• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hanys_hans  napisał: 

> D.C.
> 
> Wszystkie sprawy wymagające kontaktu z osobami trzecimi załatwia Zofia. Jedyne
> osoby, z którymi GOMUŁKA utrzymuje kontakt, to KORCZYŃSKI — do
> chwili jego aresztowania i jego żona — do ostatnich czasów. Ten ostatni
> kontakt zacieśniał się coraz bardziej i ostatnio wyglądał w ten sposób, że
> KORCZYŃSKA parę razy w tygodniu odwiedzała go w domu, a telefonicz-
> nie rozmawiała z nim codziennie, a niekiedy i dwa razy dziennie.
> Z doniesień agenturalnych inf. ps. „Pewny" i ps. „Marek" wynika, że
> GOMUŁKA i jego żona w rozmowach z ludźmi, do których mają zaufanie,
> wyrażają swój negatywny stosunek do ZSRR i do obecnej polityki Partii
> i Rządu, oraz niewiarę w siły obozu demokracji i pokoju.
> O ile jednak GOMUŁKA w swoich wypowiedziach jest wstrzemięźliwy
> i ogranicza się do pewnych dość przejrzystych aluzji, to Zofia przy każdej
> okazji w rozmowie z in. „Pewnym" daje wyraz swojej nienawiści do ZSRR
> i do obecnego ustroju. Prawdziwość doniesień „Pewnego" została cał-
> kowicie potwierdzona przez zastosowanie techniki. W niektórych wypad-
> kach forma jej wypowiedzi została nawet częściowo złagodzona.
> Biorąc pod uwagę fakt, że Zofia na tematy polityczne wypowiada się
> szczerze tylko przed ludźmi, do których ma całkowite zaufanie, oraz i to, że
> uważa WIESŁAWA za największy autorytet w zagadnieniach polityki,
> można wnioskować, że ona powtarza tylko wypowiedzi WIESŁAWA na
> temat aktualnych zagadnień politycznych.
> Świadczą o tym też wypowiedzi jego w rozmowach z informatorami, jak np.
> rozmowa z „Markiem" z 23.II.51 r. na temat przygotowań wojennych USA,
> rozmowa z dn. 16.III.51 r. na temat wykrycia grupy agentów wywiadu 
> anglosaskiego w KP Czechosłowacji.
> Na ten temat w rozmowie z „Pewnym" w dn. 18.III.1951 r. GOMUŁKA
> wyraził się następująco: „Trudno jest się zorientować, co faktycznie mają
> ,
> w każdym bądź razie muszą coś zrobić, bo kto raz im się sprzeciwił, to
> trudno, ale chociażby po latach musi za to odpokutować".
> W rozmowach na temat wojny w Korei GOMUŁKA wyraził się: „trzeba być
> naiwnym, żeby wierzyć w zwycięstwo Koreańczyków, Amerykanie na
> pewno zwyciężą". Kiedy Amerykanie zaczęli doznawać porażki, powie-
> dział: , Jest to tylko chwilowo, ten się śmieje, kto się ostatni śmieje" 
> (notatka
> poufna do KW PZPR v-dyr. US. Potockiego z dn. 7.II.1951 r.).
> W rozmowie z inf. „Markiem" (16.III.1951 r.) wyraził się z lekceważeniem
> o haśle Frontu Narodowego.
> O wizycie Prezydenta Bieruta w NRD powiedział do inf. „Pewnego"
> w rozmowie z dn. 22.IV.51 r.: „no co, Bierut pojechał nawiązywać to, co
> nigdy nie istniało i nie może istnieć — przyjaźń polsko-niemiecką".
> W rozmowach na temat możliwości wybuchu wojny tak Zofia jak i WIES-
> ŁAW wciąż zapewniają, że wojna jest nieunikniona, że wybuch jej jest
> bliski. Zofia radziła inform. „Pewnemu" robić zapasy i przygotować dla
> żony i dziecka miejsce na wsi, zaś WIESŁAW w rozmowie z v-dyr.
> POTOCKIM i BROJEWSKIM powiedział, że na wypadek wybuchu wojny
> najlepiej zaszyć się gdzieś na wsi i tam przeczekać (prot. przesł. BROJEW-
> SKIEGO z 17.I.51 r.). Mówiąc o warunkach w ZSRR, GOMUŁKA powie-
> dział BROJEWSKIEMU, że nie wierzy w podniesienie się stopy życiowej
> ludności ZSRR, zaś POTOCKIEMU, gdy mówił z nim na temat warunków
> mieszkaniowych w Warszawie, powiedział: "Jedźcie do Moskwy, to zoba-
> czycie jak tam ludzie mieszkają, a przekonacie się, że tu u nas jest jeszcze
> raj w porównaniu ze Związkiem Radzieckim".
> Wszystkie przytoczone wyżej wypowiedzi GOMUŁKI na terenie US obok
> faworyzowania ludzi znanych z negatywnego stosunku do obecnego
> ustroju oraz z powiązań z sanacją lub WRN przyczyniły się do tego, że
> szereg pracowników US zgłosiło swoje uwagi na temat zachowania się
> WIESŁAWA do KW PZPR.
> 
> (Światło,  ppłk)
> Opracował: KZ/SA
> 3 egz. HSz.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się