• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

ciupazka  napisała: 

> Moi Rodni Podhalanie
> 
> Na tyn świyntalny cas
> 
> Momy świyntalny cas Bozego Narodzynio i Roka Nowego. Na tyn to cas, jako kazuje
>  
> naso obycajność, pasuje se winsować. Nim Kochani ku temu dońde, na kwilecke 
> przystońmy nad tym rokiym, co sie juz nom prawie kiwnon. Nad tym rockiem, we 
> ftorym dlo kozdego podzioło sie wiela. Przecie w zespolyniu noroda opedzieli my
>  
> sie za unijowom wspólnotom. Przecie w zespolyniu noroda, przezyli my radoś i 
> duchowom moc, ćwierci-wiekowego bytowanio na japostolskim stolcu nasego Oćca 
> Świyntego. A kieloz było drugik dobryk rzecy we naskik pomniyjsyk zespolyniak? 
> Tyz tyk nom noblizsyk: na roli powiatowyj, gminyj, włosnyj gazdówki, zycio we 
> rodzinie i zycio włosnego. Nazbiyrało sie tego. I za to nagodzone dobro fce 
> syćkim i kozdemu z osobna pedzieć: "Bóg zapłoć!". Som dobra. Óne nos 
> wiyrchujom. No dyć były i som tyz krzyze i dopusta. Óne to gnom kozdego cłeka, 
> nase wselinijakie wspólnoty i calućki noród. Gnom, rodzom troske i 
> zapytanie: "Jakoz bee?". I tu sie nom trza Ostomiyli zadumać nad tym 
> świyntalnym Opłateckiem. Nad tym, co Ón niesie, co Ón pokazuje? A pokazuje 
> dokumyntnie syćko, co sie cłeka tycy: Boga, nowe zycie, radoś, miyłowanie, 
> nodzieje, drugie cnoty i dobra wselinijakie. Ale tyz bez Jezuska, Matke Jego i 
> Józefa, pokazuje samego cłeka z jego stropacyjami, biydami, cy bezdomnościom. 
> Pokazuje krzyze Boga i nase. Bez to syćko, w tyk świyntalnyk powinsowaniak ku 
> Wom, fce sie podepreć tym malućkim, biylućkim i kruchućkim Opłateckiem. Przeto 
> na te Świynta, na tyn Rok Nowy winsuje, by kozdy, od samego wiyrcha w doline i 
> od spodka hetki na som śpic wiyrsycka i norodowego i światowego, mioł Jego 
> rozumność. By mioł rozumność znaków Boga, cłeka, dobra i krzyzy ftore Ón 
> niesie. Z takowom zaś rozumnościom, by bez tyn Nowy rok calućki, kozdy z osobna
>  
> i syćka pospołu, włosnym zyciem, jego cynem, do świata i ludzisk sercym, 
> krzepotom i powodzyniym, jechali śtyryma kónickami. Jak zaś nie śtyryma, to 
> trzóma. Jak nie trzóma, to dwoma. Kie nie dwoma, to jednym. Jednym - no dyć 
> godnym! Godnym Ostomiyli! STANISŁAW A. HODOROWICZ 
> 
> Krzesny!
> Piykne te Wase zycynio, coby ino  jesce na  codziyń kozdy z nos  o nik bocył. 
> Niek Wom Pon Bócek wynagrodzi za nie. Scyńść tyz Wom Boze!
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się