• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

pietnacha40  napisała: 

> w art. 1 w pkt 4 w lit. b), ust. 5 - 7 otrzymują brzmienie:
> "5. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
> zmuszony jest, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne 
> warunki umowy z klientem, z zastrzeżeniem art. 17, powinien 
> niezwłocznie powiadomić o tym klienta. W takiej sytuacji klient 
> powinien niezwłocznie poinformować organizatora czy:
> 1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
> 2) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich 
> wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
> 
> Co znaczy to "z zastrzeżeniem" ?
> 
> 
> Art. 17. 
> 
> 1. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa 
> wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator 
> turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z 
> następujących okoliczności:
> 
> 
> 1) wzrostu kosztów transportu,
> 2) 41) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za 
> takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w 
> portach morskich i lotniczych,
> 3) wzrostu kursów walut.
> 
> 
> 2. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie 
> może być podwyższona.
> 
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się