• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

cypis.offline napisał: 

> [url=https://nowiny24.pl/170-zlotych-kary-za-jeden-dzien-roboczy-opoznienia-w-o
> placeniu-czynszu-miasto-przemysl-chce-zmienic-ten-przepis/ar/c1-14845816]170 zł
> otych kary za jeden dzień roboczy opóźnienia w opłaceniu czynszu. Miasto Przemy
> śl chce zmienić ten przepis - nowiny24.pl[/url]
> 
> ALe przecież… [url=https://www.facebook.com/zycie.podkarpackie/posts/2939476672
> 764045]KLIK[/url]
> 
> Czy w komentarzach pod tym postem znajdziemy:
> 
> "Panie Jerzy to wynika wprost z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałani
> u nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( Dz.U. 2013 poz. 403 z późn
> . zm.). Samorząd nie może odstępować od pobierania tej opłaty, gdyż może to być
> potraktowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych."
> 
> "proszę nie wprowadzać w błąd czytających komentarze. Są opinie RIO jak również
> wyroki Sądów wyraźnie mówiące, że samorządy nie mogą nie pobierać tej opłaty w
> prowadzonej ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie
> niom w transakcjach handlowych ( Dz.U. 2013 poz. 403 z późn. zm.). Sytuacja tak
> a jest w każdej gminie, więc pisanie że to jest spowodowane działaniami samorzą
> du jest zwyczajnym kłamstwem."
> 
> "Panie Tomaszu to nie są przepisy wprowadzone przez miasto tylko przepisy wynik
> ające z Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
> w transakcjach handlowych ( Dz.U. 2013 poz. 403 z późn. zm.). Opłatę tę muszą 
> pobierać wszystkie gminy."
> 
> "proszę zapoznać się z ustawą. To nie miasto tworzy ustawy"
>    
> "mam dokładnie takie samo zdanie jak Pan w sprawie takiej „kary” i jej stosowan
> ia. Dla mnie ten przepis również jest źle skonstruowany i krzywdzący, szczególn
> ie dla małych przedsiębiorców. Nie możemy jednak jako samorząd nie stosować pra
> wa, bo narazimy się na postępowanie dyscyplinarne. Tak jak pisałem w jednym z k
> omentarzy samorządy zgłaszały swoje obawy w sprawie stosowania tego przepisu, a
> le jak na razie nie doczekaliśmy zmiany."
> 
> "Panie Łukaszu to nie są przepisy wprowadzone przez miasto tylko ustawa, którą 
> miasto musi egzekwować. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmie
> rnym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( Dz.U. 2013 poz. 403 z późn. zm.). 
> Opłata ta jest pobierana przez wszystkie gminy i miasta."
> 
> "nie miasto uchwalało tę ustawę, ale to miasta i gminy zobowiązano do egzekucji
> . Proszę mi wierzyć, że mam takie samo zdanie jak Pan. Ten przepis jest idiotyc
> zny, ale nie mogę nie stosować prawa narażając się na naruszenie dyscypliny fin
> ansów publicznych."
> 
> "Szanowni Państwo zanim wyrazicie zdanie (najczęściej negatywne, co zrozumiałe)
> proszę o zapoznanie się z podstawami prawnymi: Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o
> przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( Dz.U. 2013
> poz. 403 z późn. zm.). Osobiście uważam, że takie rozwiązanie jest krzywdzące 
> dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych. W przypadku tej opłaty nie m
> ówimy o odsetkach, mówimy o opłacie zryczałtowanej wynoszącej konkretną kwotę. 
> Taką samą opłatę zapłaci więc mały sklep jak i duży zakład. To jest w tym rozwi
> ązaniu bardzo szkodliwe i wiele samorządów wnioskowało o zmianę tego szkodliweg
> o dla małych przedsiębiorców przepisów. Stanowisko RIO jak również wyroki Sądów
> mówią o tym, że samorządy nie mogą nie pobierać tej opłaty, gdyż może to zosta
> ć potraktowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie jest więc p
> rawdą twierdzenie, że tylko Przemyśl taką opłatę pobiera. Jeszcze raz zaznaczę,
> że również jestem przeciwnikiem tego rozwiązania."
> 
> Kto jest autorem tych komentarzy?
> 
> Czyli przeciwnik tego rozwiązania (nadal student i prawa i administracji?) po k
> ilkinastu miesiącach pobierania opłaty chce uchwałą gminną zmienić zapis ustawo
> wy wynikający z dyrektywy UE, poparty wyrokami sądów i opiniami RIO?
> 
> Ale to przecież nie koniec, bo za nami dopiero kilkanaście miesięcy bieżącej ka
> dencji, a przed nami (teoretycznie) ponad czterdzoeści miesięcy i kolejne niesp
> odzianki z magistratu. Jak tu się nie cieszyć?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się