• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Rurecki  napisał(a): 

> Wybory do Rady Dzielnicy Rembertów zostały przeprowadzone na podstawie Postanow
> ienia Zastępczego Komisarza w Warszawie a nie Uchwały m. st. Warszawy. Wszystko
>  byłoby fajnie, gdyby nie to, że został tu naruszony termin jaki daje Ordynacja
>  Wyborcza na zmianę granic okręgów wyborczych. Komisarz wydając postanowienie z
> astępcze 31/10 w dniu 25.08.2010 powołuje się na art 92.1, który brzmi: "Podzia
> ł gminy na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych mogą by
> ć dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli koniecznoś
> ć taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic sołectw
> , zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy l
> ub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych." Kadencja Rady Dzie
> lnicy Rembertów zakończyła się w dniu głosowania, a więc 21.11.2010. Czyli post
> anowienie zostało wydane o 4 dni za późno. Nawet późniejsze powołanie się przez
>  Komisarza na art. 203a ust 1. "Jeżeli właściwe organy nie wykonują w terminie,
>  w sposób zgodny z prawem zadań dotyczących utworzenia obwodów głosowania, powo
> łania obwodowych komisji wyborczych, sporządzenia spisów wyborców lub podziału 
> gminy na okręgi wyborcze, właściwy komisarz wyborczy wzywa te organy do wykonan
> ia zadań w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskuteczn
> ego upływu terminu niezwłocznie wykonuje te zadania i powiadamia o tym Państwow
> ą Komisję Wyborczą." nadal nie daje komisarzowi prawa do skracania terminu jaki
>  został zawarty w art 92.1. A więc komisarz powinien wydać postanowienie najpóź
> niej 21.08.2010 (21.08.2010 to była sobota, więc stosując zasadę 'niezwłocznie'
>  23.08.2010)....
> Czyli głosowanie powinno się odbyć w granicach okręgów z 2006 roku. 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się