• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Artek  napisał(a): 

> najpoważniejszym problemem może być liczba miejsc parkingowych, gdzie przy tak 
> wąskiej działce jedynym możliwym rozwiązaniem byłby parking podziemny, który pr
> zy ograniczonych możliwościach finansowych (teren poza centrum) będzie zrealizo
> wany w minimalnym stopniu
> 
> trzeba podważyć tą inwestycję na podstawie przepisów prawa:
> ■ustawą z dn. 07.07.1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
>  poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
> ■rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie war
> unków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 
> 2002 r.Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
> ■rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szc
> zegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1
> 133 z późniejszymi zmianami),
> ■rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szc
> zegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
> wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz
> .U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),
> ■rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.
> 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż. (
> Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137),
> ■ozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2
> 006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
> i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563),
> ■rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.
> 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz.U.
>  z 2003 r. Nr 121, poz. 1139),
> 
> Odpowiednia liczba miejsc parkingowych biurowca na metr kwadratowy powierzchni 
> wynajmowanej (współczynnik miejsc parkingowych) dla obiektów zlokalizowanych w 
> centrum i poza centrum:
> a) Ścisłe Centrum - 1/90 - 1/100 m2
> b) Centrum - 1/70 m2 
> c) Poza Centrum - 1/25-1/30 m2 (dopuszczalne 1/50 m2 ).

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się