Dodaj do ulubionych

Kuria mać!

09.04.19, 18:53
Komunikat dotyczący uchwały nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć.

Archidiecezja Krakowska z zaskoczeniem przyjęła informację o uchwale Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć szkolnych. Ta decyzja kwestionuje kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli oraz stoi w sprzeczności z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oświatowymi ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych jest kompetencją dyrektora szkoły, który w tym zakresie zasięga opinii rady pedagogicznej oraz bierze pod uwagę zdanie rady rodziców (art. art. 70, 84 i 110 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Plan zajęć szkolnych ma przy tym uwzględniać: równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególne dni tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia (§ 4 rozporządzenia MEN z 31 grudnia 2002 r., Dz. U. z 2003 r., poz. 69 z późn. zm.). Obowiązujące prawo nie daje w tym zakresie kompetencji organom samorządu terytorialnego. Nie ma więc podstaw prawnych ani też praktycznych możliwości organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko na ostatnich godzinach lekcyjnych. Natomiast próba wywierania presji na dyrektorów szkół w tej sprawie jest nieuprawniona.

Traktując szerzej kwestię nauczania religii w szkole, należy przypomnieć, że praktyka ta ma oparcie także w aktach prawa międzynarodowego, które wiążą Rzeczpospolitą Polską.

Nauczanie religii w szkole stanowi realizację powszechnego prawa do nauki i pierwszeństwa rodziców w wyborze wykształcenia dla swoich dzieci (art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 10 grudnia 1948 r.).

W podobnym duchu kwestie te reguluje Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 12 grudnia 2007 r.: „Wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowaniem zasad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi są szanowane, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności i tego prawa” (art. 14 ust. 3).

Wolność tę gwarantuje także art. 53 Konstytucji RP, gdzie czytamy:

„Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.”

Z kolei w postanowieniach umowy międzynarodowej, jaką jest Konkordat z 1993 r, znajduje się następujący zapis: „Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych” (art. 12).

Powyższe prawa i wolności znajdują swój konkretny wyraz w przepisach bardziej szczegółowych. Przykładowo, opracowane w 2007 r. przez OBWE Zasady przewodnie z Toledo nt. nauczania o religiach i przekonaniach w szkołach publicznych zdecydowanie podkreślają potrzebę istnienia edukacji religijnej w ramach oświaty publicznej. Natomiast w przypadku uczniów, którzy są zwolnieni z nauczania religii dokument proponuje pozwolenie uczniowi na wykonanie w tym czasie czegoś znaczącego i twórczego, co byłoby alternatywą dla zajęć z religii.

Zaskakuje więc fakt, że Rada Miasta Krakowa przyjmuje uchwałę, która w istocie przeczy zasadom wolności i szacunku zagwarantowanym przez prawo międzynarodowe i polskie.

Jeśli chodzi o liczbę godzin, to należy przypomnieć, że nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak zaznacza bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły, zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin z religii do jednej tygodniowo, może wyrazić jedynie biskup diecezjalny. Takie sytuacje mogą mieć charakter wyjątkowy, nie będą jednak przekształcane w powszechnie obowiązującą praktykę.

Należy też zaznaczyć, że religia nie jest przedmiotem dodatkowym. W momencie wyboru, po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów, lekcja religii staje się dla wybierających przedmiotem obowiązkowym. Jak podkreślał Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski w Liście pasterskim na Wielki Post 2019 roku, szkolnej katechezy nie wolno „pojmować jako coś mało ważnego w porównaniu z innymi szkolnymi przedmiotami, jako coś, co możemy lekceważyć i z czego bez większych strat możemy się wycofać. Przykładanie odpowiednio dużej wagi do szkolnej katechezy jest naszym poważnym obowiązkiem, wynikającym z faktu przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Co więcej, podczas udzielania sakramentu małżeństwa, przyszli małżonkowie publicznie zobowiązują się do tego, aby «z miłością i po katolicku wychować potomstwo», którym będą obdarzeni przez Pana Boga”.

Tomasz Szopa
Kanclerz Kurii--
Śpieszmy się czytać posty, tak szybko znikają wraz z autorami. Trybunał Konstytucyjny padł, nietykalność funkcjonariusza Frasyniuk narusza...
Obserwuj wątek
  • diabollo Re: Kuria mać! 09.04.19, 19:09
   Pojawia się pytanie kiedy yntelygencja w końcu wpisze swoje dzieci że szkolnej agitacji kato-zabobonem?

   Lud podąży za takim trendem nadanym przez klasę średnią.

   Kłaniam się nisko

   --
   Religia jest dla ludzi bez rozumu.
   /Józef Piłsudski/
   • oby.watel Re: Kuria mać! 09.04.19, 20:21
    Najbardziej prokościółkowi są nuworysze ze wsi.

    --
    Śpieszmy się czytać posty, tak szybko znikają wraz z autorami. Trybunał Konstytucyjny padł, nietykalność funkcjonariusza Frasyniuk narusza...
    • diabollo Re: Kuria mać! 09.04.19, 22:04
     Nie wiem jak jest na wsi, ale jakiś czas temu słyszałem, wśród śmietanki yntelygecji wielkomiejskiej a ojczystej zapanowała moda, żeby walić na mszę do kościoła w drugim końcu miasta do tzw. dominikanów.
     Bo tam ładne kazania mówią.

     Kłaniam się nisko.

     --
     Religia jest dla ludzi bez rozumu.
     /Józef Piłsudski/
     • diabollo Re: Kuria mać! 09.04.19, 22:07
      A właściwie wiem jak jest na wsi. Ile razy rozmawiałem z mieszkańcami wsi, to zawsze na księdza narzekali.
      Kłaniam się nisko.

      --
      Religia jest dla ludzi bez rozumu.
      /Józef Piłsudski/
      • oby.watel Re: Kuria mać! 10.04.19, 08:06
       diabollo napisał:

       > A właściwie wiem jak jest na wsi. Ile razy rozmawiałem z mieszkańcami wsi, to
       > zawsze na księdza narzekali.

       Tak, to prawda. Oni zawsze narzekają na księdza. Ale gdy przychodzi co do czego, to stoją za nim murem. I żadnej uroczystości kościelnej nie opuszczą. Jeśli chce się poznać poziom, czy raczej głębokość wiary, wystarczy zerkną na mapę strajku nauczycieli. Tam, gdzie ludzie najbardziej rozmodleni, w Małopolsce, najwięcej łamistrajków i miłośników PiS-u.

       --
       Śpieszmy się czytać posty, tak szybko znikają wraz z autorami. Trybunał Konstytucyjny padł, nietykalność funkcjonariusza Frasyniuk narusza...
   • gaika Re: Kuria mać! 10.04.19, 22:50
    diabollo napisał:

    > Pojawia się pytanie kiedy yntelygencja w końcu wpisze swoje dzieci że szkolnej
    > agitacji kato-zabobonem?
    >
    > Lud podąży za takim trendem nadanym przez klasę średnią.

    Trochę tak, jakby ta klasa średnia, ledwo wykluta (przy założeniu, że wykluta), dostała z dobrodziejstwem inwentarza różne przymioty, np. zbiorową odwagę, żeby się sprzeciwiać systemowi, albo odstawać od środowiska lokalnego, a jeszcze szczegółowiej: sprawić, że 'odstające' będą ich własne dzieci.

    Z jakiegoś powodu oczekujesz, że powinna mieć siłę i ducha. Myślisz, że to się tej klasie miałoby wziąć z nieco wyższych od średniej dochodów, licencjatu w pierwszym pokoleniu, z samozatrudnienia lub firmy 10-osobowej? Skąd się takie rzeczy ludziom biorą? Z poczucia przynależności do tej klasy lub przyporządkowania do niej przez wybrane wskaźniki?

    Gdyby natomiast skończyło się splatanie pielgrzymek z władzą, piórników szkolnych z wodą święconą, to każdej klasie społecznej byłoby łatwiej zdecydować czy posłać dziecię na lekcje religii do sali katechetycznej albo i do klasy szkolnej, ale poza obowiązującymi zajęciami.

    P.S. Oczywiście archidiecezja łże jak bury pies płci żeńskiej, powołując się na nieistniejące przepisy konstytucyjne i wszelkie inne. Z całą pewnością religia jest przedmiotem dodatkowym (do wyboru).

    • oby.watel Re: Kuria mać! 11.04.19, 08:03
     Teorie spiskowe maja to do siebie, że najbardziej zawiłe zjawiska tłumaczą w prosty, zrozumiały i przystępny sposób. Po co zagłębiać się w niuanse, analizować, badać, do czego potrzebna jest pogłębiona wiedza, skoro można wymyślić całą grupę społeczną i obarczyć ja odpowiedzialnością za wszystko? Kto odpowiada za strajk nauczycieli? Schetyna i PO, to oczywista oczywistość. Proste? Proste!

     --
     Śpieszmy się czytać posty, tak szybko znikają wraz z autorami. Trybunał Konstytucyjny padł, nietykalność funkcjonariusza Frasyniuk narusza...
     • walmart.ca Re: Kuria mać! 11.04.19, 17:52
      oby.watel napisał:

      > Teorie spiskowe maja to do siebie, że najbardziej zawiłe zjawiska tłumaczą w pr
      > osty, zrozumiały i przystępny sposób. Po co zagłębiać się w niuanse, analizować
      > , badać, do czego potrzebna jest pogłębiona wiedza, skoro można wymyślić całą g
      > rupę społeczną i obarczyć ja odpowiedzialnością za wszystko? Kto odpowiada za s
      > trajk nauczycieli? Schetyna i PO, to oczywista oczywistość. Proste? Proste!

      O, ho, ho...Dziwisz przeciwko Zakowski? Zakowski wygra - zaklad?
    • diabollo Re: Kuria mać! 11.04.19, 20:14
     Od tych, którzy więcej otrzymali, można też więcej oczekiwać.
     Tak przynajmniej mi wychodzi "Na logikę".

     Pozdrawiam serdecznie z Karachi i kłaniam się nisko.

     --
     Religia jest dla ludzi bez rozumu.
     /Józef Piłsudski/
     • gaika Re: Kuria mać! 12.04.19, 22:55
      diabollo napisał:

      > Od tych, którzy więcej otrzymali, można też więcej oczekiwać.
      > Tak przynajmniej mi wychodzi "Na logikę".


      Ach, czyli to wszystko, wokół czego kręcimy się od paru lat to zwykłe myślenie marzeniowo-życzeniowe: żeby ludzie byli lepsi, niż są i żeby chcieli brać odpowiedzialność, nawet jeśli nie muszą. Żeby ich wiodła empatia, dojrzałość, mądrość…
      Powiedziałabym, że to sporo tłumaczy i może nam nawet pomóc w wydobyciu się z jednego z błędnych kół. Zawsze uważałam, że cierpliwość popłaca.

      Został nam jeszcze tylko 'klasizm' do obróbki. smile

      > Pozdrawiam serdecznie z Karachi i kłaniam się nisko.

      Owocnych, wobec tego.
      • diabollo Re: Kuria mać! 13.04.19, 05:19
       Nie tylko chodzi o to, żeby "ludzie byli lepsi".

       Bez zmiany postawy zdecydowanej większości klasy średniej dalej będzie dominować i rządzić ideologia katolicki-ginekologiczna.
       Bez zmiany postaw w klasie średniej nawet ja PISSda padnie polska polityka dalej będzie balansować na granicy osunięcia się w katofaszyzmu.

       Głupota klasy średniej jest po prostu niebezpieczna.

       I jeszcze nie zgadzam się ż Twoimi sugestiami, czcigodna Gaiko, że należy rozumieć klasę średnią w pierwszym pokoleniu i za dużo po niej się nie spodziewać.
       Lower Moddle Class w PL już sympatyzuje z PISSdą. Bez opamiętania się MMC i UMC Polska będzie w czarnej.... dziurze.

       Kłaniam się nisko.

       --
       Religia jest dla ludzi bez rozumu.
       /Józef Piłsudski/
       • oby.watel Re: Kuria mać! 13.04.19, 09:42
        Naprawę świata zawsze warto zaczynać od siebie. Chociażby dlatego, że na siebie ma się największy wpływ. Domaganie się od innych, by zmienili swoją postawę trąci i megalomanią, i arogancją. Jak powinna zmienić się klasa średnia? Wziąć przykład z Ciebie i wynieść się z kraju? A może wystarczy jak po prostu spełni Twoje oczekiwania?

        Od czasów wieków Polacy są podzieleni. Podczas gdy pierwsi dążyli do wzmocnienia państwa, chcieli go chronić przed wrogami, drugim chodziło wyłącznie o wymuszenie właściwej postawy, postawienie na swoim. Podczas gdy jedni znosili prześladowania, szykany, ginęli, ginęli za ojczyznę, drudzy słali petycje i prośby o pomoc do jej wrogów. Ledwo Polska odzyskała niepodległość po ponad stu latach zaborów, jeszcze państwo nie okrzepło, a już patrioci ruszyli do akcji, w imię boże przystąpili do ustanawiania swoich porządków, zamordowali prezydenta, który według nich miał niewłaściwą postawę.

        --
        Śpieszmy się czytać posty, tak szybko znikają wraz z autorami. Trybunał Konstytucyjny padł, nietykalność funkcjonariusza Frasyniuk narusza...
       • gaika Re: Kuria mać! 13.04.19, 13:50
        Drogi Diabollo,

        Na takim poziomie 'życzeniowym' to ja się z Tobą oczywiście zgadzam. Przecież w głównej mierze pisujemy tutaj ze względu na nasze polityczno-religijne frustracje.

        Czym innym jest jednak twierdzenie, że społeczeństwo musi dojrzeć i wyewoluować, czym innym, że konkretna (niejednorodna) grupa ma jakieś szczególne cechy i odpowiedzialność (której oczywiście nie łapie, bo ma pod sklepieniem różnie).

        Wykształcenie w pierwszym pokoleniu to jeden z kilku tylko przykładów na całkiem niepełnej liście kandydatów do klasy średniej, ale jeśli już o tym wspominasz, kiedy padała komuna, mieliśmy jakieś 7% osób z wyższym wykształceniem, dziś ponad 20%.
        Chciałabym Ci też przypomnieć, że na PiS głosowało więcej osób z wyższym wykształceniem niż na PO…No i kto głosuje w naszej ojczyźnie na lewicę? Piszesz także często, że klasa średnia to beneficjent przemian, a to znaczy pierwsze pokolenie właśnie.

        Natomiast, gdybyś chciał rozumieć klasę średnią bardziej generalnie jako 'niepierwszopokoleniową', to co w niej stanowi kontynuację i po czym? Wiem, że myślisz o tych popłuczynach po dawnej inteligencji, ale to jest mikromargines i on akurat lata na manifestacje i kładzie się na trasach przemarszów łysych karków (jakie to ma przełożenie na zmianę postaw w generalnej populacji, sam wiesz najlepiej).

        Nie da się wyabstrahować zachowań Polaków z ich jestestwa. Real natomiast jest taki, o czym już pisałam, że władza z narodem wzajemnie pompują sobie katopolo z domieszką katofaszyzmu. PiS-dzielnia nie byłaby u władzy, gdyby nie rozpoznała prawidłowo przedpola, czyli tego, jacy są Polacy i jakiego rodzaju przekaz będzie skuteczny.

        Jakie warunki są potrzebne do tego, żeby ta transakcja przestała być opłacalna (na razie obie strony czerpią z tego zyski)? Głupota klasy średniej jest stanem zastanym i oczywistym, bo 'mądre' są jednostki, a w takiej masie znajduje się mnóstwo ludzi, dla których Twoje słowa np. o solidarności społecznej będą brzmieć jak obcy język.

        Moim zdaniem nadzieja w najmłodszym pokoleniu, które radykalnie odchodzi od praktyk religijnych (jesteśmy w czołówce światowej), tylko pytanie, czym sobie (lub kto i jak) wypełni tę nową przestrzeń. I jak zawsze kluczowi są dla mnie olewający wybory- 50% Polaków po prostu nie zbliża się do urny, a to przecież także konsekwencja naszej historii dawniejszej i bardziej współczesnej i tego, jak ukształtowani jesteśmy jako społeczeństwo.
        • diabollo Re: Kuria mać! 17.04.19, 06:41
         I oby Twoje słowa i nadzieje w najmłodsze pokolenie się sprawdziły, czcigodna Gaiko.
         Pozdrawiam serdecznie i kłaniam się nisko.


         --
         Religia jest dla ludzi bez rozumu.
         /Józef Piłsudski/
        • leda16 Re: Kuria mać! 29.05.19, 11:25
         gaika napisała:
         Przecież w
         > głównej mierze pisujemy tutaj ze względu na nasze polityczno-religijne frustra
         > cje.


         A z elementarnych praw psychologii wynika, że każda frustracja rodzi agresję, zaś publiczne wentylowanie swoich emocji przynosi ulgę. Jednak klasyk erystyki uważał, że dyskusja nie powinna tak niskim celom służyć.


         w takiej masie znajduje się
         > mnóstwo ludzi, dla których Twoje słowa np. o solidarności społecznej będą brzmi
         > eć jak obcy język.


         Nie jak obcy język, tylko jak prymitywny slogan, którym w istocie są, dopóki ta "solidarność" będzie na obywatelach wymuszana batem, czyli podatkami.         > Moim zdaniem nadzieja w najmłodszym pokoleniu, które radykalnie odchodzi od pra
         > ktyk religijnych


         Nadzieja na co?


         (jesteśmy w czołówce światowej), tylko pytanie, czym sobie (lu
         > b kto i jak) wypełni tę nową przestrzeń.


         pewnie uwielbieniem dla wynaturzonego seksu, gender i relatywizmu moralnego smile

         --
         www.pmiska.pl
        • ur-nammu Re: Kuria mać! 29.05.19, 19:01
         gaika: Chciałabym Ci też przypomnieć, że na PiS głosowało więcej osób z wyższym wykształceniem niż na PO
         Czyżby?

         Im wyższe wykształcenie, tym mniejsza jest popularność partii rządzącej. W grupie legitymującej się wykształceniem średnim lub pomaturalnym na PiS głosowało już tylko około 43 proc. Polaków, a spośród osób z wykształceniem wyższym zaledwie 27 proc. wybrało partię Jarosława Kaczyńskiego. To zresztą jedyna grupa, w której wyraźną przewagę ma Koalicja Europejska (ponad 50 proc.).
         • walmart.ca Re: Kuria mać! 29.05.19, 21:07
          ur-nammu napisał:
          > gaika: Chciałabym Ci też przypomnieć, że na PiS głosowało więcej osób z w
          > yższym wykształceniem niż na PO


          > Czyżby?

          Tak. W wyborach parlamentarnych 2015, a o te właśnie tu chodziło.
          • ur-nammu Re: Kuria mać! 29.05.19, 22:49
           walmart.ca: Tak. W wyborach parlamentarnych 2015, a o te właśnie tu chodziło.
           Doprawdy? A z której części wypowiedzi wynika, że chodziło o wybory parlamentarne 2015 roku, a nie na przykład samorządowe 2018?

           Zdanie, które zakwestionowałem, poprzedzone było wypowiedzią:
           gaika: kiedy padała komuna, mieliśmy jakieś 7% osób z wyższym wykształceniem, dziś ponad 20%.
           Z perspektywy dziś niewątpliwie bliżej jest do wyborów 2018 roku niż tych z roku 2015.
          • gaika Re: Kuria mać! 30.05.19, 00:58
           walmart.ca napisał:

           > Tak. W wyborach parlamentarnych 2015, a o te właśnie tu chodziło.

           Oczywiście chodziło o wybory parlamentarne z 2015 roku (zestawiam PiS i PO, nie zaś PiS i KO lub KE).

           Forumowicz nie zauważył był, że to stary wątek i stąd nieporozumienie.
           • ur-nammu Re: Kuria mać! 30.05.19, 12:25
            gaika: Oczywiście chodziło o wybory parlamentarne z 2015 roku (zestawiam PiS i PO, nie zaś PiS i KO lub KE).
            Forumowicz nie zauważył był, że to stary wątek i stąd nieporozumienie.


            Hm, i tak źle, i tak niedobrze.

            Forumowiczka nie zauważyła była, że w swoim poście nie wypowiadała się o sukcesach wyborczych PiS-u w zestawieniu z PO (niezależnie od tego, czy działającej samodzielnie, czy w koalicji zdominowanej przez PO), lecz o preferencjach wyborczych osób z wyższym wykształceniem (na PiS głosowało więcej osób z wyższym wykształceniem niż na PO). Ponieważ cały ten fragment wypowiedzi utrzymany był w stylistyce diagnozy mówiącej o tym, jak głosują osoby z wyższym wykształceniem, jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego jako ilustracja przywołany został przypadek jednostkowy, mimo że współzawodnictwo wyborcze PO i PiS-u zdecydowanie wykracza poza wybory parlamentarne 2015 roku, a w kwestii preferencji wyborczych osób z wyższym wykształceniem nie potwierdza wyniku z 2015 roku.
            Czyżby forumowiczka o tym nie wiedziała? A może nie pasowało to forumowiczce do z góry przyjętej tezy?
  • oby.watel Bezbozna i chciwe towarzystwo 13.04.19, 12:55
   Nie o dzieci wszak chodzi jeno o pieniądze! Nie dotyczy katechetów, którzy mają od razu status nauczyciela mianowanego i stosowne uposażenie, bo im o dzieci chodzi, a nie o pieniądze.

   --
   Śpieszmy się czytać posty, tak szybko znikają wraz z autorami. Trybunał Konstytucyjny padł, nietykalność funkcjonariusza Frasyniuk narusza...
  • oby.watel O kuria mać! 28.05.19, 17:12
   Władze Krakowa dopinają transakcji związanej z wykupem terenów Wesołej od Szpitala Uniwersyteckiego. Placówka przenosi się do nowej siedziby i część budynków będzie jej niepotrzebna. Jednym z elementów transakcji ma być zakup przez miasto kościoła św. Łazarza przy ulicy Kopernika. Świątynia wraz z zespołem budynków warta jest 24 miliony złotych. Odkupieniem kościoła od miasta zainteresowana jest kuria, która może je nabyć z bonifikatą wynoszącą 98 procent.

   Przypomnieć wypada, a niepoinformowanych poinformować, że w Krakowie rządzi koalicja PO z klubem prezydenta. To dlatego w Małopolsce PiS wygrało. Nigdy nie udawali, że nie klęczą przed księdzem. Z kolei tow. Majchrowski na starość nawrócił się.

   I w ten sposób coraz bardziej zrozumiałe staje się dlaczego parszywi krętacze przerżnęli wybory.

   --
   Śpieszmy się czytać posty, tak szybko znikają wraz z autorami. Trybunał Konstytucyjny padł, nietykalność funkcjonariusza Frasyniuk narusza...
  • leda16 Re: Kuria mać! 29.05.19, 11:04
   A cóż w tym złego, że religia będzie na pierwszej bądź ostatniej lekcji? Łatwiej będzie urwać się z niej dzieciakom. Należy jeszcze osobną ustawą uznać ją za nadobowiązkową.

   --
   www.pmiska.pl
   • oby.watel Re: Kuria mać! 29.05.19, 14:47
    leda16 napisała:

    > A cóż w tym złego, że religia będzie na pierwszej bądź ostatniej lekcji? Łatwie
    > j będzie urwać się z niej dzieciakom. Należy jeszcze osobną ustawą uznać ją za
    > nadobowiązkową.

    Ano to, że szkoła jest świątynią wiedzy, a nie kultu. Nie godzi się w takim miejscu nauczać bajek. Jeśli już to o bajkach.

    --
    Śpieszmy się czytać posty, tak szybko znikają wraz z autorami. Trybunał Konstytucyjny padł, nietykalność funkcjonariusza Frasyniuk narusza...
    • leda16 Re: Kuria mać! 29.05.19, 19:13
     oby.watel napisał:
     Ano to, że szkoła jest świątynią wiedzy, a nie kultu. Nie godzi się w takim mie
     > jscu nauczać bajek. Jeśli już to o bajkach.
     >

     Polska szkoła jest przede wszystkim miejscem indoktrynacji ideologicznej a nie wiedzy. Natomiast bajki czynią świat piękniejszym a ludzi lepszymi.


     --
     www.pmiska.pl

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka