• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Benek  napisał(a): 

> To o co pytasz jest w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Pod
> aję fragment, który to wyjaśnia.
> 
> Art. 101. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwa
> łą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może
>  - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sąd
> u administracyjnego.
> 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administra
> cyjny i skargę oddalił.
> 2a. Skargę na uchwałę, o której mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administrac
> yjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na t
> o wyrażą pisemną zgodę.
> 3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach 
> załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
> 4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 94.
> 
> Mówiąc krótko, wystarczy, że znajdzie się grupa mieszkańców, którzy są niezadow
> oleni z uchwały rady i którzy podejmą odpowiednie kroki - najpierw wezwą do usu
> nięcia naruszenia  a jeżeli to nie poskutkuje złożą skargę do sądu administracy
> jnego - w tym wypadku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Skor
> o Sąd ten, jak ktoś tu wtrącił uznał rację poszkodowanych, to mur beton uchwała
>  rady miejskiej w naszym mieście zostanie uznana za niezgodną z prawem. Warto o
>  to walczyć, popieram!

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się