• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans napisał: 

> Aresztowanie Władysława Gomulki
> 
> Raport podpułkownika Józefa Światło, zastępcy dyrektora Biura Specjalnego 
> Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (Biuro Specjalne wkrótce przekształci 
> się w X Departament) wymaga kilku wyjaśnień. Oczywiście tego, że "W" to 
> Władysław Gomułka, a "Z" to Zofia Gomułkowa, łatwo się domyślić. Wspomniana tu 
> ochrona osobista to czterej pracownicy Departamentu Ochrony Rządu, którzy 
> oficjalnie, za wiedzą Gomułków, przyjechali z nimi do Krynicy. Gomułka nie miał
> 
> żadnych złudzeń, że mają go oni nie tyle ochraniać, co kontrolować, ale był w 
> tej sprawie bezradny. Rzeczywiście przekazywali oni codzienne raporty do MBP o 
> tym, co Gomułka robił, z kim się spotykał, w jakim był nastroju. Istniała 
> również obserwacja zewnętrzna, o której Gomułka nie wiedział, ale której 
> zapewne się domyślał. Specjalna, przysłana z Warszawy grupa prowadziła 
> inwigilację. Proces, którym Gomułka się interesował, to proces genera-
> łów Stanisława Tatara, Stefana Mossora, Jerzego Kirchmayera, Franciszka Hermana
> 
> i pięciu innych oskarżonych, który toczył się w tym właśnie czasie i był 
> transmitowany przez radio. Był to proces oparty o wymuszane torturami zeznania
> i miał on przygotowywać proces Mariana Spychalskiego. Zwieńczeniem miał być 
> proces Gomułki. Gomułka od dłuższego już czasu spodziewał się aresztowania. 
> Wynika to z zachowanych raportów agentów, których bezpieka umieściła w 
> otoczeniu Gomułki (przede wszystkim z raportów „Pewnego", „Marka", 
> „Czarnej", a 
> w pewnym sensie i „Kseni"). Obiekt, do którego przywieziono Gomułków, to 
> kompleks MBP w Miedzeszynie pod Warszawą. Znajdowało się tam tajne więzienie 
> podlegające Biuru Specjalnemu, a później X Departamentowi. Wszyscy uczestnicy 
> akcji krynickiej musieli następnego dnia napisać następujący tekst:
> „Zobowiązuję się zachować w ścisłej tajemnicy, nie rozmawiać i nie ujawni
> ać 
> przed nikim, nawet przed swoimi przełożonymi, o tym co robiłem, widziałem i 
> słyszałem będąc na pracy specjalnej w Warszawie i terenie". Poza wspomnianymi 
> czterema pracownikami Departamentu Ochrony Rządu zobowiązania podpisali: Jan 
> Madej z Wydz. "A" MBP, sierżant Jan Maj, wywiadowca sekcji II wydziału "A" WUBP
> 
> Kielce, starszy sierżant Władysław Małkiewicz, kursant szkoły wydziału "A" MBP,
> 
> starszy sierżant Ryszard Kozłowski, referent personalny WUBP Gdańsk, Ireneusz 
> Koniusz, starszy wywiadowca sekcji IV wydziału "A" WUBP Opole, Jan Konieczny, 
> wywiadowca sekcji IV WUBP w Krakowie, chorąży Marian Kowalczyk, starszy
> wywiadowca sekcji IV wydziału "A" WUBP Olsztyn, chorąży Włodzimierz Kiezik, 
> starszy wywiadowca sekcji I wydziału "A" WUBP Szczecin, sierżant Szymon 
> Gregorowicz, wywiadowca sekcji I wydziału "A" WUBP Wrocław. Warto zwrócić 
> uwagę, jak starannie dobierana była ekipa ppłk. Światły — z różnych stron
> 
> Polski. Niektórzy z nich zostaną ściągnięci do Warszawy i będą pełnić służbę w 
> tajnym więzieniu w Miedzeszynie. Raport kapitana Bienia stanowi uzupełnienie 
> raportu Światły. Jaki był cel tej wyprawy na spotkanie samochodu wiozącego 
> Gomułków, trudno powiedzieć. W każdym razie poziom techniki nie był — łag
> odnie 
> mówiąc — imponujący. List Władysława Gomułki, pisany ręcznie, piórem, pow
> -
> stał w ponad rok po aresztowaniu. Przez ponad pół roku Gomułka był całkowicie 
> izolowany i poza strażnikami nikt z nim nie rozmawiał. Przesłuchania prowadzone
> 
> przez wiceministra BP, gen. Romkowskiego, pułkownika Fejgina i majora 
> Michalaka, który był oficerem śledczym Gomułki, rozpoczęły się 21 lutego 1952r.
> 
> Nie stosowano żadnych środków przymusu. W aktach śledztwa zachowały się dwie 
> niewielkie, prostokątne kartki z pisanym piórem przez Bolesława Bieruta
> następującym tekstem (podkreślenia Bieruta): "Dotyczy Gomułki. Czym Gomułka był
> 
> w świetle znanych dotąd faktów? Czy można postawić zarzut równości między nim a
> 
> Spychalskim? Gomułka — stoczenie się od oportunizmu do frakcji i zdrady 
> — a więc staczanie się, a nie wróg, który od razu z zamiarami wrogimi prz
> yszedł 
> do ruchu i tylko mniej lub więcej zręcznie osłaniał swoje wrogie oblicze i 
> zamiary. Zadaniem śledztwa jest w pierwszym rzędzie ujawnić
> — wrogą działalność Gomułki, wszystko — główne jej przejawy, cele i
> motywy, 
> powiązania etc. — zbadanie drogi rozwojowej. Węzłowe zagadnienia. Spiskow
> anie w 
> Partii i przeciw Partii i dlatego węzłowe okresy to okres 1943-1944,
> 1947-1948 (szczeg. 1948 r.) treść kontaktu ze Spychalskim, przyparcie go, że 
> cały szereg przestępczych kroków Spychalskiego było mu znanych". Tę instrukcję 
> mieli wypełnić treścią oficerowie prowadzący śledztwo.
> 
> Publikowane dokumenty przechowywane są w VI Oddziale Archiwum Akt Nowych 
> (sygn. 509/128).
> 
> POLITYKA, 31/1990

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się