• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: TT  napisał(a): 

> zastanów się co piszesz, to dlaczego kolega się nie odwołał - 
> przecież już pisałem że cały egzamin jest nagrywany, skoro tak go 
> skrzywdzono to mógł odwołać się bezpośrednio do marszałka woj 
> podkarpackiego, totalna bzdura z tym kierunkowskazem w takie bajki 
> nie wierzę, popełniając taki błąd nawet gdyby pana kolega to zrobił 
> to było by to odczytane jako pierwsza pomyłka i egzaminator nie miał 
> prawa za to oblać, wyjątkiem mogła być sytuacja gdy włączony 
> kierunkowskaz zmylił innego uczestnika ruchu i doszło do 
> bezpośredniego zagrożenia w brd - za coś takiego oczywiście miał 
> prawo dać wynik negatywny
> -co do umiejętności pana kolegi to więcej pokory osoba która 
> wyjeżdziła kilkadziesiąt godzin za kierownicą chyba nie ma szans 
> nawet z najstarszym egzaminatorem w tym ośrodku, bez obrazy ale pana 
> kolega wjeżdżając do większego miasta pewnie miałby pełnego 
> pampersa,zamiast się żalić anonimowo na forum trzeba się było odwołać
> Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów.
> 
> Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy 
> sprawuje Marszałek Województwa. Organ sprawujący nadzór może w 
> szczególności:
> 
> kontrolować dokumentację i działalność związaną z egzaminowaniem;
> przerwać lub unieważnić egzamin państwowy prowadzony niezgodnie z 
> przepisami;
> w razie stwierdzenia rażących uchybień zawiesić działalność 
> odpowiedniej jednostki w zakresie prowadzenia egzaminów państwowych -
>  do czasu usunięcia uchybień;
> w uzasadnionych przypadkach skierować egzaminatora na egzamin, o 
> którym mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy prawo o ruchu drogowym.
> Procedura unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
> 
> Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać 
> skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny. Skargę składa 
> się na piśmie do Marszałka Województwa Podkarpackiego za 
> pośrednictwem dyrektora właściwego ośrodka egzaminowania. Dyrektor 
> ośrodka przekazuje niezwłocznie organowi nadzorującemu materiały 
> dotyczące przedmiotu skargi. 
> 
> Skarga rozpatrywana jest przez organ nadzorujący w trybie Działu 
> VIII K.p.a. w terminie nie dłuższym niż miesiąc. Po rozpatrzeniu 
> skargi organ nadzorujący zawiadamia pisemnie stronę o sposobie jej 
> załatwienia. 
> 
> Informacja dla osób, które nie zdały dwukrotnie egzaminu: 
> 
> Zgodnie z § 31 ust. 8 rozporządzenia w sprawie szkolenia, 
> egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, 
> instruktorów i egzaminatorów osoba, która dwukrotnie uzyskała 
> negatywny wynik egzaminu praktycznego, może złożyć, do właściwego 
> organu prowadzącego nadzór, wniosek o udział w kolejnym egzaminie 
> praktycznym osoby sprawującej nadzór nad egzaminowaniem kandydatów 
> na kierowców i kierowców. W przypadku złożenia wniosku organ kieruje 
> osobę sprawującą nadzór nad egzaminowaniem do udziału w kolejnym 
> egzaminie praktycznym osoby składającej wniosek.
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się