• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans  napisał: 

> Wnioski
> 
> Zarówno skład personalno-polityczny, jak kierunek badań Instytutu
> Pamięci Narodowej powinien ulec zmianie. Był wnoszony na Prezydium
> Rady Ministrów projekt statutu i zmiana nazwy na Instytut Historii
> Najnowszej, ponieważ dotychczas istnieje "nielegalnie" bez żadnej formy
> prawnej. Ale projekt ten został odłożony. Najważniejszym mankamentem Instytutu 
> jest jego jednostronność polityczna. Reprezentuje on w najlepszym razie 
> formalnie prawy RPPS, z dalekim wachlarzem na prawo. Z materialistycznym 
> pojmowaniem dziejów, z marksizmem Instytut nie ma nic wspólnego.
> W związku z projektowaną Wspólną Komisją Historyczną KC PPR
> i CKW PPS otwierają się nowe możliwości przed Instytutem. Tylko na
> bazie współpracy obu partii i ideologicznego przewodnictwa PPR Instytut
> może się stać twórczą placówką badania najnowszej historii Polski z mark-
> sistowskiego punktu widzenia. W związku z Wyższą Szkołą Partyjną
> powstaje możliwość zorganizowania wspólnej nadrzędnej Rady Naukowej
> obu partii, która wyznaczałaby kierunek badań Instytutu, tematy do
> opracowania, dyskutowałaby tezy wstępne. Tylko przez wspólne kierownictwo 
> przeorganizowanego Instytutu — ideologiczne i polityczne — z jednej
>  strony, a 
> przez zasilenie go peperowcami — z drugiej strony — może Instytut N
> ajnowszej 
> Historii Polski spełnić swe zadanie. Jeżeli chodzi o ludzi — to wielu nas
> zych 
> towarzyszy — historyków z wykształcenia, często pracujących na innych 
> placówkach mogłoby pożytecznie pracować w Instytucie. Jako przykład wymienimy: 
> Młynarski (PR), Izydorczyk (KW Poznań), Siekierska, Polewka (Kraków), Kula (Łód
> ź
> — Uniwersytet), Assorodobraj (Łódź — Uniwersytet), Szulkin (Min. Oś
> wia-
> ty), Najdus (TUR), Tykocińska (TUR), Bibrowska, Kancewicz, Kulik (Min.
> Kultury), Drukier (KC), Rappaport (KC), Więckowska Jadwiga (CZPPS),
> Pawłowicz, Bulanta Stanisława (Sztab Generalny W.P.), Pietraszkiewicz
> Wacław (Min. Oświaty), Marzec Czesław (Warsz. Rad. Nar.) i wielu innych
> towarzyszy. Jeżeli chcemy na odcinku historii zrobić przełom — musimy obl
> iczyć
> nasze siły, rozplanować je i. uderzyć na wszystkich frontach.
> 
> TURLEJSKA
> 
> Warszawa 13 luty 48 r.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się