Zmieñ adres

Po przeniesieniu Forum Gazeta.pl pod adres forum.gazeta.pl dotychczasowe linki przestaj± dzia³aæ.

Jak zmieni³y siê adresy:

Adres stary Adres nowy
Forum www1.gazeta.pl/forum/790620,30353,790602.html... forum.gazeta.pl/forum/71,1.html...
W±tek www1.gazeta.pl/forum/794674,30353,794652.html... forum.gazeta.pl/forum/72,2.html...

Mo¿esz stare adresy zmieniæ na nowe u¿ywaj±c naszego automatu. Skopiuj tekst ze starymi linkami do okienka poni¿ej i kliknij OK.

Wpisz tekst z linkami do zamiany: