• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

garibaldi12  napisał(a): 

> Barry J. Kemp to brytyjski archeolog i egiptolog, który nieprzerwanie od począt
> ku lat 60. poświęca się pasji poznawania tajemnic starożytnego Egiptu. Nie możn
> a więc sobie wyobrazić lepszego i bardziej docenionego w środowisku naukowym sp
> ecjalisty od tego tematu. W recenzowanej publikacji, jak sam tytuł wskazuje, st
> ara się on zaprezentować czytelnikowi wyjątkowość państwa egipskiego, jak i cał
> ej tamtejszej cywilizacji. W swojej pracy opiera się on na licznych badaniach a
> rcheologicznych i najnowszej wiedzy historycznej, dzięki której współczesny czł
> owiek może odkryć i zrozumieć specyfikę dawnych Egipcjan oraz po części wpływ p
> rzeszłości na czasy obecne.
> 
> Kemp w publikacji stara się pokazać starożytny Egipt jako podstawę pewnych rozw
> ijających się aspektów myśli (obywatela) i organizacji (państwa). W rozbudowany
> m wstępie prezentuje on najważniejsze pojęcia, uporządkowuje pewne ukazane w tr
> eści dowody na potwierdzenie swoich dalszych tez, przedstawia uwagi na temat kr
> ajobrazu czy chronologii. Jest to również fragment publikacji, w której jasno d
> aje on do rozumienia, że całość książki naznaczona jest jego przekonaniami, co 
> na całe szczęście nie wpływa na jego obiektywizm. Dalsza treść została podzielo
> na na trzy zasadnicze części. W pierwszej omawia on genezę państwa i wczesny ro
> zwój kultury (okres Archaiczny i Stare Państwo). Kolejny rozdział poświęcony zo
> staje rozwojowi „biurokracji” i jego znaczeniu dla kształtowania się państwa or
> az stara się on tutaj ukazać „modelowy” obraz egipskiej społeczności (całość op
> iera się głównie na okresie Państwa Środka). Trzecia część poświęcona zostaje s
> trukturze ekonomicznej, różnym aspektom duchowym i świeckim, silnym i słabym st
> ronom państwa oraz różnorodności warstw społecznych.
> 
> Cała recenzja na:
> 
> popkulturowykociolek.pl/recenzja-ksiazki-starozytny-egipt-anatomia-cywilizacji/

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się