• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans  napisał: 

> Formy walki kleru
> 
> W pierwszym okresie niepodległości naszej kler nie rozwijał jawnej i masowej 
> walki przeciw rządowi. Episkopat był niedostatecznie przygotowany, 
> zdezorientowany. Ograniczał się do głuchego sabotażu wszelkich poczynań rządu.
> Podobnie jak w całym obozie reakcji dominowała w niej jako podstawowa forma 
> walka podziemna. Ujawniono bezpośredni udział księży w organizacjach 
> nielegalnych i terrorystyczną działalność w 1945-1947 w około 100 wypadkach 
> (dane niepełne). Duży odsetek księży udziela moralnego i materialnego poparcia 
> bandom terrorystycznym. 
> 
> Ilość aresztowanych księży 
> 
> W czasie akcji amnestyjnej ujawniło się zaledwie 23 księży. Najliczniejszy jest
>  
> udział księży przede wszystkim w podziemiu typu endeckiego (woj. rzeszowskie, 
> białostockie, warszawskie, krakowskie). W kierowniczych ośrodkach SN spotykamy 
> na poważnych stanowiskach księży (ks. Jan Rostworowski). Nierzadko Kurie 
> biskupie są bazą finansową i organizacyjną podziemia (Lublin, Łomża). 
> Stwierdzono duży udział kleru w zakładaniu względnie patronowaniu nielegalnym 
> organizacjom młodzieżowym. Tak na przykład: Klasztory jezuickie w Warszawie i 
> Krakowie służyły za miejsce zebrań tajnej organizacji typu 
> endeckiego "Harcerstwo Polskie", w kierownictwie której był jezuita o. Aleksy. 
> Organizacja ta została zlikwidowana z końcem 1946 r. W klasztorze oo. 
> bernardynów w Warszawie pod pokrywką kółka ministrantów działała tajna 
> organizacja harcerska. Również nielegalne organizacje młodzieży w zakładach oo.
>  
> salezjanów (w Oświęcimiu PZR — Polski Związek Rycerzy Walczących o Wolnoś
> ć),
> w Toruniu... i w zakładach oo. marianów (Warszawa-Bielany) rozwijają się
> na skutek inspiracji przełożonych zakonników i jako wynik ich pracy 
> ideologicznej. Równolegle ze  zmianą taktyki reakcji również i kler rozpoczyna
> przechodzenie w 1946 r. na jawne i legalne formy walki. Oto najważniejsze formy
> :
> I. Próby stworzenia własnego stronnictwa katolickiego. Komunikat episkopatu z 
> dn. 29.XI. 1946 r. Próby te nabierały i nabierają na sile w miarę tego, jak 
> jasnym stało się bankructwo PSL jako legalnej reprezentacji całej reakcji. 
> Stronnictwo Katolickie miałoby zastąpić PSL. Próby te dotychczas zakończyły się
>  
> niepowodzeniem, lecz istnieją i będą istnieć w różnych formach. W obecnej 
> chwili kler i koła endecko-katolickie (Choromański, Popiel, Kaczyński) biorą 
> stawkę na opanowanie Stronnictwa Pracy. Sygnalizują to niebezpieczeństwo 
> następujące fakty: a) celowa kampania elementów endecko-chadeckich (b. grupa 
> Popiela i in.) podrywania autorytetu obecnych przywódców SP, wygrywanie jednych
>  
> przeciw drugim, przy równoczesnych próbach kaptowania ich do swoich szeregów
> i przygotowywanie gruntu do wprowadzenia do władz z powrotem ludzi Popielą, 
> b) ostatnie wybory do Zarządów Wojewódzkich SP w Gdańsku i Bydgoszczy usunęły 
> szereg bardziej demokratycznych działaczy i dały przewagę reakcyjnym żywiołom 
> chadeckim, lub wyraźnie SN-owskim (Bydgoszcz), c) podejrzane wstępowanie "jak 
> na komendę" ludzi Popielą z powrotem do SP w woj. warszawskim.
> 
> II. Organizacje masowe
>  
> Kler dysponuje dziesiątkami różnego rodzaju organizacji masowych i instytucji 
> bądź o charakterze religijnym, bądź społecznym lub charytatywnym, za pomocą 
> których ma olbrzymie możliwości uzyskania wpływów na różne warstwy ludności.
> Tworzone są coraz to nowe formy organizacyjne dla umacniania wpływów kleru, np.
>  
> ostatnio próba ożywienia i umocnienia "komitetów parafialnych", które
> stanowiłyby dodatkową sieć organizacyjną kleru głównie na wsi. Największy 
> nacisk i najbardziej ożywioną działalność rozwija kler wśród młodzieży:
> a) przez organizacje tworzone przez siebie
> b) poprzez wpływanie na inne masowe organizacje młodzieżowe (harcerstwo itp.).

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się