• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: aaa  napisał(a): 

> www.lemko.org/lih/wiktorp.html
> UPA na Łemkowszczyźnie
> 
> Na Łemkowszczyźnie UPA niczego nie tworzyła, niczego nie budowała, ona tylko
> wykorzystywała teren Łemkowszczyzny w ucieczce na Zachód. 
> Przedwojenna polityka Polski nie przychyliła Łemków na swoją stronę, chociaż
> Łemkowie byli lojalnymi obywatelami wobec państwa. A tu przyszli jak gdyby swoi
> ,
> Ukraińcy, którzy, jak gdyby, walczą o państwo ukraińskie. Walczą rozpaczliwie,
> bowiem odwrotu już nie ma. UPA wdarła się na a Łemkowszczyznę jak gdyby ją tam
> powódź zaniosła. Ona nie miała czasu na rozmowy. Ona rozpaczliwie broniła się.
> Miała ona zza granicy rozkaz utrzymania się do czasu III wojny światowej, która
> jak gdyby miała lada dzień wybuchnąć. Między państwami Zachodu a ZSRR. 
> UPA w sposób brutalny budziła u Łemków świadomość narodową. A tu ciśnie na UPA
> polska władza, polskie wojsko. Na południe droga zamknięta - tam komunistyczna
> Czechosłowacja. Władza Polski też brutalna. W wojsku polskim, w milicji na
> Łemkowszczyźnie wielu takich, którzy stracili swych bliskich z rąk UPA na
> Wołyniu czy w Halicji. 
> W tym czasie nikt nie dochodził - czy Łemkowie popierają UPA dobrowolnie czy te
> ż
> w następstwie terroru. Nikt nie myślał o tym - ilu Łemków z dobrej woli poszło
> "do lasu", a ilu z nich przymuszono do tego? 
> I stało się: Polacy to śmiertelni wrogowie Ukraińców, a więc też i Łemków. Tak
> uczył OUN-UPA. Wroga trzeba niszczyć. Wroga niszczyła też polska armia. Wielu
> jej żołnierzy miało subiektywne prawo do zemsty za Wołyń, za Halicję, gdzie
> pozostali nie pochowani bliscy - rodzice, mali bracia, siostry. I niewątpliwie
> wykorzystywali okazje do zemsty. Chociaż była ona skierowana nie przeciwko tym,
> którzy byli winni śmierci bliskich na Wołyniu i w Halicji. Ona najczęściej była
> skierowana przeciwko dotychczas niewinnym - zdezorientowanym, podburzonym,
> zastraszonym Łemkom. Zastraszonym terrorem OUN-UPA. 
> Sytuację skomplikowało porozumienie rządów Polski i Ukraińskiej SRR z września
> 1944 r. o przesiedleniu Ukraińców z Polski na Ukrainę i Polaków z Ukrainy do
> Polski. Polacy, po okropnościach banderowszczyzny, po doświadczeniu w zetknięci
> u
> się z reżymem bolszewickim z lat 1939-1941, prawie chętnie jechali do Polski.
> Natomiast Łemkowie nie chcieli opuszczać swych stron rodzinnych, na których żyl
> i
> od wieków. I trzeba ich rozumieć. Porozumienie co do wymiany ludności było
> zrobione ponad głowami Łemków, którzy, zresztą nie mieli w tym czasie żadnego
> przedstawicielstwa. Jednakże z ich wolą nie liczono się - przesiedlanie
> rozpoczęto przy pomocy siły. I tu po stronie Łemków stanęła UPA. W UPA Łemkowie
> znaleźli swego obrońcę. 
> Akcja " Wisła "
> A potem przyszła akcja "Wisła" - deportacja wszystkich bez wyjątku Ukraińców, a
> więc też i Łemków na Zachodnie i Północne Ziemie Polski. I tutaj też znalazł si
> ę
> obrońca Łemków - UPA. Wśród Łemków zrodziła się nienawiść do władzy polskiej,
> zaczął rodzić się wśród nich ukraiński nacjonalizm. 
> Winę za to ponosi ówczesna władza komunistyczna Polski. To ona była położną
> nacjonalizmu ukraińskiego wśród Łemków. Łemkowie zaś, nie bez wpływu OUN-UPA, w
> sposób nieuzasadniony zaczęli utożsamiać polską władzę komunistyczną z narodem
> polskim. Sprzyjała temu iście szatańska polityka polskiego rządu
> komunistycznego, na rozkaz którego Łemków rozproszono po kilka rodzin, rzucając
> ich do środowisk polskich, przeważnie w środowiska przybyłych zza Bugu i Sanu
> Polaków, a więc tych, którzy wiedzieli o zbrodniach OUN-UPA. 
> Czy w takich warunkach można dziwić się, że Łemkowie zaczęli czuć się
> obywatelami drugiej albo nawet trzeciej kategorii? Deportowani często w sposób
> brutalny, otrzymywali najczęściej zdewastowane gospodarstwa poniemieckie,
> musieli żyć wśród obcego otoczenia, zostali pozbawienie opieki duchownej ze
> strony cerkwi. Zaczął wśród nich wzmacniać się nacjonalizm, chociaż nie byli on
> i
> świadomi jego istoty. 
> Zaś polski rząd komunistyczny nakazał deportację, wykorzystując doświadczenia
> Moskwy w tym przedmiocie. Przecież na rozkaz Stalina deportowano z ziem
> rodzinnych Tatarów, Czeczenów, Inguszów i inne nieduże narody. Narody, a nie
> konkretnych ludzi. 
> Do obłudnych należy zaliczyć uchwałę rządu polskiego z dnia 24.IV.1947 r., w
> której między innymi mówi się: 
> W związku z koniecznością dalszej normalizacji stosunków w Polsce - dojrzała
> całkowicie sprawa zlikwidowania działalności band UPA. Celem wykonania tego
> zadania Prezydium Rady Ministrów uchwala:.... 
> III. Państwowy Urząd Repatriacyjny przeprowadzi akcję przesiedleńczą ludności
> ukraińskiej i ludności zamieszkałej na terenach, gdzie działalność band UPA moż
> e
> zagrażać ich życiu i mieniu...1 
> Cel akcji - jak gdyby likwidacja UPA. Metoda - deportacja wszystkich Ukraińców,
> niezależnie od tego, czy żyją oni na terytorium działalności UPA czy też nie.
> Wskazuje na to sformułowanie: ludności ukraińskiej i ludności zamieszkałej na
> terenach, gdzie działalność band UPA może zagrażać... 
> Nie wytrzymuje krytyki twierdzenie, że deportacja Ukraińców w ramach akcji
> "Wisła" podyktowana była potrzebą likwidacji UPA. Zgodnie z autorami "Drogi do
> nikąd",2 którzy powołują się na dane archiwalne, Ogólnie na terenie Polski
> wiosną 1947 r., przed rozpoczęciem operacji "Wisła", siły UPA liczyły około
> 2,500 dobrze uzbrojonych i wyszkolonych ludzi. Stanowiły one jednak tylko część
> podziemia zbrojnego ukraińskich nacjonalistów. Obok wymienionych pododdziałów
> UPA w terenie operowały bojówki Służby Bezpieczeństwa (około 200 ludzi)...
> już same przytoczone cyfry wskazują na to, że do likwidacji UPA nie była
> niezbędną deportacja "95,846 osób narodowości ukraińskiej z województwa
> rzeszowskiego oraz 44,728 osób z województwa lubelskiego."3 Faktyczna przyczyna
> przesiedlenia Ukraińców z Polski na Ukrainę a potem tych, którzy pozostali, na
> Ziemie Zachodnie i Północne sprowadza się do tego, że władza Polski
> komunistycznej "zapragnęła stać się państwem jednolitym narodowo."4 Tego celu
> polska władza komunistyczna me osiągnęła przez przesiedlenie Ukraińców na
> Ukrainę, dlatego też nakazała ona deportację ich i rozproszenie wśród ludności
> polskiej, co miało w następstwie przynieść dwa rezultaty: a) przyśpieszałoby
> asymilację Ukraińców, b) likwidowałoby jednolite łemkowskie terytorium. 
> Deportacja Ukraińców, w szczegó1ności Łemków, była zbrodnią polskiego rządu
> komunistycznego w rozumieniu Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji
> jakichkolwiek form dyskryminacji rasowej, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogó1ne
> Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 21.XII.1965 r., która pojęcie
> dyskryminacji rasowej rozszerza również na grupy etniczne....

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się