• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Maciek napisał(a): 

> 
> Słyszeliście coś więcej o tym ? Czy inea dokończy budowę światłowdów ?
> 
> Cały tekst: poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,15287625,Szybki_internet_zagrozony__Marszalek_podejrzewa_korupcje.html#ixzz2qnY5SHDg 
> 
> Marszałek podejrzewa korupcję 
> Możemy stracić 400 mln zł unijnej dotacji na szybki internet w Wielkopolsce. Ma
> rszałek Marek Woźniak wstrzymał przetargi na budowę sieci. Podejrzewa korupcję.
> A za faworyta przetargu na operatora sieci uchodzi firma kierowana przez żonę 
> udziałowca spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
> Do końca 2015 r. samorządowa spółka Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (WSS) ma w
> ybudować w regionie wielką sieć telekomunikacyjną o długości 4500 km. Dzięki ni
> ej wszyscy Wielkopolanie - nawet w najmniejszych miejscowościach - mieliby dost
> ęp do szybkiego internetu. Wartość projektu razem z podatkiem to ok. 400 mln zł
> , z czego ponad dwie trzecie daje Unia Europejska. Z inwestycją są jednak ogrom
> ne problemy.
> 
> - Prace są daleko w polu, bo nawet przysłowiowe kopanie rowów idzie w żółwim te
> mpie. Przetargi wygrywają firmy, które mogą mieć powiązania biznesowe z samym p
> rezesem spółki - mówi jeden z pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Informacje o
> zagrożeniu dla sieci szerokopasmowej dotarły także do radnych sejmiku. - Każdy
> miesiąc zwłoki stawia pod znakiem zapytania powodzenie tego projektu - przyzna
> je radny lewicy Waldemar Witkowski, szef sejmikowej komisji gospodarki.
> Listy z zarzutami
> 
> Wśród pracowników urzędu krążą listy z konkretnymi zarzutami. Padają m.in. nazw
> y firm, nazwiska wspólników, które łączy się z prezesem spółki Wojciechem Cerbą
> . Na początku grudnia zarząd województwa wstrzymał wszystkie przetargi związane
> z budową sieci szerokopasmowej, a marszałek Marek Woźniak osobiście wszczął ko
> ntrolę w spółce. - To nieszczęśliwy moment, żeby odpowiadać na pytania. Po zako
> ńczeniu kontroli marszałek podejmie rozmowę na ten temat - przekazuje krótko An
> na Parzyńska-Paschke, rzeczniczka marszałka. A strona internetowa urzędu poświę
> cona dotacjom unijnym informuje o "trudnościach przy realizacji inwestycji".
> 
> Urzędnicy marszałka wzięli pod lupę sześć przetargów budowlanych. Aż pięć z nic
> h wygrała firma PBT Zachód. To z nią wiązano prezesa samorządowej spółki. Wśród
> jej wspólników przewija się bowiem to samo nazwisko Ł., co w innej spółce Reno
> Invest - a w niej udziały o wartości 15 tys. zł ma właśnie prezes Cerba.
> 
> - Nigdy nie byłem udziałowcem spółki PBT Zachód. Stosowne zapewnienie złożyłem 
> na ręce marszałka województwa - mówi Cerba. A o powiązaniach wspólników PBT Zac
> hód i Reno Invest mówi krótko: - Zbieżność nazwiska Ł. jest zupełnie przypadkow
> a. Te osoby nie są ani spokrewnione, ani spowinowacone.
> 
> Ale to niejedyna sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Na przełomie stycznia i lute
> go ma zostać rozstrzygnięty przetarg na operatora infrastruktury szerokopasmowe
> j. Na placu boju pozostało trzech chętnych. Wśród nich jest poznańskie konsorcj
> um HFC Operator i Telekomunikacja Wielkopolska. Członkiem zarządu tej pierwszej
> spółki jest Anna Kosińska, żona Janusza Kosińskiego - prezesa Inei i członka r
> ady nadzorczej samorządowej spółki WSS. Poza tym Inea jest jednym z akcjonarius
> zy i inwestorów spółki (drugim udziałowcem jest firma Asta-Net, a trzecim Urząd
> Marszałkowski). - To ewidentny konflikt interesów. Szkoda, że tu nikt nie widz
> i problemu - mówi nasz rozmówca z Urzędu Marszałkowskiego.
> 
> Miny z kłopotami
> 
> Prezes Cerba przyznaje, że wie o tym, iż HFC Operator jest powiązany z udziałow
> cem spółki - firmą Inea. - Ale na tej podstawie komisja przetargowa nie ma praw
> a wykluczyć firmy z postępowania przetargowego - podkreśla Cerba. Prezes Kosińs
> ki z Inei odpowiada zdecydowanie: - Moja żona pracuje w branży od kilkunastu la
> t. Nie biorę udziału w procedurze wyboru operatora. W związku z tym nie widzę ż
> adnego konfliktu.
> 
> Kosiński dodaje, że jest mocno zaniepokojony wstrzymaniem przetargów. Nic dziwn
> ego: wspierany przez Unię projekt musi być rozliczony do końca przyszłego roku.
> - Nie zazdroszczę marszałkowi. Jeśli stwierdzi nieprawidłowości, to wstrzymani
> e projektu oznacza, że pozbawiamy się internetowej rewolucji i 400 mln zł - kom
> entuje radny Witkowski. Błażej Spychalski, szef sejmikowej komisji rewizyjnej: 
> - Odnoszę wrażenie, że samorządowe spółki to prawdziwe miny z kłopotami.
> 
> Prezes spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa zapewnia, że prace przebiegają z
> godnie z harmonogramem. - Dokumentację mamy gotową w 60 proc., a wykup infrastr
> uktury w 50 proc. Cała sieć będzie gotowa do końca 2014 r. - mówi Cerba.
> 
> Ale od decyzji zarządu z 6 grudnia o wstrzymaniu przetargów w sprawie budowy si
> eci szerokopasmowej nic się nie dzieje.
> 
> 
> 
> 
> poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,15287625,Szybki_internet_zagrozony__Marszalek_podejrzewa_korupcje.html

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się