• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans  napisał: 

> Nomenklatura
> 
> To słowo, odmieniane dziś we wszystkich przypadkach
> przez polityków i publicystów, było do niedawna słowem
> dyskrecjonalnym. Nie tajnym, bo można go było używać
> publicznie, ale nie należało go nadużywać, czego pilnowała
> cenzura (nb. z punktu widzenia cenzury słowo "cenzura"
> zaliczało się do słów tajnych). Można było powiedzieć, a nawet
> napisać o kimś, że jest np. w nomenklaturze KC, i zaintereso-
> wany odbierał to jako swoisty komplement. Oznaczało to
> bowiem, że jeśli nie sprzeniewierzy się partii lub nie popełni
> szczególnie rażącego przestępstwa, dotrwa chwil swoich jako
> członek elity rządzącej. Pojęcie nomenklatury było w tym rozumieniu 
> równoznaczne z pojęciem określonego zespołu ludzi, którzy znaj-
> dowali się w dyspozycji danej instancji partyjnej. Podkreślić
> należy tu właśnie dyspozycyjność. Ale to tylko część tego problemu. By system 
> ten mógł funkcjonować, partia musiała dysponować nie tylko kadrą,
> ale i stanowiskami. To dopiero dawało możliwość pełnej
> kontroli wszystkich przejawów życia społeczeństwa.
> Na IV plenum KC PZPR, które odbywało się w dniach 8-10
> maja 1950 r., Bolesław Bierut powiedział w referacie: "Jest
> rzeczą zrozumiałą, że nasza partia jako siła kierownicza
> naszego ludowego państwa ustala zasady polityki kadrowej
> i personalnej na poszczególnych odcinkach życia i musi mieć
> w szeregu ważnych spraw kadrowych i personalnych prawo
> ostatecznej decyzji". Było to sformułowane jasno i wyraźnie. Wymagało tylko
> przełożenia na język konkretów. To właśnie czynił dokument,
> który publikujemy. Jest to maszynopis bez daty i podpisu
> pochodzący z akt Sekretariatu KC PZPR. Z treści można
> ustalić   że powstał on na początku 1949 r. Uważnv czytelnik
> Wykaz ten zawiera jedynie stanowiska, o których obsadzie
> personalnej decydował KC PZPR. Podobne wykazy obejmo-
> wały stanowiska znajdujące się w nomenklaturze komitetów
> wojewódzkich i komitetów powiatowych. To były początki.
> 
> Tekst ten przechowywany jest w VI Oddziale Archiwum
> Akt Nowych (sygnatura 295/VII-79).
> 
> POLITYKA, 36/1990

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się