• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

annanarutowska  napisała: 

> Wszystkim, którzy mają własne zdanie i chcą dowiedzieć się więcej polecam artyk
> uł Michała Jankowiaka "MLM – piramida, czy po prostu biznes?"
> 
> -------------------------------------------------------------------------------
> ---------------------------
> O marketingu sieciowym i wielopoziomowym słów kilka...
> 
> Wielokrotnie w swoim życiu słyszałem, że MLM to piramida finansowa i, że na pew
> no ma coś wspólnego z sekciarstwem. Zaowocowało to tym, że zamiast sprawdzić tą
>  możliwość, uwierzyłem innym i uważałem ten rodzaj biznesu za zło wcielone.
> 
> „Piramida finansowa lub Schemat Ponziego (nazwana tak od Charlesa Ponzieg
> o); określana także jako sprzedaż lawinowa. Struktura finansowa, wzorowana na m
> arketingu wielopoziomowym i często z nim mylona. Piramida finansowa ma pozornie
>  identyczną strukturę co piramida sprzedaży. Zyski węzła nie pochodzą jednak ze
>  sprzedaży towarów lub usług, a praktycznie w całości z wpłat wpisowego wnoszon
> ego przez nowych członków struktury, pozyskanych przez węzeł i węzły potomne. N
> a piramidzie finansowej zyskują tylko osoby, które znajdują się u jej szczytu i
>  wystarczająco wcześnie do niej dołączyły. Olbrzymia większość uczestników pira
> midy na niej traci.
> …
> W większości krajów świata, w tym w większości krajów Unii Europejskiej, sprzed
> aż lawinowa jest nielegalna. W Polsce organizowanie bądź kierowanie systemem sp
> rzedaży lawinowej jest czynem nieuczciwej konkurencji zagrożonym karą pozbawien
> ia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”*
> Wikipedia, Wolna encyklopedia
> 
> Na czym więc polega biznes sieciowy (wielopoziomowy - MLM) i czym różni się od 
> piramidy finansowej? 
> 
> Przede wszystkim MLM sprzedaje rzeczywiste towary (zamiast np. tytułu czy pozyc
> ji w „piramidzie”), z których korzystają dystrybutorzy. Wejście do 
> biznesu MLM także wiąże się z zakupem towaru, a nie samego „wejścia”
> ;. Zazwyczaj jest to tzw. „starter”, czyli towar lub zestaw jego pr
> óbek. Kolejny ważny element, stanowiący o biznesie MLM (w przeciwieństwie do pi
> ramidy finansowej) to sprzedaż zewnętrzna, czyli sprzedaż prowadzona przez dyst
> rybutorów klientom zewnętrznym.
> 
> Jeśli warunki te są spełnione, biznes MLM zaczyna bardzo przypominać „zwy
> kły” biznes, w którym:
> 
> - największą odpowiedzialność (i często najwyższe kompetencje) ma prezes. Jako 
> organizator całego przedsięwzięcia otrzymuje najwyższe lub jedno z najwyższych 
> wynagrodzeń,
> 
> - „pod” prezesem są dyrektorzy – odpowiadają za określone dzi
> ały firmy – dostają często duże, choć nie największe wynagrodzenie,
> 
> - jeszcze niżej w strukturze firmy są menadżerzy i kierownicy zespołów – 
> odpowiadają tylko za swoje grupy – otrzymują jeszcze niższe wynagrodzenie
> ,
> 
> - najniżej w strukturze firmy są „zwykli pracownicy”. Mimo iż najcz
> ęściej są motorem i rdzeniem firmy (specjaliści, informatycy, handlowcy) otrzym
> ują często najniższe wynagrodzenie.
> 
> Okazuje się więc, że prawie wszyscy uczestniczymy w pewnego rodzaju piramidach 
> finansowych. Czym więc różni się biznes MLM od „zwyczajnej” firmy, 
> czy korporacji?
> 
> 1. W biznesie MLM Twoja „pozycja” i wynagrodzenie zależy od Ciebie 
> i Twojego zaangażowania, a nie od humoru szefa.
> 
> 2. Dobry biznes MLM pozwala na szybkie i trwałe efekty - możliwość zbudowania s
> obie dodatkowego lub głównego źródła zarobku w 2-4 miesiące, a w perspektywie m
> ożliwość osiągnięcia wolności finansowej.
> 
> 3. W biznesie MLM pieniądze nie są wyrzucane na drogą reklamę (np. TV), po któr
> ej nie będzie za chwilę śladu. Dostaje je dystrybutor, który rekomenduje wybran
> y towar innym.
> 
> Wizerunek biznesu sieciowego oprócz bezpodstawnych skojarzeń z piramidą finanso
> wą, szargany jest też niestety przez niektórych dystrybutorów, którzy zapominaj
> ą, jak ważna w długoterminowej sprzedaży jest ekologia działania i dobro klient
> a. Być może to wina szkoleń niektórych sieci MLM (gdzie ich produkty przedstawi
> ane są jako lek na całe zło tego świata...), a być może po prostu chęć szybkieg
> o zarobku danego dystrybutora. Ważne jest, aby zachowanie jednej osoby nie prze
> sądziło o naszym zdaniu na temat całej firmy i ewentualnym nawiązaniu z nią wsp
> ółpracy. 
> 
> To, czego ja nauczyłem się w biznesie sieciowym – to przede wszystkim 
> 211; sprawdzać. Jeśli będziesz wierzyć we wszystko, co mówią inni – będzi
> esz żyć w ich świecie, a nie w swoim.
> 
> Dla mnie „świat” biznesu sieciowego to nowa możliwość do rozwoju i 
> osiągnięcia finansowej niezależności. Czym ta możliwość będzie dla Ciebie? To T
> woja decyzja.
> 
> Sukcesów, Szczęścia i Spełnienia,
> Michał Jankowiak
> 
> -------------------------------------------------------------------------------
> ---------------------------

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się