• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Prombud napisał(a): 

> Mieszkańcy osiedla „Zielone Wzgórze” ul. Podłęska w Krakowie
> 
> 
> W związku z licznymi nieporozumieniami które wywołane zostały pismem Wydziału A
> rchitektury w sprawie toczącego się postępowania o wydanie WZ na teren obecnie 
> zabudowany barakiem Gminy Kraków uprzejmie wyjaśniamy i informujemy :
> 1.	Nieruchomość zabudowana barakiem przy ul. Wielickiej 230 składająca się z dz
> iałek nr 124/32 i 124/33 obr 57 Podgórze stanowi własność Gminy Kraków.
> 2.	W przedmiotowym baraku, po byłej tuczarni trzody chlewnej Zakładów Mięsnych 
> , Gmina posiada 13 lokali mieszkalnych socjalnych z których obecnie praktycznie
> zasiedlone są już tylko 3 . Pozostałe lokale zostały opróżnione w ciągu kilku 
> minionych lat głównie staraniem firmy PROMBUD i znacznej części mieszkańców osi
> edla ( pismo mieszkańców z listami podpisów do Prezydenta Miasta Krakowa ).
> 3.	PROMBUD celem likwidacji baraku przedstawiał do Gminy szereg propozycji rozw
> iązania sprawy, propozycje te z różnych przyczyn nie zostały przyjęte. Proponow
> ano między innymi : zamianę baraku i działek za mieszkania na terenie osiedla p
> od warunkiem że osoby z baraku zostaną przesiedlone w inne miejsce Krakowa , za
> mianę baraku za inny obiekt do adaptacji na cele mieszkań socjalnych, wskazanie
> przez Gminę dowolnego budynku w złym stanie technicznym, który to budynek PROM
> BUD wyremontowałby na własny koszt z przeznaczeniem na mieszkania socjalne itp.
> 4.	Jedną z ostatnich propozycji PROMBUD-u mających na celu likwidację baraku je
> st propozycja skierowana pismem z dnia 27 maja 2010r. do Prezydenta Miasta Krak
> owa polegająca na : wykwaterowaniu przez Gminę ostatnich mieszkańców baraku, je
> go wyburzenie i wybudowanie na tym miejscu przedszkola w ramach partnerstwa pub
> liczno – prywatnego. O ewentualną budowę przedszkola wnioskowali również 
> niektórzy mieszkańcy osiedla. W tej sprawie odbyła się narada w dniu 24.08.2010
> w Wydziale Mieszkalnictwa UMK na której to naradzie przedstawiciele Wydziału E
> dukacji UMK stwierdzili, że nie są zainteresowani budową przedszkola. Sprawa je
> st jednak nadal otwarta.
> 5.	Jedyną przyczyną zajmowania się przez PROMBUD barakiem i terenem była i jest
> chęć przyczynienia się do likwidacji baraku. Przeprowadziliśmy rozmowę z Proje
> ktantem P. Zb. Kęsek z prośbą, aby wycofał złożony przez siebie wniosek o wydan
> ie WZ.
> 6.	PROMBUD nigdy, w sytuacji ewentualnego nabycia praw do terenu pod barakiem, 
> nie zamierzał i nie zamierza realizować tam wysokiej zabudowy i nadal oświadcza
> , że ewentualnie zainteresowany jest zabudową dwu kondygnacyjną o przeznaczeniu
> na przedszkole czy żłobek ( zgłoszone propozycje w roku 2010 ) lub na cele biu
> rowo-usługowe ( zgłaszane propozycje od roku 2002 )
> 7.	Całość obszernej korespondencji dotyczącej sprawy likwidacji baraku znajduje
> się w biurze PROMBUD.
> 
> 
> 								     Z poważaniem 
> 							
> 									  Jan Włodarski
> 									PREZES „PROMBUD”

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się