• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans napisał: 

> C.D.
> 
> Jeżeli Francja nie może zdobyć się na uznanie przedstawicielstwa, to możemy 
> poczekać. D.G. wyjął zegarek, oświadczył, że czas mu się skończył, i nie dał 
> żadnej odpowiedzi. Rozmowa ta i przebieg przyjęcia zostały przedstawione 
> Mołotowowi. Nie uważał on za niewłaściwe stanowiska Morawskiego, zajętego wobec
> 
> de Gaulle'a. Później przy spotkaniu Stalin — de Gaulle, Stalin oświadczył
> , że 
> dla Związku Radzieckiego pakt z Francją nie jest konieczny, a dla Francji jest 
> on nieodzowny. Stalin postawił wobec tego tak sprawę, że gotów jest zawrzeć 
> pakt pod warunkiem uznania przez Francję PKWN. De Gaulle był zmuszony zgodzić 
> się, gdyż bez paktu ze Związkiem Radzieckim nie chciał wyjeżdżać z Moskwy. Pakt
> 
> nie był jeszcze podpisany o 2 w nocy, a rano Francuzi mieli odjeżdżać. W czasie
> 
> trzeciej rozmowy Stalin proponował Morawskiemu, żeby posłał Drobnera do Moskwy,
> 
> jako przedstawiciela PKWN. W sprawach wojskowych Stalin zgodził się, aby 
> Korczyca mianować szefem Sztabu Głównego, Popławskiego dać na I Armię, a 
> Świerczewskiego na II Armię. Tak też ustalono. Na postawioną sprawę dostawy do 
> Polski traktorów dla kampanii posiewnej po długiej dyskusji przyznano Polsce 
> 300 gąsienicowych traktorów. W sprawie organizacji pracy spółdzielczej i 
> samopomocowej na wsi Stalin przytaczał przykłady ze Związku Radzieckiego 
> pierwszego okresu, zalecając orkę przy pomocy traktorów, a zbiór indywidualny.
> W sprawie Wojsk Wewnętrznych Stalin zalecał przede wszystkim wychowanie kadry 
> oficerskiej, a w miarę tego rozbudowywanie (słowo nieczytelne — A.G.) Woj
> ska. 
> Zaopatrywanie Wojsk Wewnętrznych będzie się odbywać przez Intendenturę Wojska 
> Polskiego. Na zapytanie Morawskiego, czy nie powinna Polska przyłączyć się do
> paktu sowiecko-czechosłowackiego, Stalin oświadczył, że to jest niepotrzebne, 
> gdyż Polska nie ma jeszcze paktu z Sowietami. Gwarancje granic Polski przez 
> inne państwa uważa Stalin za ubliżające Polsce. Tylko pakty dwustronne są 
> właściwe. Wypowiadał się za utworzeniem oficjalnych przedstawicielstw między 
> Polską a Ukrainą i Białorusią. Pod koniec Stalin jeszcze raz powrócił do sprawy
> 
> PPS. Morawskiego zaczęli naciskać wszyscy, a Stalin proponował wyprowadzenie 
> Drobnera z Komitetu. Bułganin przytacza, że Drobner rzekomo występował na
> PKWN przeciwko militaryzacji kolei. Morawski bronił Drobnera, wobec tego Bierut
> 
> zauważył, że Drobner jednak ideologicznie od nas odchodzi. Wskazał również na 
> rezolucję CKW PPS wzywającą emigrację pepeesowską do powrotu do kraju. Stalin 
> wykazuje, że wszystkie partie w czasie wojny podzieliły się na tle stosunku do 
> faszyzmu i że Morawski nie może liczyć na wspólną pracę ondyńczyków z PPS.
> Odnośnie Mikołajczyka Stalin uważa, że Mikołajczyk ustąpił za radą Churchilla, 
> gdyż Churchill chciałby mieć swoich ludzi i w rządzie lubelskim. Ponieważ 
> Związek Radziecki ma dowody, że Mikołajczyk ma związek z terrorystami w Polsce,
> 
> Związek Radziecki nie wpuści Mikołajczyka do Polski, dokąd w Polsce będzie 
> Czerwona Armia. Sprawa Drobnera nie została ostatecznie zdecydowana, chociaż 
> Stalin mocno naciskał na to, aby Drobnera wysłać chociażby do Kijowa, jako
> przedstawiciela PKWN. W czasie jazdy w samochodzie po wizycie Morawski 
> wybuchnął pod adresem Bieruta, krzycząc: „Wy w swoich szeregach macie ban
> dytów 
> i sanatorów, więc czyśćcie siebie, a nie naszą partię". Doszło do nieprzyjem-
> nej wymiany zdań i Bierut rozszedł się bez pożegnania z Morawskim.
> 
> Sporządził: WIESŁAW

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się