• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

navigator1 napisał: 

> Glapiński, Kościński i J.P.Morgan montują największy ”przekręt” finansowy powoj
> ennej Europy. Afera 447 z polskim złotem w tle.
> NBP nie sprowadził żadnego złota do Polski! Fikcyjny transport złota to zwykła 
> ustawka!
> 
> Nowy minister finansów Tadeusz Kościński, gościu ”nie wiadomo skąd”, bez życior
> ysu, bez historii, bez Résumé… przybłęda z Londynu, o nie-polskim pochodzeniu, 
> związany z syjonistycznymi bankami w City of London – został ”przywieziony w te
> czce” z Izraela.
> Ciekawe jak nazywał się Kościński przed zmianą nazwiska z żydowskiego?
> Pamiętacie? Kiedyś towarzyszy ministrów i towarzyszy I sekretarzy PZPR ”przywoż
> ono w teczkach” z Moskwy (byłego ZSRR).
> Jak widać nic się nie zmieniło! Dalej do Polski ”przywozi się w teczkach” minis
> trów i premierów - z tą różnicą, że obecnie przywozi się ich z Izraela.
> 
> [b]Szczegóły największej afery finansowej w Europie od zakończenia II wojny świ
> atowej:[/b]
> Rozpoczyna się - przy zmowie milczenia dziennikarzy, ekspertów i finansistów - 
> największy ”przekręt finansowy” w historii Polski, a nawet największy przekręt 
> w powojennej Europie. Ogromny skok na kasę budżetu Rzeczpospolitej Polski odbyw
> a się za cichym przyzwoleniem polskich służb:
>   • Komisji Nadzoru Finansowego
>   • Prokuratury
>   • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
>   • Agencji Bezpieczeństwa Narodowego
>   • Centralnego Biura Śledczego
>   • Polskiego Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego
> Czy któraś z wymienionych służb państwowych (rzekomo polskich) albo ekspertów l
> ub dziennikarzy (rzekomo rdzennych Polaków i w dodatku rzekomo ”nieprzekupnych”
> i ”niezależnych”) odważyła się napisać choćby niewielki artykuł... choćby rapo
> rt w sprawie ”Afery 447”?
> Czytaliście coś w tej sprawie? W gazetach? W Internecie? Widzieliście coś w TV?
> [b]Nie?[/b]
> Oczywiści, że nic nie czytaliście i nic nie widzieliście!
> To chroniona tajemnica o najwyższej klauzuli tajności.
> 
> Szczegóły ”Afery447” są znane tylko niewielkiej liczbie osób z najściślejszego 
> grona PiS oraz zarządu syjonistycznego banku J.P. Morgan Poland.
> Polskie służby wywiadu i kontrwywiadu oraz inne komórki powołane rzekomo do och
> rony interesów Polski i Polaków – są przecież zarządzane z Izraela (pośrednio w
> łaśnie przez Mossad) już trzy dekady, czyli od roku 1989. Nic się nie zmieniło 
> od czasów ustaleń przy Okrągłym Stole.
> [b]UWAGA:[/b]
> Setki, a może nawet i tysiące funkcjonariuszy i agentów - zatrudnionych do ochr
> ony Polaków i polskich interesów – kompletnie nic nie robią w obliczu tak ogrom
> nej afery!
> [b]Skandal![/b]
> Ci funkcjonariusze i agenci (rzekomo Polacy) są przecież zatrudnieniu do ”ochro
> ny” Polski i są opłacani ze Skarbu Państwa RP… czyli z danin Polskich Obywateli
> ! Dostają przywileje i liczne premie. Nawet posiadają prawo do wczesnego przejś
> cia w stan spoczynku zachowując prawo do wysokich uposażeń pieniężnych (po 25 l
> atach pracy) – to wszystko ze zrzutek Polaków, którzy ciężko pracują!
> I nic ci quasi-Polacy (funkcjonariusze i agenci) nie robią nic aby ochronić Pol
> skę przed przestępczym roszczeniom żydowskim!
> [b]Dlaczego?[/b]
> Bo są lojalni już od 75 lat żydo-komunie! Czyli swoim ziomkom. 
> Teraz żydo-komuna przeniosła swoją kwaterę główną z Warszawy do Izraela. W Izra
> elu właśnie szykowane są już medale i odznaczenia dla niepolskich ”Polaków”, kt
> órzy opierd...lają Skarb Państwa Polskiego.
> … A potem jakieś niedojeb...ne Sejmowe Komisje Śledcze znów wmówią zidiociałym 
> Polaczkom: że państwo zawiodło; że procedury zawiodły; że instytucje kontrolne 
> nie były wyposażone w narzędzia, itp., itd. A na koniec oznajmią, że winnych tr
> udno ustalić….
> [b]Pamiętacie to?[/b] 
> Już to było!
> Kto bezpośrednio kieruje tą ogromną kradzieżą z budżetu polskiego?
>   • Prezes Narodowego Banku Polskiego - Adam Glapiński (Żyd)
>   • Minister Finansów - Tadeusz Kościński (Żyd)
>   • J.P. Morgan - oraz J.P. Morgan Poland (Żydzi)
>   • przy wsparciu logistycznym Mossadu (Żydzi)
> 
> [b]Jaki jest cel tej bezprecedensowej kradzieży?[/b]
>   • wyciągnięcie w sposób nielegalny oraz w tajemnicy przed obywatelami Polsk
> i ogromnych środków płatniczych (tych, które już są w budżecie i tych, które do
> polskiego budżetu będą wpływały przez następnych wiele lat)
> [b]Jaka jest kwalifikacja takiego czynu według prawa?[/b]
>   • Zorganizowana grupa przestępcza
>   • Spisek i konspiracja
>   • Paserstwo na wielką skalę
>   • Nielegalne przelewy, obrót i wywóz nielegalnie zdobytych środków finansow
> ych z pominięciem obowiązujących procedur
>   • Kradzież ogromnych środków i doprowadzenie do niewypłacalności Rzeczpospo
> litej Polski
>   • Kradzież środków prywatnych i konsumenckich z kont bankowych Polaków
>   • Zawyżenie polityki fiskalnej (wzrost podatków) wobec Polaków i doprowadze
> nie do ubóstwa a nawet skrajnej nędzy
>   • Wywłaszczenie Polaków z większości form własności
>   • Doprowadzenie do upadku spółek Skarbu Państwa, pozbawiając Polaków w nich
> udziałów
> 
> [b]Co ma wspólnego zakup przez NBP 100 ton złota z ustawą Act447?[/b]
> To jedna z wielu form ‘wydojenia’ polskiego budżetu na rzecz ustawy Act447 – na
> urojone oczekiwania Żydów.
> 100 ton złota kosztowało NBP, a raczej podatników polskich 18,3 miliardów PLN. 
> W wyniku tzw. inżynierii finansowej Glapiński i Kościński wyprowadzili te 18,3 
> miliarda PLN z budżetu państwa Polskiego i przekazali do syjonistycznego banku 
> J.P. Morgan. 
> Bank J.P. Morgan posiada swoją główną centralę w City of London, czyli dokładni
> e tam, gdzie składuje się sztaby złota.
>   • W zapisach giełdowych w ogóle nie istnieje żadna wzmianka o transakcji tz
> w. ‘polskiego złota’…. Jedyna wzmianka w protokole giełdowym mówi enigmatycznie
> o ETF-ach. 
>   • Natomiast na otwarte rachunki bankowe kilku banków izraelskich pomiędzy w
> rześniem a listopadem bieżącego roku wpłynęła kwota 5,5 miliarda dolarów – czyl
> i dokładnie odpowiadająca kwocie 18 miliardów PLN przelanych z Narodowego Banku
> Polskiego! 
> [b]A co stało się ze złotem?[/b]
> Złota w ogóle nie było! 
> Chodziło tylko o wyprowadzenie pieniędzy! To mistyfikacja, zakrywająca ‘dojenie
> ’ polskiego budżetu na rzecz syjonistycznych środowisk żydowskich aby zaspokoić
> Act447.
> [b]I to wszystko![/b]
> Ale tylko do tej pory….
> Otóż z nieoficjalnych przecieków dowiadujemy się, że w następnych latach Polska
> planuje zakup następnych dużych ilości złota… też w City of London… korzystają
> c z pośrednictwa syjonistycznego banku J.P. Morgan – bo po to właśnie bank zost
> ał sprowadzony do Polski przez PiS.
> Oznacza to kolejne wydatki NBP na zakup fikcyjnego złota!
> Bo nie o złoto tu wcale chodzi! A tylko o okradanie Polski! I to przez długie l
> ata.
> 
> Narodowy Bank Polski chwali się wszędzie, że sprowadził polskie złoto z Londynu
> …. Oczywiście Glapiński ślini się do telewizji publicznej, jak sprawnie przepro
> wadził całą akcję przywozu złota. 
> 
> [b]Przecież NBP nigdy nie kupił fizycznego złota, tylko kupił ETF-y![/b]
> Co to są ETF-y?
> To jest tzw. kolejne syjonistyczne ”narzędzie finansowe” udające złoto! Chociaż
> złotem nie jest!
>   • Jest zwykłą kartką papieru z jakimiś znakami, podpisami i stemplem instyt
> ucji finansowe, która go wyemitowała. To wszystko.
>   • ETF-y mają wartość zwykłej kartki papiery, na której są naniesione cyfry 
> fikcyjnego (wirtualnego) i nieistniejącego złota.
>   • ETF-y nie są zabezpieczone żadną rezerwą w złocie lub w czymkolwiek.
> 
> [b]To więc co sprowadzono do Polski z

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się