• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

piotrzr  napisał: 

> Z danych IPN :
> 
> S 11/01/Zi – śledztwo wszczęte w dniu 9 lutego 2001 roku w sprawie zbrodn
> i 
> popełnionych na szkodę obywateli polskich narodowości ukraińskiej zamieszkałych
>  
> na terenie powiatu przemyskiego w 1945 roku, w wyniku których w Małkowicach 
> śmierć poniosło ok. 150 mieszkańców tej miejscowości, a w miejscowościach 
> Skopów, Ruszelczyce, Korytniki, Bachów, Ujkowice, Trójczyce, Brzózka Berezka, 
> Wola Krzywiecka śmierć poniosło co najmniej kilkadziesiąt innych osób 
> narodowości ukraińskiej, tj. o przestępstwo z art. 148§2 pkt 3 i 4, §3 w zw. z 
> art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej –
> ; 
> Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016
>  
> z późn. zm.).
> W jego toku przesłuchano łącznie 104 świadków, w tym wielu pokrzywdzonych. 
> Ponadto uzyskano kopię dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez MO, UB i 
> Starostwo Powiatowe w Przemyślu w sprawie zbrodni na szkodę ludności 
> ukraińskiej na terenie powiatu przemyskiego w skazanym okresie. Nawiązano 
> kontakt z ukraińskim Towarzystwem „Nadsanie”, w wyniku czego uzyska
> no dane 
> osobowe i adresy kilku świadków zamieszkałych na terenie Ukrainy. Osoby te 
> zostały przesłuchane w drodze międzynarodowej pomocy prawnej. Ponadto zapoznano
>  
> się z repertorium byłej Prokuratury przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu oraz 
> repertorium byłej Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Przemyślu, w celu 
> ujawnienia wpisów świadczących o prowadzeniu przez organy ścigania postępowań w
>  
> sprawie zbrodni na ludności ukraińskiej. W wyniku tego ujawniono wspomniane 
> wpisy, jednak wiele akt spraw umorzonych wobec niewykrycia sprawców zostało 
> zniszczonych, z uwagi na upływ okresu archiwizacji. W toku analizy licznych 
> spraw karnych z okresu lat 40-tych i 50-tych XX wieku ustalono co najmniej 
> kilkanaście nazwisk, prawdopodobnie sprawców tych zbrodni. Według 
> dotychczasowych ustaleń osoby te nie żyją. Zbrodni na szkodę ludności 
> ukraińskiej dokonywali prawdopodobnie członkowie Batalionów Chłopskich z terenu
>  
> powiatu przemyskiego wraz z bandytami prawdopodobnie 
> z pobudek rabunkowych. Prowadzenie postępowania w tej sprawie utrudnione jest 
> tym, iż obecnie niewielu jest bezpośrednich świadków tych wydarzeń. 
> Dotychczasowe czynności pozwoliły na zgromadzenie bogatego materiału 
> dowodowego, jedynie w sprawie zabójstwa ludności ukraińskiej w Małkowicach 
> w dniu 17/18 kwietnia 1945 roku oraz w Woli Krzywieckiej w dniu 15 kwietnia 
> 1945 roku. Dalsze czynności w tym śledztwie koncentrować się będą na analizie 
> materiałów archiwalnych znajdujących się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie, 
> Przemyślu oraz w zasobach Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji 
> Dokumentów w Rzeszowie. Po rozpoznaniu poszczególnych wątków sprawy będą one 
> wyłączane do odrębnego prowadzenia i kończone wydaniem decyzji merytorycznych. 
> Do chwili obecnej zakończono w ten sposób postępowanie w sprawie zabójstwa Jana
>  
> Sałuka w dniu 3 czerwca 1945 roku w Stubnie powiat przemyski. 
> Z uwagi na skomplikowany i wielowątkowy przedmiot śledztwa oraz trudności w 
> pozyskiwaniu dowodów osobowych, obecnie nie można wskazać nawet przybliżonego 
> terminu ukończenia całości sprawy.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się