i mieszkanie w TBSie będzię przechodziło na własność lokatora po
  spłaceniu jego wartości. Obliczyłem niedawno, że przy spłacaniu
  mieszkania w tempie 4zł/m2 miesięcznie (bo w takim się spłaca),
  lokator jest w stanie spłacić je w całości po 40 latach użytkowania.
  A że pierwsze TBSy powstały w Gliwicach raptem kilkanaście lat temu,
  toteż jeszcze trochę czasu na zmianę tego prawa jest, zanim pierwsi
  najemcy TBSów skończą spłacać swoje lokale i będą ewentualnie mogli
  je przejąć. ;)
 • Gość: Baltazar Ganka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.08.07, 14:48
  Kiedy Ci to Twój mocodawca i planipotent (Z.F.) kazał napisać?.
  Znów chcecie ludzi brać na "lep"?
  To jest najlepszy rodzaj obiecywanek, za nic nire odpowiadając,
  wystarczy z mieszka na wilczura i nowopowstającego karrrrrrrrrambę
  się przekształcić.
  Powiedz "tacie" (Z.F.)jego klonie, że choćny nie wiem jak
  stanął, "zupę" bedzie miał zawsze z tyłu, i że my to przyjmujemy
  jako jego kolejne obietniece bez pokrycia.
 • marta502 11.08.07, 12:47
 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 11.08.07, 13:00
  a Ty nie na działce??????

  :)
 • Gość: Verstand IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.08.07, 13:00
  Wzorce tej metody rodem z PRL-u, można zobaczyć na własne oczy
  właśnie w Giwickim UM i RM.

  Ponieważ społeczeństwo Gliwic, obudziło sie "z ręką w nocniku" ale
  sie obudziło, i nie chce juz słuchać ani czytać demagogii i
  potakiwać, znaleziono inny sposób na odgrywanie teatru pt. "mówił
  dziad do obrazu" wyjeżdżając z prelekcjami o sukcesie, nad morze.
  Jakoś nikt nie chce uwierzyć w "Cud na Kłodnicą", i mimo wielu
  socjotechnicznych chwytów reklamowych, Gliwice kojarzone są ze
  smogiem, brudem i dzikimi wysypiskami śmieci (a nawet mafią), oraz z
  Bercikiem Dworniokiem ze "świetej wojny".
  A fe !!!!
  I cóż sie dziwicie, "jaka fama taka reklama", i "jaki Pan taki kram"!
  A jaki koń?, też wszyscy miejscowi wiedzą i widzą!
 • jeanalesi 11.08.07, 22:11
  Jak nie jest wykorzystywany to zasypać. jak będzie potrzebny i z
  ekonomicznego punktu widzenia opłacalny to znajdzie sie inwestor
  który go odkopie ot i cała filozofia.
  z drugiej strony jednak szkoda Gliwice miały połączenie z morzem.
 • mieszko966 11.08.07, 23:58
  > z drugiej strony jednak szkoda Gliwice miały połączenie z morzem.

  Cały czas mają. Baseny portowe są dwa, a zasypany zostanie, o ile
  zostanie, tylko jeden. Drugi nadal będzie funkcjonował.
 • Gość: obiektywny IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.08.07, 01:40
  A coz to za pytanie
  Czy gliwicka wladza w ogóle rozmawia z mieszkancami?
 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 12.08.07, 09:51
  z mieszkańcami tak ale z ludźmi z roszczeniami i brakiem kultury - nie.
 • Gość: elwira IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.08.07, 14:59
  Dorwał się bęcwał do kompa, i dyskutuje z lustrzanym swoim odbiciem.
  Kompromitacją jest ta żenujaca maskarada.
  Chciałoby się powiedzieć kończ waść wstydu oszczędź.
  Ale co wam chlapcy pozostało, wiec piszta, piszta, piszta/.
  Zawsze to jakaś pozorowana przynajmniej polemika, choć argumentów
  brak.
 • Gość: basiora IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.08.07, 14:53
  Gość portalu: obiektywny napisał(a):

  > A coz to za pytanie
  > Czy gliwicka wladza w ogóle rozmawia z mieszkancami?

  Zapytałabym jedynie uzupełniająco, po co?
  Tylko po to żeby usłyszeć krytykę?
  Bo skoro się ludzi uszczęśliwia na siłę, robiąc dobrze sobie i lobby
  kapitałowemu, to cóż innego można "do diaska" usłyszeć?

 • stasiek17 13.08.07, 10:05
  Nawiązując do artykułu Andrzeja Pieczyraka o aferze w Bojkowie:

  tiny.pl/5512
  może któryś z wszystkowiedzących napisze, które tereny w planie zagospodarowania
  przestrzennego zostały objęte zerową opłatą planistyczną i jakim kolesiowym
  firmom zrobiono w ten sposób dobrze ????

 • mieszko966 13.08.07, 10:51
  > może któryś z wszystkowiedzących napisze, które tereny w planie
  > zagospodarowania przestrzennego zostały objęte zerową opłatą
  > planistyczną i jakim kolesiowym firmom zrobiono w ten sposób
  > dobrze????

  Może niech ci to kolega Pieczyrak napisze, skoro taki mądry...
 • stasiek17 13.08.07, 14:35
  mieszko966 napisał:

  > Może niech ci to kolega Pieczyrak napisze, skoro taki mądry...


  tym razem muszę się z tobą zgodzić, Pieczyrak rzeczywiście jest mądry, a
  wracając do wątku nie interesowało cię skąd biorą się takie różnice w wysokości
  opłat planistycznych, które powodują, że rolnicy z Bojkowa płacą 30 proc., a
  kolesiostwo 0 proc. ?
 • Gość: kibic IP: *.adsl.alicedsl.de 13.08.07, 20:12
  Stasiu twoje pytanie jest precyzejne i skierowane do wszystkowiedzacych. Dlatego
  zaskoczylo mnie , ze to wlasnie Mieszko sie odezwal. Przeciez Afery, Bizesmeni
  to nie Jego "DZIALKA", wiec co mogles sie po nim spodziewac. Moim zdaniem
  poszkodowani rolnicy z Bojkowa powinni czym predzej zlozyc zbiorowy POZEW do
  sadu przeciwko Z.Frankiewiczowi, byc moze przy okazji odkryja cos wiecej?
  Mam wrazenie, ze jezeli chodzi o AFERY w Gliwicach , to panuje jakas
  dziwna zmowo milczenia.
 • mieszko966 13.08.07, 20:14
  > nie interesowało cię skąd biorą się takie różnice w wysokości
  > opłat planistycznych, które powodują, że rolnicy z Bojkowa płacą
  > 30 proc., a kolesiostwo 0 proc. ?

  Szczerze powiedziawszy, w ogóle nie czytałem tego tekstu, więc
  zupełnie nie znam tematu.
 • fesia 13.08.07, 21:06
  stasiek17 napisał:

  > które tereny w planie zagospodarowania
  > przestrzennego zostały objęte zerową opłatą planistyczną i jakim >kolesiowym
  > firmom zrobiono w ten sposób dobrze ????

  Tereny należące do właściciela firmy Radan ( niedawno aresztowanego przez ABW)
  objete sa zerową opłatą planistyczną. Magistrackie z bele kim nie robią
  interesów ;)
 • sss9 13.08.07, 21:11
  fesia napisała:

  > stasiek17 napisał:
  >
  > > które tereny w planie zagospodarowania
  > > przestrzennego zostały objęte zerową opłatą planistyczną i jakim >kol
  > esiowym
  > > firmom zrobiono w ten sposób dobrze ????
  >
  > Tereny należące do właściciela firmy Radan ( niedawno aresztowanego przez ABW)
  > objete sa zerową opłatą planistyczną. Magistrackie z bele kim nie robią
  > interesów ;)

  myślisz, że i tym razem nasz prezydent jest w szoku, tak jak to było przy okazji
  magistrackiej afery z mieszkaniami? czy już się przyzwyczaja? :)
 • fesia 13.08.07, 21:22
  sss9 napisał:

  > myślisz, że i tym razem nasz prezydent jest w szoku, tak jak to było przy okazj
  > i
  > magistrackiej afery z mieszkaniami? czy już się przyzwyczaja? :)

  :)

  myśle, że bedzie duuuży szok jak sie prędziutko nie oswoi z myslą , która mu
  pewnikiem czmychnęła przez główke ;)
 • Gość: kibic IP: *.adsl.alicedsl.de 14.08.07, 12:03
  Fesiu mysle, ze jezeli pokazano wreszcie powiazania na linii U.M.-Radan, to moze
  nalezaloby sie przyjrzec powiazania U.M.-Robud, z jej waska grupom, kolejnych
  nowobogackich po roku 1989. w Gliwicach. Moze nalezaloby ustalic, jezeli
  (takowi juz sa) nowych wlascicieli gruntow pod planowana DTS, moze wyjasni sie
  wtedy , dlaczego "niektorzy "tak jej pragna? Troche dziwi spokoj i opanowanie
  gliwickiej prokuratury i sadow, kiedy istnieja takie watpliwosci. Co do obaw o
  "szok P...", byl kiedys z DZ. ZACH. no i co? Apel do Mieszka, chlopie przestan
  sie wreszcie osmieszac!
 • fesia 14.08.07, 14:05
  Ciekawe,ze jak magistrackie przekwalifikowywały grunty rolnicze przy
  Kozielskiej pod hipermarkety, to nawet opłaty planistycznej nie chcieli brać (
  tak sie przed tym braniem bronili, że prokuratura musiała ich do wzięcia
  przymusić ), a od rodzimych rolników z Bojkowa magistrackie potrafią krzyknąć
  30 % i oporów nie mają ...eh
 • mieszko966 14.08.07, 14:59
  > Apel do Mieszka, chlopie przestan sie wreszcie osmieszac!

  Kto się ośmiesza, ten się ośmiesza. Ja natomiast nie zauważyłem,
  żeby ktokolwiek się ze mnie śmiał. To nie ja tu robię za klauna.

 • whelp 14.08.07, 15:42
  Moje pytania do pana Pieczyraka i innych antsyZFowców

  1. Proszę mi podać które grunty objęte planami w tych
  dwóch "feralnych" uchwałach zmieniły swoje przeznaczenie w
  porównaniu do stanu sprzed planu - ile z tych gruntów to grunty
  rolne. Ponieważ pan Pieczyrak podał, że były odralniane grunty więc
  zakładam że takie grunty są wam znane.

  2. Czy firma RADAN - wyminiona z nazwy w jednym poście - posiadała
  tam grunty rolne?

  3. Proszę o podanie z przykładami w miastach na prawach powiatu, w
  jaki sposób przekazuje się informacje o zmianie w planie. To z
  ciekawości.

  4. Drobna nieścisłość w artykule pana AP - "szczęśliwi podpisywali
  umowy kupna-sprzedaży". Nieruchomości sprzedaje się poprzez zawarcie
  aktu notarialnego.

  5. Ile osób w taki sposób straciło swoje pieniądze?

  6. Jak to się stało, że miasto mając prawo pierwokupu, nie
  skorzystało z okazji by zarobić 1,6 mln zł na czysto i nie odkupiło
  terenu?

  7. Jak to się stało że Urząd Skarbowy nie zainteresował się
  podejrzaną transakcją - w końcu grunt został sprzedany za 20%
  wartości?

  Na razie tyle, dalsze pytania pewnie nie tylko mnie się nasuną po
  uzyskaniu odpowiedzi.

  Oświadczam, że
  1. nie mam gruntu na terenie Gliwic, ani innego miejsca w Polsce
  2. nie mam i nie miałem mieszkania które bym w jakikolwiek dostał od
  miasta, a potem sobie wykupił.
  3. nie mam mieszkania spółdzielczego, które sobie wykupie za 1%
  4. mam mieszkanie które sobie sam musiałem za ciężką kasę kupić
 • Gość: kibic IP: *.adsl.alicedsl.de 14.08.07, 20:26
  Whelp przesadziles z brakiem milosci do nas i p. Andrzeja. Pytania te skieruj do
  ZF lub prokuratora jesli juz na ta afere zareagowal. Co do Twojego
  oswiadczenia majatkowego, stan Twojego majatku nas nie interesuje. Ale gdybys
  chcial sie szybko dorobic to poczytaj w tym watku, jak. Mieszko spojrzales
  chociaz do tego lustra? Co widzisz, widzisz tam moze "madrego i rozsadnego
  dziennikarza"? Bo bylby to chyba CUD.
 • whelp 14.08.07, 20:59
  Gość portalu: kibic napisał(a):

  > Whelp przesadziles z brakiem milosci do nas i p. Andrzeja. Pytania
  te skieruj d
  > o
  > ZF lub prokuratora jesli juz na ta afere zareagowal.

  no właśnie nie przesadziłem. Na teraz czekam na wyjaśnienia. Jedyne
  pytanie na które mógłby mi odpowiedzieć ZF, to dlaczego nie
  zareagował na możliwość skorzytsania z prawa pierwokupu. Reszta
  wynika z postów waszych i artykułu pana Pieczyraka, które nie
  ukrywajmy są zarzutami dotyczącymi popełnieniu przestępstwa.
 • Gość: symp. GdG IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.08.07, 21:19
  whelp napisał:
  Jedyne
  > pytanie na które mógłby mi odpowiedzieć ZF, to dlaczego nie
  > zareagował na możliwość skorzytsania z prawa pierwokupu?.

  Sądzę że powód nieco podobny, jak w przypadku terenu po byłych GZMO oraz Hucie
  Gliwice.
 • mieszko966 14.08.07, 22:53
  > Sądzę że powód nieco podobny, jak w przypadku terenu po byłych
  > GZMO oraz Hucie Gliwice.

  Też tak myślę. Miasto nie miało w tym po prostu żadnego interesu. No
  chyba, że chciałoby się zabawić w spekulację gruntami, ale to, jak
  wiadomo, nie należy do statutowych zadań gminy.
 • whelp 16.08.07, 20:42
  mieszko966 napisał:

  > > Sądzę że powód nieco podobny, jak w przypadku terenu po byłych
  > > GZMO oraz Hucie Gliwice.
  >
  > Też tak myślę. Miasto nie miało w tym po prostu żadnego interesu.
  No
  > chyba, że chciałoby się zabawić w spekulację gruntami, ale to, jak
  > wiadomo, nie należy do statutowych zadań gminy.

  No to mieszko cytat z regulaminu organizacyjnego UM:
  zadania wydziału gospodarki nieruchomościami:
  2) Nabywanie nieruchomości i praw w drodze darowizny, na realizację
  celów publicznych, w drodze zamiany, w drodze pierwokupu,
  zrzeczenia, w trybie ordynacji podatkowej, na podstawie decyzji o
  podziale oraz na podstawie innych tytułów.

  byłw GZMO oraz Huta Gliwice nie były sprzedawane nikomu za 20%
  wartości, żeby miasto miało skorzytsać z prawa pierwokupu.

  miasto ma OBOWIĄZEK po pierwsze korzystać z okazji, żeby się
  wzbogacić - w końcu tutaj na 1 ha był zysk 1,6 mln - a zatem kupa
  kasy na inwestycje. Dwa przeciwdziała się spekulacjom i "dziwnym"
  interesom. Przypomnam, że 6-7 lat temu w taki spoósb miasto przejęło
  grunt przy Pszczyńskiej i sprzedało później za 6 mln więcej - pisały
  o tym NG.

  Teraz proponuję zadać pytanie: dlaczego miasto nie skorzystało z
  prawa pierwokupu?
 • Gość: jjb IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 16.08.07, 21:08
  Dlatego że:
  - poza nieruchomościami przeznaczonymi na cele publiczne (np. drogi) i
  zabytkami, prawo pierwokupu dotyczy wyłącznie nieruchomości NIEZABUDOWANYCH
  nabytych wcześniej przez sprzedawcę od skarbu państwa lub jednostki samorządowej
  - prawa pierwokupu nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych na cele rolne
  i leśne.

  Źródło: ustawa o gospodarce nieruchomościami, art. 109:
  "Art. 109.1. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
  1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu
  Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;
  2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
  niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;
  3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na
  obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości,
  dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
  publicznego;
  4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego
  takiej nieruchomości.
  5) (uchylono)
  2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w
  planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planów
  miejscowych do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Przepis
  art. 92 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  3. Prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli:
  1) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz
  osób bliskich dla sprzedawcy;
  2) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje między
  osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego;
  3) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione jako
  odszkodowanie lub rekompensata za utratę własności nieruchomości;
  4) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione w
  wyniku zamiany własności nieruchomości;
  5) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, prawo pierwokupu nie
  zostało ujawnione w księdze wieczystej;
  6) sprzedaż nieruchomości następuje na cele budowy dróg krajowych.
  4. Prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta."
 • whelp 16.08.07, 22:27
  "Art. 109.1. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku
  sprzedaży:
  1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę
  od Skarbu
  Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;
  2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości
  gruntowej,
  niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;

  nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale prawie wszystko w tym
  kraju to było użytkowanie wieczyste.

  teren był niezabudowany, przeznaczony w planie pod inwestycje.

  reszte szczegółów mógłby podać chyba tylko p.Andrzej Pieczyrak.
 • Gość: jjb IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 16.08.07, 22:40
  Proponuję jednak poczytać i sprawdzić, zanim poleci 80 postów o przekrętach.
  GZMO było zabudowane GZMO, więc nie dotyczyło go prawo pierwokupu.
  Szczegółów Bojkowa nie znam, ale zapewne osoby (rolnicy?) sprzedające ziemię nie
  nabyły jej wcześniej od skarbu państwa lub gminy, więc też nie popadała ona pod
  pierwokup.
 • krk125 14.08.07, 22:45
  W programie PO związanym z podatkiem chodzi głównie o to, aby wszyscy podatnicy
  bez względu na wielkość podstawy do opodatkowania (krótko mówiąc dochodów),
  płacili jednakowy podatek.
  Gwoli przypomnienia. Dotychczas obowiązuje podatek tak zwany "progresywny".
  Polega on na tym, że są pewne stopy podatkowe, po przekroczeniu których podatek
  jest procentowo większy.
  Otóż w oparciu o ten precedens jaki zaistniał w Gliwicach- Bojkowie, władze
  miasta (rodowodem z PO)poszły na całość, odpuszczając podatek w ogóle (zerowy)
  dla znajomków i bogatych cwaniaków pod hipermarkety itp, zaś rodzimych rolników
  obciążając podatkiem 30 %.
  A tfu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Gość: Verstand IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.08.07, 15:51
  Jeśli dotąd nie usłyszałeś, to mówię Ci to i ja- ośmieszasz się chłopie.
  Ale może nie to jest najważniejsze, że ty siebie ośmieszasz, ośmieszasz tym
  samym moje miasto, a tego Ci robić nie wolno!
 • mieszko966 14.08.07, 16:18
  > Jeśli dotąd nie usłyszałeś, to mówię Ci to i ja- ośmieszasz się
  > chłopie. Ale może nie to jest najważniejsze, że ty siebie
  > ośmieszasz, ośmieszasz tym samym moje miasto, a tego Ci robić nie
  > wolno!

  Przemowa, jak do lustra ;). Pisząc "ktokolwiek" miałem na myśli
  jakichś rozsądnie myślących forumowiczów, a nie berekloństwo.
 • Gość: Verstand IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.08.07, 15:47
  Moim zdaniem nie ma w Gliwicach niezależnej prokuratury.
  Kiedyś nawet czytałem taki artykul w prasie lokalnej, jak pewien prokurator
  odrzucał zaproszenia (składane pisemne oferty) na różne imprezy i spotkania
  lokalnych notabli.
 • andrzej.pieczyrak 13.08.07, 23:35
  Musisz kłamać, że nie znasz uchwał ostatnich RM z 26.10.2006? Czy
  tak trudno jest sięgnąć po nie i je przeczytać? Nie wiesz również
  kto był wnioskodawcą tych uchwał? Brawwwwwwwwwo.
  P.S. Kolego twym nie jestem i być nie chcę.
  --
  www.nsigliwice.republika.pl
  W obronie demokracji i wolności słowa
 • Gość: Verstand IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.08.07, 15:40
  Rad bym usłyszeć, co na ten temat, ma do powiedzenia pan Radny Jaśniok,
  odkopujący po upływie 10 lat, temat wykupu mieszkań komunalnych, które w
  większości przypadku- w odniesieniu do Gliwic, zostały już dawno sprzedane.
 • michal_jasniok 16.08.07, 23:46
  Odpowiadając na zaczepkę Verstanda informuję, że wątek wykupu mieszkań został
  poruszony pod tym adresem:

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=94&w=67409181&a=67429284
  Zarzucanie mi "odkopywania" sprawy jest kwintesencją działania Dzieci Neostrady,
  odniosłem się do tej kwestii w innym wątku (na którym w ogóle nie wypowiadał się
  Verstand) w reakcji na wypowiedź jednego z mieszkańców.
  Ponadto sprawę wykupu mieszkań oraz procedur przekazywania w najem mieszkań
  zakwalifikowanych do remontu pragnie podjąć Klub Radnych Forum Mieszkańców Dzielnic.

  Drogi Verstandzie, jeśli oczekujesz mojej wypowiedzi, to czy nie lepiej:
  zadzwonić 0608 043 146,
  lub napisać maila jasniok@interia.pl?

  Jeśli ktoś chce na Forum wywoływać mnie do tablicy i oczekiwać moich wypowiedzi
  - to jeśli znam sprawę, wypowiem się, ale proszę o info, na jakim wątku jest to
  poruszane.

  Niestety poziom wypowiedzi na Forum jest dramatyczny, więc nie spędzam tu zbyt
  wiele czasu, bo jest to niebezpieczne dla zdrowia psychicznego.
 • Gość: kibic IP: *.adsl.alicedsl.de 17.08.07, 12:37
  Poziom wypowiedzi na tym forum jest byc moze dramatyczny, ale nic nie upowaznia
  p.radnego do dalszego jego podsycania. Co do niebezpieczenstwa dla zdrowia
  psychicznego. Byl tu juz taki jeden , co to samo powiedzial, nawet zrobil sobie
  krotka kwarantanne. A jednak powrocil. Czy ta kwarantanna mu pomogla? Styl
  powrotu tego konspiratora, sam odpowiada- WATPLIWE. Wrecz przeciwnie, to
  niebezpieczenstwo, ktore p. radny sugeruje jest woda na mlyn dla Tych
  "romantycznych pozytywistow".
  Korzystajac z tak rzadkiej obecnosci p. radnego na tym forum pytam: Czy dla
  dobra "przerzystosci rzadzenia w Gliwicach, i obiektywnego informowania" dla
  Gliwiczan, tolerowanie w M.S.I. "ANONIMOW" typu "Dziob Pingwina" Rzep" Kik" i
  innych klonow sprzyja rozwojowi zaufania do rzadzacych, i podsycasania jak
  okreslil to Pan "dramaturgii" tego forum. Moze zamiast dokarmiania TROLLI,
  nalezaloby usunac PRZYCZYNY tej choroby, bo jak widac profilaktyczne kwarantanny
  , sa male skuteczne. A skutecznego leku jak do dzisiaj nie znaleziono.
 • mieszko966 17.08.07, 13:58
  My tu gadu gadu, a Urząd Miejski zaprasza na konsultacje...
  internetowe.

  "Biuro Rozwoju Miasta informuje, iż zapoczątkowany uchwałą Rady
  Miejskiej z dnia 15 lutego br. proces aktualizacji strategii zbliża
  się do końca. Zgodnie z harmonogramem przeprowadzone zostały trzy
  warsztaty strategiczne, na które zostało zaproszone szerokie gremium
  osób, reprezentujących różne dziedziny życia publicznego. Podczas
  pierwszego warsztatu określono przesłanki aktualizacji strategii,
  przeprowadzono analizę sytuacji rozwojowej miasta i przedstawiono
  uwarunkowania rozwoju miasta. Wizja i wyznaczenie priorytetów
  strategicznych miasta oraz zgłaszanie projektów strategicznych było
  tematem kolejnych spotkań. Na wniosek aktywnych uczestników spotkań
  zorganizowano w dniu 16 maja 2007 r. dodatkowe czwarte warsztaty,
  dotyczące wypełniania karty projektów do strategii.

  Efektem kilkumiesięcznej, wytężonej pracy wszystkich uczestników,
  zaangażowanych w proces aktualizacji jest 'Strategia Zintegrowanego
  i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 – wersja do
  konsultacji'. Strategia do konsultacji będzie widniała na stronie
  Internetowej przez okres jednego miesiąca. Zachęcam do zapoznania
  się z dokumentem i zgłaszania uwag w terminie do 15 września br. na
  adres e-mailowy sekretariatu Biura Rozwoju Miasta -
  brm@um.gliwice.pl."

  www.um.gliwice.pl/pub/pliki/111strategia.pdf

  PS. Strategia Rozwoju Miasta się aktualizuje, a tymczasem wciąż są
  tacy, którzy przeoczyli, że ona w ogóle kilka lat temu powstała. Mam
  nadzieję, że teraz i oni dostrzegą ten fakt i nikt już nie napisze,
  że miasto nie ma strategii rozwoju. ;)
 • Gość: majka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.08.07, 16:43
  Strategie rozwoju miasta to my niestety od 15tu lat ogladamy na wlasne oczy i
  odczuwamy na wlasnej skorze. I tak ma byc do 2022, o Boże!!
 • Gość: martyna IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.08.07, 12:27
  mieszko966 napisał:

  > www.um.gliwice.pl/pub/pliki/111strategia.pdf
  >
  > PS. Strategia Rozwoju Miasta się aktualizuje, a tymczasem wciąż są
  > tacy, którzy przeoczyli, że ona w ogóle kilka lat temu powstała. Mam
  > nadzieję, że teraz i oni dostrzegą ten fakt i nikt już nie napisze
  > że miasto nie ma strategii rozwoju. ;

  Myślałam (miałam taką nadzieję) że dzieł w wydaniu: Marksa, Engelsa, Lenina i
  (Wisarionowicza) Stalina, nie będzie się już nigdy powielać.
  Niestety ktoś przepisał te pseudodzieła, a mieszko wytoczył i przytoczył.
  Ludzie kto Was "rzeźbił",że tak Was dokładnie spartolił, iż świadomość
  hipokryzji, jest dla Was osobiście pojęciem obcym.
  To nie sztuka opisywać "świat z krainy czarów", ale działać tak, aby mieszkańcy
  sami wyrazili swój entuzjazm.
 • odds 19.08.07, 12:34
  Gość portalu: martyna napisał(a):

  > Myślałam (miałam taką nadzieję) że dzieł w wydaniu: Marksa, Engelsa, Lenina i
  > (Wisarionowicza) Stalina, nie będzie się już nigdy powielać.
  > Niestety ktoś przepisał te pseudodzieła, a mieszko wytoczył i
  > przytoczył.
  >
  > hipokryzji, jest dla Was osobiście pojęciem obcym.
  > To nie sztuka opisywać "świat z krainy czarów", ale działać tak, aby mieszkańcy
  > sami wyrazili swój entuzjazm.

  bardzo trafne :)
  Pozdrawiam
 • stasiek17 19.08.07, 12:44
  :)

  To rzeczywiście jest jakiś propagandowy bełkot - same slogany, zero konkretów.
 • mieszko966 19.08.07, 13:06
  > To rzeczywiście jest jakiś propagandowy bełkot - same slogany,
  > zero konkretów.

  Napisz to w mailu i wyślij do UM, że chciałbyś, żeby w strategii
  rozwoju miasta było więcej konkretów. Po to są właśnie te
  konsultacje.
 • stasiek17 19.08.07, 13:11
  mieszko966 napisał:

  > Napisz to w mailu i wyślij do UM, że chciałbyś, żeby w strategii
  > rozwoju miasta było więcej konkretów. Po to są właśnie te
  > konsultacje.


  daj im linka do naszego forum to sobie poczytają, to też są konsultacje :)
 • whelp 19.08.07, 17:51
  stasiek17 napisał:

  > :)
  >
  > To rzeczywiście jest jakiś propagandowy bełkot - same slogany,
  zero konkretów.

  Rzadko mi się to zdarza ale musze przyznać: 99% poparcia :)
 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 19.08.07, 19:57
  proponuję napisać do wszystkich miast w polsce i na świecie bo takie dokumenty
  tworzy się jako podstawę do ukierunkowania rozwoju miasta. Chociażby po to aby
  umożliwić później wybór projektów które mają być finansowane z UE po kryterium
  zapisu w strategii.

  Jak nie rozumiesz to widocznie powinieneś się douczyć... To co macie
  najsilniejsze w sobie to BEZuSTANNA krytyka rzeczy na których się nie znacie a
  chcecie w nich uczestniczyć całkiem jak ta żaba z kawału:
  Piękni na prawo mądrzy na lewo a żaba na środku: "przecież się nie rozdwoję"......

  wot romantycy....
 • Gość: basiora IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.07, 08:24
  Jakoś nie chcecie Panowie (strategioentuzjaści) radny Jaśniok i mieszko, uchylić
  rąbka tajemnicy.

  Rozgłaszacie wg Was "wielką sprawę", a kiedy padają konkretne pytania, znikacie
  z forum, albo też świadomie milczycie,

  Dziwić musi jeszcze jeden aspekt, ano że my tu prowadzimy gadu gadu nie od
  dzisiaj, zaś "Strategia" ponoć narodziła się zapoczątkowana uchwałą Rady
  Miejskiej z dnia 15 lutego br., a proces aktualizacji strategii zbliża się do końca.

  Ostrzegam, żeby się nie okazało (i tak nie skończyło) jak z DTŚ!!!!!
 • michal_jasniok 23.08.07, 09:01
  >Gość: basiora napisał: >>> Rozgłaszacie wg Was "wielką sprawę", a >kiedy padają
  konkretne pytania, znikacie z forum, albo też świadomie >milczycie.


  Droga Basioro.

  Doskonale wiesz, że wątek o Strategii został specjalnie oznaczony przez Gazetę
  Wyborczą i znajduje się pod tym linkiem:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=94&w=67690537
  Jak to jest, że tam prowadzisz dyskusję, a tu zarzucasz mi, że unikam na jej
  temat odpowiedzi?
  Jak to jest, że gdy tam udzielam Ci pełnych odpowiedzi, to potem już nie masz
  nic do dodania?
  Dlaczego, miast zarejestrować nicka Basiora, wiecznie ukrywasz się pod profilem
  Gościa?

  >Gość basiora napisał: Dziwić musi jeszcze jeden aspekt, ano że my tu
  >prowadzimy gadu gadu nie od dzisiaj, zaś "Strategia" ponoć narodziła >się
  zapoczątkowana uchwałą Rady Miejskiej z dnia 15 lutego br., a >proces
  aktualizacji strategii zbliża się do końca.


  15 lutego rozpoczęto działania zmierzające do tworzenia projektu dokumentu
  strategicznego.
  Żeby móc konsultować Strategię, ten dokument musiał ktoś najpierw przygotować.
  Przygotowano i upubliczniono.

  Cóż z tego, skoro takie osoby jak Basiora go nawet nie przeczytały (ba, nie
  zerknęły nawet), co wykazałem pod tym linkiem:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=94&w=67690537&a=67835105

  Wielce Szanowny Basioro, nie mam czasu, by na każdym z wątków przeglądać Twoje
  posty z głupawymi prowokacjami.
  Jeśli dyskusja dotyczy Strategii, to na jej temat wypowiadać się będę w wątku,
  który jej dotyczy.
 • Gość: kibic IP: *.adsl.alicedsl.de 23.08.07, 12:18
  Pozwalam sobie zauwazyc p.Radny, ze tytul tego watku zalozony przez Kl-2 w dn.
  10. 08.07r. nie koliduje z panskim watkiem- zaproszeniem. Co ma Pan na mysli?,
  sugerujac Basiorze rejestracje. Czy ma to byc recepta na wzrost i poziom
  klakierstwa na tym forum?, ktore i tak juz tu jest za wysokie.
 • michal_jasniok 23.08.07, 13:57
  Basiora
  usiłując przekonać innych,
  że "władza" źle traktuje mieszkańców
  i niechętnie prowadzi publiczne dyskusje
  zarzucił brak odpowiedzi na pytania dotyczące strategii
  robiąc to na tym wątku dokładnie
  23.08.07, o godz. 08:24


  natomiast na innym wątku (poświęconym wprost Strategii)
  dzień wcześniej, czyli
  22.08.07, o godz. 11:17
  ze mną na jej temat dyskutował.

  Dlatego proszę o ODROBINĘ uczciwości.

  Prosząc (sugerując) rejestrację także domagam się uczciwości, chcę wiedzieć, czy
  gość: basiora, gość jakiśtam, gość:kibic czy inny człowiek kryjący się za
  profilem gościa to ta sama osoba, czy ktoś inny.
  Kilka razy tej samej osobie (klonowi) nie będę odpowiadać
  na te same pytania, najczęściej będące zaczepkami.
 • sss9 23.08.07, 15:05
  panie radny, każdy internauta, zarejestrowany czy nie, podlega tym samym regułom
  na forum.
  może się pan śmiało wypowiadać jako niezalogowany, np. "ekspert", "mąciwoda",
  "tezeusz", czy jak tam pan sobie wymyśli. więcej nawet - może się pan zalogować
  pod niezliczoną ilością nicków i prowadzić z samym sobą "wiarygodne" dysputy.
  już to tłumaczyłem niejakiemu Faarowi, [pewnie pan zna ;)], ale jego mania
  nakłaniania innych do logowania, jak widzę powraca jak bumerang także w pana
  przypadku.

  i jeszcze jedna uwaga: wątek, o którym pan napisał, że został wyróżniony przez
  gazetę, w rzeczywistości został podpięty przez któregoś z opiekunów społecznych
  Forum Gliwice. kto to taki może pan przeczytać klikając na niebieski napis
  "opiekują się", przy ich nickach. nie znajduje się pan na forum gazety
  wyborczej, ale spółki Agora SA. to w zasadzie powinno być oczywiste dla tak
  inteligentnej osoby, za którą się pan podaje, a ja bez wątpliwości ufam.

 • Gość: kibic IP: *.adsl.alicedsl.de 24.08.07, 12:39
  Panie Radny, nie moge sie zgodzic z zarzutami Pana, ktore postawil Pan Basiorze.
  Ja zauwazam, ze Basiora intesuje sie tym opracowaniem, i chcialaby szybko dostac
  sie na strony (tematy), ktore Ja interesuja. Powiem, ze opracowanie to tego nie
  ulatwia. Przydalby sie tak zwany spis tresci z nr. strony danego tematu. Ktos
  madry(zalogowany)uzyl tutaj wlasciwego zdania "10 stron, 100 do kosza".
  Przypadek basiora to potwierdza, a Pan tym napadem na Basiora probuje Ja
  zdegradowac, czyniac jej tym samem krzywde. Co do Pana apelu o odrobine
  uczciwosci, to chce zapytac dlaczego nie wpisal Pan n.p. dla rownowagi gosc:
  wilczur, "E", i.t.p. Chcialbym rowniez Pana zapytac, czy rozumie Pan ten
  aluzyjny belkot panskiego przyjaciela wilczura, pod moim adresem? I ostatnie
  pytanie, czy jest Pan wstanie ten ideologiczny belkot faar-a (E), wstrzymac. Ten
  chlopak sie po prostu marnuje.
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 23.08.07, 15:51
  już mnie to irytuje. czy w tej okłamanej IV rp dojdzie do jakiegos
  finału poza nia samą. co z karą 650 tysięcy za czynsze w mieście -
  czy miasto już to zapłaciło, czy się odwołuje - co sie z tym do
  cholery dzieje?
  co z zarzutami z prokuratury w częstochowie o te 7 milionów - czy
  spawa umarła czy będą jakieś aresztowania czy wyjaśnienia, że um
  gliwice jest czysty?
  co z afer a mieszkniową - czy te babki siedzą czy je już wypuścili?

  w sumie człowiek nic nie wie - jedyny twordy dowód to brak twardych
  dowodów i brak akcji...
 • mieszko966 23.08.07, 21:35
  > w sumie człowiek nic nie wie - jedyny twordy dowód to brak
  > twardych dowodów i brak akcji...

  Taka już jest ta IV RP, że zarzuty stawia głośno, a umarza po cichu.
  Aresztuje w świetle fleszy, a wypuszcza tylnymi drzwiami. A do tego
  podsłuchuje, nagrywa i szczuje wszystkich służbami specjalnymi. :/
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 24.08.07, 09:17
  no ale wiesz coś koleś o tych sprawach - napisz bo to ważne.

  czy zapłaciliśmy już jako gliwczanie (650 tyś.), bo nie płacili tego
  przeceiż winowajcy?
  co z zarzutami o 7 milionów za grunty w pięciu punktach-zarzutach z
  częstochowy?

  na IV rp sobie popśioczyłeś komunisto to teraz rzuć na blat jakiś
  konkret - jak to było - "konkrety nie obietnice" na tych plakatach
  przywieszanych przez ludzi z robudu na latarniach?
 • mieszko966 24.08.07, 13:12
  > no ale wiesz coś koleś o tych sprawach - napisz bo to ważne.

  Wiem tyle, że jest o nich cicho, a to oznacza, że albo zostały
  umorzone, albo zalegają w szufladach. Gdyby coś było wiadomo, to
  forum aż huczałoby od plotek i sensacyjnych doniesień (tak, jak po
  aresztowaniu prezesa W.).

  Sprawa 650 tys. zł grzywny była mocno absurdalna. Władzom miasta
  zarzucono, że działają na niekorzyść przedsiębiorców. Z tym, że
  nawet przedsiębiorcy stanęli wtedy po stronie miasta, mówiąc, że
  wcale nie uważają, żeby miasto działało na ich niekorzyść. W tej
  sytuacji miasto się odwołało i wydaje się oczywiste, że ktoś prędzej
  czy później takie odwołanie uwzględni.

  Sprawa 7 mln została złożona do prokuratury przez posła Chłopka tuż
  przed wyborami, więc łatwo zgadnąć, w jakim celu zostało to
  zrobione. Wcześniej tą samą sprawą interesowała się już i gliwicka
  prokuratura, i NIK, i ABW i niczego nie wykryto. Wydaje się więc
  oczywiste, że częstochowska prokuratura też niczego nie wykryła.

  PS. Możesz zdefiniować mi termin "komunista"??
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 29.08.07, 12:12
  dla porządku - nie jest dla mnie specjalnie ważne, kto kradnie i z
  której strony. ze wszystkich stron to złodziej.

  co do komunisty - kto wchodzi w koalicję z sld jest komunistą - nie
  jest tak? no co tam sobie myslisz? jest czy nie? wiem wiem... można
  o tym książkę napisać i wiem, że mi nie odpowiesz a jak "nie" to mi
  wytłumaczysz ale już wszystko zostało powiedziane - kto z kim
  przestaje takim się staje!
 • Gość: basiora IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.08.07, 17:03
  michal_jasniok napisał:

  > Droga Basioro.
  >
  > Doskonale wiesz, że wątek o Strategii został specjalnie oznaczony przez Gazetę.

  Specjalnie, to ten wątek został zapoczątkowany przez pana- p. radny,
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=94&w=67690537
  bowiem skorzystał pan z opcji "zacznij nowy wątek, natomiast temat rozpoczął
  niejako mieszko, do którego pan sam później nawiązuje.
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=94&w=67306159&wv.x=1&a=67610412
  Moja wypowiedź w tym wątku, kierowana była raczej do mieszka, ale skoro na tym
  założonym przez pana, nie otrzymałam odpowiedzi, napisałam to co napisałam,
  nawiązując również po części do pana.

  > Wielce Szanowny Basioro, nie mam czasu, by na każdym z wątków przeglądać Twoje
  > posty z głupawymi prowokacjami.

  Po drugie, to niech się pan zdecyduje jak się do kogo zwracać, żeby samemu nie
  obrażać adwersarzy, dając zły przykład.
  Głupota zaś jest na pewno antonimem mądrości, i przez to b. często utożsamiana
  jest z trudnością rozumienia przez czytającego.
  Pan to znów odniesie z korzyścią dla siebie, ale to już nie moje zmartwienie.
 • Gość: wilczur IP: *.gwardii.osi.pl 23.08.07, 21:39
  Panie Michale proponuję nie zniżać się do poziomu takich zaczepek prymitywnych...
  Basiora czy potrafisz sobie w tym ograniczonym umyśle wyobrazić że te forum może
  przeglądają ludzie którzy nie koniecznie czytają wszystkie wątki które mają po
  100 postów? A szukają informacji na temat miasta.

  Dla przejrzystości tworzy się osobne tematy które powinny dotyczyć jednej
  sprawy. Jeżeli mieszko w temacie X pisze o Y to znaczy że ktoś kto szuka tematu
  Y go nie znajdzie!!! Sprawa strategii jest ważna i zasługuje na osobny temat.

  Ponad to musiała byś razem z kibicem nauczyć się obsługiwać fora internetowe i
  poczytać trochę o społecznościach i NAJPROSTSZYCH zasadach cytowania, ale
  niestety jesteście niereformowlani i dla mnie po prostu TROLLE które tylko
  szukają chętnych do potaplania się we własnych......

  a Ja lubię zwierzęta i Cię dokarmię.
 • marta502 23.08.07, 22:43
  Gość portalu: wilczur napisał(a):

  > (wszystko wcześniej pomijam celowo).
  Ja lubię zwierzęta i Cię dokarmię.
 • Gość: E-super niania IP: *.eimperium.pl 29.08.07, 12:17
  tak - wilczurku otwórz się. masz do tego prawo - powiedz nam
  wszystkim, że nam pokażesz. że masz prawo tak pisać, że jesteśmy
  głupi wszyscy... tupnij nogą... i że nie po to zakładasz forum, żeby
  nikt na nie nie wchodził i że musisz pisać, bo na to zasługujesz!
 • Gość: wilczur IP: *.gprspla.plusgsm.pl 29.08.07, 12:21
  Yes yes yes !!!
 • Gość: E IP: *.eimperium.pl 24.08.07, 09:13
  to co z tego że w wielu miastach...

  "jedzcie g... miliony much nie moga sie mylić!" - do tego namawiasz?!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.