• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans  napisał: 

> "Ofensywa kleru a nasze zadania"
> 
> Stosunki państwo—Kościół są jednym z najmniej zbadanych, a jednocześnie j
> ednym z
> najbardziej interesujących fragmentów dziejów PRL. Komuniści traktowali zawsze
> Kościół jako wroga, którego zniszczenie jest celem strategicznym. Zdawali sobie
> jednak sprawę z tego, że zastosowanie radzieckich metod (burzenie cerkwi i
> kościołów, zamienianie ich na magazyny, a w najlepszym razie, bo przynajmniej
> były konserwowane, na muzea ateizmu) wywoła w Polsce zdecydowany opór
> społeczeństwa i doprowadzi do całkowitej ich izolacji. Stąd przez całe 45 lat
> władze prowadzą swoistą grę z Kościołem. Czasami jest ona wyrafinowana, czasami
> następują posunięcia brutalne. Kościół ze swej strony również prowadzi
> politykę, której celem jest przetrwanie, a środkiem kompromis. Istnieją jednak
> wyraźnie określone granice tego kompromisu. Biskupi rzucają wyzwanie władzom,
> gdy uważają, że zagrożone są żywotne interesy społeczności katolickiej. Tak był
> o
> jesienią 1947 r., gdy biskupi obradujący w Częstochowie (6-9 września)
> skierowali list do wiernych. "Podnosimy swój ostrzegawczy głos — stwierdz
> ali —
> przeciwko rozrastającej zuchwałości blużnierców, którzy w sposób coraz to
> bardziej natarczywy czynią przedmiotem żartu, zabawy, igraszki to wszystko, co
> dla nas drogie, co łączy się ze świętym imieniem Boga, Chrystusa Pana, Matki
> Najświętszej, Kościoła Świętego. Obrzędy religijne, zwyczaje i obyczaje
> chrześcijańskie są wyśmiewane w czołowych pismach". Wzywano, by pism tych nie
> kupować i nie brać do ręki. Przestrzegano też przed rozbijającą naród
> działalnością sekciarską. Występowano w obronie szkolnictwa prywatnego i
> zakonnego. "Niechże rodzice katoliccy — apelowano — i nadal docenia
> ją wielki
> zaszczyt wychowywania swych dzieci wyświadczony im przez Boga. Niech starannie
> strzegą swych praw w szkole..."  I stwierdzano dalej: „Nie mniej groźne
> niebezpieczeństwo, godzące tym razem w dusze najniewinniejszych, widzimy na
> odcinku wychowania dzieci. Powstały bowiem zakłady wychowawcze, które przyjęły
> sobie za cel wychowanie tzw. człowieka nowego, tj. człowieka pozbawionego wiary
> w Boga, nie znającego już imienia Chrystusa Pana. Na modłę osławionych szkół
> hitlerowskich istnieją liczne 'domy dziecka', w których nie ma Krzyża św., w
> których już zamilkła pieśń' Kiedy ranne wstają zorze', w których nie ma zwyczaj
> u
> wspólnie się modlić, w których dziecko podnoszące rączkę do czoła ze znakiem
> Krzyża św. jest ośmieszane..."  Ostrzegano, że "wdziera się do naszego życia
> społecznego niebezpieczny objaw gwałcenia charakteru religijnego nie dziel i
> świąt". Zdecydowanie i stanowczo opowiadano się za wolnościami obywatelskimi. Z
> a
> ich ograniczanie uważano "wywieranie nacisku na katolików, by wstępowali do
> partii politycznych o zasadach niezgodnych z wiarą św., niekiedy pod groźbą
> pozbawienia ich prawa do świadczeń materialnych, uzależnienia prawa do pracy od
> wstąpienia do partii, ocena wartości społecznej ludzi od klucza partyjnego 
> — wszystko to są objawy godne ubolewania, gdyż dzielą obywateli na katego
> rie
> bez znaczenia dla wzrostu pomyślności zbiorowej. Do najbardziej krzywdzących i
> upokarzających ograniczeń zaliczamy działalność kontroli i cenzury prasowej..."
> List Episkopatu odczytany został w kościołach 28 września. Trzy dni później na
> posiedzeniu Biura Politycznego KC PPR (obecni Gomułka, Bierut, Minc, Berman,
> Spychalski, Zambrowski, Radkiewicz) w punkcie trzecim omawiano odezwę
> Episkopatu. W protokole zanotowano: "W związku z odezwą Episkopatu i ofensywą
> kleru omówiono szereg środków walki:
> a) W całym kraju organa Bezpieczeństwa przy udziale wójtów (i ewent. starostów)
> przesłuchają proboszczów odnośnie punktów wysuniętych w odezwie biskupów.
> b) Zaostrzenie cenzury prasy katolickiej i odcięcie jej od nielegalnych źródeł
> papieru. Dla uregulowania sprawy papieru i kontroli rozdziału w dniu 3 X zwołać
> konferencję papierników z udziałem tt. Minca i Bermana.
> c) Ograniczyć ilość nabożeństw transmitowanych przez radio i różne nabożeństwa
> przy okazjach uroczystości.
> d) Postanowiono polecić Sekretariatowi, by przy współudziale sieci partyjnej
> ujawnić w ministerstwach i samorządach — środki idące na instytucje kości
> elne.
> Do zagadnienia walki z klerem pod kątem walki o pokój i przeciwko imperializmow
> i
> — ustosunkować się na Plenum
> 
> KC" (AAN VI Oddział, sygn. 295/V-3/).
> W tym też czasie wygłoszony został referat, który niżej publikujemy. Z
> prawdopodobieństwem bliskim pewności można stwierdzić, że autorką była pułkowni
> k
> Julia Brystygierowa, dyrektor Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa
> Publicznego.
> 
> Tekst, który publikujemy, jest kopią maszynopisu przechowywaną w VI Oddziałe
> Archiwum Akt Nowych(sygn. 224).
> 
> POLITYKA, 40/1990

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się