• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans  napisał: 

> JAKUB BERMAN:
> (...) Śledztwo jest potężnym orężem i oddało nam ogromne usługi, ale
> wszyscy powinniśmy przyznać, iż taka teoria, że wszystkie bolączki rozwią-
> zuje się za pomocą aresztu i śledztwa — to jednak jest dziecięcy okres. N
> as
> stać już na bardziej dojrzałe, doskonałe metody, w których nastąpi kombina-
> cja agentury ze śledztwem i w którym agentura nie będzie kopciuszkiem bez
> znaczenia. Tak u nas było i to jest największy grzech w naszej pracy.
> Musimy koniecznie i z całym uporem rozbudować agenturę. Musimy
> koniecznie usprawnić kierownictwo we wszystkich ogniwach ze strony
> Ministerstwa, Departamentów w stosunku do Wojewódzkich Urzędów, ze
> strony Wojewódzkich Urzędów do Powiatowych, aż do gmin.
> Kontrola wykonania zadań nie była do tej pory dostateczna. I dobrze
> jest, że dziś powiedzieliśmy sobie o tym otwarcie.
> Trzeba koniecznie i to energicznie wzmocnić dyscyplinę w szeregach
> aparatu i trzeba wreszcie pogłębić świadomość polityczną, partyjną, hart,
> bojowość, moralną czystość szeregów. Zreorganizujemy pracę partyjną,
> KC zrobi wszystko, aby ją podciągnąć, usprawnić, ożywić i mocniej
> powiązać z tętniącym życiem partyjnym, które najbardziej kształci.
> Dlatego uważamy, że agentura jest centralnym zagadnieniem, za które
> trzeba się w tej chwili uchwycić, najważniejszym ogniwem, które trzeba
> wyciągnąć.
> Nie chcemy rządzić za pomocą agentury. Nam są obce metody dwójkar-
> skie. Nasza siła polega na teorii marksizmu-leninizmu, na sile ideologicznej
> naszej Partii, naszego aktywu, na świadomości mas, klasy robotniczej, ale
> chcemy oszczędzić ofiar masom partyjnym w walce z wrogiem, ale musimy
> wszystko zrobić, aby pomóc w tej walce i to nasz najświętszy obowiązek.
> Dlatego musimy dotrzeć i to w ciągu najkrótszego czasu do ośrodków
> dyspozycyjnych wroga, pokrzyżować jego plany, znać jego plany, musimy
> stworzyć formy dla unieszkodliwienia wroga klasowego na wsi, bo wcho-
> dzimy w okres zaostrzonej walki klasowej na wsi przede wszystkim. Tam
> na wsi kułactwo jest najbardziej masową bazą wroga i do tej decydującej
> walki musimy się zawczasu przygotować. Jeśli nie stworzymy form
> organizacyjnych, które by nam pomogły do spełnienia swego zadania,
> będziemy spóźnieni. Jesteśmy już opóźnieni.
> Musimy wreszcie stworzyć warunki i środki, ażeby ochronić najważ-
> niejsze ośrodki naszego życia państwowego przed wrogą penetracją.
> Musimy stać na straży naszej obronności.
> Wy zdajecie sobie sprawę z wagi tych zagadnień. Była już o tym mowa
> w referatach i w dyskusji, jak zagadnienie portów, zagadnienie węzłowych
> przemysłów, zagadnienie dróg, komunikacji, łączności. Tego trzeba strzec
> jak oka w głowie i trzeba się nauczyć strzec, by upilnować, gdy zajdzie
> potrzeba.
> Jak to możemy osiągnąć?
> Przede wszystkim przez agenturę, rzecz jasna przez sieć informacyjną
> i dlatego trzeba o to walczyć z uporem i wytrwale. Czy potrafimy to zrobić?
> Niewątpliwie będziemy jeszcze przez jakiś czas robili błędy, ale nas stać na
> to, ażeby się nauczyć i za pół roku wykazać się ogromnymi osiągnięciami
> w zakresie agentury. Dowiedliśmy tego, że potrafimy rozwiązać tego
> rodzaju zagadnienie. Nie jest najbardziej decydujące to, że mamy do
> czynienia z wrogiem bardziej wykształconym i bardziej od nas inteligent-
> nym. Mamy broń, przeciw której on się nie potrafi ostać — to teoria
> marksizmu-leninizmu. Pogłębienie naszego poziomu, naszego hartu poli-
> tycznego da nam ogromną przewagę nad wrogiem. Mamy jeszcze jedno
> zadanie. Nie tylko unieszkodliwić wroga, ale musimy go obnażyć, zerwać
> z niego wszystkie listki figowe, którymi się zasłania i oszukuje naród.
> 10) wprowadzić systematyczną sprawozdawczość ogniw operacyjnych
> oraz informację bieżącą w sprawach ważniejszych we wszystkich og-
> niwach aparatu, m. in. drogą meldunków służbowych, ustnych i pisem-
> nych;
> 11) zwolnić w zasadzie i w miarę możności departamenty operacyjne od
> zleceń typu administracyjno-biurowego;
> 12) uregulować stosunki między departamentem śledczym i depar-
> tamentami w kierunku większego wglądu i większej odpowiedzialności za
> etap przygotowawczy ze strony departamentów operacyjnych; usprawnić
> i podnieść na wyższy poziom metody śledztwa;
> 13) śmielej wyciągać kadry terenowe i wzmocnić centralny aparat
> ministerstwa w najbardziej odpowiedzialnych ogniwach przez odpowiedni
> dobór cenniejszych pracowników z terenu;
> 14) spowodować powołanie kolegium z kierowników resortu i per-
> sonalnie wyznaczonych przez Sekretariat KC dyrektorów departamentów.
> Kolegium winno mieć charakter ciała doradczego z głównym zadaniem
> systematycznego rozpatrywania sprawozdań z najważniejszych ogniw
> centralnych i terenowych oraz właściwej ich oceny.
> Przesłać:
> 1) członkom Sekretariatu KC
> 2) T. Radkiewiczowi, Mietkowskiemu, Romkowskiemu, Świetlikowi,
> Lewikowskiemu.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się