• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: mat120 napisał(a): 

> 
> Już ponad stu światowej sławy naukowców i intelektualistów podpisało się pod li
> stem otwartym, w którym krytykuje się ukraińskie organizacje w Kanadzie za nieu
> czciwość i wypaczanie historii. Konkretnie chodzi o manipulowanie przy ilości o
> fiar Wielkiego Głodu i atakowanie wystawy o Holokauście w Canadian Museum of Hu
> man Rights, ale także dostaje się kanadyjskim Ukraińcom za szerzenie kultu OUN-
> UPA i SS Galizien. Sygnatariusze listu przypominają, że organizacje te są ̶
> 2;uwikłane w przemoc wobec cywili na masową skalę”, w tym na Wołyniu prze
> ciw Polakom. Wśród nich takie autorytety jak Sir Ian Kershaw, Yehuda Bauer czy 
> Christopher Browning.
> 65-lat-temu.salon24.pl/299186,swiatowe-autorytety-przypominaja-o-polskich-ofiarach-wolynia
> "Ukraińskie Kanadyjskie Stowarzyszenie Swobód Obywatelskich (UCCLA) i Ukraiński
> Kongres Kanadyjski (UCC) prowadzą kampanię przeciwko planom Kanadyjskiego Muze
> um Praw Człowieka w Winnipeg zainstalowania stałej galerii Holocaustu. UCCLA ro
> zsyła e-maile i kartki pocztowe w całej Kanadzie, które przedstawiają okładkę w
> ydania "Folwarku zwierzęcego" George'a Orwella i sugerują, że zwolennicy galeri
> i Holokaustu to są świnie. Ze swojej strony, UCC, który w przeciwieństwie do UC
> CLA, jest ciałem wyłanianym w wyborach i reprezentuje znaczące ukraińskie kanad
> yjskie organizacje, poskarżył się, że planowana wystawa Holokaustu jest "nie do
> przyjęcia" i zwrócił się do Muzeum o wprowadzenie jako tematu wystawy Wielkieg
> o Głodu lub ukraińskiego głodu w latach 1932-33 "o nie mniejszej ilości ofiar .
> .. niż Holocaust".
> 
> My, sygnatariusze niniejszego listu, przeprowadziliśmy wszystkie badania naukow
> e różnych aspektów ludobójstwa, faszyzmu, antysemityzmu, stalinizmu, zbrodni wo
> jennych, Wielkiego Głodu i Holokaustu. Jednoznacznie uznajemy, że przemoc i prz
> eśladowania, których doświadczyła Ukraina w totalitarnej przeszłości powinny by
> ć zapamiętane i upamiętnione w Kanadyjskim Muzeum poświęconym historii i łamani
> u praw człowieka. Natomiast budzi nasz sprzeciw nieuczciwy sposób, w jaki UCCLA
> i UCC zniekształciły historyczne fakty Wielkiego Głodu przy jednoczesnym negow
> aniu roli ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego w Holokauście.
> 
> Ukraiński Wielki Głód, który stanowi jedną z wielkich zbrodni Stalina i jedną z
> najbardziej niszczycielskich tragedii w Europie, zasługuje na miejsce w każdym
> miejscu poświęconym upamiętnieniu i upowszechnianiu wiedzy o naruszanie praw c
> złowieka. Jednak sposób, w jaki UCC traktuje Wielki Głód budzi wątpliwości. Wsz
> ystkie badania demograficzne umiejscawiają liczbę ofiar śmiertelnych głodu na U
> krainie Sowieckiej w przedziale od 2,6 do 3,9 milionów osób. To jest samo w sob
> ie ciężkie żniwo. Niemniej jednak, UCC, czasami, zawyża liczbę ofiar do siedmiu
> a nawet dziesięciu milionów. Intencja jest oczywista: siedem lub dziesięć mili
> onów to jest więcej niż sześć milionów; Hołodomor bardziej zasługuje na uwagę n
> iż Holocaust. Taka manipulacja będąca próbą wykorzystania ludzkiego cierpienia 
> jest naganna i nie powinna być akceptowana przez kanadyjskie społeczeństwo.
> 
> Jesteśmy również zaniepokojeni postawą UCCLA i UCC wobec OUN, UPA i 14 Dywizji 
> Grenadierów Waffen SS "Galicja" (1 Dywizji Ukraińskiej). OUN oznacza Organizacj
> ę Ukraińskich Nacjonalistów. UPA jest ukraiński skrót Ukraińskiej Powstańczej A
> rmii, zbrojnego ramienia OUN. Dywizja "Galicja" to jednostka wojskowa, która by
> ła przede wszystkim zaangażowana w działania przeciwko partyzantom, została utw
> orzona przez Niemców w 1943 roku. Dziesiątki tysięcy Ukraińców, którzy należeli
> do tych formacji, zginęły podczas stawiania oporu przeciwko bezwzględnemu wpro
> wadzania władzy sowieckiej pod koniec wojny. Dzisiaj wielu Ukraińców czci człon
> ków tych organizacji jako liderów represjonowanego narodu. W lutym 2010 UCC wez
> wał rząd Kanady "do wprowadzania zmian w Ustawie o dodatkach finansowych dla We
> teranów Wojennych Kanady poprzez rozszerzenie uprawnień i włączenie wyznaczonyc
> h grup ruchu oporu, takich jak OUN-UPA." Podczas ostatniego Dnia Pamięci, UCC w
> ezwał ukraińskich Kanadyjczyków do oddania hołdu weteranom, którzy należeli do 
> OUN, UPA i dywizji "Galicja".
> 
> W swoich wezwaniach do oddawania czci członkom tych organizacji jako kombatanto
> m, UCCLA i UCC nie w pełni potwierdziły, że wszystkie te trzy grupy brały udzia
> ł w aktach przemocy wobec ludności cywilnej na masową skalę. Znaczące badania h
> istoryczne wskazują na odpowiedzialność polityczną OUN za przemoc wobec Żydów w
> lecie 1941 roku. Aktualnie podejmowane badania wykazują również, że wielu były
> ch policjantów, którzy pomagali nazistom w ludobójczych operacjach, następnie d
> ołączyło do UPA, utworzonej na początku 1943 roku. Co więcej, jest niezaprzecza
> lnym faktem, że UPA wymordowała dziesiątki tysięcy cywilnej ludności polskiej w
> zachodniej części Wołynia, aby wyeliminować możliwość roszczeń terytorialnych 
> Polski po wojnie. Dywizja "Galicja" była również zaangażowana w zbrojnych dział
> aniach przeciwko ludności cywilnej, ale głównie poza granicami Ukrainy.
> 
> Zwracając uwagę na historyczne fakty na temat OUN, UPA i dywizji "Galicja", nie
> chcemy sugerować jakiejś zbiorowej odpowiedzialności za ludobójstwo części lub
> wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy w nich służyli, a na pewno nie chcemy sug
> erować zbiorowej odpowiedzialności części lub wszystkich Ukraińców. Niemniej je
> dnak, w czasach, gdy masowy mord na ludności cywilnej jest traktowany jako zbro
> dnia przeciwko ludzkości, różnorodne fakty na temat tych organizacji powinny by
> ć otwarcie dyskutowane, szczególnie, gdy znaczenie Holokaustu jest kwestionowan
> e w publicznej kampanii społecznej, dotyczącej poprawnego prezentowania histori
> i praw człowieka.
> 
> W związku z tym stwierdzamy, że dopóki UCCLA i UCC nie zrozumieją, że otwarta i
> uczciwa konfrontacja z historycznymi faktami jest korzystniejsza niż zmanipulo
> wany fałsz, dążenie do zwycięstwa w "konkursie cierpienia", nie uwzględnianie z
> arówno blasków jak i cieni ruchu narodowego, powinny trzymać się z daleka od de
> baty na temat Kanadyjskiego Muzeum Praw Człowieka."
> Niżej podpisy w tym, o dziwo, Rafała Wnuka.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się